Grațiela Denisa Iordache
Grațiela Denisa Iordache
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

10. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  
  10.3 Grațiela Denisa Iordache
 
see:

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Doamna deputat Grațiela Iordache, din partea Partidului Conservator.

 

Doamna Grațiela Denisa Iordache (din sală):

Renunț, nu o mai citesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Îi răspundeți doamnei deputat Grațiela Iordache?

Domnul Mircea Alexandru:

Stimată doamnă deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați intervenția Ministerului Administrației și Internelor pentru înființarea de urgență a unei comisii speciale care să întreprindă demersurile necesare în vederea retrocedării terenurilor din comuna Luna, județul Cluj, vă comunicăm următoarele: în conformitate cu dispozițiile Legii fondului funciar nr. 18, republicată, cu modificări și completări, în scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraș sau municipiu este constituită, prin ordinul prefectului, o comisie locală, condusă de primar.

Comisia locală este autoritatea publică cu activitate administrativă și funcționează sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordinul prefectului și condusă de către acesta.

În acest context, menționăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 890/2005, preluarea și analizarea cererilor pentru reconstrituirea dreptului de proprietate, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea nr. 18/1991, stabilirea mărimii și amplasamentului suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, întocmirea situației definitive privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren sunt atribuții ale comisiei locale din care fac parte cei doi, patru reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau ai moștenitorilor acestora, care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcție de mărimea comunei, orașului sau municipiului.

Evidențiem, de asemenea, faptul că potrivit dispozițiilor Legii nr. 18, comisia județeană este cea competentă să soluționeze contestațiile formulate de către persoanele care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului și să valideze ori să invalideze, prin hotărâre, măsurile stabilite de comisiile locale.

Menționăm, totodată, faptul că împotriva hotărârilor comisiei județene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

În ceea ce privește situația retrocedărilor terenurilor din Luna, având în vedere comunicarea transmisă de către instituția prefectului județului Cluj, precizăm următoarele: deficitul de teren al nivelul comunei Luna se datorează realizării Aeroportului militar Luna, suprafața totală de 302 ha teren trecând la acea dată în proprietatea statului și administrarea fostului minister al forțelor armate.

O parte dintre foștii proprietari au fost despăgubiți în bani, pentru suprafața de 218 ha, ceilalți primind, în compensare, o suprafață de 83,69 hectare, pe un alt amplasament.

Ulterior, prin schimbul de terenuri realizate între Unitatea Militară 1845 Câmpia Turzii, CAP Luna, IAS Mihai Viteazu, IAS Varias județul Timiș și IAS Deveselu județul Olt, suprafața agricolă aflată în administrarea fostului IAS Mihai Viteazu s-a diminuat cu aproximativ 142 hectare.

În conformitate cu dispozițiile legale, foștii membri ai CAP Luna, care nu au deținut terenuri, li s-au atribuit, prin constituirea dreptului de proprietate suprafețe de teren de minimum 0,5 hectare, iar foștilor proprietari li s-a aplicat o cotă de reducere proporțională.

Situația retrocedării terenurilor din comuna Luna a fost analizată de-a lungul timpului în cadrul ședințelor comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate, fie refăcute tabelele anexă prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18.

Avându-se în vedere faptul că suprafața de 142 de hectare nu a putut fi compensată în natură, persoanele îndreptățite au fost înscrise în lista celor cărora li se vor acorda despăgubiri, potrivit dispozițiilor legale.

În considerarea acestor aspecte, în ceea ce privește solicitarea înființării de urgență a unei comisii speciale, care să întreprindă demersuri necesare în vederea retrocedării terenului în comuna Luna, având în vedere dispozițiile art. 52 alin. 2 din Legea nr. 18, potrivit cărora comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, precizăm faptul că, în cazuri de natura celui semnalat de către dumneavoastră, în ipoteza apariției unor litigii, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată, Ministerul Administrației și Internelor nerevenindu-i atribuții cu privire la impunerea unor decizii pentru reconstituirea dreptului de proprietate.

De asemenea, semnalăm și faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, competența în ceea ce privește analizarea și stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă, potrivit prevederilor acestui act normativ, aparține comisiei centrale pentru stabilirea despăgubirilor, aflată în subordinea Cancelariei primului ministru și formată din președintele Autorității Naționale pentru restituirea proprietăților, doi reprezentanți ai Cancelariei primului ministru, doi reprezentanți ai secretarului general, un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice și un reprezentant al Ministerului Justiției.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Doamna deputat, vă rog.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc frumos.

Bună seara!

Domnule ministru,

Problema cu aeroportul v-am semnalat-o exact în interpelare. Știam că există acest lucru. Problema oamenilor este că au primit terenuri în cu totul și cu totul altă parte decât terenurile lor, lucru care i-a împiedicat să lucreze vreodată acele terenuri, fapt pentru care ei au solicitat înființarea unei alte comisii care să analizeze situația așa cum se prezintă ea acum și să fie despăgubiți în contextul acestei situații. Problema, că mă trimiteți înapoi la prefect, nu am rezolvat nimic. Eu nu v-am impus nici o secundă ca să dați dumneavoastră vreo soluție sau să impuneți dumneavoastră, Ministerul Administrației și Internelor o soluție acelei comisii. Dar oamenii de acolo consideră că o nouă analiză și o nouă comisie nu poate fi decât benefică în lămurirea acestei situații. Situația este foarte încurcată, după cum ați remarcat-o și dumneavoastră.

Deci, acest lucru, din câte știu eu, ministerul poate să-l facă, să solicite instituției prefectului înființarea unei comisii.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Deci, domnule ministru, vă rog să țineți cont de cele spuse de doamna deputat și să răspundeți în scris.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 14:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro