Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 396/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale; procedură de urgență.

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, domnul președinte Mihai Tănăsescu pentru a propune timpii de discuții. Domnul Tudose, mă scuzați.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc.

Dacă vreți să vorbesc eu, bine, dacă nu, vine din nou domnul președinte Mihai Tănăsescu.

Propunem 10 minute dezbateri generale, câte un minut pentru fiecare articol.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule Mihai Tudose.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși de domnul președinte?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Din partea inițiatorului.

Doamna Kibedi Katalin Barbara (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Distinși deputați,

Prezentul proiect de act normativ se înscrie în șirul celor menite să armonizeze legislația internă cu cea comunitară. Ea răspunde unor directive care datează încă din 1976 dar bineînțeles că are suficiente argumente de ordin practic și intern, reclamate de un mediu de afaceri sănătos pentru a proteja interesele acționarilor, ale creditorilor, ale celor implicați în aceste afaceri.

Din acest punct de vedere subliniez trei aspecte care trebuie reținute, și anume necesitatea majorării capitalului social al societăților comerciale la suma de 25.000 de euro, bineînțeles cu fixarea unui termen în care este posibilă îndeplinirea acestei obligații, și anume de un an, care, după amendamente, s-a fixat de la data intrării în vigoare a legii. În măsura în care nu este respectată această obligație era firesc să se prevadă și sancțiunea acesteia, nerespectării acestei obligații, respectiv dizolvarea societății, și să se instituie procedura care să asigure celeritate și să garanteze interesele creditorilor, dar să nu lase nici garanțiile procesuale ale părților implicate, de o parte.

Cam aceasta este esența actului normativ supus votului dumneavoastră.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, mulțumim și noi.

Din partea grupurilor parlamentare dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îl rog pe domnul președinte Tudose să prezinte raportul comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este vorba despre un raport comun al Comisiei pentru politică economică, împreună cu Comisia juridică.

În conformitate cu prevederile art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență cu proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Suntem a doua Cameră sesizată. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect în ședința din 23 septembrie 2005.

Consiliul legislativ a avizat favorabil, precum și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Obiectul de reglementare vi l-a prezentat inițiatorul.

Potrivit reglementărilor Regulamentului Camerei Deputaților, acest proiect de lege a fost examinat în ședință comună de către membrii celor două comisii în data de 29 septembrie 2005.

Raportul comun al celor două comisii a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa 1, precum și - vă supunem atenției - amendamentele respinse, ce sunt redate în Anexa nr. 2 la prezentul Raport comun.

În raport de obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte și el, de asemenea, din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

Art. 1, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

Art. 10 alin. 1, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

Art. 237 textul Senatului, nemodificat.

Dacă sunt observații? Adoptat.

La art. 237, după alin. 6 se introduc patru alineate noi: 7, 8, 9 și 10.

Dacă față de amendamentul acceptat de comisie sunt observații?

Adoptat.

Art. 239 se abrogă.

Dacă sunt observații? Vă rog, la art.237.

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art. 237 alin. 10, propunem amendamentul: "bunurile rămase din patrimoniu persoanei juridice radiate din Registrul comerțului în condițiile alin. 8 și 9 revin acționarilor. Acest drept se prescrie în termen de șase luni de la comunicarea încheierii de radiere".

Ca argumentare, aș vrea să spună că încheierea de radiere a persoanei juridice din Registrul comerțului este certificatul de deces al acesteia. Declararea bunurilor ca bunuri abandonate, fără trecerea unui termen în care foștii acționari să poată prelua drepturile acestei societăți, este nelegală și neconstituțională. Or, trecerea patrimoniului persoanei juridice radiate în proprietatea statului ca bunuri abandonate înseamnă, de fapt, confiscarea unor bunuri asupra cărora statul nu are nici un drept.

În cazul în care există creanțe nestinse de către persoana juridică acestea pot fi urmărite oricum, doar până în momentul radierii acesteia din Registrul comerțului, ulterior acestui moment neavând debitor.

Rugămintea mea este să susținem acest amendament pentru că sunt niște bunuri pe care de fapt acționarii trebuie să le recupereze.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Tudose.

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întâi, în primul rând, în calitate de autor al unui amendament la acest articol, și în urma discuțiilor cu membrii celor două comisii, acceptăm și amendamentul oral făcut de colega noastră care vine, practic, în completarea acestui amendament care a fost admis în unanimitate de comisie.

În consecință, suntem de acord cu noua formulare a acestui amendament.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Cine este de acord cu amendamentul propus, susținut de comisie?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Adoptat cu o abținere și restul voturi pentru.

Art.293 se abrogă. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.II, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.III, nemodificat. Vă rog.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Domnule președinte, cred că pentru o corectitudine și o simetrie în text, ajungem la "majorarea capitalului social la limita legală de 25.000 euro, în echivalent lei". Pentru a păstra similitudinea de la începutul textului.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Din partea comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte, în rest, n-am mai discutat despre asemenea gen de amendamente, ce v-am propus ca amendamente admise sunt admise, restul, ne menținem punctul de vedere.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Cine este pentru amendamentul propus, acceptat de comisie?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lege organică. Vot final, mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 4:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro