Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole.
 
see bill no. 364/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole.

Din partea Comisiei de agricultură. Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Este procedură de urgență. Vă propun zece minute și câte un minut pentru fiecare articol.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-au adoptat timpii.

Din partea inițiatorului.

Domnul Flaviu Lazin (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta lege transpune simplificat regulamentul Comisiei Europene nr.2220 din 1985 și secțiunea a IV-a a Regulamentului Comisiei Europene nr.1291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de certificate de import și export. În fapt, propunând pentru anul 2006 operatorilor economici români care realizează activități de import și export, un exercițiu pentru un număr limitat de produse care să creeze o anumită obișnuință de folosire a acestor mecanisme care vor deveni obligatorii de la 1 ianuarie 2007.

Inițiatorul susține textul proiectului de lege așa cum a fost el amendat în ședința comună a Comisiei de agricultură și a Comisiei de industrii și servicii și vă rog să-mi permiteți, domnule președinte, cu această ocazie, să mulțumesc tuturor membrilor celor două comisii pentru modul eficient și util în care au ajutat inițiatorul la îmbunătățirea textului propus în forma sa inițială.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Liviu Timar:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Grupul P.S.D. va susține acest act, având în vedere perspectiva integrării noastre în Uniunea Europeană, dar ceea ce considerăm noi că este mai important este ce importăm și cât importăm.

Cu ceea ce nu suntem de acord și nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă la această dată pe piața agricolă românească, nu este posibil la această dată să se facă importuri masive de grâu și de făină, din moment ce ministrul agriculturii spune că în țara românească în acest an s-au produs 7,3 milioane de tone de grâu.

Știți dumneavoastră că la această dată toată piața grâului este blocată, iar oamenii n-au cu ce să însămânțeze. Am rămas surprins când în data de 3, la nivelul ministerului agriculturii era semănat doar 3% din suprafața de grâu ce trebuie semănată la această dată.

Domnilor, trebuie să știm și-mi pare rău că, colegi de-ai mei care sunt foarte mari profesioniști, chiar dacă sunt de la Alianță, trebuie să le explice celor de la Ministerul Agriculturii ce înseamnă a nu însămânța în perioada optimă. Ne apropiem de sfârșitul perioadei optime de însămânțat în țara românească, iar la această dată, din cauză că se importă și oamenii n-au bani cu ce să însămânțeze grâu, datorită pieței care a fost bulversată prin aceste licențe de import care se dau masiv pentru grâu și pentru făină.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai dorește cineva. Vă rog.

Domnul Andrian Sirojea Mihei:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă numesc Andrian Mihei Sirojea, reprezint Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Sunt unul din cei care am susținut întoarcerea acestui proiect de lege la comisie, am participat la discuție în cele două comisii reunite, consider că este un proiect, așa cum și colega noastră, Anca Boagiu cerea, pentru integrare, este o lege care vine în sprijinul României de a se integra și de a alinia practica în importul și exportul de produse agricole.

Partidul Conservator va susține sub formă amendată în cele două comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Vă rog.

Domnul Marian Hoinaru:

Marian Hoinaru, din partea Grupului P.N.L.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Observ că de fiecare dată când avem sau cel puțin Grupul P.S.D. și-a făcut obișnuință, de câte ori avem un proiect de lege care intră în dezbatere, trebuie să mai facă o declarație politică în loc să se refere la proiectul de lege respectiv.

Acest proiect de lege referitor la instituirea sistemului de certificare pentru import și export pentru produsele agricole, este pentru prima dată când se instituie în România și vreau să vă spun că acest proiect de lege practic reglementează tot ce înseamnă certificate pentru import și export pentru produsele agricole, operațiunile de import și export și, bineînțeles, produsele agricole care trebuie exportate sau importate.

Tot în termenii acestei legi, se definesc foarte clar ceea ce înseamnă extras, operațiuni de natură necomercială și bineînțeles autoritatea competentă care este Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Membrii Grupului P.N.L., deputații din Grupul P.N.L. din Comisia pentru agricultură au susținut acest proiect și, în momentul de față, și Grupul P.N.L. susține acest proiect în ședința de plen.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei, domnule președinte. Din partea Grupului P.D. vreți.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând și în calitate de coordonator împreună cu colegii de la Comisia de industrii a elaborării raportului la acest proiect de lege, aș vrea să reiterez ceea ce spunea inițiatorul, o colaborare excelentă între cele două comisii, pentru ca acest proiect să corespundă de fapt cerințelor pentru care el a fost elaborat.

În al doilea rând, trebuie să remarc cu părere de rău că se încearcă un anumit tip de politizare care nu cred că și-ar avea rostul, problema aceasta a importurilor și exporturilor, câte sunt în agricultură, nu este de ieri, de azi, este o problemă cu care ne confruntăm și încă ne vom confrunta, dacă nu vom avea curajul s-o abordăm cu toată seriozitatea, iar din această acțiune nu are decât de câștigat sectorul agricol și de dezvoltare rurală.

Legea care este elaborată și raportul vin în fața dumneavoastră cu o structură de natură europeană a domeniului agriculturii.

Acesta este motivul pentru care vă rugăm s-o votați, iar Partidul Democrat susține acest proiect de lege, cum sunt și cele care urmează imediat.

Încă o dată repet, problema este una extrem de importantă, de evidențiere clară a ceea ce o țară cu potențial agrar poate să importe și, mai ales, ceea ce ar trebui să exporte o țară care se respectă în domeniul economic și de parteneriat cu țările membre ale Uniunii Europene.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Dacă nu, îl rog pe domnul deputat din partea Comisiei, domnul președinte, prezentarea raportului.

Domnul Valeriu Tabără:

Raport comun asupra proiectului de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole.

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate pentru dezbatere în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole.

La întocmirea raportului comisiile au avut în vedere avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole, sistem ce constituie un instrument de bază al aplicării politicii agricole comune a Uniunii Europene.

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produsele agricole face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, și domnul Emilian Cârlogea, director general în Ministerul Economiei și Comerțului.

La lucrări au fost prezenți 44 de deputați din totalul de 48 de membri ai comisiilor reunite. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 30 septembrie 2005.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 8 septembrie 2005, în procedură de urgență.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.1 și 3 din Constituția României, republicată, și a art.86 alin.3 pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului.

Titlul legii, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.I. Nemodificat. Dacă sunt observații. Nu sunt observații. Adoptat.

Art.1, cu amendamentele propuse și acceptate de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.2, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.II, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.3, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.4, nemodificat. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.4 alin.3 lit.a) se elimină "în căsuța nr.44", pentru că s-a convenit ca această chestiune să facă parte din normele metodologice de aplicare. Este o scăpare de redactare și vă rog s-o acceptați. De altfel, o să mai revenim încă la două poziții cu aceeași chestiune.

Deci, e o problemă legată de...a și fost eliminată în discuțiile care le-am avut la comisie.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus de domnul deputat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Art.5, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.6, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.III, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.7, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.8, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat. A! Are amendament. Adoptat, cu amendamentul respectiv.

Dacă sunt observații vizavi de amendamentul acceptat de comisie. Adoptat.

Art.9, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.10, cu amendamentul propus de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.11, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.12. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

La fel ca și în cazul articolului precedent, propun la alin.2, "Beneficiarii unui transfer menționați la alin.2 nu pot transfera..." deci la alin.4, pardon, "...nu pot transfera drepturile..." și se elimină "în căsuța nr.6", de asemenea, eliminare convenită de cele două comisii.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul a fost adoptat.

Art.13, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.IV, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.14, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.15, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.16, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.17. Vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

La ultima frază "căsuța nr.20", sintagmele se elimină.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da. Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amendamentul a fost adoptat.

Art.18, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.19, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.20, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.21. Nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.22, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.V. nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.23, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.24, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.25, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.26, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.VI, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.27, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.28, nemodificat. Observații? Adoptat.

Art.29, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.VII, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.30, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.31, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.VIII, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.32, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.33, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.34, cu amendamentele propuse de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Mențiunea făcută de comisie, cu amendamentul propus de comisie la mențiune. Dacă sunt observații. Adoptat.

Legea în ansamblul ei, vot final...

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

S-au făcut câteva precizări de către domnul Tabără în legătură cu eliminarea de la poziția 16 a sintagmei "în căsuța nr.6" și eliminarea unei sintagme de la poziția 22 conțin "în căsuța nr.20", trebuie făcută precizarea că tot ce urmează după această sintagmă până la sfârșitul frazei trebuie eliminat în ambele cazuri.

Domnul Dan Radu Rusanu:

Domnule președinte al comisiei, dacă sunteți de acord cu amendamentul propus. Da.

Deci, cu precizarea respectivă, vă supun la vot legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? 188 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Legea a fost aprobată.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 20:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro