Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.
 
see bill no. 363/2005

 

Domnul Dan Radu Rusanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

Din partea comisiei.

Domnul Valeriu Tabără:

Procedură de urgență. Zece minute pentru discuție, un minut pentru fiecare articol.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Din partea inițiatorului.

Domnul Flaviu Nicolae Lazin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

De fapt, este legea care introduce sistemul și reglementează domeniul de aplicare, modalitățile de constituire a garanțiilor, restituirea și executarea în aplicarea acelorași reglementări europene pe care le-am amintit anterior.

De asemenea, susținem promovarea proiectului legislativ cu amendamentele care au fost admise în ședința comună a celor două comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, cine dorește să ia cuvântul. Vă rog.

Domnul Andrian Sirojea Mihei:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Mă numesc Andrian Mihei, Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Partidul Conservator susține acest proiect de lege în forma adoptată prin amendamentele celor două comisii reunite. Este un proiect care vine în întâmpinarea celuilalt discutat referitor la sistemul de certificate de import și de export pentru produsele agricole și nu facem altceva decât să ne aliniem la legislația europeană. Și considerăm că este un început în reglementarea, să spunem așa, a unei discipline economice, financiare, în domeniul comerțului, importului- exportului cu produse agricole.

Grupul parlamentar susține acest proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții. Domnule coleg, vă rog.

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Între proiectul de lege precedent și actualul proiect de lege în discuție există o legătură foarte strânsă ținând cont de faptul că pentru a institui un sistem de certificate de import, era necesar sau poate fi necesar și un sistem de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

Astfel, această lege reglementează exact acest sistem de garanții, tot ce înseamnă operațiuni de import și export în privința produselor agricole care, bineînțeles, se desfășoară în baza unui certificat de import sau export.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține acest proiect legislativ.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Da, mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții.

Domnul Alexandru Liviu Miroșeanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Acest proiect de lege privitor la sistemul de garanții, ca și cel anterior care se referă la sistemul de certificate fac parte dintr-un sistem, ca să zic așa, care asigură tranziția către legislația europeană.

Nu este altceva decât un instrument prin care operatorii români vor fi obișnuiți să folosească astfel legislația europeană și întrucât este un sistem foarte important, Partidul Democrat propune votarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă foarte mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, din partea comisiei.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să prezint raportul comun asupra Proiectului de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate pentru dezbatere în procedură de urgență a proiectului de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole.

La întocmirea raportului, comisiile au avut în vedere avizele favorabile primite de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole în scopul armonizării legislației românești privind mecanismele comerciale cu legislația comunitară în domeniu.

Proiectul de Lege privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Flaviu Lazin, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Emilian Cârlogea, director general în cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și doamna Mara Râmniceanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

La lucrări, au fost prezenți 44 de deputați din totalul de 48 membri ai comisiilor reunite.

Raportul comisiilor a fost adoptat în unanimitate în ședința din 29 septembrie 2005.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.1 și 3 din Constituția României, republicată și a art.86 alin.3, pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicată, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și respinse.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă propun trecerea la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Cap.I, nemodificat. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.1, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie. Dacă sunt observații. Adoptat.

Art.2, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.II, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.3, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.III, nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.4 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.5 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.6 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.7 cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.8 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.9 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.10 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.11, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.IV nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.12, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.13 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.14, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.15, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Vă rog, domnule Ungureanu.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Domnule președinte,

Revin la microfon, tot pentru rugămintea ca, comisia să rețină, la art.15 alin.3, "Dacă valoarea garanției care ar trebui reținută este mai mică de 100 euro, completarea echivalentă în lei", pentru o strânsă corelare cu un articol votat, art.3 alin.2, unde vorbim de "garanție 500 euro, echivalentă în lei".

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

De acord din partea comisiei.

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus?

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Art.16 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.V nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.18, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.19 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.20, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.21, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.22.

Domnul Valeriu Tabără:

O modificare, un amendament de tehnică legislativă: "Prezenta lege intră în vigoare" nu "în termen", ci "la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

Deci, se înlocuiește sintagma "în termen", cu "la 30 de zile".

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc pentru precizare.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

L-aș ruga pe domnul președinte Tabără, să se pronunțe exact asupra acestei propuneri, ceea ce dorește: "în termen" înseamnă până la, ceea ce înseamnă orice termen; iar "la termenul de 30 de zile" înseamnă exact în termenul trecând aceste 30 de zile. Și, în funcție de acest lucru, sigur că trebuie să ne pronunțăm.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Tabără, vă rog să vă precizați poziția.

Domnul Valeriu Tabără:

Cu susținerea experților, propunerea este bine încadrată în structura articolului. Deci, termenul de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Va supun la vot legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? Mențiunea?

Fără observații.

Legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? 188 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Vă mulțumesc.

Este lege ordinară.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 13:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro