Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

8. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.
 
see bill no. 444/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.

Din partea inițiatorului.

Domnul Valeriu Tabără:

10 minute discuții generale; un minut pentru articole.

Mulțumesc.

Domnul Flaviu Nicolae Lazin:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect legislativ apare ca o consecință a faptului că prevederile Legii nr.73/2002, datorită faptului că în textul acesteia au fost cuprinse mecanisme și instrumente de reglementare, a căror mod de aplicare nu este operațional și nu se regăsesc în practică, a fost necesar să facem o redefinire a cadrului instituțional în care se desfășoară relația dintre actorii de pe piața agroalimentară, de la producători, depozitari, procesatori și reprezentanți ai rețelelor de valorificare.

De ce acest lucru? Pentru că s-a constatat în timp că tocmai această ruptură în relația dintre actorii din sistemul agroalimentar a dus la o stare necorespunzătoare a structurilor de piață în România.

În acest sens, prezentul act normativ definește unitar organismele instituționale responsabile cu elaborarea și aplicarea mecanismelor și instrumentelor pentru reglementarea pieței. Este vorba, în special, de constituirea consiliilor pe produs, iar ca esență, implicarea lor atât în actul de elaborare a strategiilor pentru grupele produselor respective, dar și pentru implicarea reprezentanților lor în activitatea de reglementare și în activitatea de creare a unui sistem informațional de piață.

Vă mulțumesc.

Susținem promovarea actului normativ, cu amendamentele care au fost aduse în Comisia pentru agricultură a Camerei.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, îl rog pe domnul președinte să prezinte raportul comisiei. Vă rog!

Domnul Emil Radu Moldovan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În comisie, reprezentanții Partidului Social Democrat au votat împotrivă.

În prezent, organizarea și funcționarea piețelor de produse agricole și alimentare în România este reglementată prin Legea nr.73/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Precizez că acest act normativ a fost elaborat în spiritul legislației Uniunii Europene din domeniul funcționării piețelor agricole.

De ce am votat în comisie împotrivă?

  1. Pentru că am considerat că era suficient să se intervină pe textul Legii nr.73/2002. Și am să dau un exemplu de susținere: în titlul legii s-a intervenit, spre exemplu, în această inițiativă legislativă a Guvernului, eliminându-se "funcționarea". Era "organizarea și funcționarea"; acum a rămas "organizarea". Iar din final scria "în România", s-a eliminat "în România".
  2. Prevederile acestui proiect legislativ sunt în contradicție cu unele articole din Legea nr.778/2001 privind organizațiile inter-profesionale pe produse agroalimentare.

Deși în comisie am votat împotrivă, așa cum spuneam, Grupul parlamentar al P.S.D. a decis să susțină această inițiativă legislativă, pentru că, chiar dacă doamna ministru Boagiu nu este aici, ne interesează aderarea la Uniunea Europeană, deși sunt suficiente argumente să votăm contra.

Acceptăm ceea ce spunea reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale că este un exercițiu, și așa îl și tratăm.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Hoinaru.

Domnul Marian Hoinaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În anul 2003, Legea nr.73 - la care a făcut referire și colegul nostru - într-adevăr a fost primul act normativ care a organizat și pe baza căruia a funcționat piața produselor agricole și alimentare din România.

Totuși, spre dezamăgirea tuturor, aceasta doar a fost o lege care, într-o măsură foarte mare, nu a făcut altceva decât să îndeplinească înțelegerea noastră cu Uniunea Europeană în privința adaptării cadrului legislativ pentru integrare, fără ca acea lege să fie și una funcțională.

În momentul de față, prin această ordonanță, practic ea are ca obiect reglementarea sau organizarea pieței produselor agro-alimentare care, într-adevăr, creează un nou cadru legislativ și instituțional, dar care sunt adaptate la principiile actuale ale organizării de piață comună, cât și, bineînțeles, la realitatea pieței agricole din România.

Astfel, parlamentarii, deputații Grupul parlamentar al P.N.L., au susținut și în comisie acest proiect legislativ și îl vor susține și în plen.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc.

Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare?

Din partea comisiei.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, pe fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea piețelor produselor agricole și agroalimentare, în scopul creării unui cadru legislativ și instituțional, adaptat atât principiilor actuale ale organizării de piață comună, cât și realităților piețelor agricole din România.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2005 privind organizarea pieței produselor agricole și agro-alimentare face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi, înregistrându-se 9 voturi împotrivă, în ședința din 7 octombrie 2005.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 27 septembrie 2005.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.1 și 3 din Constituția României, republicată, și a art.86 alin.3 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterilor, comisia propune admiterea, cu modificări și completări, a proiectului de lege.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii nemodificat.

Observații?

Adoptat.

Articolul unic nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Titlul ordonanței nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.2 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.3 alin. 1 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.3 alin. 2, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.II nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.4 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.5 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.6 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.7 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.8 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.9 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.10 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.11 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.12, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.13 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Cap.III nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.14 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.15, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.16, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.17 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.18 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.19.

Observații?

Adoptat.

Art.20 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Art.21 nemodificat.

Dacă sunt observații?

Adoptat.

Vă supun la vot legea în ansamblul ei.

Voturi pentru? Mulțumesc. 172 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 172 voturi pentru, legea a fost adoptată.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 8:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro