Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.147/17-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 10-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2005

9. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.
 
see bill no. 374/2005

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Ultimul este Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a personalului încadrat în muncă.

Din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială, dacă se propun timpii; domnule președinte, vă rog!

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Propunem 5 minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Dacă sunteți de acord cu timpii propuși?

Mulțumesc.

Din partea inițiatorului.

Domnul Cătălin Ionel Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă numesc Cătălin Dănilă, sunt secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Aceast Proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul informatizării sistemului de evidență a comisionului perceput de Inspectoratul teritorial de muncă și al modernizării sistemului de evidență a documentelor depuse de către angajator la Inspectoratul teritorial de muncă.

De asemenea, prin prisma modificărilor aduse de Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, prezentul act normativ propune ca angajatorii să depună lunar la inspectoratele teritoriale de muncă o declarație fiscală prin care se stabilește și se individualizează creanța privind comisionul datorat, precum și introducerea posibilității achitării de către contravenienți, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea procesului-verbal sau a comunicării acestuia, a jumătate din valoarea amenzii contravenționale.

Pentru creșterea eficienței acțiunilor de control care au ca obiectiv depistarea muncii la negru, și având în vedere specificitatea acestor controale, propunem ca în aceste cazuri să fie instituită o derogare de la prevederile Legii nr.252/2003 privind Registrul unic de control, în sensul ca acesta să fie completat după efectuarea controlului.

Față de cele menționate mai sus, suntem de acord cu aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de comisie.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea grupurilor parlamentare, vă rog, domnule coleg.

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Stimate colege și stimați colegi,

Vorbesc în numele Grupul parlamentar al P.S.D.

Este clar că prin acest proiect de modificare a Legii nr.130 se încearcă măsuri suplimentare de protecție a salariaților, și bineînțeles prin reducerea muncii fără forme legale.

Am căutat, toți colegii din cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială, să venim și să îmbunătățim prin amendamentele depuse acest proiect de lege, în special în ce privește descentralizarea evidențelor, contractelor individuale de muncă și cărților de muncă pentru salariații care lucrează sau își desfășoară activitatea la misiuni diplomatice, oficii consulare, dar și la reprezentanțele unor firme, asociații și fundații cu sediul în străinătate, de salariații din România, bineînțeles în vederea reducerii deplasărilor, a cheltuielilor pentru acești salariați.

O parte din aceste amendamente, așa cum am spus, au fost admise, însă, unele, în mod neînțeles, prin votul majorității nu au fost admise. Și mă refer la amendamentul pe care noi l-am susținut, legat de reducerea termenului de punere în aplicare a acestui proiect de lege, de la 60 de zile, la 30 de zile. Însă, așa este în democrație, și acest vot impune aplicarea legii după 60 de zile, nu după 30.

În general, suntem pentru susținerea acestui proiect de lege, însă, avem mari rețineri că se va realiza scopul pentru care a fost promovat, acela de a asigura o protecție reală a salariaților și reducerea muncii fără forme legale.

Și de ce? În primul rând, se introduce prin acest proiect de lege, ca infracțiune, încadrarea și neînregistrarea contractelor individuale de muncă, și se trece la sancționarea acestei infracțiuni direct cu închisoare. Nu cred că trebuie să reglementăm introducerea ca formă de sancțiune închisoarea, și nu amenda, în cazul nerespectării acestor prevederi ale legii, cel puțin pentru prima abatere.

Și pentru acest motiv, pentru faptul că nu are avizul CES-ului, organul reprezentativ de dialog tripartit al reprezentanților patronatului și al salariaților, și pentru că se introduc confuzii în ce privește aplicarea acestei legi, și aș da doar exemplul că în cazul nerespectării în mod repetat a prevederilor legii, în ceea ce privește înregistrarea contractelor de muncă, încadrarea fără contract de muncă, noi propunem retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnul deputat Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să formulez punctul de vedere al Grupului parlamentar al P.D. pe acest proiect de lege de modificare și completare a Legii nr.130/1999 privind protecția persoanelor încadrate în muncă.

Din capul locului, trebuie să spun că măsura promovată de Guvern este una, evident, de armonizare legislativă cu legislația Uniunii Europene.

Continuând seria argumentelor pentru care Grupul parlamentar al P.D. susține acest proiect de lege aș spune următoarele.

În primul rând, sprijină implementarea unui sistem informatic integrat și compatibil cu celelalte structuri ale administrației publice, una dintre măsurile promovate de strategia de modernizare a sistemului administrativ în domeniul inspecției muncii.

În al doilea rând, produce o serie de modificări determinate de modificarea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală.

În al treilea rând, induce măsuri de debirocratizare și de simplificare a actului administrativ.

Și, nu în ultimul rând, combate munca fără forme legale, prin creșterea eficienței acțiunilor de control.

În nici un caz Grupul parlamentar al P.D., și voi aduce câteva argumente, nu acceptă punctul de vedere formulat de Grupul parlamentar al P.S.D., respectiv de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege, în primul rând pentru că, eu cred, comisia a fost suficient de bine intenționată și absolut toate amendamentele, formulate în egală măsură de colegi din toate grupurile parlamentare, au fost preluate, și trebuie să subliniem faptul că forma modificată prin raportul comisiei este o formă mult îmbunătățită față de proiectul inițial.

În al doilea rând, dacă ne uităm asupra raportului, în partea sa finală, respectiv la votul final dat în comisie, trebuie să subliniem că, colegii din Grupul parlamentar al P.S.D., lucru care m-a și surprins prin poziția colegului deputat antevorbitor, absolut toți membrii comisiei s-au exprimat în unanimitate pentru susținerea acestui proiect de lege.

Deci, din punctul nostru de vedere, Grupul parlamentar al P.D. susține fără rezerve acest proiect și respinge inițiativa colegilor P.S.D., de tergiversare a unei inițiative legislative menite să armonizeze cadrul legislativ românesc cu cel din Uniunea Europeană, și vă propune, evident, votarea acestei legi acum, în forma promovată de comisie.

Mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, vă supun propunerea formulată de coleg, de retrimitere la comisie.

Cine este pentru retrimiterea la comisie? 76 voturi pentru retrimiterea la comisie.

Voturi împotriva retrimiterii la comisie? 95 voturi împotriva retrimiterii la comisie.

Abțineri? Nici o abținere.

A fost respinsă.

Din partea comisiei, raportul, dacă vreți.

Vă rog, procedură.

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte,

Vă rog să constatați că programul de lucru s-a terminat, și să închideți ședința.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog, domnule președinte, al comisiei, citiți raportul!

Mâine trecem la dezbaterea pe articole.

Domnul președinte Duțu.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și a C.E.S-ului și răspund, pe această cale, și eu unei afirmații făcută în intervenția unui coleg, Adresa C.E.S-ului, înaintată cu nr.1.191/8.06.2005, precum și avizele primite de la următoarele comisii: Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul informatizării sistemului de evidență a comisionului perceput de Inspectoratul teritorial de muncă și al modernizării sistemului de evidență a documentelor depuse de către angajatori.

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege, întrucât prin modificările și completările aduse, se debirocratizează activitatea inspecției muncii și se armonizează dispozițiile legii cu prevederile legale existente în legislația conexă.

La lucrările comisiei au fost prezenți 16 deputați, din totalul de 18 membri ai comisiei, iar raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii în ședința din 30 septembrie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Rămâne ca mâine s-o supunem la vot, dezbaterea pe articole.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 7:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro