Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

11. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 29 și art. 36 din Legea nr. 268/2003 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 379/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Pct. nr. 22 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru completarea art. 29 și art. 36 din Legea nr. 268/2003 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995.

Propunerea comisiei este adoptarea.

Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul? Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Mihai Dumitriu:

Mulțumim, domnule președinte.

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă este foarte importantă pentru persoanele care au depășit vârsta de 18 ani, care au rămas cu studii incomplete, numai cu 8 clase, și care nu au un certificat de calificare, pentru ca acele competențe pe care le au să le poată fructifica, bineînțeles, în practicarea unei meserii legale.

În preambulul Legii nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 prevede: "În cazuri excepționale, se poate organiza învățământ cu frecvență redusă și învățământ seral pentru completarea studiilor obligatorii".

La Secțiunea "Ciclul inferior al liceului", care este învățământ obligatoriu, din Legea nr. 84, modificată prin Legea nr. 268/2003, se prevede clar și în mod expres că: "Această formă de învățământ se poate organiza și cu frecvență redusă și seral".

La Secțiunea "Școala de arte și meserii", aceeași lege nu prevede formele de învățământ cu frecvență redusă și seral.

Pentru a elimina situația de excepțional de la art. 15 și pentru a crea simetrie între cele două secțiuni, am considerat necesar ca și Secțiunea "Școala de arte și meserii" să cuprindă în mod explicit că se poate organiza învățământ SAM și sub formă seral și cu frecvență redusă.

Este necesară o astfel de clarificare pentru conducerile de școli și pentru persoanele care au vârsta peste 18 ani și studii obligatorii incomplete, care au deprinderi și competențe de a desfășura activități aferente unei meserii. Aceste persoane nu au certificat de calificare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării, care să le permită autorizarea și practicarea meseriei legal.

Certificarea competențelor și deprinderilor este o condiție esențială și pentru aderarea României la Uniunea Europeană.

Legea, în partea a II-a, supune atenției dumneavoastră și introducerea învățământului seral și cu frecvență redusă în Secțiunea "Anul de completare" din lege, modificată, formă de învățământ care nu este obligatorie. Anul de completare, clasa a XI-a, este frecventat de absolvenții de SAM și este o condiție obligatorie pentru finalizarea liceului.

Inițiativa legislativă nu obligă Guvernul și ministerul să aloce fonduri suplimentare, dar prin această inițiativă legislativă se creează cadrul legal explicit, pe înțelesul tuturor, astfel ca unitățile școlare de profil să fie obligate, la solicitarea cetățenilor, să organizeze și astfel de forme de învățământ, pentru "Școala de artă și meserii" și pentru "Anul de completare".

Rog, deci, să analizați cu atenție și dacă se poate să votați favorabil, pentru că este în beneficiul cetățenilor.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Aveți cuvântul, doamnă deputat, președintă a Comisiei pentru învățământ. Propuneți și timpii, pentru că suntem în procedură de urgență.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Două minute pentru dezbateri generale și 5 minute pentru dezbaterea pe articole.

Nu o să mai fac și alte precizări, pentru că s-a referit deja inițiatorul la prevederile proiectului de lege. Vreau doar să precizez că face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Și, în urma dezbaterii, comisia a propus admiterea propunerii legislative, cu unele amendamente.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Grupurile parlamentare, dacă au, la dezbateri generale, să ia cuvântul? Da, domnule deputat.

Iertați-mă, domnule deputat, are dreptate secretarul, am să supun votului timpii, 5 minute cu 2 minute, întâi, propunerea doamnei deputat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Domnule deputat, aveți microfonul.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În comisie, ceea ce, din păcate, doamna președintă n-a comunicat plenului, votul de recomandare a aprobării a fost majoritar, cu alte cuvinte, au existat poziții pentru respingerea acestei propuneri legislative. Iar motivația pozițiilor celor care au susținut respingerea a fost nu că textul, în principiu, prevede ceva rău, ci doar că legea, în momentul de față, prevede toate posibilitățile pe care acest proiect le cere. Și ajungem într-o situație anormală, în care, astăzi, printr-un nou proiect de modificare a Legii învățământului, statutăm ceva, ceea ce s-a întâmplat.

O astfel de situație ar pune în "ilegalitate" pe toți cei care, prin inspectoratele școlare, au asigurat formele de învățământ preuniversitar pe care inițiatorul prezentei propuneri legislative le solicită. Cu alte cuvinte și poziția ministerului a fost că legea în momentul de față este suficient de acoperitoare și acoperă toate situațiile cerute prin această propunere legislativă, iar supralegiferarea nu este necesară, ba chiar poate să fie dăunătoare.

Din aceste motive, eu solicit votul de respingere a propunerii comisiei, de adoptare a legii, cu alte cuvinte să respingem legea în forma propusă.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule deputat, respingerea nu puteți să o propuneți, puteți doar să propuneți să votați respingerea în numele grupului. Comisia a propus adoptarea, deci rămânem pe soluția de adoptare. Este o procedură clasică.

Domnul deputat Andea.

Domnul Petru Andea:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Chiar în acest an sunt 10 ani de când funcționează actuala Lege a învățământului. Deci, are un deceniu și acest lucru ne-a putut permite ca în decursul timpului să observăm și perfecțiunile și imperfecțiunile respective.

Amendată în mai multe rânduri, pentru că sistemul de învățământ este dinamic, iată că doi inițiatori ne propun o completare a acestei legi. Aș vrea să spun că analizând legea în ansamblul ei considerăm că această completare este necesară și am să explic de ce.

Într-adevăr, se prevede în lege ca în mod excepțional să existe aceste forme de învățământ în întreg sistemul de învățământ. Prevederea este însă reluată în secțiunile legii și în ceea ce privește învățământul liceal. În ceea ce privește învățământul profesional, respectiv școlile de arte și meserii și mai ales anul de completare la care fac referire autorii, această prevedere lipsește.

În consecință, pentru simetria legii învățământului, pentru faptul că această prevedere este prevăzută și la modul general, ca excepție, dar și în particular, la liceu, noi considerăm că este necesar ca să se prevadă acest lucru și la școala de arte și meserii, precum și la anul de completare.

Este și motivul pentru care marea majoritate a membrilor comisiei au votat în favoarea ei și aceasta este și poziția Grupului parlamentar al P.S.D.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Partidul Conservator.

Domnul Pantelimon Manta:

Alături de reprezentantul Grupului Liberal, nu putem fi de acord cu acest proiect de act normativ pentru simplul motiv că, așa cum spunea și domnul Pușcă, prevederea din legea generală este acoperitoare. Există și un principiu de drept, "unde legea nu distinge, noi nu putem distinge", așa încât nu putem normativiza, printr-o prevedere specială, ca adăugire la prevederea din legea generală care creează cadrul general pentru a fi în situația ca și școala de arte și meserii să beneficieze de aceleași structuri de învățământ ca și pentru celelalte forme.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare?

Doamna Olguța Vasilescu, P.R.M.-ul.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Stimați colegi,

Și Grupul parlamentar al Partidului România Mare susține această inițiativă legislativă. Nu este vorba, practic, de o supranormare. Părerea mea este că acest proiect de lege este absolut necesar.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Alt grup ?

Ministerul Învățământului. Doamna Paloma Petrescu, secretar de stat. Aveți cuvântul.

Doamna Paloma Petrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați, voi fi foarte scurtă în prezentare. Aș vrea doar să vă prezint conținutul art.15 din actuala Lege 84 a învățământului, modificată și completată care spune, la alin. 10, următoarele:

Formele de organizare a învățământului sunt: învățământ de zi; seral; cu frecvență redusă; la distanță; comasat și pentru copii cu nevoi speciale educative, nedeplasabili, cu școlarizare la domiciliu.

Acestea sunt toate formele sub care poate fi organizat învățământul pentru diferitele niveluri de școlarizare.

La alin. 11 - învățământul obligatoriu este învățământ de zi. In mod excepțional pentru persoanele care au depășit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei, învățământul obligatoriu se poate organiza și în alte forme de învățământ, conform alin. 8, pe baza unei metodologii elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Aceleași prevederi sunt valabile și pentru Școala de arte și meserii, dar și pentru anul de completare.

Consider că propunerea legislativă este, de fapt, o suprareglementare care nu va face decât să întărească ceea ce legea spune deja și, eventual, ne va explica cum să aplicăm legea în toate prevederile și articolele sale.

S-a spus, și nu vreau să insist, dar este o realitate, înseamnă că cei care au organizat deja învățământ pentru Școala de arte și meserii în forma de seral, sau an de completare în forma seral, pentru că acest lucru s-a întâmplat începând cu acest an școlar, înseamnă că legalitatea acțiunilor lor va fi pusă sub semnul întrebării.

Cred că o propunere legislativă nu trebuie să vină cu scopul de a ne spune să respectăm legea, ci trebuie să adauge ceva nou și eficient în conținutul ei.

Din punctul nostru de vedere, Ministerul Educației și Cercetării nu avizează favorabil această propunere legislativă și nu o susține.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Doamnă secretar de stat, vă mulțumesc.

Aș vrea să fac însă o precizare pentru că ați făcut o confuzie.

Vă rog, poftiți!

O lege aprobată este în valoare doar pentru viitor, ea nu poate pune în nici într-un caz în ilegalitate ceva ce s-a produs înainte. Fiecare lege acționează doar pentru viitor, niciodată pentru trecut.

Deci, am reținut poziția Guvernului, dar am simțit nevoia să fac această precizare.

Îmi pare rău, domnule deputat.

La dezbateri generale, fiecare grup, un singur parlamentar are dreptul. Intrăm în dezbaterea pe articole a legii.

Titlul legii.

Comisia ne propune o reformulare a titlului legii.

Dacă există discuții, intervenții? Nu.

Supun titlul legii votului dumneavoastră.

Voturi pentru, vă rog.

Domnii secretari!

56 de voturi pentru.

Împotrivă? 72 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Titlul legii a căzut cu 56 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă.

Numărul curent 2, Comisia ne propune la preambulul articolului unic o modificare, reformulare. Dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Voturi pentru? 51 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 73 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Articolul de la numărul curent 2 din raport a căzut.

Numărul curent 3 din raport.

Comisia ne propune o reformulare.

Dacă sunt intervenții? Nu.

Cine este de acord cu poziția comisiei? 51 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 76 de voturi.

Abțineri? Nu avem.

Respins.

Numărul curent 4 din raport.

Comisia propune o reformulare.

Voturi pentru? 51 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 76 de voturi.

Abțineri? Nu avem.

Cu 51 de voturi pentru și 76 împotrivă, articolul a căzut.

Trimitem proiectul de lege la votul final de marți.

Mai avem un sfert de oră.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 0:20
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro