Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 329/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Numărul 23 din ordinea de zi. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2004 privind înscrierea unor măsuri post-privatizare la Societatea Comercială "Automobile" Dacia S.A.

Este procedură de urgență.

Rog comisia să ne propună timpii.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propun ca timp total de dezbatere 5 minute, un minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Cine este de acord cu propunerea comisiei?

Votru pentru? vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

S-au adoptat timpii.

Invit inițiatorul să-și prezinte proiectul.

Vă rog să vă prezentați.

Domnul Cătălin Sandu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Mă numesc Cătălin Sandu și sunt vicepreședinte la AVAS.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr.101/2005 modifică și completează Ordonanța Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri post-privatizare la S.C. Automobile Dacia.

Prin Ordonanța 70, AVAS-ul este mandatat ca în baza obligației de garanție să garanteze cumpărătorul pentru plata sumelor de bani datorate de către Automobile Dacia ca efect al hotărârii judecătorești pronunțate în litigiul existent la momentul privatizării între aceasta și domnul Sandu Ioan Romică, în legătură cu inovația "tablă exterioară, capotă, spate cu eleron înglobat" și Automobile Dacia.

Întrucât textul art. 4 din Ordonanța 70 nu era clar formulat, putând da naștere la interpretării diferite și soluții contradictorii ale instanțelor judecătorești referitoare la calitatea procesuală a AVAS, Ordonanța 101 stabilește clar faptul că poziția procesuală a AVAS, în cadrul litigiului menționat, este aceea de chemat în garanție și recunoaște acestei instituții calitatea de parte interesată în contestarea măsurii de executare silită dispusă de către instanțele judecătorești.

De asemenea, întrucât suportarea de către AVAS a pretențiilor domnului Sandu Romică va afecta bugetul statului, Ordonanța 101 completează 0rdonanța 70/2004, în sensul că stabilește suspendarea de drept a executării silite intentate împotriva AVAS până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești irevocabile asupra contestației la executarea formulată de AVAS în litigiile între DACIA Automobile și Sandu Romică.

Urgența și necesitatea votării Ordonanței 101/2005 este întemeiată pe împrejurarea că există posibilitatea pronunțării unei soluții contradictorii cu privire la calitatea procesuală a AVAS, precum și pe riscul ca această instituție să fie obligată să plătească din bugetul propriu niște pretenții nejustificate care ulterior nu vor mai putea fi recuperate.

Pentru motivele prezentate, vă rugăm să adoptați Ordonanța 101 în forma propusă.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Senatul a aprobat această propunere legislativă. În raport cu obiectul său, Camera Deputaților este cameră decizională. Comisia de industrie și servicii a avizat favorabil. De asemenea, favorabil a avizat și Consiliul Legislativ.

Membrii Comisiei juridice de disciplină și imunități au analizat acest proiect de lege și supun plenului Camerei adoptarea în forma adoptată de Senat.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc. Discuții generale. Vă rog.

Domnul Călian, aveți cuvântul.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Avem de-a face cu un proiect de lege extrem de ciudat, cel puțin extrem de ciudat pentru că, după 5 ani de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni printr-o ordonanță de urgență din 2004, Ordonanța 70, Guvernul mandatează AVAS să negocieze și să semneze un act adițional la contract, la contractul inițial încheiat în 1999, act adițional prin care AVAS să aibă, în primul rând, calitate procesuală și, totodată, în al doilea rând, să achite peste 120 de miliarde de lei reprezentând contravaloarea părților efectuate de societate ca urmare a punerii în executare a unor sentințe civile.

Așadar, suntem puși în situația incorectă, spun eu, să discutăm despre banul public, despre modul greșit în care este gestionat acest ban public. În situația în care aceste despăgubiri vor fi plătite, peste 120 de miliarde de lei, repet, Fabrica de automobile Dacia Pitești practic rezultă că a fost vândută la prețul de zero lei, pentru că bugetul statului nu mai beneficiază de contravaloarea acțiunilor vândute atunci.

Cred că aceste argumente sunt suficiente și extrem de solide, astfel încât să înțelegeți poziția grupului parlamentar al Partidului România Mare care va vota împotriva acestui proiect de lege și, mai mult decât atât, grupul parlamentar al Partidului România mare va sesiza Parchetul Național Anticorupție în vederea cercetării acestei situații și, în special a reprezentanților AVAS, pentru că, repet, după 5 ani, este injust ca să încheiem un act adițional, pentru că suntem ferm convinși că există interese pe care mulți dintre noi nu le cunoaștem încă.

Sperăm ca P.N.A. să facă lumină în acest caz.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte grupuri parlamentare, intervenții ? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul legii.

Comisia propune adoptarea titlului legii în forma inițiatorului.

Dacă există observații ? Nu.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă există observații ? Comisia ne propune forma inițiatorului. Nu. Adoptat în unanimitate.

Ordonanța de urgență.

Titlul ordonanței de urgență.

Dacă există observații? Comisia ne propune adoptarea în formula inițiatorului.

Nu există. Adoptat în unanimitate.

Articolul I al ordonanței.

Dacă există observații ? Nu există. Adoptat în unanimitate.

Articolul II al ordonanței de urgență. Dacă există observații ?

Nu există. Adoptat în unanimitate.

Caracterul legii este caracter ordinar.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă rog numărați. 98 de voturi pentru.

Voturi împotrivă ? 6 voturi.

Abțineri ? 42 de abțineri.

Cu 98 de voturi pentru, 42 de abțineri și 6 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost adoptat.

O secund, o secundă că secretarii nu mi-au transmis...

Mi se atrage atenția că neavând cvorum de ședință, cu cvorum-ul de 167 nu pot supune proiectul de lege la vot.

Este corectă observația pe care o fac secretarii, avem doar 166 de deputați prezenți.

Proiectul de lege este trimis la vot pentru sesiunea de voturi finale de marți.

Următorul proiect de lege este tot cu caracter ordinar. Putem să lucrăm pe el fără votul final. Îmi cer scuze. 136 de voturi au fost, deci proiectul de lege anterior s-a dus la vot final marți.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 22:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro