Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 398/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Următorul proiect de lege, nr. crt. 24, Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul autorității pentru privatizarea și administrarea participațiilor statului și consolidarea unor privatizări. Proiect de lege aflat în procedură de urgență.

Rog comisia să ne facă propuneri privind timpii.

Domnul Mihai Tudose:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunem 10 minute dezbateri generale, câte un minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

10 cu 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Inițiatorul, aveți cuvântul.

Domnul Cătălin Sandu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență 54/2005 modifică art. 48 al Ordonanței de urgență a Guvernului 26/2004.

Inițial, prin art. 48 se stabilise ca pentru un număr de 11 societăți aflate în portofoliul AVAS, care erau în procedura de dizolvare și lichidare voluntară, se suspendă judecarea tuturor acțiunilor judiciare, extrajudiciare, precum și procedura de executare silită împotriva acestora, pe o perioadă de 12 luni.

Întrucât termenul de 12 luni a expirat pe 30.04.2005, iar din motive obiective nu s-au putut îndeplini procedurile de lichidare voluntară, noi am solicitat prelungirea acestui termen până pe 31 decembrie 2005.

Prelungirea termenului este necesară pentru finalizarea procesului de lichidare voluntară și pentru evitarea numeroaselor litigii presupuse de trecerea de la procedura lichidării voluntare la cea de lichidare judiciară în situația în care nu se adoptă ordonanța de urgență.

Față de motivele prezentate, vă rugăm să aprobați adoptarea ordonanței 54/2005 în forma propus de comisia din Camera Deputaților, cu amendamentele propuse.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia.

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut învedere avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de la Consiliul Economic Social, precum și de la Consiliul Legislativ, aviz care a avut și modificare care a fost însușită de comisie și v-o propunem ca atare pentru vot.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare conform prevederilor art. 73 alin.(1) din Constituția României.

La lucrările comisiei din data de 29 septembrie 2005 au fost prezenți 23 de deputați din totalul de 23 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri din voturile celor prezenți.

Potrivit art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este cameră decizională.

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a hotărât să vă propună, stimați colegi, pentru dezbatere și adoptare, proiectul de lege sus-menționat cu amendamentele admise, care sunt redactate și anexate în anexa nr. 1 a prezentului raport.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există din partea grupurilor parlamentare colegi care vor să ia cuvântul la dezbateri generale. Înțeleg că nu.

Intrăm la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii.

Comisia propune textul adoptat de Senat.

Există intervenții? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul legii a fost adoptat.

Articolul unic.

Comisia ne propune o altă formulare pe care o găsim în raport la nr. crt.2.

Dacă există intervenții? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Titlul ordonanței.

Comisia ne propune formula inițiatorului.

Dacă există observații? Nu.

Adoptat în unanimitate.

La articolul unic al ordonanței, comisia ne propune o reformulare așa cum o vedeți în raport la numărul curent 4.

Dacă există intervenții? Nu.

Voturi pentru formularea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole.

Se trimite la votul final de marți.

Stimați colegi, este 1 fără ..., nu mai știu acum care este...

Mai am trei minute. Nu mi-e foarte clar, ceasul acela e înainte, al meu arată 1 fără 6 minute.

O voce din sală:

Este fără 4 minute!

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 4:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro