Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2005 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea Infracționalității Transfrontaliere (SECI) și pentru darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea statului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 316/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Nr.crt.27 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90 din 2005 pentru modificarea Anexei nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175 din 1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru prevenirea infracționalității transfrontaliere (SECI) și pentru darea în folosință gratuită Ministerului Administrației și Internelor a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea statului.

Potrivit art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Rog președintele comisiei să ne propună timpii de dezbatere generali și timpii pe articole.

Domnul Eugen Bejinariu:

Domnule președinte,

Propun 10 minute pentru dezbateri generale și un minut pentru fiecare articol.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Îmi asum propunerea comisiei și v-o fac dumneavoastră - 10 cu 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

S-au adoptat timpii.

Inițiatorul?

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.175 din 1999 privind înființarea Agenției pentru Organizarea Centrului Regional pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere SECI, aprobată prin Legea nr.94/2000, a fost atribuit sediul Centrului SECI în clădirea Parlamentului, în spațiile nominalizate în Anexa nr.3 a actului normativ menționat.

În prezent, în cadrul sediului Centrului SECI, la etajul 9, cota +66 Corpurile C4, C5, C6, își desfășoară activitatea Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, care include fostul punct național focal și organizația noastră INTERPOL, care are menirea de a sprijini activitatea ofițerilor de legătură români la Centrul SECI pentru prevenirea, constatarea, cercetarea și combaterea infracționalității transfrontaliere.

În vederea implementării angajamentelor asumate în scopul aderării României la Uniunea Europeană, luând în considerare atât atribuțiile SECI, cât și ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, precum și contactele specifice în plan intern și internațional, se impune consacrarea în plan legislativ a situației locative existente în prezent, în scopul asigurării stabilității locative a Centrului de Cooperare Polițienească Internațională.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă există intervenții?

Domnul deputat Săniuță, Grupul parlamentar al P.S.D.

Domnul Marian Florian Săniuță:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum domnul secretar de stat a explicat, în anul 1999, prin Ordonanța Guvernului nr.175, se înființa Agenția pentru Organizarea Centrului Regional pentru prevenirea Infracționalității Transfrontaliere.

Misiunea acestei agenții era de a operaționaliza viitorul Centru Regional pentru Prevenirea Infracționalității Transfrontaliere, pe scurt SECI.

Acestui centru i s-a stabilit sediul în clădirea Parlamentului, în spațiile prevăzute de această ordonanță de urgență, mai exact o parte din etajul 9. În timp, după anul 2000, în acest spațiu se înființează și-și desfășoară activitatea și Centrul de Cooperare Polițienească.

De la început trebuie să spun că înființarea în România și funcționarea Centrului SECI a reprezentat un succes, pentru că România a reușit încă o dată să-și demonstreze valențele de exportator de stabilitate și de contributor serios la ceea ce înseamnă la acest moment un model românesc în tot ceea ce înseamnă lupta cu infracționalitatea organizată, și în special crima de mari dimensiuni.

Din punctul nostru de vedere, această inițiativă legislativă, pe a cărei urgență nu o înțelegem și subliniez acest lucru, vine astăzi să consacre, practic, împărțirea spațiului care a fost atribuit Centrului SECI și care a funcționat foarte bine, prin punerea la dispoziție fără plată - și subliniez, fără plată Ministerului Administrației și Internelor, a spațiului în care s-a înființat Centrul de Cooperare Polițienească.

Din punctul nostru de vedere, Guvernul nu putea să dispună asupra unui spațiu ce aparține unei alte entități. Nu în ultimul rând, la acest proiect de lege, pe care l-am discutat și în cadrul comisiei, nu au fost consultați nici conducerea SECI, cărei i-a fost dedicat acest spațiu prin Ordonanța de urgență nr.175 din 1999, dar nici conducerea Camerei Deputaților.

În atari condiții, Grupul parlamentar al P.S.D. consideră că acest proiect de lege, la acest moment, urmărește scopuri care ne scapă, cel puțin pe moment, dat fiind urgența cu care se dorește trecerea acestor spații în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, fără plată, în condițiile în care Ministerul Administrației și Internelor își va relua spațiul unde a funcționat până de curând clădirea Senatului și, la acest moment, stimate domnule președinte și stimați colegi, Grupul parlamentar al P.S.D. se va abține de la votul privind acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare?

Doamna Vasilescu.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Stimați colegi,

Partidul România Mare va vota împotriva acestui proiect de lege. Sunt mai multe argumente. Primul ar fi cel financiar, pe care l-am dezbătut chiar și ieri aici, când a fost vorba de bugetul Camerei Deputaților, pentru că toate instituțiile care funcționează în acest Palat al Parlamentului sunt prinse în bugetul nostru.

Nu înțelegem pentru ce trebuie să se suporte din banii Camerei Deputaților chiria, cum ar veni, pentru că este dat în folosință gratuită, utilitățile și așa mai departe.

A doua chestiune pe care aș vrea s-o remarc este faptul că nu se întâmplă nicăieri în lume, în nici un Parlament, ca un Parlament să folosească aceeași fibră optică cu o instituție de acest gen. Nu vreau să spun altceva.

Considerăm că este bine ca și dumneavoastră să votați împotriva acestui proiect de lege care nu se justifică.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Dacă există alte intervenții? Nu.

Comisia? Punctul de vedere al comisiei, de fapt.

Domnul Eugen Bejinariu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere, din voturile celor prezenți în momentul supunerii la vot a proiectului de lege.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 25 iulie 2005.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și art.86 din regulamentul acesteia, Camera Deputaților este cameră decizională.

În urma dezbaterii în ședința din 6 septembrie 2005, comisia propune admiterea fără modificări a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Titlul legii.

Comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt observații sau intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii.

Dacă sunt observații sau intervenții?

Doamna Vasilescu. Procedură.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Domnule președinte,

Aș vrea să reclam faptul că nu este cvorum și cerem vot nominal, apel nominal. (Rumoare, vociferări)

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să-i răspund doamnei deputat.

Există cvorum de lucru, nu există cvorum pentru votul final. Când ne vom apropia de votul final, am să verific și, dacă nu există, voi cere apel nominal. Aceasta este însă la decizia președintelui de ședință.

Articolul unic.

Dacă există observații sau intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței.

Dacă există observații sau intervenții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Procedură, doamna Vasilescu.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Domnule președinte,

Chiar dacă este cvorum de lucru, noi voiam vot nominal. A doua chestiune pe care vreau s-o remarc aici: noi ne-am pronunțat clar împotrivă. Deci, aș vrea să se țină cont de faptul că parlamentarii P.R.M. votează împotrivă, inclusiv la titlul legii, inclusiv pe articole. Chiar dacă nu mai venim la tribună de fiecare dată.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Doamnă deputat, vă rog să vă uitați în regulament. Ca să pot supune la vot, trebuie să am o intervenție. Consider intervenția dumneavoastră ca fiind o intervenție pentru fiecare dintre cele trei articole care urmează și voi face acest lucru.

Art.I.

Există o obiecție din punctul de vedere al Partidului România Mare.

Voturi pentru? Numărați, vă rog. Art.I. 98 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Voturi împotrivă, vă rog? 27 de voturi împotrivă.

Abțineri? 32 de abțineri.

98 de voturi pentru, 27 împotrivă și 32 de abțineri, art.I a trecut.

Art.II.

N-o mai invit pe doamna deputat la microfon. Are aceeași obiecție.

Voturi pentru? 98 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 17.

Abțineri? 42 de abțineri.

Cu 98 de voturi pentru, 17 împotrivă și 42 de abțineri, art.II a trecut.

Art.III.

Aceeași procedură - doamna deputat Vasilescu are obiecții.

Voturi pentru? 98.

Voturi împotrivă? 17.

Abțineri? 42.

Cu 98 de voturi pentru, 17 împotrivă și 42 de abțineri, art.III a fost votat.

Sunt 157 de voturi. Nu avem cvorum de vot final.

Se trimite legea la vot final marți, în sesiunea specială organizată în acest scop. Și la lege ordinară trebuie să avem 167 de prezenți în sală, ca să pot s-o supun votului nostru, nu 167 de voturi pentru.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 23:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro