Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 334/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Punctul 29 de pe ordinea de zi: proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală.

Rog comisia să ne propună timpii. Este procedură de urgență.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Comisia vă propune 10 minute pentru dezbateri generale și un minut pe articole.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

10 cu unu.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este de acord? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat.

Inițiatorul, rog prezentați-vă proiectul.

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului legal existent în acest domeniu, care să asigure acordarea unitară a drepturilor salariale persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, în administrația publică locală. Această măsură asigură corelarea indemnizațiilor prefecților, subprefecților, primarilor și viceprimarilor, precum și a președinților și vicepreședinților Consiliilor județene, cu salariile funcționarilor publici, respectiv ale secretarilor generali ai Prefecturilor, Consiliilor județene și ale secretarilor Consiliilor locale.

Măsura corespunde obiectivelor din programul de guvernare, de întărire a capacității instituționale din administrația publică locală, deoarece prin aplicarea acesteia se va asigura un cadrul legal prin care vor fi eliminate inechitățile create prin acordarea unor drepturi de natură salarială, spor de vechime în muncă, în baza hotărârilor unor instanțe de judecată.

Față de cele menționate anterior, rugăm să aprobați proiectul de lege, cu precizarea că suntem de acord cu raportul comisiei, inclusiv cu amendamentele care au fost admise.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Grupurile parlamentare, dacă vor să intervină la discuții generale? Vă rog, domnule Iliescu, aveți cuvântul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PD susține întru totul această ordonanță de urgență a Guvernului, venită într-un moment când, în mod obligatoriu, pe fondul, să zicem, măsurilor promovate și inițiate de Guvern, de întărire a capacității instituționale din administrația publică locală, este nevoie, mai mult ca oricând, de o eliminare a inadvertențelor, a incoerențelor din sistemul de salarizare din sistemul bugetar.

Cred și susțin ceea ce spunea domnul secretar de stat că, prin această măsură, s-au eliminat acele probleme serioase care făceau ca până acum, pe fondul unor măsuri incoerente, aș spune, ale fostului Guvern, să se ajungă ca funcționarii publici să aibă salarii mai mari decât persoanele care ocupă funcții de demnitate publică, alese sau numite, din administrația publică locală.

Pe de altă parte, tocmai pentru că, în mod absolut imposibil de acceptat, există persoane din administrația publică locală, mă refer la aceste persoane care ocupă funcții de demnitate publică care, în momentul de față, deși Legea nr. 154 spune foarte clar că: "indemnizația este unica formă de retribuire", pe baza unor sentințe judecătorești, să beneficieze și de sporul de vechime.

Cum s-ar spune, Grupul parlamentar al PD susține o măsură extrem de coerentă a Guvernului care, sunt convins, reprezintă un prim pas în îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul salarizării bugetarilor și, evident, persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică din administrația locală.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul deputat Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să vă spun că grupul nostru parlamentar firește că, în esență, este de acord cu creșterile de salarii, cu creșterile de indemnizații pentru administrația publică locală, dar, contrar celor spuse de antevorbitorul meu, vreau să vă spun că actuala Putere, actuala Coaliție nu dorește să ducă până la capăt ceea ce putem numi, în esență, reforma administrației publice locale și, mai ales, atunci când este vorba de salarizare.

Spunea colegul nostru, Valentin Iliescu, că se fac mari corelări, recorelări ș.a.m.d., în sistemul de salarizare, ceea ce trebuie reținut în legătură cu acest proiect de lege și în legătură cu problematica discutată este faptul că, întotdeauna, în cadrul administrației publice locale, principala problemă în legătură cu salarizarea, în general, a fost aceea a includerii în veniturile lunare a sporurilor de vechime și a celorlalte sporuri prevăzute de lege.

Este adevărat că, în decursul timpului, au fost persoane care au beneficiat de spor de vechime sau de alte tipuri de sporuri. Este adevărat că au fost situații în care în Justiție s-a decis pro sau contra diferitelor decizii administrative în acest sens. De aceea, pentru eliminarea oricăror inadvertențe și pentru îmbunătățirea actului de administrație publică locală, grupul nostru parlamentar, prin colegii noștri care lucrează în Comisia pentru muncă și protecție socială, vă propune un amendament la art. 2 pe care, cu siguranță, îl vom susține. Dar am ținut să spun acest lucru la dezbateri generale pentru că este vorba de adăugarea la indemnizațiile celor care ocupă funcții de demnitate publică în administrația publică locală a sporurilor de vechime și a celorlalte sporuri.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnul Crăciunescu.

Nu, domnule deputat. Dreptul la replică la sfârșit, un minut.

Domnul Grigore Crăciunescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am asistat la aceste dezbateri în Comisia pentru muncă la vremea respectivă și am avut un punct de vedere și vreau să-l exprim și în plen.

Atunci când o persoană decide să candideze pentru o funcție de demnitate publică locală știe care sunt condițiile când ajunge în funcția de demnitate publică respectivă. Aceste persoane nu au salarii. Au indemnizații. Am spus atunci, repet și acum: noi nu plătim în aceste funcții vârsta, noi plătim competența. Dacă am două orașe sau două comune cu același număr de populație, un primar de 29 sau 30 de ani și un primar de 50 și ceva de ani, diferența dintre indemnizații este foarte mare pentru că unul va primi 25 % ca vechime, celălalt va primi numai 5 % ca vechime. Deci eu consider că, având aceleași obligații, aceleași sarcini, plătesc, sau această indemnizație trebuie să fie legată de acest lucru.

Ceea ce am rezolvat noi prin acest proiect de lege este următorul fapt: era incorect ca secretarul primăriei să aibă salariu mai mare ca viceprimarul și chiar ca primarul. Și atunci, prin aceste corelări am făcut de așa manieră încât salariul cel mai mare dintr-o instituție locală să fie al primarului, urmează viceprimarul și, în consecință, secretarul.

Deci acest lucru noi l-am considerat util și necesar și, ca atare, Grupul parlamentar al PNL va susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Domnul deputat Manta.

Domnul Pantelimon Manta:

Stimați colegi,

Legea este foarte necesară și oportună pentru că, realmente, s-a constatat o adevărată harababură, aș zice nu neapărat datorită legislației, poate modului defectuos, uneori subiectiv, de un subiectivism exagerat în care instanțele au interpretat vechea legislație, astfel că au existat mii, dacă nu zeci de mii de procese ale aleșilor, ale demnitarilor în legătură cu aceste sporuri de vechime.

Părerea mea este că nici legea veche nu dădea dreptul la obținerea acestor sporuri dar, oricum, ambiguitatea textelor a permis instanțelor și, evident, aleșilor să profite de această stare de drept și să ceară acordarea sporurilor. De aceea, legea vine și pune punct, sper să nu o ia alții de la capăt, și tranșează problema în sensul că indemnizația este singura formă de retribuire și, practic, nu se mai lasă nici un fel de posibilitate de a se specula asupra sporurilor de vechime.

Din acest punct de vedere, nu poate fi dusă până la capăt ideea domnului Sârbu de a se beneficia în continuare de aceste sporuri de vechime, mai ales că, prin acest act normativ, s-au majorat, dacă nu substanțial, în orice caz semnificativ aceste indemnizații și ele au fost corelate destul de bine, așa încât și noi îl vom vota.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Alți colegi? Comisia? Domnul Kerekes, mă iertați.

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al UDMR susține această ordonanță a Guvernului. Noi considerăm că, prin această modificare de îmbunătățire a grilei de salarizare a aleșilor locali, este vorba de primar, președinte de Consiliu județean etc. se reașează la loc aceste lucruri, se reglementează în mod judicios salarizarea acestor demnitari. De altfel, în legătură cu sporul de vechime, care a purtat mii și mii de discuții, și noi am fi de acord cu această soluție pe care a propus-o Guvernul, pentru că nu putem face deosebiri între demnitari. Deci aleșii locali să aibă sporul de vechime, iar ceilalți demnitari să nu aibă, miniștrii, deputații să nu aibă.

Trebuie să facem așa, să fie o reglementare unitară. Deci și sub acest aspect susținem ordonanța Guvernului.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, alți colegi, președintele comisiei, vă rog. Nu mai sunt. dreptul la replică la sfârșit, v-am spus, domnule deputat. Când terminăm dezbaterile, vă dau dreptul la replică. Dreptul la replică este o chestiune personală, nu este o chestiune legislativă.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Fără a face istoria acestei problematici care a fost obiect de dezbatere în plenul Camerei în sesiunea trecută, noi, aici, am adoptat o poziție constructivă, în sensul să dăm posibilitatea Guvernului să vină printr-o ordonanță de urgență care să elimine inechitățile create în sistemul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică la nivelul autorităților publice locale și, de asemenea, să se rezolve printr-un proiect de act normativ care astăzi stă în fața noastră și acea inconsecvență legislativă care dădea posibilitatea aleșilor locali să atace în instanță posibilitatea și dreptul de a beneficia și de spor de vechime.

Eu vroiam să fac o precizare. Nu sunt zeci de mii de acțiuni în instanță, pentru că nici nu avem zeci de mii de persoane care să ocupe funcții de demnitate publică. În același timp, vreau să vă informez că sunt cel mult șase mii de persoane care vor beneficia de aceste noi niveluri de salarizare în sistemul administrației publice locale, iar efortul financiar al Guvernului va fi de cel mult 100 de miliarde.

Filosofia recalculării indemnizației pentru aleșii locali a constat în următoarea modalitate de calcul. S-au calculat veniturile brute realizate de persoanele care ocupă funcțiile de secretar general la nivelul autorităților publice locale, indiferent de nivelul și categoria unității administrativ-teritoriale, iar la acest nivel total al veniturilor s-a realizat un spor care să depășească, atât la vicepreședinți, cât și la primari sau președinți de Consilii județene, nivelurile respective. Drept pentru care s-a ajuns la un președinte de Consiliu județean la un nivel de salarizare a indemnizației de 43 de milioane, în condițiile în care de la 1 octombrie, se știe, și un parlamentar are 47 de milioane, deci s-au apropiat de nivelul parlamentarilor. Iar dacă s-ar fi mers în continuare și pe acordarea sporului de vechime, era firesc pentru noi să judecăm și să hotărâm cu unități de măsură egale, astfel încât sporurile de vechime să fie acordate și parlamentarilor și altor persoane care ocupă funcții de demnitate publică de nivel național.

În ceea ce privește raportul, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, vreau să vă spun comisia a avut în vedere și avizele Consiliului Legislativ și, de asemenea, avizele Comisiei juridice, de disciplină și imunități precum și Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului legislativ existent în materie, care să asigure acordarea unitară a drepturilor salariale persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese sau numite, în administrația publică locală, pentru a se evita aplicarea unor dispoziții contrare prevederilor legale ca urmare a unor acțiuni în instanță.

Comisia propune plenului adoptarea proiectul de lege pentru corelarea indemnizațiilor lunare corespunzătoare funcțiilor de demnitate publică, alese sau numite, în administrația publică locală cu salariile funcționarilor publici din aceste instituții, cât și pentru reglementarea unitară a remunerării funcțiilor de demnitate publică din administrația publică locală.

În urma dezbaterilor din ședința din 7 septembrie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, domnule deputat. Intrăm pe raport.

Numărul curent 1, titlul legii. Se propune soluția Senatului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Articolul unic.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Se propune o reformulare, conform numărului curent 2 din raport.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței. comisia ne propune formula inițiatorului. Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Art. 1. comisia ne propune la nr. crt.4 adoptarea soluției inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La nr.crt.5, comisia ne propune modificarea la art. 1, și anume după alin. 2, să se introducă un alin. 3.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

La numărul curent 6 comisia ne propune modificarea articolului. Avem un amendament respins. Domnul Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Contrar amendamentului făcut și adoptat de comisie care precizează, în mod expres, faptul ca persoanele prevăzute la alin. 1 să nu beneficieze de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege, aș vrea să vă propun în finalul textului să se păstreze formula: "la calculul cuantumului indemnizației se adaugă sporul de vechime în muncă și alte sporuri prevăzute de lege". Vreau să spun acest lucru, și aceasta era motivația pe care voiam să v-o spun, noi vă propunem o schimbare de concepție, o schimbare de filosofie mai ales în domeniul administrației publice locale, și nu salarizarea doar prin indemnizație. Nu salarizarea numai a funcției, ci și a persoanei, a individului. Or, atunci când vorbim de diferite alte sporuri, spor de vechime sau alte sporuri care au legătură cu persoana în sine, atunci se realizează o combinație între valoarea funcției, și care înseamnă valoarea indemnizației pentru funcția respectivă, dar și valoarea persoanei, valoarea individuală, și acest lucru este, în opinia noastră, cu atât mai necesar cu cât se vorbește foarte clar și din ce în ce mai des despre nevoia unei creșteri calitative în domeniul administrației publice locale.

Am avut, iată, suntem, cred, în al șaselea an în care vorbim de indemnizații unice referitor la toate demnitățile. Și, cu toate acestea, valoarea și calitatea administrației publice locale sunt puse sub semnul îndoielii.

De aceea, vă rog, stimați colegi, să votați în favoarea acestui amendament.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Domnul Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Problema ridicată de colegul meu de la PSD a fost, evident, dezbătută în multe ședințe și în această legislatură, și în legislaturile anterioare, eu aș spune începând cu 1998, când a fost elaborată Legea nr. 154, care se referea la salarizarea bugetarilor, inclusiv a celor care ocupă funcții de demnitate publică. Atunci, colegul meu, care astăzi vine să ne propună o nouă filosofie, a fost de acord cu prevederile Legii nr. 154, care spunea că indemnizația este unica formă de retribuire a persoanei care lucrează în sistemul bugetar. Repet, ca funcționar sau ca persoană de demnitate publică.

Ulterior, colegul nostru, care a avut o importantă responsabilitate la nivelul Guvernului, a fost ministru, nu a venit să propună această schimbare de filosofie. Iată astăzi, când constatăm că există multe, foarte multe elemente care au creat o profundă nemulțumire în sistemul bugetar, în unitățile din administrația publică locală, deși o asemenea măsură era posibilă, tocmai pentru că s-a spus aici, și foarte corect s-a subliniat acest fapt, existau primari care beneficiau pe baza unor sentințe judecătorești de sporul de vechime, iar alții, tot pe baza unor sentințe judecătorești, nu beneficiau de așa ceva. O asemenea măsură, care era posibilă în mandatul 2000-2004, nu s-a propus și, iată, astăzi, atunci când Guvernul vine cu ordonanță care reface pentru prima dată, după o lungă perioadă de timp, un anume echilibru și o anumită scară, în funcție de importanța socială pentru care o ocupă oamenii, printr-o asemenea măsură, evident că vor fi alte categorii care se vor simți dezavantajate. Și mă refer nu neapărat la reprezentanții Parlamentului. Mă refer, în primul rând, la persoanele cu funcții de demnitate publică din administrația centrală. Mă gândesc, în primul rând, la prefecți.

Din aceste puncte de vedere, consider că este de neacceptat amendamentul colegului nostru și susțin, în numele meu și al Grupul parlamentar al PD, varianta pe care v-a propus-o Comisia pentru muncă și protecție socială.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, mulțumesc, domnule deputat.

Comisia, domnule Duțu, aveți cuvântul.

Domnul Stelian Duțu:

Sunt convins că această abordare are, mai degrabă, o determinare politică. Pentru că altfel practica stabilirii și acordării indemnizațiilor unice pentru persoanele care ocupă funcție de demnitate publică nu este o noutate, ci are rădăcini vechi, din Legea nr. 154. Realitatea a demonstrat că, chiar și instanța a apreciat cu măsuri diferite atunci când a fost sesizată să se pronunțe asupra acestei problematici. Nu vreau să fac acum o statistică a cazuisticii acțiunilor cu care instanța a fost sesizată dar, chiar dacă mă repet, vreau să vă asigur că atunci când Ministerul Muncii a luat inițiativa să proiecteze o astfel de ordonanță de urgență, modalitatea de calcul a fost următoarea: s-au calculat veniturile brute ale persoanelor care ocupă funcțiile de secretari la nivelul autorităților locale, iar în acest calcul s-a luat sporul de vechime de 25 % pentru acele persoane. Peste acest nivel s-a asigurat o creștere aproape de 20 % a nivelului indemnizației pentru persoanele care ocupă funcția sau funcțiile de viceprimari și, de asemenea, peste nivelul respectiv s-a asigurat o creștere, în medie, de aproape 20 % pentru persoanele care ocupă funcțiile de primari.

Și, pentru această argumentație, care a făcut obiectul discuțiilor în cadrul comisiei și este normal, este un for de dezbatere în comisie, colegii de la PSD au venit cu argumentele pe care chiar și stimatul domn ministru Sârbu le-a prezentat, și reprezentanții partidelor care fac parte din Coaliție au venit cu argumente solide și argumente profesioniste, astfel încât, în urma votului care a urmat dezbaterea din comisie s-a ajuns la formularea pe care noi v-o propunem dumneavoastră și nu suntem de acord cu amendamentul prezentat.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Domnule președinte,

Este foarte adevărat că au avut loc în comisie dezbateri pe argumente și, după părerea mea, de natură profesionistă și foarte bine documentate.

Eu repet, cred în această schimbare de filosofie și recunosc, în raport de ceea ce a spus colegul meu anterior, domnul Iliescu, că față de 1998 eu, personal, mi-am schimbat părerea. Și mi-am schimbat părerea pentru că, păstrând filosofia acestei indemnizații unice, vă repet și spuneți și dumneavoastră, ați spus-o și în campania electorală, calitatea administrației noastre nu a crescut. Pentru aceasta mi-am schimbat părerea. Și vreau să vă spun că niciodată nu este rușinos să-ți schimbi părerea, este ceva mai rușinos să-și schimbi partidul.

În al doilea rând, și vreau să atrag atenția colegilor noștri din Coaliție că determinarea mea politică, de data aceasta, atunci când am făcut această propunere, a fost în favoarea Alianței DA, pentru că această alianță este pe cale să se metamorfozeze în NU, în Alianța NU. Din moment ce înșiși reprezentanții dumnealor vor să trăiască mai bine, vor ca poporul să trăiască mai bine, făcând afirmații de genul "nu beneficiază". Cum să trăiască oamenii mai bine din moment ce dumneavoastră faceți amendamente în care propuneți ca anumite categorii sociale să nu beneficieze.

Din acest motiv noi vă propunem ca ei să beneficieze de sporurile pe care le-am avut în vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Domnul Iliescu, ultimul vorbitor. După această intervenție suspend discuția la acest articol.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Nu este un drept la replică, chiar vreau să vă anunț, domnule președinte, că am renunțat la dreptul la replică, dar pentru că se vorbea de o filosofie și pentru că noi trebuie să ne aliniem la modul în care țările din Uniunea Europeană procedează în domeniul salarizării, trebuie să spunem că, de foarte mulți ani, noi suntem într-o stare de anormalitate.

Există multe domenii de activitate în care salariul de bază a ajuns să reprezinte 30, 40, 50 % și sporurile, sporul de vechime, sporul de toxicitate, sporul de știu eu... și sunt foarte multe sporuri în România reglementare prin legislația din momentul de față, să ajungă să reprezinte extrem de mult.

Nu putem fi de acord cu punctul de vedere al colegului deputat de la PSD pentru că peste tot în țările civilizate salariul de bază are o pondere foarte mare, sporurile reprezentând foarte puțin din valoarea totală a retribuției unei persoane încadrate.

Din acest motiv susțin și îmi doresc din toată inima ca cei prezenți, colegii noștri deputați să voteze varianta comisiei.

Mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Trecem la vot. Avem o situație foarte simplă, pe art.2 există un amendament respins care înseamnă adăugarea la indemnizația aleșilor și numiților locali, ca să spun așa, a sporului de vechime în special și a altor sporuri. Acest amendament este respins de comisie care, din contră, vine în text și spune că nu vor beneficia, clarifică această situație pe nu.

Am să supun votului dumneavoastră în primul rând amendamentul respins, după aceea, dacă acesta cade, formula pe care a propus-o comisia.

Cine este pentru aprobarea amendamentului respins? Voturi pentru, vă rog. 54 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 73 de voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Cu 54 de voturi pentru, 73 împotrivă, 10 abțineri, amendamentul a fost respins.

Am să supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Voturi pentru? 75.

Voturi împotrivă? 54.

Abțineri? 10.

Cu 75 de voturi pentru, 54 împotrivă, 10 abțineri, art.2 a fost adoptat în formularea comisiei.

Nr.crt.7, comisia propune art.3 să păstreze formularea inițiatorului.

Dacă sunt observații sau intervenții. Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Anexa. Comisia propune modificarea pe care o găsim la nr.crt.8. Dacă sunt intervenții, observații. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră poziția comisiei.

Cine este pentru? Mă refer la anexă, desigur. 77.

Voturi împotrivă? 54.

Abțineri? 10.

Cu 77 voturi pentru, 54 împotrivă, 10 abțineri, anexa a fost votată.

Nu avem cvorum de ședință, de aceea, trimitem legea la vot final, marți.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 1:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro