Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

25. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 370/2005

 

Domnul Tudor Miron Mitrea:

  ................................................

Nr.crt.35 din ordinea de zi: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a unor cheltuieli de personal în anul 2005.

Timpii pe care ni-i propuneți, domnule președinte.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Vă propunem 5 minute pentru dezbateri generale și 1 minut pe articole.

Domnul Tudor Miron Mitrea:

5 cu 1. Îmi însușesc propunerea dumneavoastră și o fac plenului.

5 cu 1, cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat.

Inițiatorul.

Doamna Elena Doina Dascălu:

Sunt secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

Permiteți-mi să prezint motivația elaborării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2005.

În fapt, este vorba despre o serie de măsuri, trei la număr, destinate să reducă cheltuielile de personal din bugetul general consolidat, astfel încât per total buget consolidat să putem să ne încadrăm într-un procent de 5% din produsul intern brut, convenit cu Fondul Monetar Internațional.

La una din măsuri s-a revenit ulterior, cea prevăzută la pct.3, în sensul că prin Ordonanța Guvernului nr.33/2005 s-a revenit la măsura anulării etapei a II-a de creștere a salariilor prevăzute pentru luna octombrie, astfel încât ordonanța mai prevede două măsuri: prima - renunțarea la, adică anularea acordării în anul 2005 - în intervalul 1 iulie - 31 decembrie - a premiilor lunare pentru personalul bugetar; și a doua - blocarea posturilor vacante existente la 1 iulie în sistemul bugetar, măsuri destinate în ultimă instanță să aducă o economie pe capitolul de cheltuieli de personal de 0,1% din produsul intern brut.

Sigur că în ordonanță s-au prevăzut și unele excepții de la această măsură, în special pentru posturile necesare pentru recalcularea pensiilor și cele ocazionate sau determinate și implicate în departamentele și compartimentele care aveau obligația să implementeze angajamentele asumate de România în procesul de integrare europeană.

Desigur că există și alte excepții destinate să determine buna funcționare a celorlalte instituții, dar toate cele trei măsuri luate inițial au avut ca scop o presiune, adică reducerea presiunii de pe capitolul de cheltuieli a bugetului, deci cheltuielile cu personalul.

Mulțumesc.

Domnul Tudor Miron Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare dacă există luări de cuvânt?

Domnul deputat Furo, aveți microfonul.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Această ordonanță a fost discutată în plen în ziua de 3 octombrie și a fost retrimisă spre dezbatere comisiilor de muncă și comisiilor de finanțe; și la a doua discuție, la a doua dezbatere în ședința reunită a comisiilor, a întrunit 21 de voturi pentru și 15 voturi împotrivă.

Fără să reiau cele declarate în data de 3 octombrie, grupul nostru parlamentar își menține punctul de vedere exprimat atunci. Nu putem fi de acord cu această ordonanță de urgență care limitează posibilitatea de acordare de premii și blochează o sumedenie de posturi. Reprezintă o dublă sancțiune pentru cei care muncesc mai mult.

Ca atare, noi, Grupul parlamentar al Partidului România Mare, nu vom vota această ordonanță de urgență.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Dan Nica procedură.

Domnul Dan Nica:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamna secretar de stat a spus că această ordonanță de urgență a fost modificată printr-o altă ordonanță de urgență.

Aș vrea, înainte de a trece mai departe, pentru că s-au iscat discuții între noi, să ne spună dacă textul acestei ordonanțe a fost pus de acord cu modificarea care a intervenit prin acea ordonanță de urgență. Pentru că ar fi absurd ca noi să votăm o ordonanță de urgență, care între timp a fost modificată de o altă ordonanță de urgență.

Deci, rugămintea este să se facă această precizare, pentru ca să fie o claritate a acestui caz.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă rog, doamna secretar de stat, spuneți-ne unde a fost modificată această ordonanță, în sensul, în ce articol a fost modificat?

Doamna Elena Doina Dascălu:

Prin Ordonanța Guvernului nr. 33/2005 a fost eliminat art. 3 al acestei ordonanțe, în sensul că art. 3 prevedea anularea etapei a doua de creștere a salariilor din luna octombrie, anulându-se prin Ordonanța nr. 33, înseamnă că, practic, pentru personalul bugetar se acordă această creștere pentru anul 2005.

Aceasta este problema. Este vorba de revenirea, de fapt, la o măsură restrictivă prevăzută la pct. 3 din ordonanță, revenirea făcută de Guvern, prin această ordonanță simplă din luna august.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Explicați-mi și mie, că n-am înțeles. La ora actuală, în ordonanța de urgență pe care o avem în față, măsura respectivă există sau nu mai există? Deci există. Există sau nu există? Am înțeles.

Stimate coleg, în raportul propus de comisie, comisia a preluat conținutul Ordonanței de Guvern. Deci, există în raport forma finală a ordonanței, modificată cu Ordonanța de Guvern care a venit ulterior. Am înțeles corect, stimate coleg, m-a informat colegul, este vorba de tehnică legislativă. Doamna secretar de stat, mai puțin obișnuită, atât vă rog, să o scuzați.

Deci, dacă mai există intervenții? Pe procedură? Din partea grupului, aveți cuvântul, doamna deputat.

Doamna Ecaterina Andronescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această ordonanță a trecut și la Comisia pentru învățământ, în forma în care ea a rezultat de acolo. După opinia noastră, păstrează încă foarte multe restricții referitoare la personalul bugetar. Vreau să fac precizarea că din această categorie un segment, cel mai important, îl reprezintă personalul didactic, și așa cu salarii sub limita admisibilă și, de aceea, noi nu vom vota această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt.

Comisia, vă rog, aveți microfonul, domnule deputat Duțu.

Domnul Stelian Duțu:

Și o intervenție din partea grupului. Partidul Democrat va vota această ordonanță de urgență. Vreau să vă spun, domnule președinte și stimați colegi, 12 ani am fost la conducerea Consiliului județean Constanța și ori de câte ori, spre sfârșitul anului, apărea un astfel de act normativ prin care se limitau drepturi salariale sau se blocau, mă întrebam oare ce se întâmplă și de ce nu sunt cu fața către bugetari sau cei care lucrează într-un astfel de sistem. Dar vă rog să mă credeți că, în timp, am înțeles rațiunea unor astfel de măsuri și, în același timp, dacă ar fi fost după mine, aș fi adoptat măsura să reduc personalul. Problema de bază este cât de eficienți sunt și în ce număr putem să lucrăm pe principii și pe criterii de performanță?

Cu adresa nr. 370 din 13 septembrie 2005, Biroul permanent, conform art. 89 și 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat în procedură de urgență pentru examinare și avizare în fond Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă și protecție socială asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005.

Raportul comun întocmit de cele două comisii a fost transmis la Biroul permanent din 29.09.2005.

În ședința plenului Camerei Deputaților din data 3 octombrie s-a hotărât, în urma dezbaterilor ce au avut loc, retrimiterea la comisiile sesizate în fond, spre o nouă dezbatere.

În data de 4 octombrie 2005, comisiile reunite au reluat dezbaterile asupra acestui proiect de lege și au hotărât, cu 21 de voturi pentru și 15 voturi împotrivă, menținerea punctului de vedere transmis anterior, în raportul comun din 29.09.2005.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mă iertați, avem probleme de procedură aici.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune adoptarea titlului propus de inițiator.

Dacă există observații sau intervenții? Nu există. Adoptat în unanimitate.

Articolul unic. Senatul propune modificarea articolului, așa cum vedeți în proiectul de lege aprobat de Senat.

Dacă există intervenții? Nu există.

Voturi pentru formula Senatului? 63.

Voturi împotrivă? 47.

Abțineri? Nu avem.

Cu 63 de voturi pentru și 47 împotrivă articolul unic modificat de către Senat a fost adoptat.

Ordonanța de urgență. Titlul ordonanței. Comisia ne propune soluția inițiatorului.

Observații? Nu există. Adoptat în unanimitate.

Articolele 1 și 2. Comisia ne propune să adoptăm soluția inițiatorului.

Observații? Intervenții? Nu sunt. Adoptat în unanimitate.

Domnule președinte, articolul 3 este articolul cu pricina, nu? Este cel abrogat.

Articolul 3 este abrogat.

Nu. Supun votului dumneavoastră abrogarea art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul 4. Comisia ne propune formularea inițiatorului.

Dacă sunt observații? Sunt. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și rog ca inițiatorul să fie, împreună cu comisia, de acord, art. 4: "Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei ROL, la 5.000 lei ROL". Sunt trecute în vechea...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Este o observație obligatorie. Deci, nu o supun votului dumneavoastră. Este clar că trebuie să lucrăm în RON, nu în ROL. Deci, rog să faceți această modificare. Cu modificarea propusă de coleg, supun votului art. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 6 voturi împotrivă și 2 abțineri art. 4 a fost adoptat.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Urmează să se dea votul final, chiar dacă are caracter ordinar, nu avem numărul de colegi în sală pentru vot final. Marți!

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 0:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro