Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.151/19-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 12-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 12, 2005

4. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere).
 
see bill no. 300/2005

 

Domnul Tudor Miron Mitrea:

  ................................................

Următorul punct pe ordinea de zi: pct.nr.15 - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale.

Rog Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să se prezinte. Vă mulțumesc.

Aveți cuvântul - raport de respingere.

Domnul Constantin Traian Igaș:

Mulțumesc, domnule președinte,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond cu Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale.

Propunerea legislativă a fost dezbătută și avizată în fond, în ședința din 21 septembrie 2005.

Obiectul propunerii legislative ar trebui să-l constituie completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, care, prin art.9 alin.2, de la lit.a) la lit.i), reglementează cazurile în care calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de termen.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 27 de deputați, din totalul de 27 de membri ai comisiei.

În urma dezbaterii, comisia propune respingerea propunerii legislative, cu unanimitate de voturi.

Domnul Tudor Miron Mitrea:

Vă mulțumesc.

Dacă există grupuri parlamentare care doresc să intervină? Nu.

Cine este de acord cu propunerea de respingere a comisiei?

Voturi pentru? Numărați, vă rog, domnilor secretari. 168 de voturi pentru.

Propunerea a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 4:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro