Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/24-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 17-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005

  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,03.

Lucrările au fost conduse de domnul Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor - Viorel Ponta și Titu Nicolae Gheorghiof, secretari.

   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Bună ziua, stimați colegi.

Este ora 16,00. Conform programului, declar deschise lucrările Camerei Deputaților de astăzi, 17 octombrie 2005.

Rog liderii grupurilor parlamentare și pe domnii chestori să asigure prezența în sală. Regret absența domnilor lideri, care sunt în primul rând responsabili pentru prezența deputaților în sală.

În aceste condiții, independent de voința mea, sunt nevoit să suspend, până la ora 16,30.

Vă mulțumesc.

 
     

Doamna Grațiela Denisa Iordache (din sală):

Domnule președinte, vroiam să fac remarca că Partidul Conservator își are măcar liderul aici.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc celor care au fost prezenți cu punctualitate.

 
     

Pauză între orele 16,05-16,32.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Stimați colegi,

Reluăm dezbaterile cu o precizare: prezența mea la ora fixată pentru începerea ședinței vă rog să nu o interpretați decât ca un semn de respect pentru colegii mei care sunt în sală, sper că și reciproca poate să devină valabilă.

Domnule secretar Ponta, vă rog! (Domnul deputat Victor Viorel Ponta își ia locul la prezidiu.)

Din totalul celor 331 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 258. Sunt absenți 73, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 16.

În ordinea de zi, vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, inițiată de doamna deputat Raluca Turcan, membră a Grupului parlamentar al P.N.L., domnii deputați Valentin Adrian Iliescu, Cristian Rădulescu, membri ai Grupului parlamentar al P.D., domnul senator Adrian Mihai Cioroianu, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L.-P.D."

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;pentru avizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2.Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, inițiată de domnul deputat Ioan Oltean, membru al Grupului parlamentar al P.D.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic;pentru avizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 27 octombrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, adoptat de Senat în ședința din data de 11 octombrie 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avizare, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic,Comisia pentru sănătate și familie,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanțeide urgență a Guvernului nr.128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări, adoptat de Senat în ședința din data de 13 octombrie 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic,Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 20 octombrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

În continuare, vă informez că vă puteți exercita dreptul de a sesiza Curtea Constituțională asupra următoarelor legi:

În conformitate cu prevederile art. 15 alineatele 2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;

Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curții de Conturi de Ministerul Public.

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Vă rog să mă iertați, datorită unor numerotări greșite ale paginilor, tot revin la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților:

5. Proiectul de Lege privind securitizarea creanțelor, adoptat de Senat în ședința din data de 11 octombrie 2005.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avizare, Comisiapentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

6. Proiectul de Lege privind obligațiunile ipotecare, adoptat de Senat în ședința din data de 11 octombrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avizare, Comisiapentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 1 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

Informare privind depunerea moțiunii simple cu tema Pâinea anului 2006, în prag de a fi compromisă.  

Vom continua cu dezbaterile inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi.

Da, vă rog, domnule deputat, dacă e o problemă de procedură.

   

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Un număr de 56 de deputați, menționați în anexă la prezenta moțiune, membri ai Camerei Deputaților în legislatura 2004-2008, în temeiul art. 67 și 112 alin. 2 din Constituția României, modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, și în temeiul. art. 149, 154 din Regulamentul Camerei Deputaților, înaintăm prezenta moțiune simplă cu tema: "Pâinea anului 2006, în prag a fi compromisă". (Depune textul moțiunii la președintele de ședință.)

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, primesc această moțiune în ședință publică, urmând a fi trimisă președintelui Camerei Deputaților, pentru exercitarea drepturilor prevăzute de art. 149 alin. 3 și 150 alin. 3 din Regulament.

Vă rog, domnule Ponta, tot pe procedură.

 
   

Domnul Victor Viorel Ponta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ședința de săptămâna trecută a Biroului Permanent, toate grupurile parlamentare au solicitat prezența la dezbateri a doamnei ministru Anca Boagiu. Dânsa nu a putut să participe săptămâna trecută, înțeleg că nici săptămâna aceasta.

Aș vrea să întreb dacă există un reprezentant al Ministerului Integrării și dacă ne poate explica dacă doamna ministru poate participa sau nu la dezbaterile pe această temă.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da domnule deputat, am luat și noi act, fără comentarii, de lipsa doamnei ministru, care a fost solicitată să participe la lucrări de către reprezentanții Alianței și prin votul membrilor Biroului Permanent. Mai mult decât atât, atribuțiile noastre nu ne permit să facem.

Dacă nu mai sunt alte probleme de procedură, să intrăm în ordinea de zi.

Începem cu Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul... Nu, iertați-mă, acesta s-a amânat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind Contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003.  

Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003.

Din partea inițiatorilor, vă rog, să ia cuvântul domnul chestor.

   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu adresa nr. 257/19 aprilie 2005, Biroul Permanent al Camerei Deputaților a sesizat Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003, sesizare care viza examinarea în fond a acestuia.

În urma dezbaterilor, în cadrul comisiei s-a apreciat că raportul îndeplinește toate prevederile legale și, în consecință, a propus plenului Camerei Deputaților votarea acestuia în forma prezentată.

De aceea, domnilor colegi și doamnelor colege, am rugămintea de a vota acest raport în forma prezentată de Comisia pentru buget și finanțe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci? Domnul Nicolae Mihai Tănăsescu.

 
   

Domnul Nicolae Mihai Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să vă informez că dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003 a avut loc în cadrul comisiei noastre. El a fost aprobat cu unanimitate de voturi, așa cum a prezentat domnul chestor, și propunem plenului Camerei aprobarea lui în forma care a fost prezentată colegilor noștri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu, trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul hotărârii: Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Abțineri? Vă rog să numărați abținerile!

Cu 2 abțineri, titlul proiectului de hotărâre a fost adoptat.

Articol unic: "Se probă contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003 potrivit raportului explicativ și anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre".

Cine este pentru articolul unic?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Domnul secretar mă roagă să vă aduc aminte că votăm articolul unic al Proiectului de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003.

Deci, abțineri, aici am rămas? Vă rog să numărați, domnule secretar. 13 abțineri.

Cu 13 abțineri, articolul unic a fost adoptat.

Hotărârea privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2003, în ansamblul ei.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Abțineri?

Cu 15 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doriți explicația votului?

 
     

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

O problemă de procedură.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

În mod evident, domnule președinte, numărul celor care s-au abținut la acest proiect de hotărâre a fost insuficient, însă dumneavoastră, într-un mod cu care nu sunt de acord, nu ați numărat și voturile pentru și voturile împotrivă, motiv pentru care consider că rezultatul stă sub semnul dubiului.

Resping modul în care dumneavoastră conduceți ședința de astăzi!

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat,

Rezultatul votului se contestă numai de liderii grupurilor parlamentare, cred că nu aveți această calitate.

În ceea ce privește numărarea votului, vă rog să citiți regulamentul, este atributul exclusiv al secretarilor, care au numărat și voturile pentru și voturile împotrivă și abținerile. Nefiind voturi împotrivă, am enunțat numai abținerile.

În aceste condiții, obiecția dumneavoastră se respinge.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine. (Rămas pentru votul final.)  

Trecem mai departe.

Proiect de Lege privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi precum și de către persoanele juridice străine.

Lege organică, adoptată de Senat.

Vă rog, domnule deputat, pe procedură.

   

Domnul Dan Nica:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Acest proiect de lege este prioritate legislativă pentru Uniunea Europeană. Așa cum a fost decis săptămâna trecută, la dezbaterile proiectelor de lege care sunt prioritare pentru Uniunea Europeană s-a hotărât ca doamna ministru Anca Boagiu să fie prezentă.

Vreau să reiterez această solicitare a noastră, cu atât mai mult cu cât domnia sa, astăzi, a mai făcut o nouă declarație, în care spunea: "Proiectele de legi, din păcate, care sunt trimise de către Guvern Parlamentului nu sunt dezbătute de către Parlament". Ba, mai mult, și vă citez: "Aceste proiecte de lege ajung într-un mod cu totul inacceptabil la Biroul Permanent, în loc să ajungă la comisii".

Pentru că nu știm ce a vrut să spună doamna ministru și nici măcar nu știm ce trebuie să facem în această situație, vă solicit să nu luați în discuție acest punct, domnule președinte, până când doamna ministru Boagiu nu va fi prezentă la dezbateri.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Rădulescu. Pe aceeași problemă? Da. Vă rog.

 
   

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Și noi socotim de mare importanță ca votul asupra unor priorități legislative pentru Uniunea Europeană să se dea în cunoștință de cauză și în deplină transparență și tocmai pentru aceasta propun să uzăm de prezența aici a domnului secretar de stat Ciocănea, de la ministerul cu pricina, sau de doamna secretar de stat Georgeta Ionescu, de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, care pot să ne lumineze.

Mulțumesc. (Vociferări.)

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, domnul deputat Miron Mitrea.

 
   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Fiind vorba de un proiect de lege foarte important, solicităm prezența în sală la dezbatere și a ministrului de externe. Vă citesc din Regulamentul Camerei: "Prezența membrilor Guvernului, când este solicitată în sală, este obligatorie".

Deci, la acest proiect de lege, solicităm să fie prezenți în sală cei doi miniștri: ministrul integrării europene și ministrul de externe. Până atunci, sigur, nu putem dezbate proiectul de lege. Conform regulamentului, putem merge mai departe și invitații să vină, că trebuie să vină și la Parlament.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Stanciu.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Onorat prezidiu,

Distinși membri ai Guvernului (aplauze ale deputaților din PSD),

Vă rog să luați act că ne aflăm astăzi într-o situație foarte delicată și trebuie să chibzuim împreună cum procedăm. Spun acest lucru pentru că, prin Constituția României, este un articol în care se precizează că, atunci când li se solicită prezența în Parlament, miniștrii, în mod obligatoriu, trebuie să fie prezenți. Deci este o obligație dincolo de regulament. Deci, stimați colegi, textul regulamentului reia, de fapt, textul Constituției.

Cu regulamentul am mai negociat, adică "Mai lasă, cucoane, mai dă ceva jupâne..." și ne-am înțeles. Dar facem lucrul ăsta și cu legea fundamentală, adică, Constituția?

Eu cred că nu am curajul să fac așa ceva. Și cred că nici domnul președinte de ședință, care și-a făcut un obicei din a spune că niciodată nu va încălca o prevedere constituțională.

Ca atare, credem că este necesar să fie, pe o cale sau alta, anunțați domnii miniștri și dânșii să vină la aceste dezbateri importante.

Spun asta cu atât mai mult cu cât distinsul senator Berceanu, în legislatura anterioară, a suspendat două ședințe de plen tocmai pe acest motiv și Puterea de atunci i-a dat dreptate. Vreau să văd, Puterea de acum dă dreptate Constituției sau distinsei doamne deputat și ministru Anca Boagiu?

De aceea, domnule președinte de ședință, cred că ori trecem peste acest proiect de lege, până vine doamna ministru, ori facem o pauză, cum s-a făcut când a cerut domnul deputat Berceanu la vremea respectivă, spre a nu fi puși în situația, practic, imposibilă, de a încălca o prevedere constituțională.

Cred că trebuie să chibzuim, pentru că, altfel, vom face o cutumă, tocmai în Parlamentul României să nesocotim, spun, așa cum am făcut deseori cu regulamentul, și Constituția, ceea ce este inacceptabil.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Eugen Nicolicea:

Cred că doamna ministru nu știe art. 131 alin. 2, care spune că "Membrii Guvernului sau reprezentanții acestora au acces la lucrările Camerei" și probabil consideră că nu are acces. Eu le spun că, tot în același articol, se spune că dacă li se solicită participarea, prezența lor devine obligatorie. Deci este obligatoriu ca doamna ministru să vină aici, o anunțăm că are dreptul să vină aici și mai are și o dublă obligație, având în vedere și cealaltă funcție, de parlamentar, pe care o are.

În aceste condiții, prezența fiind obligatorie și nefiind îndeplinită această condiție, este foarte clar că nu putem să dezbatem acest proiect de lege, nu putem să votăm. Dacă se va insista, atunci, eu am să mă abțin, pentru că aș dori să votez acest proiect de lege sub îndrumarea doamnei ministru.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule deputat, poftiți, tot pe procedură.

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Mulțumesc, domnule președinte.

Desigur, toți colegii sunt de părere că prezența ministrului la dezbaterea proiectului de lege este obligatorie. Și, într-adevăr, în art. 131 din regulament, pct.2 sau alin. 2, se spune: "Membrii Guvernului sau reprezentanții acestora au acces la lucrările Camerei. Dacă li se solicită participarea, prezența lor devine obligatorie".

Cum participarea nu s-a solicitat până astăzi...

Voci din sală:

Cum să nu? De săptămâna trecută! (Vociferări, proteste.)

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

Până astăzi! Iar astăzi dezbatem acest proiect de lege, eu cred în capacitatea tuturor colegilor mei de a putea să dezbată acest proiect de lege chiar fără prezența ministrului...

Voci din Opoziție:

Să nu crezi!

 
   

Domnul Cornel Știrbeț:

...cu atât mai mult cu cât avem prezent ministrul secretar de stat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Pe procedură, vă rog, domnule Árpád.

 
   

Domnul Francisc Árpád Márton:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Trebuie să spun antevorbitorului meu că i s-a solicitat acest lucru doamnei ministru încă săptămâna trecută, că dorim ca la aceste proiecte de lege să fie prezentă.

Totodată, am fost de acord, săptămâna trecută, ea fiind plecată și neputând fi înștiințată la timp, ca să nu fie prezentă săptămâna trecută, luni și marți. Dar o săptămână ca să ajungă informația către doamna ministru că solicităm ca la aceste legi să fie prezentă printre noi și în calitate de deputat și în calitate de persoană care dorește să funcționeze cât mai bine această Cameră, să-și aducă și ea aportul la această funcționare benefică a Camerei. Noi credem că dacă, într-adevăr, se justifică astăzi ca domnia sa să nu fie prezentă aici, să nu îngreunăm demersul nostru de adoptare a acestor proiecte de legi importante pentru integrarea noastră, astăzi să fim de acord să fie prezent domnul secretar de stat dar de mâine, în mod obligatoriu, ca să se audă de la acest microfon, să fie și doamna ministru aici dacă chiar o îngrijorează atât de mult modul cum lucrăm noi în Cameră.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule deputat. Imediat, iertați-mă, vă dau cuvântul. Mai avem un înscris și-i rog pe domnii secretari să mă ajute cu atenția distributivă.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

În acest moment ne aflăm într-o situație puțin mai specială decât una obișnuită.

În primul rând, legat de prezența ministrului la dezbaterea unui proiect de lege. Această prezență este, în mod normal, obligatorie. Orice ministru își cunoaște programul și știe când intră legile pe care le urmărește și sunt importante, în dezbatere pe ordinea de zi.

Deci suntem convinși că în acest moment, că așa ar fi normal, mai ales că doamna deputat Boagiu este ministru, dar a fost și deputat, cunoștea foarte bine că astăzi avea de obținut un vot din partea Parlamentului, că este majoritate, că este opoziție, pentru o lege importantă. Prezumția că nu ar fi fost chemată, că nu ar fi fost încunoștințată ș.a.m.d. nu există.

Din păcat, doamna deputat Boagiu, cu foarte puține zile în urmă și la mai puțin de o lună și ceva de când a preluat prerogativele funcției de ministru, deși este deputat, s-a adresat - în opinia mea - Parlamentului aplicându-i o mustrare musculoasă, am putea să-i spunem, legat de activitatea acestuia vizavi de proiectul de legiferare în domeniul integrării.

Vreau să vă spun că această ofensă a fost adresată, în principal, colegilor din majoritate, pentru că domniile lor trebuie să-i asigure doamnei ministru suportul. Dar noi suntem solidari cu domniile lor și suntem de acord că nu este normal să ți se facă observație pentru o treabă pe care, de fapt, tu ți-o duci la îndeplinire, pentru că nu a existat lege în Parlamentul României care să aibă ca prioritate integrarea și să nu fi fost dezbătută și susținută, inclusiv de Partidul Social Democrat, și, cu toate acestea, am primit niște apostrofări, o lecție, din partea unei colege de-a noastre pe care, oricum, când era deputat, nici nu prea o vedeam prin sală. Mă uit în ochii colegilor mei de la Partidul Democrat să-mi spună mie că n-am dreptate, așa, ca între colegi de Parlament, și vine în fața presei, face o apreciere extrem de negativă la activitatea Parlamentului după care, domnia sa, când are proiecte de legi, și vreau să vă spun că tot dumneavoastră, cei din majoritate, ați solicitat, printr-un vot, în Biroul permanent prezența specială a doamnei deputat. Dar noi nu trebuie să-i cerem prezența specială doamnei deputat.

Suntem la mai puțin de o săptămână de un moment important, Raportul de țară. Vin de la Parlamentul European. Nu îndrăznește un parlamentar din Parlamentul European să nu fie în sală când vine un comisar pe care l-ai invitat să dea un răspuns la o întrebare sau la o dezbatere. Chiar săptămâna trecută a fost un astfel de duel, să spunem, între majoritate și celelalte partide, și partidele din opoziție împotriva voinței majorității populare, au obținut ca un comisar important să vină să dea seamă în fața Parlamentului.

Deci, domnilor colegi, suntem într-o dublă situație de culpabilizare a demersului unui ministru al Guvernului. 1. Ne sancționează pe noi, că nu ne vedem de treabă și 2. Când este să-și facă treaba nu vine.

Domnilor colegi, noi avem o cutumă. Cutuma noastră este următoarea, și ține de buna desfășurare a activității în Parlament, atunci când un ministru nu poate sau consideră că proiectul de lege nu este fundamental necesar să-l susțină în plen sau, din contră, crede că are un secretar de stat care este mult mai priceput, specializat într-un anumit domeniu, putem accepta, pentru că în Constituție și în Regulament vorbim de membrii Guvernului or, secretarii de stat, pe care-i respect pentru activitatea domniilor lor, nu sunt membri ai Executivului.

Deci am acceptat astfel de situații. Însă acum și astăzi, urmare: 1- a proiectului de lege care este foarte important; 2- a faptului că doamna Boagiu s-a adresat, în opinia mea, extrem de dur și neadevărat din acest punct de vedere Parlamentului cu o observație care nu este nici pertinentă, nici reală și era normal să vină aici să-și susțină, măcar prima oară când ajungeam la această discuție, că data trecută tot a mai zis și măcar a avut justificarea că nu este în țară.

Acum, noi ne uităm la dumneavoastră, dumneavoastră vă uitați la noi. Mâine iese doamna Boagiu la televizor și spune: iar nu au vrut ăia din Parlament să ne treacă legile integrării. La o săptămână față de raport. Și răspunsul nostru care este? Al nostru este cum este, că suntem în opoziție. Dar al dumneavoastră, domnilor din majoritate? Doamna Mona Muscă, venim de la Parlamentul European amândoi. Ați văzut foarte bine, în ședința din săptămâna trecută, cum s-a pus problema.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, vă rog să mă iertați că vă întrerup, îmi pare rău că vă întrerup.

Este o problemă de procedură, vă rog să încheiați.

 
   

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Vă rog să mă scuzați, domnule președinte de ședință, am făcut aceste mici explicații ale intervenției mele pentru a arăta că nu avem nici un motiv fie să discutăm proiectele unde sunt prezenți și să mai așteptăm până vine doamna ministru, că mai avem încă o oră dar, oricum, nu putem să discutăm acest proiect de lege fără să avem de față prezența ministrului Boagiu, în condițiile în care domnia sa și-a creat o parte din această situație. Corect? Uite, și colega mea este de acord.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul Marcu Tudor este înscris pe listă.

 
   

Domnul Marcu Tudor:

Mulțumesc, domnule președinte,

Am în mână Regulamentul actual, dar și cel care urmează a-l înlocui pe acesta. În ambele regulamente, obligația amintită anterior, de a fi prezenți miniștrii atunci când li se solicită, este prevăzută.

Dar eu aș vrea să fac o remarcă. Nu este nevoie de obligație, deoarece chiar prezența noastră ca parlamentari este obligatorie. Or, eu vă amintesc, domnilor, și, dacă sunteți de bună credință, cădeți de acord cu mine, că în timp de aproape cinci ani de zile eu n-am văzut-o pe doamna Boagiu decât de două ori. Poate de trei, că oi fi lipsit și eu vreodată, dar nu cred că am lipsit, și s-ar fi putut să fie.

Problema este alta. Și-a luat salariul doamna Boagiu timp de cinci ani? (Opoziția afirmă.) Păi dacă și-a luat salariul, să-l dea înapoi, deoarece nu l-a meritat, pentru că salariul se face după prezență. (Aplauze din partea opoziției.) Acum, salariul de ministru și-l ia? (Opoziția afirmă.) Dacă și-l ia și nu-și îndeplinește obligațiile, să-l dea înapoi. Să-l dea la pensionarii la care face apel toată ziua doamna Mona Muscă pentru că tot au nevoie și tot există o lejeritate în a afirma că noi nu le facem ce trebuie la pensionari, dar noi ne ridicăm salariul atunci când nu-l merităm.

Domnule președinte de ședință, vă rog să faceți demersurile necesare pentru a se reține din salariu doamnei "Mona Boagiu", (Răsete din partea opoziției.) deoarece domnia sa a făcut dovada că persiflează total lucrările Parlamentului timp de cinci ani. Activitatea domniei sale a fost relevată zilele trecute pe un ziar de prestigiu, "Jurnalul Național", care, chiar dacă este condus de domnul Voiculescu, a făcut o remarcă în urma căreia doamna Anca Boagiu nu a existat în Parlament timp de cinci ani.

Demersul meu se înscrie în ideea de a returna banii, pentru că tot suntem acuzați că luăm, unii dintre noi, banii degeaba. Eu nu vreau să fiu acuzat pentru așa ceva.

Și, ca atare, domnule președinte, vă rog să luați măsurile necesare. Ori întrerupeți acest punct și faceți demersurile necesare pentru a returna banii luați degeaba ca parlamentar de doamna Boagiu, și lucru care am ruga să fie făcut cunoscut și domnului Tăriceanu, în aceeași măsură.

Vă mulțumesc.

Domnul Tăriceanu pentru a lua măsurile pentru deducerea salariului doamnei Boagiu.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule Tudor Marcu, nu dialogați cu sala. Am mai spus, aici vorbiți cu eternitatea.

Vă rog, domnule Florin Iordache.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să fac cunoscut un alt articol din cadrul Regulamentului în vigoare, art. 202 alin. 4. În alin. 4 se spune foarte clar: "Prezența deputaților, membri ai Guvernului, la lucrările în plen ale Camerei Deputaților este obligatorie la (...) dezbaterea și adoptarea proiectelor de legi și a propunerilor legislative din sfera lor de competență".

Ar trebui să ni se precizeze dacă doamna Boagiu mai are în competență integrarea, pentru că dumneaei are integrare numai atunci când critică Parlamentul. Ar trebui să ne precizeze dacă mai are în competența dumneaei integrarea și, atunci, dumneaei ar trebui să se prezinte în fața Parlamentului pentru a susține proiectele de legi care vizează integrarea și, pentru cunoștința dumneavoastră, aș vrea să vă spun că reprezentanții Ministerului Integrării nici în dezbaterea în comisie nu au fost prezenți. Au fost reprezentații Ministerului Justiției, la nivel de secretari de stat și reprezentanții Ministerului Agriculturii, la nivel de directori generali.

Iată, stimați colegi, cum înțeleg reprezentanții Ministerului Integrării să sprijine legile privind integrarea.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Călian.

 
   

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deși majoritatea miniștrilor sunt și parlamentari, a devenit o practică ca majoritatea dintre dânșii să lipsească. Îi vedem doar atunci când mai dezbatem câte o moțiune. Mi se pare un lucru anormal și, v-aș propune, domnule președinte, în numele Grupul parlamentar al Partidului România Mare, ca cel puțin la propunerile legislative care sunt prioritate în vederea integrării în structurile europene, să participe, în mod obligatoriu, ministrul de resort.

De asemenea, dacă nu este timp, domnule președinte și stimați colegi, vă propun ca aceste proiecte legislative să le discutăm de mâine, la ora 23, pentru ca miniștrii să aibă timp să participe la lucrări.

Vă mulțumesc. (Aplauze din partea opoziției.)

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Mocanu Vasile.

Îi asigur pe toți colegii mei că domnii secretari întocmesc corect listele.

 
   

Domnul Vasile Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Și din partea Puterii și din partea opoziției s-a adus aici, în discuție, prevederea constituțională și regulamentară ca miniștrii să fie prezenți, obligați, atunci când sunt invitați în fața Camerei Deputaților, pentru a-și susține proiectele de lege.

Nu pot fi de acord cu domnul Arpad care aici, la microfon, datorită faptului că aici noi nu suntem la piață, nu putem într-o zi să acceptăm să vină miniștrii și într-o altă zi să nu vină miniștrii. Într-o zi să stăm de vorbă cu secretarii de stat și într-o zi să stăm de vorbă cu miniștrii. Noi trebuie să fim consecvenți, mai ales că suntem în perioada în care modificăm și votăm proiectul de modificare a Regulamentului Camerei. De aceea merg treburile așa cum merg. Nu putem să ne târguim că, dacă îi invităm sau dacă ministrul vrea să vină sau nu vrea să vină.

Scrie clar în Constituție și în Regulament că ministrul are obligația să vină la dezbateri. Și cu asta am încheiat-o.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Nicolae Popa.

 
   

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să-i răspund domnului deputat Márton, care este un prieten de-al nostru, că domnul președinte Voiculescu nu mai este proprietar nici al televiziunii, nici al ziarului, nici al radioului. Dânsul s-a retras din afaceri de acum doi ani de zile, a și făcut public acest lucru, și, ca atare, se poate verifica acest lucru la Registrul Comerțului sau în orice acte doriți dumneavoastră. Eu știu că domnul Márton a făcut o remarcă de bună - credință, deci nu-l acuz de nimic.

În ceea ce privește tema noastră de astăzi, sigur că Partidul Conservator, membrii Grupului Partidului Conservator ar fi vrut să vină cu o propunere: să acceptăm chiar și chestiunea aceasta, să discutăm proiectul de lege. Dar, dacă mă uit pe ordinea de zi, vedem aici că sunt, deja, cinci proiecte de lege prioritate pentru Uniunea Europeană. Deci nu putem să le discutăm atâta timp cât doamna ministru Boagiu nu este prezentă. Cutumele parlamentare, regulamentare sunt clare. Trebuie să participe la aceste ședințe. Mai mult de atât, avem o notă, tot de la doamna ministru Boagiu, care ne sesizează cu privire la înființarea, funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, și spune domnia sa că "În raportul de țară privind progresele înregistrate de România pentru anul 2004, Comisia Europeană semnalează probleme serioase cu privire la sistemul de achiziții publice și recomandă întărirea considerabilă a eforturilor pentru alinierea legislației naționale la prevederile comunitare și implementarea acestora în domeniul achizițiilor publice". Dacă este așa de important acest proiect de lege, de ce nu vine doamna ministru sau chiar și ministrul afacerilor externe, să fie prezenți amândoi la aceste dezbateri și, ca atare, noi propunem ca toate aceste proiecte de lege să fie amânate până când vor fi prezenți în sala Parlamentului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Mona Muscă. V-am notat și pe dumneavoastră, domnule deputat.

Vă rog.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă voi adresa, în primul rând, colegilor din opoziție și spun colegilor din opoziție și nu opoziției pentru că sunt absolut de acord cu dumneavoastră, după nouă ani de parlament, că, într-adevăr, așa trebuie. Miniștrii trebuie să vină să susțină proiectele, să colaboreze în adoptarea proiectelor lor cu Parlamentul României.

Pe de altă parte, însă, vreau să vă aduc în atenție două lucruri. De foarte multe ori, când dumneavoastră erați la putere și erau chestiuni importante, am acceptat și noi, pe vremea aceea în opoziție, să discutăm și cu cei trimiși de miniștri, și sunt aici destul de mulți miniștri de pe vremea aceea, drept urmare, există, la ora actuală, doi secretari de stat aici care pot să facă față discuției pe integrarea europeană și pe legile, pe proiectele care sunt acum în dezbatere.

În al doilea rând, așa cum dumneavoastră ați spus întotdeauna că în problemele de interes național aveți flexibilitate și sunt probleme într-adevăr importante, mai ales integrarea în Uniunea Europeană, am rugămintea, față de dumneavoastră, să acceptați să începem dezbaterile pe legile integrării în Uniunea Europeană, chiar dacă dumneavoastră aveți dreptate să chemați în sală și ministrul integrării.

Rugămintea mea este să dovediți, așa cum uneori ați mai făcut-o, că ceea ce spuneți poate trece de la vorbă la faptă și că, fiind vorba de interesul național, dumneavoastră puteți să treceți peste această chestiune de data aceasta.

Vă mulțumesc frumos, anticipat, pentru hotărârea pe care o veți lua.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Vă rog, domnul deputat Paveliu. Fiind vorba de probleme de procedură, nu dau cuvântul a doua oară acelorași deputați. Să nu vă supărați. Numai pentru un drept la replică, aceasta este altceva.

Vă rog, domnule.

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule președinte,

Aici, în sală, s-a făcut auzită de la acest microfon dorința ca doamna ministru Anca Boagiu să participe la această ședință și, cred că dintr-un punct de vedere, oricare dintre deputați are dreptul să facă acest lucru.

De asemenea, în urmă cu o săptămână, aceeași dorință a fost exprimată de la același microfon. Studiind art. 29, cu privire la atribuțiile pe care le au Biroul permanent al Camerei Deputaților și Comitetul ordinii de zi, n-am găsit un articol care să permită ca altcineva decât Camera să ia decizia ca, în această situație, doamna ministru să fie prezentă.

De aceea, vă rog să supuneți la vot dorința pe care au exprimat-o unii membri, respectiv ai Partidului Social Democrat, de a participa doamna ministru și, dacă votul Camerei va lua această decizie, atunci cred că prezența domniei sale aici este absolut obligatorie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dau cuvântul, în ordine, Aurelia Vasile, PSD. Vă rog, doamnă.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cred că trăim anormalul în Camera Deputaților. La comisie primim tot felul de amendamente și adrese din partea Ministerului Integrării și de la alte asociații și organizații. Le discutăm fără prezența sau în prezența celor care nu au împuternicire pentru a-și însuși amendamente sau a avea un punct de vedere față de problemele ridicate în cadrul comisiilor. După ce avem ședința de comisie primim alte hârtii din partea ministerelor, care mai cer o modificare, iarăși un termen, în condițiile în care Camera Deputaților își pierde timpul în condițiile dezbaterii Regulamentului, uitând de aceste legi pe care astăzi le consideră foarte importante și nu pot să mai amâne încă o zi până se vor prezenta cei îndrituiți, conform Regulamentului Camerei, să le susțină, dar pot să pună pe ordinea de zi altele, pe care noi nu le considerăm prioritare.

Legat de faptul că nu totdeauna și în guvernarea trecută au fost prezenți miniștri, este o mică deosebire. Acei miniștri nu au jignit niciodată Parlamentul României, așa cum se întâmplă astăzi, și, cred eu, că ar trebui să ia notă, domnule președinte, de acest lucru. Suntem parlamentari, suntem cei care trebuie să controlăm legislativul și vă rog să mă credeți că astăzi se întâmplă exact invers.

Cer, în continuare, să amânăm dezbaterea acestor legi până când miniștrii și cei care trebuie să le susțină vor lua loc în aceste locuri.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dan Nica s-a mai înscris.

 
   

Domnul Dan Nica:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamna deputat Mona Muscă spunea că în legislatura trecută miniștrii, atunci când aveau o problemă, erau scuzați de către plenul Parlamentului, și vreau să spun că așa este. Dar, din păcate, domnia sa nu fusese informată că existase o decizie a Camerei Deputaților în ceea ce o privește pe doamna ministru Boagiu, și anume de a fi prezentă la dezbaterea legilor prioritare pentru integrarea în Uniunea Europeană, și această decizie a fost luată la începutul săptămânii trecute.

Deci, din acest punct de vedere, situația nu era comparabilă și, într-adevăr, prezența doamnei ministru în plenul Camerei Deputaților era o obligație, din acest punct de vedere, cu atât mai mult cu cât interveniseră două elemente. Primul: săptămâna trecută, doamna ministru a spus că legile prioritare pentru integrare în Uniunea Europeană nu sunt aprobate și nu sunt dezbătute de către Parlament, iar astăzi, doamna ministru, într-o declarație pe care a dat-o agențiilor de presă și care a fost preluată de către toate ziarele pe care, probabil, le vom citi mâine, a spus că în continuare Parlamentul României nu se ocupă de dezbaterea și adoptarea legilor prioritare pentru integrarea în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, sunt situații, și vreau să ne spună doamna ministru care sunt acele situații, să putem să corectăm aceste lucruri, dacă ele sunt adevărate, când proiectele de lege sunt trimise direct Biroului permanent, și acestea nu ajung la comisii. Deci, dacă există asemenea lucruri, de o gravitate pe care noi o considerăm excepțională, ar trebui ca doamna ministru să vină aici. Și aceasta a fost rațiunea pentru care noi am insistat să fie prezentă doamna ministru. Pentru că noi credem că nu merităm să fim acuzați degeaba, spunem noi, sau poate în necunoștință de cauză, și nu cred că este normal să avem un dialog noi, Parlamentul României, cu doamna ministru Boagiu, prin intermediul mas-media; cu tot respectul pentru mas-media. Are un lucru să ni-l spună, să vină să ni-l spună de la microfonul Camerei Deputaților și să ne spună precis: uitați, stimați deputați, sau doamnelor și domnilor deputați, există proiectul de lege X, Y, Z pe care dumneavoastră nu l-ați adoptat. Deci discutăm în general despre integrarea în Uniunea Europeană, dar aceste lucruri concrete lipsesc.

Aceasta a fost motivația demersului nostru. Vă reamintesc, el a fost susținut și votat de către toate grupurile parlamentare din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc și eu.

Stimați colegi, s-a discutat pe această problemă de procedură o oră, exact din timpul de lucru al Camerei, ca să se ajungă la concluzia că, în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele de ședință este cel care hotărăște în problemele privind respectarea Regulamentului.

Ne aflăm în următoarea ecuație, aproape matematică, nu juridică. La propunerea reprezentanților grupurilor parlamentare care susțin arcul guvernamental și cu votul unanim al tuturor membrilor Biroului permanent, săptămâna trecută, Biroul permanent a adresat o invitație formală doamnei ministru Anca Boagiu de a participa la dezbaterea legilor privind integrarea. Deci avem o hotărâre a Biroului permanent în acest sens.

În conformitate cu 131 alin. 2 al Regulamentului, în cazurile în care există o asemenea invitație, prezența ministrului devine obligatorie, astfel cum este obligatorie și în conformitate cu alin. 202 alin. 4 din Regulament, atunci când se dezbat legile care privesc domeniul său de activitate.

A dezbate acum, după o invitație expresă a Biroului permanent și după niște prevederi ale Regulamentului, un proiect de lege în lipsa doamnei ministru ar fi cel puțin o lipsă de respect față de o hotărâre a Biroului permanent și o încălcare a Regulamentului Camerei Deputaților. Dar, mai presus decât aceasta, conform art. 111 alin. 2 din Constituția României, pe care am jurat cu toții să o respectăm, "Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie". Iar în conformitate cu art. 102 alin. 3, "Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică".

Am tot respectul pentru domnii secretari de stat, a căror activitate o apreciem cu toții, dar nu sunt membri ai Guvernului, conform Constituției. Și nu vom încălca Constituția României în nici un mod.

În aceste condiții, dezbaterea proiectului de lege este amânată până la ora sau data când doamna ministru își va îndeplini obligația constituțională. (Aplauze din partea stângă a sălii.)

 
Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.  

Punctul următor de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Conform art.108 alin.3 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform art.100, 111 și 112, urmează să se aprobe timpii pentru dezbateri. Invit Biroul Comisiei pentru industrii și servicii să facă propunerile.

Vă rog, doamna deputat.

   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

După cum observați, este tot o prioritate a Uniunii Europene, este o directivă pe care trebuie să recunoaștem că foarte mulți dintre noi nu o cunoaștem sau cel puțin nu am avut acces și n-am înțeles de ce trebuia făcută această modificare. Deci, solicităm în continuare pe ministrul integrării și cu ministrul de resort, pentru a face susținerea acestui proiect de lege.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Îl rog pe președintele comisiei să se pronunțe dacă este un proiect de lege legat de integrare.

 
   

Domnul Dan Ioan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Într-adevăr, este unul din proiectele importante pe care actualul guvern l-a solicitat Parlamentului să fie introdus pe ordinea de zi ca făcând parte din prioritățile de integrare în Uniunea Europeană, dar faptul că este solicitat, mai mult, în procedură de urgență arată că acest proiect de lege are un caracter deosebit în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor pe care România le are vizavi de pachetul de legi care trebuie să fie adoptat în vederea integrării în Uniunea Europeană.

De aceea, și eu consider că este nevoie ca la toate aceste proiecte de legi să participe în mod direct miniștrii de specialitate pentru a-și aduce aportul la această etapă extraordinar de importantă, acomodarea legislației românești la cerințele Uniunii Europene, integrarea României în Uniunea Europeană fiind posibilă numai pe baza unei corelări în totalitate a legislației noastre cu legislația Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Vă rog, domnule deputat Marcu. Vreți să susțineți că nu e o lege de integrare? Vă rog.

 
   

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Nu văd de ce am face rabat unei legi în dauna alteia. Dacă am căzut de acord asupra amânării până când va fi prezentă doamna ministru care se ocupă, zicem noi, se ocupă cu problemele integrării, următoarele puncte, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 sunt exact în aceeași situație. Și 12.

De aceea, vă rog, domnule președinte, să luați exact aceeași măsură până la pct.13 și să începem discuțiile cu pct.13 până când ministra, ministreasa, sau cum vreți să-i ziceți...

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Doamna ministru.

 
   

Domnul Marcu Tudor:

...care...Bine! (Amuzament) Care se ocupă cu problemele de integrare și ne acuză pe noi ca să se scuze domnia sa, că nu facem noi ce trebuie să facă domnia sa, va fi prezentă aici, să treceți, domnule președinte la pct.13 și, repet, să faceți demersurile de rigoare pentru ca doamna ministru, cum îi ziceți dumneavoastră, a cărei activitate timp de cinci ani n-a fost deloc simțită și ca urmare a acestui fapt a fost promovată direct în funcția de ministru pentru a doua oară sau a treia oară, asta este învățământ și pentru noi, la ce să mai muncim atât? Tindem și noi să fim miniștri dacă nu muncim.

În condițiile astea, domnule președinte, vă rog treceți la punctul 13! Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, domnule deputat, însă regulamentul și procedurile parlamentare nu-mi permit să adopt această soluție în bloc. Trebuie discutat fiecare proiect de lege în parte dacă necesită sau nu prezența doamnei ministru.

Aici lucrurile sunt clare, expunerea de motive vorbește despre acordul european privind instituirea unei asociații între Comunitatea Europeană. Se vorbește de acquis-ul comunitar și de directiva 67/548. Este o lege care privește integrarea. Se amână până la prezența doamnei ministru.

 
Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.  

Urmează Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru reglementarea și monitorizarea achizițiilor publice.

Procedură de urgență. Rog președintele comisiei, vă rog, doamna deputat.

   

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Am citit în presă cum Ministerul Integrării atunci când certa Parlamentul, nominalizase în mod expres această ordonanță de guvern care trebuia aprobată prin lege.

Deci, ținând cont că acest proiect de lege a creat multe dezbateri în momentul dezbaterii lui, solicit ca ministrul integrării și secretarul general al Guvernului să se prezinte pentru susținerea acestui proiect de lege.

Cred că este obligatoriu, pentru că în momentul în care am citit în presă că nu ne desfășurăm activitatea, Comisia de industrii și, în general, Parlamentul, am fost nemulțumită și necăjită pentru că în acea săptămână pierdusem toate orele pe dezbaterea regulamentului și în acea săptămână nici măcar nu au fost comisiile pentru a putea să ne facem treaba de parlamentari.

Solicit în continuare ca ministrul integrării și secretarul general al Guvernului să se prezinte la dezbateri.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Și domnul deputat Stanciu dorește să ia cuvântul.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Onorat prezidiu,

Distinsă doamnă ministru Anca Boagiu?!

Discutăm, domnule președinte, stimați colegi, de o oră și aproape un sfert și vă spun sincer că nu înțeleg. Unde poate fi doamna ministru? Pentru că, bănuiesc, că în București cu girofar ajungeai într-o oră și un sfert. Să aibă unele probleme?! Să i se fi descărcat bateria la telefon? Că sunt distinșii colegi aici care puteau s-o sune de la începutul discuțiilor, venea și ne spunea și nouă, ba una, ba de alta. Și poate și de integrare dacă o fi aflat câte ceva?!

De aceea, dacă a venit, îmi dați voie s-o salut pe distinsa noastră colegă și să-i urăm succes în a explica cum e cu achizițiile.

Vă mulțumesc. Și sper că ne vom respecta reciproc și nu vom mai dialoga prin translatorul presă.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mă simt nevoit să fac precizarea că doamna Anca Boagiu înainte de a fi ministru, este colega noastră deputat.

 
     

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Nu e, domnule, colega noastră, că nu am văzut-o deloc pe aici.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mai dorește cineva? Vă rog.

 
   

Domnul Marian Jean Marinescu:

Domnule președinte, vă rog în mod respectuos să tratăm cu toții acest subiect al legilor integrării cu grija și cu atenția cu care merită să le tratăm. Dacă vom considera că doamna ministru Boagiu trebuie să fie prezentă, dacă vom considera că nu a respectat o decizie a Biroului permanent, este un subiect. Dar a face din acest subiect o unitate de măsură egală cu a transforma acest pachet de legi într-o chestie pentru care merită să ne răfuim unii cu alții, cred că este un lucru deplasat.

Vă rog din toată inima, timp mai este foarte puțin din această ședință, mai este un sfert de oră, ar trebui să dăm un semnal pentru toți cei care ne aud și toți cei care preiau aceste stenograme și să trecem să discutăm măcar o lege, că mai mult probabil că n-o să mai avem timp, și dacă este cazul, suntem convinși că doamna ministru mâine va fi la prima oră aici pentru a continua această discuție. Dar a transforma acest subiect într-un circ, este un lucru care ne dăunează și cred că o parte din răspundere vă revine și dumneavoastră ca președinte de ședință.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să-mi permiteți și mie să mă alătur, domnule deputat, în ideea de sobrietate a dezbaterilor parlamentare.

Domnul deputat Pușcaș. Vă rog.

 
   

Domnul Vasile Pușcaș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Mă asociez și eu intervenției colegului care spunea să tratăm cu toată sobrietatea și cu toată atenția aceste teme, noi toți, sigur că da.

Intervenția mea este pe procedură. Deci, nu discut decizia Biroului și aș vrea să-l rog pe domnul președinte de comisie să ne spună dacă există tabel de concordanță la acest proiect legislativ, pentru că ceea ce spuneați și dumneavoastră și la substanțele periculoase, unde se transpune acquis-ul, este nevoie ca legea să fie însoțită de tabelul de concordanță, ca să știm cu toții ce directivă se transpune și să vedem exact cum se transpune.

Aceasta, din câte știu eu, este o solicitare a procedurii legislative când se transpune acquis-ul comunitar. Și pentru rigurozitate, pentru seriozitate, să știm exact absolut, da, este urgență, suntem absolut de acord, acesta este acquis-ul, acesta este tabelul de concordanță și aceasta este transpunerea care o avem. Am scurta foarte mult probabil din dezbateri, am scurta foarte mult din timp și ar fi urgența urgențelor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat de la Ministerul Integrării dorește să dea explicații în legătură cu lipsa doamnei ministru. Să-l ascultăm. Vă invit să-l ascultăm. E un act de politețe.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Adrian Ciocanea (secretar de stat, Ministerul Integrării Europene):

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă numesc Adrian Ciocanea, secretar de stat la Ministerul Integrării Europene.

Am luat legătura cu doamna ministru telefonic și mie mi-a spus că a verificat și n-a găsit...n-a fost informată că trebuie să fie prezentă în fața Parlamentului astăzi. (Vociferări din partea deputaților din Opoziție)

În momentul de față se află într-o întâlnire în afara ministerului și a spus că mâine dimineață, la prima oră, va fi prezentă aici.

Aceasta este informarea pe care aveam s-o fac. Ăsta e mandatul meu pentru a vă informa.

Vă mulțumesc.

 
     

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Și ne convoacă pentru mâine din nou?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Era într-adevăr o datorie de politețe să informați Camera. Să ne întoarcem la acest proiect de lege. (Doamna deputat Aurelia Vasile dorește să intervină)

Da, doamna deputat, ați mai avut o problemă de procedură.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Și o să mai am. Vă mulțumesc. (Vociferări)

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să procedați din nou atunci.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc.

Cred că la ceea ce a spus colegul nostru, secretarul de stat de la Ministerul Integrării, nu era problema noastră, ci era problema ministrului de legătură cu Parlamentul, în sarcinile dumnealui, în atribuții este a anunța miniștrii să se prezinte pe proiectele de legi care sunt pe ordinea de zi a Camerei.

Deci nu trebuiau trimise invitații nici din partea Biroului, nici din partea comisiilor, nici din partea întregii Camere a Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Dar eu cred că îndeplinirea obligațiilor constituționale nu are nevoie de explicații. Îl rog pe domnul președinte al comisiei, înainte de a se pronunța și asta era procedura pe care doream s-o urmez și în continuare, înainte de a se pronunța asupra timpilor, să se pronunțe dacă este vorba de o lege a integrării sau nu.

 
   

Domnul Dan Ioan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Au fost, în practică, două intervenții înaintea luării mele la cuvânt care, pe de o parte, domnul deputat Pușcaș mi-a pus o anumită întrebare, distinsul coleg de la Partidul Democrat a ridicat o altă problemă.

Ca președinte al Comisiei pentru industrii și în integralitatea ei, Comisia pentru industrii, tratează cu maximă seriozitate toate aceste proiecte legislative. De aceea, am petrecut împreună cu colegii de la Partidul Național Liberal, de la Partidul Democrat, de la Partidul Conservator, foarte multe ore în dezbaterea acestor proiecte de legi și multe din ele au ieșit îmbunătățite din comisie și aprobate în acea formă de către plenul Camerei Deputaților.

Am constatat, însă, domnule președinte, referitor la întrebarea domnului deputat Pușcaș, că în ultima perioadă de timp se accelerează introducerea unor proiecte de lege care nu au nici o legătură sau legătură puțin directă cu acquis-ul comunitar. Nu mai există acel tabel de concordanță, ci, dimpotrivă, se interpretează printr-o traducere destul de dâmbovițeană o serie de directive ale Uniunii Europene, multe din ele care nu se aplică nici la țările membre ale Uniunii Europene, ci sunt date ca recomandări, să fie analizate de țările membre ale Uniunii Europene și noi vrem să le introducem în actul legislativ românesc.

Multe din aceste, repet, proiecte de lege au un efect extraordinar de puternic asupra cetățenilor, asupra nivelului de trai al cetățenilor și dau un exemplu pe care l-am avut la comisie chiar săptămâna trecută legat de protejarea tehnică a clădirilor, niște certificate care nu se aplică nicăieri în Uniunea Europeană și vrem noi să începem în România acest lucru, ca o modalitate clară de plata unor servicii suplimentare de către unele persoane.

Legat de acest proiect de lege, domnule președinte, și întrebarea dumneavoastră. La acest proiect de lege se impune prezența ministrului integrării, cu atât mai mult cu cât este o problemă de fond, de maximă importanță pentru România, pentru Parlamentul României.

Vorbim despre înființarea autorității naționale pentru reglementarea și monitorizarea achizițiilor publice. În forma venită de la guvern, această autoritate era în subordinea primului ministru, iar nominalizarea șefului acestei agenții era făcută de primul ministru.

Un distins senator al Partidului Democrat, domnul Marinescu, a venit cu un amendament care mie mi s-a părut extrem de corect, ca această instituție de maximă importanță pentru transparența achizițiilor publice să fie trecută în directa coordonare a Parlamentului.

S-a dezbătut în cadrul Comisiei de industrii o perioadă destul de lungă acest proiect de lege cu luări la cuvânt pro sau contra acestui amendament.

Marea majoritate a colegilor din Comisia de industrii și-au însușit acest amendament, mai mult, consideră obligatoriu, în vederea unei transparențe totale a achizițiilor publice și, mai ales, pentru a se elimina fenomenele de corupție indiferent de ce guvern este la conducerea României, ca această autoritate să fie în directa coordonare a Parlamentului și să poată prezenta rapoarte periodice în fața Parlamentului României.

Din această cauză, eu consider că cel puțin pentru această lege nu este vorba numai de respectarea acestui tabel de concordanță legat de legile pentru Uniunea Europeană, dar este o problemă de principiu care trebuie dezbătută și înțeleasă în adevăratul sens al legii de către colegii parlamentari. Trebuie dezbătută cu ministrul integrării, cu șeful Cancelariei Guvernului, tocmai pentru a aduce, fiecare partid în parte, argumentele de susținere pe de o parte a locului în care trebuie să așezăm această autoritate, repet, de maximă importanță, a atribuțiilor pe care trebuie să le aibă această autoritate, a efectelor pe care le are, reglementările pe care această autoritate le va pune în aplicare, unde vor fi publicate, dacă vor fi publicate în Monitorul Oficial. Pentru că trebuie să asigurăm o transparență totală.

Deci sunt multe aspecte care vor trebui dezbătute în plenul Camerei Deputaților. Se impune ca o necesitate prezența reprezentantului Guvernului, prin ministrul integrării, dar și reprezentantul primului-ministru în prezența șefului Cancelariei primului-ministru.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ați subliniat și importanța actului Biroului permanent. Eu aș vrea să vă spun că problema este rezolvată simplu de expunerea de motive semnată de domnul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu. Realizarea unui sistem al achizițiilor publice eficient și credibil reprezintă unul din elementele fundamentale ale procesului de integrare în Uniunea Europeană.

Cu aceasta punct. Se amână până va fi prezentă doamna ministru Anca Boagiu.

 
Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere.  

În timpul rămas, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadei de conducere și a perioadei de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere.

Domnul președinte al comisiei. (Doamna deputat Aurelia Vasile dorește să intervină) Înainte de procedură, doamna deputat. Îl rog pe domnul președinte al comisiei să ne spună dacă este o lege a integrării sau nu. Ca să rezolvăm problema.

   

Domnul Dan Ioan Popescu:

Da, domnule președinte, și acest proiect de lege, care, în fapt, modifică o lege care a fost adoptată în anul 2002, pleacă de la ideea existenței unei concordanțe totale cu prevederile și solicitările care sunt în Uniunea Europeană legat de o problemă pe care o considerăm extrem de importantă, și anume, stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor.

Foarte mulți ani noi am trăit în altă lume. Foarte mulți ani nu exista nici un fel de concordanță între modul în care se aplică această legislație în domeniul Uniunii Europene, legată de protecția în fapt a vieții conducătorilor auto, dar și a celor care participă la trafic în general și, din acest motiv, Guvernul, pe bună dreptate, a considerat necesar să facă o serie de modificări vizavi de actul legislativ realizat în anul 2002.

Nu a existat nici aici un tabel de concordanță, au existat numai anumite puncte de vedere care au fost susținute de către reprezentanții Guvernului. Noi, în cadrul comisiei, am tratat cu maximă seriozitate. Sunt destul de multe amendamente care au fost propuse și care, în opinia noastră, respectă în totalitate reglementările Uniunii Europene, dar, repet, și aici trebuie să existe un punct de vedere concret și cu susținere practică legislativă din partea ministrului integrării, pentru ca să nu mai fie nevoie în anul 2006 să facem o nouă modificare, o nouă adaptare în funcție de ce se va întâmpla în circulația internațională, în circulația europeană în această perioadă de timp.

Din informațiile pe care le-am avut și le am în calitate de președinte, această concordanță a fost cerută nu numai de reprezentanții autorităților transportatorilor din România, dar și de o serie întreagă de societăți internaționale care operează pe teritoriul României și care au solicitat să existe o deplină concordanță între legile care se aplică în Uniunea Europeană și legile care se aplică, iată, în România, cu atât mai mult cu cât 1 ianuarie 2007, termenul de integrare pe care ni-l dorim cu toții să fie îndeplinit, solicitat de președintele României, dorit de primul ministru al României, dorit de tot Guvernul României și, mai ales, asupra căruia, noi, ca parlamentari, acționăm cu direct interes și vrem într-adevăr să aliniem toată această legislație, se impune în totalitate.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru identitate de rațiuni, identitate de soluții, dezbaterea se amână până la prezența doamnei ministru.

Cu aceasta, prima parte a dezbaterilor noastre a luat sfârșit. Urmează partea privind întrebările și răspunsurile la întrebări.

 
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

- după pauză -

   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă solicit atenția dumneavoastră și a celor care discută și a celor care stau în picioare.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, independent, o întrebare adresată domnului ministru al culturii și cultelor.

Vă ascult, domnule deputat, aveți un minut să vă dezvoltați întrebarea.

Cu o precizare prealabilă pe care o cer și de la dumneavoastră și de la toți colegii noștri. În condițiile în care nu este prezent domnul ministru pentru a vă da răspunsul, vă rog să precizați dacă acceptați răspunsul unui secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

O să vă rog să țineți cont de faptul că la fiecare întrebare la care o să primesc răspunsul, o să intervin după primirea răspunsului, ca să meargă mai repede...

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă cer scuze, domnule deputat, dar nu aud nimic din cauza colegilor noștri. Am onoarea, domnule ministru. Vă rog să mă ajutați ca să recepționez.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să vă rog ca de fiecare dată când o să am un răspuns, o să intervin numai după ce o să primesc răspunsul respectiv și accept răspunsul secretarului de stat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Deci, pentru Ministerul Culturii și Cultelor, cine răspunde domnului deputat?

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Ioan Onisei (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Sărut mâna! Bună seara!

Domnul ministru Adrian Iorgulescu era pregătit să vă răspundă. Cred că este pe drum. Dar știu bine și știm împreună problema de la Compania "Coresi".

La întrebarea dumneavoastră, vă răspund că vom face un control acolo, că suntem pe punctul de a analiza situația și de a schimba inclusiv strategia de privatizare și probabil că în urma controlului vom face schimbări și de ordin organizatoric.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, aveți două minute pentru a comenta.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vreau să vă informez față de ceea ce știm și am discutat împreună, vreau să vă informez care este situația de fapt și de drept la această societate. Așa cum probabil știți, noi, și când spun noi mă refer la sindicate, au făcut diverse solicitări încă în urmă cu doi ani, în care s-a prezentat situația clară completă a societății.

Din păcate, până în acest an nu am avut înțelegerea Ministerului Culturii și Cultelor.

Acum, fiindcă, într-adevăr, am fost luați în seamă, adică memoriile pe care le-am adresat, putem să vă informăm că, în perioada 1999-2004, Compania Națională "Coresi" a vândut active în valoare de 156.711.459.144 lei, din care investiții a făcut sub 10 miliarde lei.

De asemenea, un audit al unei firme externe spunea, la data de 10 mai 2005, că această companie a suferit o pierdere reală din exploatare, de 5.573.701.000 lei, în timpul anului încheiat, la 31 decembrie 2004. Această situație generează îndoieli serioase asupra capacității companiei de a-și continua activitatea.

De asemenea, în totală contradicție cu ceea se întâmplă acolo, salariul directorului general a fost mărit la sfârșitul anului trecut, de la 43.000.000, la 51.000.000 lei, iar brut are 63.000.000 lei.

Și ca o confirmare a faptului că nu este în regulă ceea ce se întâmplă acolo, pe primele 8 luni ale acestui an, această societate a suferit. Numai sediul central are pierderi de 8.140.000.000 lei, ceea ce arată că la 400 de salariați nu se justifică ceea ce face această conducere acolo.

De asemenea, vă informăm că s-a luat măsura reducerii personalului, adică se dau afară oamenii, parcă dânșii ar fi de vină că conducerea acestei companii nu-și face treaba. Peste 90 de salariați vor fi dați afară.

Aștept măsurile legale care se impun.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Manuela Mitrea

Doamna deputat Manuela Mitrea, o întrebare adresată Ministrului Culturii și Cultelor.

Vă rog, aceeași precizare, dacă primiți răspunsul unui secretar de stat?

   

Doamna Manuela Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Bineînțeles că sunt de acord să primesc răspunsul de la domnul secretar de stat. Vreau, totuși, să-l întrebați pe domnul secretar de stat dacă mai este nevoie să dezvolt întrebarea, sau dânsul cunoaște problema.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să puneți întrebarea pe scurt, aveți un minut.

 
   

Doamna Manuela Mitrea:

Mulțumesc.

Doresc să știu care este situația exactă a derulării proiectului de restaurare la Mânăstirea Strehaia și care este strategia Ministerului Culturii și Cultelor în ceea ce privește continuarea lucrărilor de conservare, protejare și restaurare la acest monument istoric și de arhitectură religioasă, unic în zona Olteniei.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Domnule secretar de stat?

 
   

Domnul Ioan Onisei:

Doamna deputat, să îngăduiți să ajungă domnul ministru. Este blocat în trafic, n-am știut că întârzie, că aș fi luat și eu răspunsurile cu mine. Nu este tocmai domeniul pe care-l păstoresc și vin de la o altă reuniune. Altminteri, aș fi avut răspunsurile cu mine.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat, dacă doriți să mai comentați? Nu.

Domnul deputat Viorel Oancea, o întrebare adresată domnului ministru al sănătății, care este prezent. Domnul deputat Viorel Oancea, însă nu ne onorează. Îmi pare foarte rău, nu se răspunde decât deputaților care sunt prezenți.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu. Tot domnului ministru al sănătății, o întrebare.

Vă rog, domnule deputat. Pe scurt, într-un minut, precizați obiectul întrebării.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte. O să intervin după răspuns, ca să scurtăm mai repede și să meargă mai repede.

Mulțumesc.

 
     

Domnul Eugen Nicolăescu (din loja Guvernului):

Aveți trei sau două?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

La prima, vă rog.

 
     

Domnul Eugen Nicolăescu (din loja Guvernului):

Care e prima?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, vă rog să vă îndepliniți obligația prevăzută de Regulament, care la art. 158 precizează că deputații sunt obligați să expună sumar, într-un interval de timp de cel mult un minut, întrebarea orală. Vă rog.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să meargă mai repede, dar o să-mi fac datoria.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Aș dori să meargă mai bine, de aceea, să colaborăm, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Bine, domnule președinte, mulțumesc.

Prima întrebare se referă la memoriul domnului Mureșan Pintea, din Sebeș, județul Arad.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule ministru?

Înainte de a începe, domnule ministru, dați-mi voie să spun că prezența dumneavoastră aici este într-adevăr o stare de normalitate, și regulamentară, și constituțională, dar în același timp și colegială.

Vă mulțumesc. Vă rog să luați cuvântul.

 
   

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință pentru colegialitatea și generozitatea pe care le-ați dovedit în aceste cuvinte, care mă înduioșează și am să încerc să-i răspund domnului deputat.

Domnul Mureșan Terenție, la care faceți dumneavoastră referire, prin Dispoziția nr. 41 din 25.07.2003 a avut contractul de muncă desfăcut, potrivit art. 65 din Codul Muncii, coroborat cu alte articole și aveți în textul scris toate aceste lucruri.

Dumnealui a acționat în judecată ulterior Spitalul de boli cronice Sebiș, iar Tribunalul Arad, prin sentința civilă pronunțată, rămasă irevocabilă, prin respingerea recursului formulat de spital, a admis contestația și a constatat nulitatea absolută a măsurii și, pe cale de consecință, a dispus anularea deciziei și repunerea părților în situația anterioară, precum și plata către contestatori a cheltuielilor de judecată.

Din adresa Spitalului de boli cronice Sebiș rezultă, ca urmare a sentinței pronunțate de Tribunalul Arad, că domnul Mureșan Terenție a fost repus în situația anterioară, dânsul beneficind de salariul lunar de încadrare, corespunzător funcției respective și de sporurile aferente, începând cu 6 decembrie 2004 și i-au fost achitate și cheltuielile de judecată.

În ceea ce privește plata unei despăgubiri egale cu salariile, până la reîncadrare, precum și considerarea acestei perioade ca vechime în muncă, deși instanța a dispus repunerea părților în situația anterioară emiterii deciziei de concediere, nu a stabilit în mod expres și asupra acestor cereri, astfel încât sentința nu dispune asupra acestora.

Deoarece domnul Mureșan a beneficiat de prevederile Legii nr. 76/2000 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare și reorganizare, considerăm că în aceste condiții plata salariilor pe perioada concedierii, cât și considerarea acestei perioade ca vechime în muncă, ar trebui solicitată instanței de judecată, respectiv Tribunalului Arad, care poate să dispună în acest caz.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat, aveți două minute.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule ministru.

Sunt mulțumit cu răspunsul pe care l-am primit și în momentul în care o să primesc răspunsul scris, o să-l înaintez domnului Pintea Mureșan, pentru a vedea ce are de făcut.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

V-aș ruga să rămâneți la microfon, pentru următoarea întrebare, tot adresată domnului ministru al sănătății. Vă rog să o enunțați pe scurt.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la memoriul doamnei Giurgiu Adriana din Cluj-Napoca și se referă la decesul unui nou născut.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule ministru, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Eugen Nicolăescu:

Direcția de sănătate publică a județului Cluj a solicitat spitalului analiza privind diagnosticul, tratamentul și cauza decesului.

Precizăm că doamna Giurgiu Adriana a primit sub semnătură proprie o copie după fișa de observație, care conține un număr de 18 file. În acest sens, vă transmitem și dumneavoastră anexat răspunsul spitalului, cu mențiunea că diagnosticul anatomo-patologic a fost de malformație intestinală operată; adresa doamnei Giurgiu Adriana către conducerea Spitalului clinic de copii și adresa de răspuns a Spitalului clinic de copii, prin care se confirmă că i s-a înmânat documentul solicitat, sub semnătură proprie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Domnule deputat?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule ministru.

La fel o să-i înmânez doamnei Giurgiu Adriana răspunsul primit și o să ia măsurile care se cuvin.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

 
  Manuela Mitrea

Doamna deputat Manuela Mitrea. O întrebare adresată domnului ministru al sănătății. Vă rog, întrebarea, pe scurt.

   

Doamna Manuela Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doresc să știu care este situația reală a fondurilor repartizate secțiilor de obstetrică-ginecologie și neonatologie din structura Spitalului județean Drobeta Turnu Severin, având în vedere că DSP Mehedinți nu a primit până în prezent nici o dovadă concretă în acest sens. Întrebarea a fost adresată, menționez, pe data de 26 septembrie 2005.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule ministru.

 
   

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Stimată doamnă deputat, Ministerul Sănătății a comunicat Direcției de sănătate publică Mehedinți, prin adresa 5.826/2005 și vă dăm și răspunsul scris, că cele două secții ale maternității din Drobeta Turnu Severin, respectiv Secția obstetrică-ginecologie și Secția de neonatologie fac parte din acest Time Program Low nr. 2, program de împrumut prin fondul global și Banca Mondială, componenta 1.

Programul, însă, nu și-a început încă derularea. Astfel, în funcție de bugetul ce se va aproba pe anul 2006, vor fi demarate sau nu lucrări de reabilitare la secțiile sus-menționate.

Eu sper, și fac o extensie la textul pe care-l veți primi scris, și se va consemna în stenogramă, sper că în cadrul bugetului pe 2006, cheltuielile de capital care vor fi aprobate de Parlament vor fi suficiente, așa cum am propus noi, în proiectul de buget, ca să putem să "înglobăm" și această secție în plan.

De asemenea, după cum știți, în această localitate există un nou sediu pentru maternitate și nou-născuți, care este, de asemenea, într-un stadiu destul de avansat.

Decizia asupra direcției către care vor merge fondurile de la Banca Europeană nu a fost încă luată.

Există programe desfășurate prin Banca Mondială, dar numai în APL 2, Componenta 1 se urmărește alocarea de fonduri pentru lucrările civile la maternități.

În acest moment UMP-ul Băncii Mondiale din cadrul Ministerului Sănătății se află în stadiul pregătirii documentelor necesare licitației, pentru atribuirea contractelor de proiectare lucrări civile.

Sper ca în luna decembrie, după aprobarea bugetului, când vom face o reevaluare a lucrărilor de investiții pe 2006, să putem să vă invităm la o discuție finală cu toți cei care sunt interesați pentru lucrările de investiții și dacă vom găsi soluții împreună o vom face.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Doamna deputat, aveți două minute pentru răspuns.

 
   

Doamna Manuela Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte. Nu le voi utiliza. Eu îi mulțumesc domnului ministru al sănătății, sunt mulțumită în acest moment de răspunsul dânsului. Înțeleg că nu poate în acest moment să-mi dea un alt răspuns și sper și eu, ca și dânsul, ca lucrurile să intre în normal, să primim banii necesari, așa cum au fost prevăzuți în programul de care amintea și dânsul și ca în luna decembrie să luăm împreună o decizie înțeleaptă.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Înainte de a trece mai departe vreau să anunț prezența pentru a da răspunsuri a domnului ministru Adrian Iorgulescu. În numele domniei sale a răspuns domnul secretar de stat, căruia îi mulțumim. Colegii noștri deputați au acceptat acest răspuns. Dar, dați-mi voie, din nou, să apreciez prezența domnului ministru ca fiind constituțională și regulamentară.

 
     

Domnul Adrian Iorgulescu:

Mai aveam un răspuns.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Dacă mai era un răspuns de dat, vă rog, domnule ministru.

 
   

Domnul Adrian Iorgulescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca răspuns la întrebarea doamnei deputat Manuela Mitrea, privind situația exactă a derulării proiectelor de restaurare la Mânăstirea Strehaia și referitor la strategia Ministerului Culturii și Cultelor, în ceea ce privește continuarea lucrărilor de conservare, protejare și restaurare a acestui monument istoric, vreau să vă comunic următoarele:

Ansamblul Mânăstirii Strehaia a fost introdus în Programul național de restaurare, finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor, în 1997.

S-au executat până în prezent următoarele lucrări, lucrări de proiectare, avizate de Comisia națională a monumentelor.

La turnul clopotniței: expertiza tehnică, proiectul tehnic, detalii de execuție.

La pavilionul de observație de pe latura de est: expertiză tehnică, proiect tehnic și proiect sistematizare verticală, în zona adiacentă.

La biserică: proiect tehnic și detalii de execuție pridvor, în 2002.

Pentru întregul ansamblu, studiul de prefezabilitate în 1999 și studiu de fezabilitate în 2002.

Lucrările de execuție au însemnat lucrări la turnul de clopotniță, lucrări de consolidare și restaurare și pot să vă spun că aceste lucrări se află în curs de finalizare.

În planul național de restaurare au fost prevăzute pentru anul 2005 următoarele lucrări, în continuare: la palat, proiectul de restaurare, faza proiect tehnic, și la turnul de clopotniță, finalizarea lucrărilor de restaurare.

Menționăm că în afara acestor lucrări finanțate de Ministerul Culturii și Cultelor au mai fost realizate următoarele construcții, în incinta respectivă, finanțate de mânăstire. Este vorba despre un corp de chilii în colțul de sud-vest și un grup sanitar pe latura de nord.

Din păcate, așa cum ați observat și dumneavoastră, lucrările executate de către mânăstire nu au avut la bază proiecte avizate de Comisia Națională a Monumentelor Istorice și întrucât restaurarea ansamblului din fondurile Minsiterului Culturii se referă numai la obiectele de incintă înscrise în lista monumentelor istorice, construcțiile noi necesare mânăstirii urmează a se realiza din fondurile sale, dar numai pe baza unor proiecte avizate de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, cu respectarea propunerilor studiului de fezabilitate.

Cât privește strategia ministerului nostru privind restaurarea ansamblului istoric, acesta urmărește, deocamdată, proporțional cu bugetul disponibil, finalizarea lucrărilor începute și realizarea proiectelor tehnice necesare derulării unor noi lucrări în anii care urmează.

Politica Ministerului Culturii și Cultelor, în problema asigurării ritmicității lucrărilor și reducerii timpului de desfășurare a restaurării ansamblului istoric, are în vedere realizarea, pe de o parte, de parteneriate, de cofinanțare public-privat, între Ministerul Culturii și Cultelor și alte instituții, autorități publice centrale, locale și, pe de altă parte, parteneriat public privat cu investitorii, fundația, asociații, ONG-uri, care au ca scop protejarea monumentelor istorice.

Prin urmare, am fi foarte recunoscători nu numai doamnei deputat, ci și celorlalți parlamentari, dacă prin autoritatea conferită ar putea sprijini efortul Ministerului Culturii și Cultelor de grăbire a finalizării lucrărilor, prin atragerea unor investiții suplimentare.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Dacă doamna deputat are de comentat acest răspuns și foarte amplu și ministerial?

 
   

Doamna Manuela Mitrea:

Eu îi mulțumesc domnului ministru pentru amabilitatea de a fi aici și de a răspunde dânsul direct întrebării formulate de mine.

Răspunsul dânsului a fost, într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, foarte amplu și foarte ministerial. Mie nu-mi revine acum decât sarcina să urmăresc în continuare ce se întâmplă cu lucrările, cel puțin cele în derulare din anul 2005 și accept provocarea domnului ministru de a face o întâlnire și a găsi împreună alte soluții de finanțare, pentru ca lucrurile acolo să se deruleze într-un alt mod, nu cel de până acum.

Vă mulțumesc și aștept din partea domnului ministru, probabil că are și răspunsul scris, pentru că aș vrea să îl am.

Mulțumesc mult.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Dacă domnul ministru mai are vreo întrebare la care trebuie să răspundă? După câte văd eu, nu.

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Ion Mocioalcă este prezent? O întrebare pentru domnul ministru al sănătății. Lipsește. Vă mulțumesc, domnule ministru.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, pentru domnul ministru al administrației și internelor. Obiectul întrebării, scurt.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la prevederile unei ordonanțe potrivit căreia se ridică pașapoartele persoanelor care au depășit durata de ședere în țările Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați analizarea situației și luarea măsurilor legale, în cazul doamnei Elena Pop din Cluj-Napoca, căreia i-a fost ridicat pașaportul ca urmare a depășirii duratei de ședere în țările Uniunii Europene, vă comunicăm următoarele: din datele înregistrate la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și la Direcția Generală de Pașapoarte, rezultă că la controlul efectuat de personalul poliției de frontieră Turnu s-a constatat că doamna Pop Elena a depășit termenul legal de ședere în Italia, fapt ce a determinat reținerea pașaportului, iar în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor, Serviciul public comunitar pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple al județului Cluj a dispus măsura de suspendare a dreptului de folosire a pașaportului pe o perioadă de un an.

Cu ocazia reanalizării situație sale, în baza documentelor suplimentar prezentate, Direcția generală de pașapoarte a hotărât anularea măsurii de supendare temporară a dreptului de folosire a pașaportului, fapt care i s-a transmis, în scris, și doamnei Pop Elena de către Direcția generală de pașapoarte.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, aveți două minute pentru a comenta răspunsul.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat și vă mulțumesc că s-a rezolvat această problemă.

Tot referitor la prevederile unei ordonanțe de urgență se referă și răspunsul pentru Cete Magdalena.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Tot domnul deputat Mircia Giurgiu, vă rog să puneți întrebarea următoare și să rămâneți, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă tot la prevederile ordonanței respective și cea în cauză este doamna Cete Magdalena.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Din datele înregistrate la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și la Direcția generală de pașapoarte rezultă că doamna Cete Magdalena Rozalia a fost returnată din Spania de autoritățile spaniole, în baza acordului încheiat între România și Spania, privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, ocazie cu care, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65 privind regimul pașapoartelor, serviciul public comunitar pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple al județului Cluj a dispus măsura suspendării temporare a dreptului de folosire a pașaportului pe o perioadă de un an.

La data de 06.06.2005, doamna Cete Magdalena Rozalia s-a adresat cu o petiției Direcției Generale de Pașapoarte, pentru a solicita anularea măsurii restrictive, dar fără a prezenta un document emis de Ambasada Spaniei la București sau de autoritățile statului spaniol, din care să rezulte că i-a fost anulată interdicția de intrare în Spania. Motiv pentru care, Direcția Generală de Pașapoarte a fost nevoită să mențină această măsură până la data de 28.04.2006.

Acest fapt, de asemenea, i s-a adus la cunoștință doamnei Cete Magdalena Rozalia de către Direcția generală de pașapoarte.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți de comentat?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, răspunsul este corect, numai că doamna respectivă are contract de muncă și o s-o îndrum pentru a se adresa Ambasadei Spaniei.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar de stat. Pentru următoarea întrebare, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la memoriul domnului Bodea Teodor, din satul Măceși, comuna Reșca, și se referă la dreptul de proprietate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

De fapt, este vorba despre retrocedarea unei suprafețe forestiere.

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: comisia locală Râșca, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunicat prefectului județului Cluj, în calitatea sa de președinte al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin adresa nr. 2002 din 12 octombrie 2005, faptul că Bodea Petru, Bodea Gheorghe, Bodea Toader, petiționarul în speță, Bodea Ion, Codlea Rozalia și Goia Maria, moștenitorii lui Bodea Simion au fost puși în posesie și li s-a eliberat titlu de proprietate nr. 2 din 18 august 2005, pe care vi-l înaintăm în copie, pentru suprafața de 3 ha teren, cu vegetație forestieră.

Având în vedere situația prezentată, considerăm că reclamația domnului Bodea Teodor, prezentată biroului dumneavoastră parlamentar, a fost rezolvată, nu mai are obiect.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Mă bucur că s-a rezolvat această problemă.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, întrebarea următoare.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Întrebarea următoare se referă la locuitorii satului Dealu Negru, comuna Călățele, județul Cluj, care deși locuiesc la peste 1.100 de metri altitudine, nu sunt prevăzuți în zona montană.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Domnule secretar de stat?

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, potrivit cărora delimitarea până la nivel de comună, respectiv sate componente, precum și lista localităților urbane și rurale din zona montană, se stabilesc prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al ministrului administrației și internelor, pe baza propunerilor comune ale direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală, oficiilor județene de cadastru și publicitate imobiliară și ale consiliilor județene din județele cu zonă montană, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a elaborat, iar Ministerul Administrației și Internelor a semnat, în calitate de coautor, Ordinul comun nr. 328/321 din 2004.

Facem precizarea că, la data respectivă, în lista cu municipiile, orașele și comunele din zona montană a fiecărui județ au fost incluse propunerile formulate de specialiștii de la nivel local, avizate de către prefecți, președinții consiliilor județene, directorii executivi ai direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală și directorii oficiilor județene de cadastru și publicitate imobiliară.

De asemenea, menționăm și faptul că lucrarea de delimitare a fost coordonată de către Institutul de cercetare pentru pedologie și agro-chimie, din cadrul Academiei de Științe Agricole Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, împreună cu specialiști din cadrul Agenției Naționale a zonei montane.

Având în vedere solicitările transmise de către autoritățile competente, cu privire la necesitatea modificării dispozițiilor ordinului de referință, în vederea introducerii în listă a municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană și a altor unități administrativ teritoriale, cu privire la care, în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi materializate în acest demers, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul ordinului pentru modificarea anexei la Ordinul comun al ministrului agriculturii și respectiv al ministrului administrației și internelor nr. 321, pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană.

În acest context, având în vedere dispozițiile proiectului de act normativ menționat, care a fost semnat în calitate de autor de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și înaintat spre însușire și semnare în data de 10 octombrie a.c. și conducerii Ministerului Administrației și Internelor, evidențiem faptul că în categoria unităților administrativ teritoriale, aflate integral în zona montană, urmează a fi introdusă și comuna Cățele, județul Cluj.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc că este aproape rezolvată această problemă. Dar, o singură rugăminte am, dacă ne-ați putea spune și un termen când va fi emis ordinul. Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Alexandru:

Eu am la mine proiectul de ordin care este semnat, v-am spus, de ministrul agriculturii. Ministrul administrației și internelor în acest moment nu se află în țară, ar fi fost prezent să vă răspundă aici, se află în Grecia, unde semnează un acord de readmisie cu omologul elen. Când va veni în țară, având în vedere și data când ne-a fost transmis documentul, pe 10 octombrie, foarte probabil că va fi semnat. Cred că până la sfârșitul lunii octombrie va fi și publicat în Monitorul Oficial.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, aveați dreptul, conform Regulamentului, să răspundeți la comentariile domnului deputat, dar v-aș fi rugat să aveți paciența să vă dau cuvântul. Vă mulțumim, în orice caz, pentru colaborare, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Mircia Giurgiu, o întrebare adresată domnului ministru al agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Având în vedere că nu s-a prezentat nimeni de la Ministerul Agriculturii, amânăm.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

O secundă, pot să spun?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat,

Am amânat punerea acestei întrebări până se prezintă un reprezentant al Guvernului. Renunțați la întrebare? Da, vă rog, domnule deputat, dacă renunțați, sigur.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doream să vă informez că am primit întrebarea de la reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și totul este în regulă. Vă mulțumesc.

 
  Valentin Adrian Iliescu

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnul deputat Valentin Iliescu - Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Vă rog, domnule deputat, pe scurt, într-un minut.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, mulțumesc.

Întrebarea mea, adresată președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se referea la modul în care Guvernul României a reușit în acest an, 2005, după 4 ani de eliminare din Legea pensiilor a acelui drept extrem de important de recalculare a pensiilor să realizeze acest important deziderat pentru peste 3,5 milioane de pensionari în plată.

Înțelegând că nu este prezent domnul ministru Șeitan, fiind prezent la lucrările Senatului, sunt de acord ca domnul secretar de stat prezent aici din partea ministerului să prezintă punctul de vedere.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Ionel Cătălin Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Cătălin Dănilă, secretar de stat la Ministerul Muncii.

Referitor la întrebarea adresată de către domnul deputat Valentin Adrian Iliescu, formulăm următoarele:

Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, Cabinetul Călin Popescu Tăriceanu și-a propus adoptarea și aplicarea unui set de măsuri care să asigure reforma sistemului public de pensii, în scopul eliminării inechităților existente între categoriile de pensionari în funcție de data pensionării. A fost avută în vedere necesitatea urgentării procesului de recalculare a tuturor pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat aflate în plată în sistemul public pentru a se asigura punerea cât mai grabnică în practică a principiului: "La condiții egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul pensionării".

Măsurile aplicate în perioada 2002-2004, constând în recorelarea și indexarea diferențiată a pensiilor nu au reușit să înlăture discrepanțele existente între cuantumurile pensiilor stabilite la date diferite, generate în principal de aplicarea prevederilor hotărârii de Guvern nr. 565/1996.

Recalcularea este un proces prin care, pentru toate pensiile din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de state, stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, se determină punctajul mediu anual, potrivit principiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, utilizându-se formula de calcul introdusă de această lege și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1550/2004. Implicit, cuantumul fiecărei pensii din sistemul public va fi stabilit în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

În acest mod, toate pensiile vor fi stabilite după aceeași lege, după aceeași metodologie, potrivit acelorași principii, indiferent de data pensionării și indiferent de legislația care a fost aplicată la momentul stabilirii inițiale. Punctajul mediu anual acordat pensionarilor după data efectuării recalculării este cel rezultat ca urmare a acestei operațiuni.

Procesul de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 nu este un proces de majorare a pensiilor. Scopul acestei măsuri îl reprezintă asigurarea unui raport de echitate între toți pensionarii sistemului public de pensii.

În urma acestei recalculări, nu în toate dosarele se va înregistra o creștere a punctajului mediu anual, ceea ce înseamnă că nu toate pensiile vor cunoaște o creștere a cuantumului. În situația în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel în plată, se menține cuantumul în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr. 19/2000, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât aceasta.

Plata pensiilor majorate ca rezultat al recalculării se face eșalonat, în etape. Primele trei etape s-au aplicat în lunile martie, iulie și septembrie 2005, luna de aplicare a ultimei etape urmând a fi stabilită prin hotărârea Guvernului, probabil, în luna decembrie 2005. De menționat că, în acest moment, circa 78% din dosarele de pensii au fost recalculate.

În primele trei etape de recalculare, au fost prelucrate un număr de 2.383.000 de dosare de pensii, din care pentru un număr de 953.000 de cazuri, aproape 40%, pensiile au fost majorate, majorarea medie fiind de 54 de RON, respectiv, 536.000 de lei vechi. În prezent, sunt în curs de prelucrare circa 1.164.000 de dosare de pensii stabilite în perioada 1997-2001, aferente etapei a patra de evaluare în vederea recalculării. Până în prezent, în această etapă, au fost evaluate un număr de 857.877 de dosare, rămânând de prelucrat numai circa 300.000 de dosare, adică, 8,65%.

După ultimele evaluări, efortul financiar estimat pentru aplicarea în anul 2005 a recalculării a peste 3.548.000 de pensii se ridică la circa 500 de milioane RON, sumă care include și 50 de milioane, care sunt alocate pentru efectuarea cheltuielilor cu salariile personalului suplimentar, respectiv, pentru achiziționarea logisticii.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat Iliescu, dacă aveți precizări sau comentarii?

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Apreciez răspunsul domnului secretar de stat. M-aș bucura foarte mult dacă efortul Guvernului de a transpune în practică o importantă obligație asumată înaintea alegerilor, aceea de recalculare a pensiilor, prin Legea bugetului de stat și prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv, prin majorarea valorii punctului de pensie, să contribuie la o îmbunătățire substanțială a nivelului de trai al pensionarilor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Costache Mircea

Domnul deputat Mircea Costache. Vă rog.

   

Domnul Costache Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu am cerut Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorilor să ne prezinte și nouă o strategie și niște elemente în legătură cu o mai atentă supraveghere, în special a produselor oferite spre consumul populației. Pentru că, atât din statisticile oficiale, dar și din cele neoficiale, în mare măsură, starea de sănătate a populației, în afară de stres, de alte elemente specifice momentului în care ne aflăm, este puternic influențată negativ de consumul unor produse alimentare necorespunzătoare, ca să nu spun mai mult. Este arhicunoscut faptul că se consumă cantități enorme de alcooluri contrafăcute, numite popular "genocid", care îi trimit pe oameni prin spitale, de unde unii nici nu se mai întorc...

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să mă iertați, domnule deputat, obiectul întrebării, într-un minut.

 
   

Domnul Costache Mircea:

Sper că n-am depășit minutul, aștept detaliile domnului președinte, după care voi reveni cu eventuale precizări.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să răspundeți.

 
   

Domnul Cătălin Florin Teodorescu (președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor):

Bună seara.

Bună seara, domnule președinte.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, conform atribuțiunilor stabilite prin H.G. 755/2003, coordonează și realizează politica Guvernului în domeniul protecției consumatorilor. Responsabilitățile în domeniul produselor alimentare sunt următoarele: verificarea informării consumatorilor prin etichetarea produselor, publicitatea, indicarea prețurilor, conformitatea produselor cu cele declarate, despăgubirea consumatorilor prejudiciați. Responsabilitatea altor autorități ar fi: parametrii de securitate, condiții igienico-sanitare, radioactivitate, tratamente cu radiații ionizante.

În perioada 1.01-15.10, ANPC a efectuat 22 de acțiuni tematice transmise la nivel național, care au cuprins peste 13.000 de agenți economici, în următoarele domenii: carne de pasăre, lapte de consum și lapte praf, pâine și produse de panificație, alcool etilic de origine agricolă, pește și conserve din pește, ciocolată, produse de cacao, vin, băuturi pe bază de vin, cocteiluri, ape minerale, suc de fructe, nectaruri, băuturi răcoritoare, sucuri de legume, biscuiți și napolitane, croasante, sticsuri, cereale, produse ecologice, servicii de alimentație publică.

Unele acțiuni de control s-au desfășurat cu prelevări de eșantioane, astfel: au fost prelevate 308 probe de salată verde, spanac, tomate și castraveți, care au fost analizate în laboratoarele analizate, în toate cazurile, constatându-se un conținut de nitrați și reziduuri de pesticide sub limitele maxim admise de legislația în vigoare. Acest control a fost efectuat ca urmare a deciziei luate în cadrul Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieței Produselor și Serviciilor și Protecția Consumatorilor.

Au fost prelevate 375 de eșantioane de vinuri, vrac, pet și la sticle. Urmare analizelor de laborator, s-a constatat că circa 42% din eșantioanele prelevate nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.

Au fost prelevate 61 de eșantioane de alcool etilic de origine agricolă, la care, la 46%, s-a constatat neîncadrarea în prevederile legale.

Pentru abaterile constatate, inspectorii ANPC au aplicat amenzi contravenționale în valoare de circa 32 de miliarde, iar valoarea produselor oprite de la comercializare a fost de circa 157 de miliarde.

De asemenea, în aceeași perioadă, în domeniul produselor și serviciilor alimentare au fost înregistrate un număr de 7.300 de reclamații, din care 50% au fost concluzionate întemeiat.

Referitor la problemele punctuale ridicate, menționăm următoarele:

 • conserve, inclusiv conserve din pește - au fost controlați 470 de agenți economici, a fost verificată cantitatea de 193 de tone de pește și produse din pește, constatându-se că 87 de tone, aproximativ 45% din cantitatea controlată, prezentau abateri de la prevederile legale;
 • băuturi spirtoase - control programat în octombrie 2005, a cuprins 1.078 de agenți economici, 57% dintre ei cu abateri; au fost verificați peste 2.129 de mii de litri de băuturi alcoolice, constatându-se 1.937 de mii, deci, 91% din cantitatea controlată, nerespectând prevederile legale;
 • carne de pasăre congelată, inclusiv import - au fost efectuate două controale în 2005, urmează unul începând din 17.10, adică, începând de astăzi; au fost controlați 1.976 de agenți economici, din care, la un număr de 1.590, deci, 80%, s-au constatat abateri; a fost verificată cantitatea de 2.640 de tone de carne de pasăre, din are 950 de tone, 36%, nu îndeplineau prevederile legale;
 • preparate din carne - ultimul control a fost efectuat în anul 2004, urmează, în luna noiembrie 2005, un alt control; la controlul din 2004, pt 1.358 de agenți economici s-au verificat circa 25 de produse, constatându-se că peste 25% din acestea prezentau deficiențe;
 • boia de ardei - s-a depistat existența pe piață a produsului, s-au prelevat probe, iar în cazurile de depistare a prezenței aflatoxinei s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare și a fost sesizată Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
 • ameliorator de pâine - amelioratorii de făină sunt aditivi care sunt aprobați prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor privind aditivii alimentari;
 • zahăr din import Ucraina fabricat din sfeclă cultivată în zona Cernobâl - verificarea radioactivității nu intră în competența Autorității Naționale pentru Protecția Cosumatorilor;
 • sare iodată - aceeași situație, verificarea radioactivității nu intră în competența ANPC.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Costache Mircea:

Să-mi mai spun și eu un punct de vedere.

(Fiindcă domnul președinte de ședință lipsește momentan de la prezidiu:) Cer permisiunea colegilor și a domnului Popescu și a doamnei secretar-dactilografe, să spun și eu un punct de vedere în legătură cu răspunsul oferit de domnul președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Cosumatorilor.

Faptul că semnalele pe care ni le comunică cetățenii sunt reale, sunt veridice arată că și sondajul pe care l-a prezentat domnia sa, învederând că 46% din alcooluri nu îndeplinesc condițiile pentru consum, 45% din preparatele de pește, 50% din carnea de pasăre, jumătate din produsele puse în circulație nu îndeplinesc condițiile pentru consum, dimpotrivă, pun în pericol sănătatea populației. Constatările dânsului sunt mai ample, a încercat să răspundă la mai toate întrebările pe care le-am adresat.

Nu am reținut însă deloc, în afară de constatări, măsuri, până unde mergem așa? Constatările sunt corecte, ce facem cu măsurile ferme de descurajare a unui asemenea comerț, de îmbogățire a unora pe spatele sănătății populației? Și ce facem cu starea de prevenție pe care trebuie să o instituim în domeniu? În așa fel încât Agenția respectivă să-și îndeplinească în mai bune condiții menirea pentru care a fost creată. Și nu numai Agenția Națională, ci și celelalte instituții, pentru că nu este singura, concurente la filtrarea punerii în circulație către populație, către cetățenii țării a unor produse, cât de cât, conforme cu standardele admise în domeniu.

Mulțumesc pentru răspuns și aștept, cu alte ocazii, să ni se prezinte și măsuri.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Valentin Adrian Iliescu

Domnul deputat Valentin Iliescu, către Ministerul Finanțelor Publice.

   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea adresată Ministerului Finanțelor Publice avea un obiectiv extrem de important, faptul că acum, la început de nou mandat ministerial al domnului ministru al finanțelor publice, domnul Sebastian Vlădescu, dânsul să ne prezinte foarte pe scurt măsurile fiscale și consecințele produse de aceste măsuri de la instalarea Guvernului Călin Popescu Tăriceanu până în prezent, inclusiv din perspectiva menționată și propusă de dânsul în mai multe rânduri în mass-media, privind modificarea Codului Fiscal.

Sincer, aș fi fost extrem de onorat dacă domnul ministru m-ar fi onorat cu prezența dumnealui, dar, având în vedere prestația doamnei secretar de stat Mara Râmniceanu, prestanța și încrederea de care se bucură în rândul Camerei Deputaților, sunt dispus să accept răspunsul pe care dânsa îl va prezenta.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, și pentru atitudinea dumneavoastră elegantă.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

 
   

Doamna Mara Râmniceanu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara.

Referitor la întrebarea domnului deputat Valentin Adrian Iliescu cu privire la realizarea veniturilor bugetare conform măsurilor introduse de Guvern pe primele 8 luni ale anului 2005, vă face cunoscut următoarele:

Colectarea veniturilor bugetare în structură la 31 august 2005 se prezintă astfel:

 • la bugetul de stat, total venituri colectate inclusiv sumele defalcate la bugetele locale este de 32.758,94 milioane lei;
 • bugetul asigurărilor sociale - 10.756,88 milioane lei, din care: încasări efective din trezorerie - 10.248,32 milioane lei, sume reținute de agenții economici pentru concediile medicale - cca 508,56 milioane lei, reprezentând primele 5 luni date efective și următoarele 3 luni date estimate;
 • bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătae - 5.376,43 milioane lei;
 • bugetul asigurărilor pentru șomaj - 1.413,39 milioane lei, din care: încasări prin trezorerie - 1.373,69 milioane lei, sume deduse de angajator în momentul plății - circa 39,70 milioane lei, reprezentând primele 5 luni date efective și următoarele 3 luni date estimate;
 • bugetele locale - 12.130,71 milioane lei.

Potrivit execuției bugetare, totalul veniturilor colectate la bugetul de stat, inclusiv sume defalcate la bugetele locale, este de 32.758, 9 milioane lei. Veniturile bugetului de stat realizate, exclusiv cote și sume defalcate pentru bugetele locale din impozitul pe venit și t.v.a. sunt în sumă de 23.359,1 milioane lei, din care: venituri fiscale - 21.927,0 milioane lei, venituri nefiscale - 1.393,3 milioane lei, venituri din capital - 32,8 milioane lei, încasări din rambursarea împrumuturilor acordate - 4,3 milioane lei și venituri din donații și sponsorizări - 1,6 milioane lei.

Față de prevederile Ordonanța Guvernului nr. 33/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, veniturile bugetului de stat realizate în primele 8 luni ale anului 2005 prezintă o pondere de 76,08%. Încasările totale în primele 8 luni ale anului 2005, comparativ cu cele din aceeași perioadă a anului precedent, prezintă o creștere în valori absolute de 4.313,1 milioane lei, reprezentând o creștere de 15,16%, aceasta fiind în concordanță cu volumul și structura indicatorilor macroeconomici realizați, modificările legislative aprobate, precum și cu măsurile luate de organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice de intensificare a colectării veniturilor.

În primele 8 luni ale anului 2005, comparativ cu primele 8 luni ale anului 2004, veniturile bugetului de stat au fost influențate de modificări legislative, ca, de exemplu: Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede diminuarea cotei de impozit pe profit de la 25% la 16%, pentru veniturile din salarii, aplicare cotei unice de 16%, pentru veniturile din dividende la persoane fizice, creșterea cotei de impozitare de la 5 la 10%, prevede creșterea cotei de impozit pentru veniturile micro-întreprinderilor de la 1,5 la 3% și stabilește nivelul accizelor; o altă modificare este Legea asigurărilor private de sănătate nr. 212/2004; Legea nr. 583/2004 pentru aprobarea Ordonanței nr. 93 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, care introduce o nouă contribuție pentru persoanele aflate în concediul de creștere a copilului, prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii minime brute pe țară.

În anexa la prezentul răspuns sunt prezentate principalele venituri bugetare pe primele 8 luni, pe structură și cu un comentariu aferent fiecărui impozit. Răspunsul scris este de 19 pagini, dacă cumva nu este suficient, revenim cu eventuale precizări.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat, v-ați încadrat în cele 3 minute regulamentare și vă mulțumesc pentru asta.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Apreciez răspunsul formulat de Ministerul Finanțelor Publice. Mi-aș dori în viitor, repet, fac această subliniere în ciuda prestației foarte bune a doamnei secretar de stat, ca și domnul ministru al finanțelor publice să onoreze cu prezența dumnealui ședința de întrebări și interpelări de la Camera Deputaților.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat Iliescu, mai aveți o întrebare, tot adresată Ministerului Finanțelor.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Da, ultima întrebare pe care am dorit să o adresez Ministerului Finanțelor Publice este aceea de a ne prezenta o listă a primelor 10 societăți comerciale, regii și companii naționale cu cele mai mari datorii la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale, pe primele 8 luni ale anului 2005. Inclusiv a ne prezenta Ministerul de Finanțe ce măsuri s-au luat pentru recuperarea acestor datorii.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamnă secretar de stat.

 
   

Doamna Mara Râmniceanu:

Referitor la această întrebare, putem comunica următoarele, deci, primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale care înregistrau cele mai mari datorii la bugetul de stat, la 31 august 2005, precum și măsurile întreprinse pentru recuperaera acestora, sunt:

 1. Carom S.A. județul Bacău, cu obligații restante totale în sumă de 919.075.189 RON, se află sub incidența Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare, având întocmit dosar de insolvență; în data de 24 octombrie 2005 urmează să aibă loc adunarea creditorilor; suma cu care este înscrisă Finanțe Publice Bacău la masa credală este de 966.792.691 RON.
 2. Rafo S.A. din județul Bacău, cu obligații restante totale în sumă de 852.711.872 RON, se află sub incidența Legii nr. 64, având un număr de 4 dosare pe rol, cu termene de judecată în lunile octombrie și noiembrie a.c.; suma cu care este înscrisă Finanțe Publice Bacău la masa credală este de 807.898.400 RON.
 3. Compania Națională a Huilei S.A. din județul Hunedoara, cu obligații restante totale în sumă de 606.038.179 RON, pentru care s-au aplicat măsuri de executare silită, conform prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, constând în comunicarea de somații, înființarea de popriri la terți și darea în plată a unor imobile aparținând societății, încasându-se iînanul 2005 suma de 7.192.499 RON; menționăm că societatea beneficiază de înlesniri la plată în baza Ordonanța Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.
 4. Rafinăria Dărmănești S.A., județul Bacău, care înregistrează obligații restante totale în sumă de 370.107.874 RON, se află în procedură de faliment, conform Legii nr. 64/1995; suma cu care este înscrisă Finanțe Publice Bacău la masa credală este de 372.376.832 RON; în data de 14.10.2005, urmând să se efectueze distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor societății de către lichidator, potrivit legii.
 5. Societatea comercială de producere a energiei electrice și termice S.A. București înregistrează obligații restante totale în sumă de 341.696.458 RON, pentru care s-au întreprins măsuri de executare silită, conform prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, încasându-se în anul 2005 suma de 7.797.000 RON.
 6. Societatea comercială pentru închiderea-conservarea minelor S.A. județul Gorj înregistrează obligații restante totale în sumă de 33.980.420 RON, pentru care s-au întreprins măsuri de executare silită conform prevederilor Ordonanței nr. 92/2003, încasându-se în anul 2005 suma de 121.790.380 RON.
 7. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. București înregistrează obligații totale restante în sumă de 310.984.921 RON, pentru care s-au întreprins măsuri de executare silită, conform prevederilor Ordonanței nr. 92/2003, încasându-se în anul 2005 suma de 1.000.0004 RON.
 8. Fulger S.A. București, care înregistrează obligații restante în sumă de 147.473.925 RON, se află în procedura de faliment conform Legii nr. 64/1995, executarea silită fiind suspendată.
 9. Banca Turco-Română S.A. București înregistrează obligații totale restante în sumă de 122.852.072 RON și se află în procedura de faliment, conform Legii nr. 64.
 10. Administrația Națională Apele Române S.A. București înregistrează obligații totale restante în sumă de 116.488.891 RON, din care în 2005, prin aplicarea măsurilor de executare silită, a fost încasată suma de 450.000 RON.

Primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale care înregistrau cele mai mari datorii la bugetul asigurărilor sociale, la data de 31 august 2005, precum și măsurile întreprinse pentru recuperarea acestora sunt (le nominalizez și, eventual, în răspunsul scris aveți și sumele):

 1. Societatea comercială pentru închiderea-conservarea minelor S.A. județul Gorj - 830.561.519 RON;
 2. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. București;
 3. Tractorul UTB S.A. Brașov;
 4. Compania Națională a Huilei S.A. din județul Hunedoara;
 5. Mittal Steel Galați județul Galați;
 6. Societatea Națională a Cărbunelui S.A.;
 7. Rulmentul S.A. Brașov;
 8. UCM Reșița S.A. județul Caraș-Severin;
 9. ICMRS S.A. Galați;
 10. Moldomin S.A. județul Caraș-Severin.

Sumele și măsurile întreprinse sunt cuprinse în răspunsul scris. Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc pentru răspunsul primit de la doamna secretar de stat.

Rugămintea mea către Ministerul Finanțelor Publice și sunt convins că dânsa va transmite domnului ministru Vlădescu rugămintea mea, să nu înceteze să dispună toate măsurile necesare de executare silită a datornicilor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale, inclusiv la bugetele locale, și în nici un caz să nu ia măsuri de creștere a fiscalității, ca urmare a creșterii acestor datorii la aceste bugete.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Mircia Giurgiu

Doamna deputat Doina Drețcanu, interpelare adresată Ministerului Justiției, nu este prezentă; domnul deputat Mircia Giurgiu, interpelare adresată ministrului justiției.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul doamnei Alexandru Voiniceni Augusta din Cluj-Napoca și se referă la anumite drepturi prevăzute de lege.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamna secretar de stat, să răspundeți.

 
   

Doamna Cristina Manda (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Urmare întrebării înregistrată la Camerei Deputaților, adresată ministrului justiției, prin care ne-ați trimis spre analiză și verificare memoriul formulat de doamna Augusta Alexandru Voiniceni, născută Bihorean, din Cluj-Napoca, vă comunicăm următoarele.

Din examinarea memoriului, precum și a actelor atașate, reiese că, în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1990, republicată, s-a retrocedat doamnei și soțului acesteia, Viorel Bihorean, părinții petiționarei, un teren arabil în suprafață de 10 hectare, situat în comuna Papiu Ilarian, sat Dobra, județul Mureș, conform titlului de proprietate numărul, precum și un teren arabil și pășune, în suprafață de 16 ha și 7500 mp situat în aceeași localitate, conform titlului de proprietate anexat.

Toate terenurile menționate se află, în prezent, în proprietatea petiționarei, ca urmare a succesiunii legale în calitate de fiică.

Din cuprinsul memoriului, precum și al actelor atașate, nu rezultă că familia Bihorean a solicitat, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 18/1991 și alte terenuri agricole în afara celor pentru care s-a dispus retrocedarea, așa cum reiese din titlurile de proprietate depuse de petiționară.

În orice caz, cea îndreptățită, doamna Bihorean, nu a atacat titlurile de proprietate la instanța judecătorească, așa încât hotărârile Comisiei județene, constituită potrivit dispozițiilor Legii nr. 18/1991, sunt definitive.

Cu privire la casa cu anexe, petiționara nu precizează condițiile în care a fost preluată de către stat.

Cadrul juridic privind restituirea imobilelor este dat de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1946 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial nr. 798/02.09.2005.

Astfel, prin dispozițiile legii menționate, se precizează ce se înțelege prin imobile preluate în mod abuziv de stat, precum și procedurile de restituire a imobilelor, terenuri și construcții.

Față de aceste considerente, este necesar ca petiționara Alexandru Voiniceni Augusta să întreprindă demersurile prevăzute de lege, în vederea restituirii imobilului menționat, având în vedere respectarea termenelor legale.

Facem precizarea, totodată, că Ministerul Justiției nu are nici o atribuție cu privire la activitatea de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Cu stimă, vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Domnul deputat, dacă aveți precizări sau comentarii?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Vă mulțumesc pentru răspuns și o să-l înaintez, în momentul în care o să-l primesc scris, doamnei Augusta pentru a îndeplini formele legale pentru a-și intra în posesia drepturilor pe care consideră că le are.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule deputat, mai aveți o întrebare.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la memoriul unui grup de cetățeni, foști angajați la S.C. Napopan SA din municipiul Cluj-Napoca și o să o rog pe doamna secretar de stat să răspundă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O rog pe doamna secretar de stat să răspundă.

 
   

Doamna Cristina Manda:

Domnule deputat,

În primul rând, trebuie să-mi cer scuze față de dumneavoastră. Am mai avut o interpelare cu privire la acest Napopan SA și, din păcate, neavând actele de bază la interpelarea anterioară, nu v-am răspuns corect. De data aceasta, dumneavoastră revenind, am înțeles exact de fapt ceea ce vă interesează. Așa este, este o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care s-a dispus reluarea urmăririi penale cu privire la anumite persoane. Ministerul Justiției a transmis interpelarea dumneavoastră către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care ne-a comunicat următoarele: dosarul se află în prezent la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Cluj, unde se efectuează acte de cercetare penală în continuare, supravegheate de procurorul de la Parchetul Cluj, de pe lângă Tribunalul Cluj și, totodată, vă precizez că, la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus ca Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj să solicite dosarul în vederea examinării și dispunerii măsurilor legale care se impun pentru soluționarea cu celeritate a cauzei.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat,

Accept scuzele și mulțumesc pentru răspuns. Sper ca cercetările să continue și să se dea soluția corectă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Cu aceasta am încheiat partea rezervată răspunsurilor.

 
Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

Trecem la prezentarea pe scurt a interpelărilor.

  Iuliu Nosa

Sunt înscriși, în următoarea ordine: domnul deputat Cezar Preda cu două interpelări, sunt depuse în scris. Domnul deputat Iuliu Nosa, vă rog, domnule deputat, pe scurt.

   

Domnul Iuliu Nosa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată primului-ministru al Guvernului României și are ca obiect Ordonanța Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii și Consemnațiuni.

Rog, prin această interpelare, pe domnul prim ministru să revizuiască art. 3 și 7 din Ordonanța respectivă, în ideea realizării unui proces de privatizare corect și transparent.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Adrian Valentin Iliescu

Doamna deputat Manuela Mitrea a depus în scris, domnul deputat Aledin Amet, depusă în scris, domnul deputat Gabriel Vlase, depusă în scris, domnul deputat Vasile Pușcaș, depusă în scris, domnul deputat Vasile Filip Soporan, doamna deputat Daciana Sârbu, depusă în scris, domnul deputat Adrian Valentin Iliescu aveți trei interpelări. Pe scurt și pe rând, domnule deputat, vă rog.

   

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Interpelarea mea, domnule președinte, este adresată ministrului economiei și resurselor, domnul Codruț Seres, și se referă la situația de la Trans Electrica SA în privința utilizării fibrei optice.

În principiu, despre ce este vorba. În perioada 2001-2004, Guvernul României a făcut un important credit cu garanții guvernamentale pentru instalarea unui fascicul de fibră optică cu acoperire națională. Acest fascicul de fibră optică a fost închiriat de conducerea PSD-istă de atunci a SC Trans Electrica către o firmă clientelară, evident, tot a fostului partid de guvernământ, firmă care obține beneficii uriașe prin subînchirierea acesteia către alte firme.

Problema cea mai gravă este că, recent, conducerea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea satisfacerii unor cerințe la nivelul Uniunii Europene, a solicitat conducerii Trans Electrica un fascicul de fibră optică pentru operaționalizarea sistemului de securizare a frontierei dar, din păcate, repet în condițiile în care această fibră optică este închiriată în condiții absolut oneroase unei firme clientelare, Ministerul Administrației și Internelor a fost refuzat, ceea ce cred că este în defavoarea României.

Cea de a doua interpelare este adresată tot

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, domnule deputat, rugămintea mea este să indicați numai obiectul și aveți dreptul numai la trei minute de dezvoltare, când se răspunde. Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Cea de a doua interpelare este adresată tot domnului ministru Codruț Seres, ministrul economiei și resurselor, și, în această interpelare, îl rog să prezinte strategia Ministerului Economiei și Resurselor privind modul în care acesta va combate risipa de energie la nivelul blocurilor prefabricate din beton, locuite de cetățeni, având în vedere faptul că mai multe instituții europene au criticat modul în care Guvernul României, actualul Guvern și precedentul Guvern, nu au o strategie pe această temă.

Cea de a treia interpelare este adresată ministrului afacerilor externe, domnul ministru Mihai Răzvan Ungureanu, și îl rog pe domnul ministru să ne prezinte demersurile oficiale ale actualului Cabinet în privința stopării lucrărilor de către autoritățile ucrainene la construcția Canalului Bîstroe.

Fac afirmația că am făcut o interpelare pe aceeași temă fostului ministru de externe, Mircea Geoană, și fostului prim ministru, Adrian Năstase, acest lucru se întâmpla în iunie 2004, nici până în ziua de astăzi nu am primit un răspuns din partea domniilor lor.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Ștefan Baban

Domnul deputat Emil Radu Moldovan are depusă în scris, domnul deputat Ștefan Baban, vă rog.

   

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cât ne costă integrarea? Este interpelarea adresată doamnei ministru al Ministerului Integrării Europene, Anca Daniela Boagiu.

O întâmplare fericită, zic eu, tot discutăm despre domnia sa altăzi.

A doua interpelare este adresată domnului Gheorghe Barbu, ministrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei: Necesitatea coșului minim de consum.

Aș mai vrea să-mi permiteți să-l rog pe domnul Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, și pe domnul Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, care au, fiecare, câte o interpelare din 13 octombrie și sigur că acceptăm și răspunsul la întrebările mele și din partea unor secretari de stat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Horia Văsioiu

Domnul deputat Ioan Aurel Rus, două interpelări depuse în scris, domnul deputat Costache Mircea, depusă în scris, doamna deputat Aurelia Vasile, depusă în scris, doamna deputat Rodica Nassar, depusă în scris, domnul deputat Dan Ioan Popescu, interpelare depusă în scris, domnul deputat Alexandru Mănăstireanu, depusă în scris, domnul deputat Horia Văsioiu, două interpelări.

Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Horia Văsioiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prima interpelare este adresată președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, domnul Josef Birtalan, iar obiectul interpelării îl prezintă refuzul Consiliului Județean Brăila de a stabili caracterul funcție de director general al Direcției generale a asistenței sociale și protecție a copilului. În textul interpelării, rog pe domnul președinte să uzeze de prerogativele pe care le are potrivit art. 20, alin. 3, lit. b, din Legea nr. 188/1999 și de legitimitatea procesuală activă și să sesizeze instanța de Contencios administrativ în ceea ce privește refuzul sistematic al Consiliului Județean Brăila de a stabili caracterul funcției de director general al Direcție generale de asistență socială și protecția copilului și solicit răspunsul în scris.

A doua interpelare, dacă-mi permiteți, domnule președinte, este adresată ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației, domnului Szolt Nagy, iar obiectul interpelării reprezintă modul în care sunt distribuite pensiile în județul Brăila. Adresez rugămintea domnului ministru să atragă atenția conducerii Companiei naționale Poșta Română SA de modul în care, în județul Brăila, se distribuie pensiile care sunt condiționate de achiziționarea unor produse care, în mod normal, nu ar trebui să aibă nici o legătură cu obiectul de activitate al companiei sus-amintite. De asemenea, răspunsul îl solicit în scris.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Vasile Cosmin Nicula

Domnul deputat Marin Diaconescu a depus în scris.

Domnul deputat Vasile Cosmin Nicula, vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare este adresată domnului ministru Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, și are ca subiect "Nepotismul, activitatea principală a conducerii Ministerului Transporturilor". Pe scurt, vreau să vă informez faptul că, după ce domnul ministru a schimbat și a suspendat, ilegal, toți directorii din minister, a venit rândul directorilor din subordinea societăților, din subordinea ministerului. Și aici vreau să dau exemplu Societatea Metrorex S.A., unde actualul director face presiuni asupra directorilor adjuncți pentru a numi în funcții de conducere executive fini, nepoți, copii, ceea ce, în opinia mea, este un act ilegal datorită faptului că responsabilitatea conducerii acestor unități este relevantă și foarte importantă.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, iertați-mă, veți dezvolta obiectul interpelării când veți primi răspunsul. Vă rog, pe scurt.

 
   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Mulțumesc.

Următoarea interpelare este adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății, și se referă la persoanele suferinde de diabet, bătaia de joc a Guvernului Tăriceanu. Pe scurt, o să prezint, practic, numai subiectul interpelării, nu mai dau curs citirii acestei interpelări. Aștept răspunsul în scris din partea domnului ministru sau domnilor miniștri, nu accept răspuns din partea secretarilor de stat.

A treia interpelare este adresată domnului Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului. Subiectul interpelării: Să trăiți bine și să călătoriți bine! Se referă, practic, la necesitatea scoaterii vizelor pentru Europa și retragerea imediată a reglementărilor din Ordinele 820/2005 și 900/2005 ale Ministerului Administrației și Internelor.

Ultima interpelare din această seară este adresată domnului Călin Popescu Tăriceanu, primul-ministru al României. Subiectul interpelării...

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă că vă întrerup. Interpelările adresate primului-ministru în altă ședință, domnule deputat. Aici sunt interpelări adresate numai membrilor Guvernului.

 
   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Mulțumesc, domnule președinte. Și primul-ministru este membru al Guvernului.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Desigur, oricând, în altă ședință vă rog.

 
   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Vă mulțumesc.

 
  Ioan Țundrea

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnul deputat Ion Călin, depusă în scris, doamna deputat Gabriela Nedelcu, depusă în scris, domnul deputat Viorel Pupeză, depusă în scris, domnul deputat Daniel Buda, depusă în scris, domnul deputat Beckes-Garda Dezső-Kálmán, depusă în scris, domnul deputat Petre Călian, două interpelări depuse în scris, doamna deputat Cornelia Ardelean, depusă în scris.

Domnul deputat Ioan Țundrea. Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Ioan Țundrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi face un rezumat. Interpelarea este adresată domnului ministru Gheorghe Dobre. Obiectul interpelării: Portretul trist al porturilor la intrarea Dunării în țară.

Vreau să spun ultimele fraze, cu două întrebări. Care este stadiul investiției la portul vertical din Moldova Veche, finanțat de Agenția porturilor fluviale dunărene din Giurgiu Și doi: care este stadiul proiectului de modernizare a portului Moldova Veche, în valoare de 4 milioane euro, finanțat de Uniunea Europeană și având termenul de finalizare în anul 2006.

Voi depune la secretariat interpelarea integrală și aștept răspuns oral și scris.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Monalisa Gălăteanu

Domnul deputat Kerekes Károly a depus în scris, domnul deputat Ilie Merce a depus în scris, domnul deputat Iulian Iancu a depus în scris, domnul deputat Alexandru Știucă, o interpelare depusă scris, doamna deputat Lia Olguța Vasilescu, depusă scris, domnul deputat Florin Iordache, depusă scris.

Doamna deputat Monalisa Gălăteanu. Am pronunțat corect de data aceasta. Vă rog, doamna deputat.

   

Doamna Monalisa Gălăteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am o singură interpelare în această seară. Se adresează domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim ministru al Guvernului României.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă întrerup, doamna deputat. Interpelările adresate primului-ministru în altă ședință, consacrată special.

 
   

Doamna Monalisa Gălăteanu:

Vă rog totuși, să prezint pe scurt subiectul, fiind unul foarte arzător, referitor la subfinanțarea învățământului românesc. Este o situație fără precedent. După cum știți, ministrul educației a fost nevoit să-și depună demisia și, de aceea, eu mă aflu în situația de a nu putea adresa interpelarea direct ministrului educației ci primului-ministru care consider că este direct răspunzător de această situație, legată de subfinanțarea învățământului și, implicit, de demisia ministrului educației.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, am luat act, doamnă deputat.

 
   

Doamna Monalisa Gălăteanu:

Deci, îmi permiteți să prezint pe scurt?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Ați dezvoltat-o. În momentul în care se vine la răspuns, veți putea s-o dezvoltați mai mult.

 
   

Doamna Monalisa Gălăteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamna deputat.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Victor Sanda, depusă în scris, domnul deputat Cătălin Matei, depusă în scris, domnul deputat Mircia Giurgiu, opt interpelări.

Poftiți, domnule deputat.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Primele două interpelări sunt adresate domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Prima se referă la problema cu care se confruntă și îngrijorarea cu privire la situația creată de apariția gripei aviare; a doua se referă la problema cu care se confruntă proprietarii de cai bolnavi din județul Cluj; următoarea interpelare este adresată doamnei Monica Macovei, ministrul justiției, obiectul interpelării îl reprezintă situația celor două barouri de avocați, unu paralel, din România; următoarea interpelare este adresată domnului ministru Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul afacerilor externe, obiectul interpelării: activitatea ambasadorului României din Austria; o altă interpelare este adresată domnului Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, obiectul interpelării: problemele care au fost create de căderea primei zăpezi din această noapte; următoarea interpelare este adresată domnului Adrian Iorgulescu, ministrul culturii și cultelor, și se referă la problemele cu care se confruntă sindicaliștii din cadrul Teatrului Național și salariații din cadrul Teatrului Național din Timișoara; altă interpelare este adresată domnului Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor și se referă la problema cu care se confruntă locuitorii municipiului Câmpia Turzii care au rămas fără căldură în urma unei hotărâri de Consiliu local (a venit iarna și nu au nici o sursă de încălzire), iar ultima interpelare este adresată domnului Codruț Seres, ministrul economiei și comerțului, obiectul interpelării îl reprezintă problema cu care se confruntă salariații de la SC Romaero SA Băneasa.

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
  Sergiu Andon

Domnul deputat Sergiu Andon, în aplicarea învățăturilor biblice: "Și cei din urmă vor fi cei dintâi."

   

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cele mai simple intervenții ale dumneavoastră, începând cu acordarea cuvântului, sunt o desfătare pentru unii dintre noi.

Domnule președinte,

Profit de faptul că susțin pe scurt, oral, ca să relev fața nevăzută a ice-bergu-lui acestei interpelări. Prin ea solicităm președintelui Autorității Naționale pentru Tineret să explice politica Guvernului în materie de turism școlar și tabere școlare, aparent o temă nu chiar de sezon. În profunzimea ei, această interpelare încearcă să stopeze o nouă posibilă aventură a privatizării, pentru care există serioase informații, și anume riscul de translare dubioasă a tuturor terenurilor taberelor școlare către persoane necunoscute, în condițiile unor hiatusuri legislative pe care le-am depistat. În funcție de răspunsul domnului președinte vom adânci conținutul interpelării.

Mulțumesc respectuos.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, domnule deputat. Am și eu o întrebare la interpelarea dumneavoastră. Acest președinte căruia îi adresați, este membru al Guvernului, ca să suporte o interpelare?

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Este autoritatea care răspunde de politica Guvernului iar din punct de vedere organizatoric este instituție publică autonomă în subordinea Guvernului și bugetată din bugetul Cancelariei primului-ministru.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da, dar vedeți, și Constituția și Regulamentul sunt restrictive. Mi-am permis să fac această discuție pur colegială pentru că și alți colegi de ai noștri au adresat întrebări și interpelări diferitelor autorități fără să se adreseze membrilor Guvernului care tutelează aceste autorități.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Nu avem, din păcate. În cazul nostru chiar nu avem. Am văzut și Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor, Casa de Asigurări, dar în cazul Autorității Naționale pentru Tineret chiar nu avem o structură guvernamentală, dar avem politică guvernamentală, scrie în legea de organizare.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Așa este.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Va fi recunoscător nu în cadrul ședinței, ci imediat după, dacă mi-ați putea face...

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Poate este o schemă de meditație pentru viitorul Regulament.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Asta da. Dar cred că nu sugerați să îmi retrag interpelarea.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu, ați justificat o problemă și este interesant.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Este interesantă. Viitorul Regulament neîndoielnic ar trebui să o rezolve.

Cu respect.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule coleg, cu același respect.

Stimați colegi, declar închise lucrările ședinței de astăzi a plenului Camerei Deputaților.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 19,37.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 4:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro