Mircia Giurgiu
Mircia Giurgiu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/24-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 17-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
    9.1 Mircia Giurgiu
 
see:

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu, independent, o întrebare adresată domnului ministru al culturii și cultelor.

Vă ascult, domnule deputat, aveți un minut să vă dezvoltați întrebarea.

Cu o precizare prealabilă pe care o cer și de la dumneavoastră și de la toți colegii noștri. În condițiile în care nu este prezent domnul ministru pentru a vă da răspunsul, vă rog să precizați dacă acceptați răspunsul unui secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

O să vă rog să țineți cont de faptul că la fiecare întrebare la care o să primesc răspunsul, o să intervin după primirea răspunsului, ca să meargă mai repede...

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă cer scuze, domnule deputat, dar nu aud nimic din cauza colegilor noștri. Am onoarea, domnule ministru. Vă rog să mă ajutați ca să recepționez.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

O să vă rog ca de fiecare dată când o să am un răspuns, o să intervin numai după ce o să primesc răspunsul respectiv și accept răspunsul secretarului de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Deci, pentru Ministerul Culturii și Cultelor, cine răspunde domnului deputat?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Ioan Onisei (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Sărut mâna! Bună seara!

Domnul ministru Adrian Iorgulescu era pregătit să vă răspundă. Cred că este pe drum. Dar știu bine și știm împreună problema de la Compania "Coresi".

La întrebarea dumneavoastră, vă răspund că vom face un control acolo, că suntem pe punctul de a analiza situația și de a schimba inclusiv strategia de privatizare și probabil că în urma controlului vom face schimbări și de ordin organizatoric.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, aveți două minute pentru a comenta.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vreau să vă informez față de ceea ce știm și am discutat împreună, vreau să vă informez care este situația de fapt și de drept la această societate. Așa cum probabil știți, noi, și când spun noi mă refer la sindicate, au făcut diverse solicitări încă în urmă cu doi ani, în care s-a prezentat situația clară completă a societății.

Din păcate, până în acest an nu am avut înțelegerea Ministerului Culturii și Cultelor.

Acum, fiindcă, într-adevăr, am fost luați în seamă, adică memoriile pe care le-am adresat, putem să vă informăm că, în perioada 1999-2004, Compania Națională "Coresi" a vândut active în valoare de 156.711.459.144 lei, din care investiții a făcut sub 10 miliarde lei.

De asemenea, un audit al unei firme externe spunea, la data de 10 mai 2005, că această companie a suferit o pierdere reală din exploatare, de 5.573.701.000 lei, în timpul anului încheiat, la 31 decembrie 2004. Această situație generează îndoieli serioase asupra capacității companiei de a-și continua activitatea.

De asemenea, în totală contradicție cu ceea se întâmplă acolo, salariul directorului general a fost mărit la sfârșitul anului trecut, de la 43.000.000, la 51.000.000 lei, iar brut are 63.000.000 lei.

Și ca o confirmare a faptului că nu este în regulă ceea ce se întâmplă acolo, pe primele 8 luni ale acestui an, această societate a suferit. Numai sediul central are pierderi de 8.140.000.000 lei, ceea ce arată că la 400 de salariați nu se justifică ceea ce face această conducere acolo.

De asemenea, vă informăm că s-a luat măsura reducerii personalului, adică se dau afară oamenii, parcă dânșii ar fi de vină că conducerea acestei companii nu-și face treaba. Peste 90 de salariați vor fi dați afară.

Aștept măsurile legale care se impun.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu. Tot domnului ministru al sănătății, o întrebare.

Vă rog, domnule deputat. Pe scurt, într-un minut, precizați obiectul întrebării.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte. O să intervin după răspuns, ca să scurtăm mai repede și să meargă mai repede.

Mulțumesc.

 

Domnul Eugen Nicolăescu (din loja Guvernului):

Aveți trei sau două?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

La prima, vă rog.

 

Domnul Eugen Nicolăescu (din loja Guvernului):

Care e prima?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat, vă rog să vă îndepliniți obligația prevăzută de Regulament, care la art. 158 precizează că deputații sunt obligați să expună sumar, într-un interval de timp de cel mult un minut, întrebarea orală. Vă rog.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să meargă mai repede, dar o să-mi fac datoria.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Aș dori să meargă mai bine, de aceea, să colaborăm, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Bine, domnule președinte, mulțumesc.

Prima întrebare se referă la memoriul domnului Mureșan Pintea, din Sebeș, județul Arad.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule ministru?

Înainte de a începe, domnule ministru, dați-mi voie să spun că prezența dumneavoastră aici este într-adevăr o stare de normalitate, și regulamentară, și constituțională, dar în același timp și colegială.

Vă mulțumesc. Vă rog să luați cuvântul.

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință pentru colegialitatea și generozitatea pe care le-ați dovedit în aceste cuvinte, care mă înduioșează și am să încerc să-i răspund domnului deputat.

Domnul Mureșan Terenție, la care faceți dumneavoastră referire, prin Dispoziția nr. 41 din 25.07.2003 a avut contractul de muncă desfăcut, potrivit art. 65 din Codul Muncii, coroborat cu alte articole și aveți în textul scris toate aceste lucruri.

Dumnealui a acționat în judecată ulterior Spitalul de boli cronice Sebiș, iar Tribunalul Arad, prin sentința civilă pronunțată, rămasă irevocabilă, prin respingerea recursului formulat de spital, a admis contestația și a constatat nulitatea absolută a măsurii și, pe cale de consecință, a dispus anularea deciziei și repunerea părților în situația anterioară, precum și plata către contestatori a cheltuielilor de judecată.

Din adresa Spitalului de boli cronice Sebiș rezultă, ca urmare a sentinței pronunțate de Tribunalul Arad, că domnul Mureșan Terenție a fost repus în situația anterioară, dânsul beneficind de salariul lunar de încadrare, corespunzător funcției respective și de sporurile aferente, începând cu 6 decembrie 2004 și i-au fost achitate și cheltuielile de judecată.

În ceea ce privește plata unei despăgubiri egale cu salariile, până la reîncadrare, precum și considerarea acestei perioade ca vechime în muncă, deși instanța a dispus repunerea părților în situația anterioară emiterii deciziei de concediere, nu a stabilit în mod expres și asupra acestor cereri, astfel încât sentința nu dispune asupra acestora.

Deoarece domnul Mureșan a beneficiat de prevederile Legii nr. 76/2000 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare și reorganizare, considerăm că în aceste condiții plata salariilor pe perioada concedierii, cât și considerarea acestei perioade ca vechime în muncă, ar trebui solicitată instanței de judecată, respectiv Tribunalului Arad, care poate să dispună în acest caz.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat, aveți două minute.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule ministru.

Sunt mulțumit cu răspunsul pe care l-am primit și în momentul în care o să primesc răspunsul scris, o să-l înaintez domnului Pintea Mureșan, pentru a vedea ce are de făcut.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

V-aș ruga să rămâneți la microfon, pentru următoarea întrebare, tot adresată domnului ministru al sănătății. Vă rog să o enunțați pe scurt.

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la memoriul doamnei Giurgiu Adriana din Cluj-Napoca și se referă la decesul unui nou născut.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Eugen Nicolăescu:

Direcția de sănătate publică a județului Cluj a solicitat spitalului analiza privind diagnosticul, tratamentul și cauza decesului.

Precizăm că doamna Giurgiu Adriana a primit sub semnătură proprie o copie după fișa de observație, care conține un număr de 18 file. În acest sens, vă transmitem și dumneavoastră anexat răspunsul spitalului, cu mențiunea că diagnosticul anatomo-patologic a fost de malformație intestinală operată; adresa doamnei Giurgiu Adriana către conducerea Spitalului clinic de copii și adresa de răspuns a Spitalului clinic de copii, prin care se confirmă că i s-a înmânat documentul solicitat, sub semnătură proprie.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Domnule deputat?

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule ministru.

La fel o să-i înmânez doamnei Giurgiu Adriana răspunsul primit și o să ia măsurile care se cuvin.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Mircia Giurgiu, pentru domnul ministru al administrației și internelor. Obiectul întrebării, scurt.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la prevederile unei ordonanțe potrivit căreia se ridică pașapoartele persoanelor care au depășit durata de ședere în țările Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, prin care solicitați analizarea situației și luarea măsurilor legale, în cazul doamnei Elena Pop din Cluj-Napoca, căreia i-a fost ridicat pașaportul ca urmare a depășirii duratei de ședere în țările Uniunii Europene, vă comunicăm următoarele: din datele înregistrate la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și la Direcția Generală de Pașapoarte, rezultă că la controlul efectuat de personalul poliției de frontieră Turnu s-a constatat că doamna Pop Elena a depășit termenul legal de ședere în Italia, fapt ce a determinat reținerea pașaportului, iar în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor, Serviciul public comunitar pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple al județului Cluj a dispus măsura de suspendare a dreptului de folosire a pașaportului pe o perioadă de un an.

Cu ocazia reanalizării situație sale, în baza documentelor suplimentar prezentate, Direcția generală de pașapoarte a hotărât anularea măsurii de supendare temporară a dreptului de folosire a pașaportului, fapt care i s-a transmis, în scris, și doamnei Pop Elena de către Direcția generală de pașapoarte.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, aveți două minute pentru a comenta răspunsul.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat și vă mulțumesc că s-a rezolvat această problemă.

Tot referitor la prevederile unei ordonanțe de urgență se referă și răspunsul pentru Cete Magdalena.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Tot domnul deputat Mircia Giurgiu, vă rog să puneți întrebarea următoare și să rămâneți, domnule secretar de stat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă tot la prevederile ordonanței respective și cea în cauză este doamna Cete Magdalena.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Alexandru:

Din datele înregistrate la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și la Direcția generală de pașapoarte rezultă că doamna Cete Magdalena Rozalia a fost returnată din Spania de autoritățile spaniole, în baza acordului încheiat între România și Spania, privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, ocazie cu care, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 1 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 65 privind regimul pașapoartelor, serviciul public comunitar pentru evidența și eliberarea pașapoartelor simple al județului Cluj a dispus măsura suspendării temporare a dreptului de folosire a pașaportului pe o perioadă de un an.

La data de 06.06.2005, doamna Cete Magdalena Rozalia s-a adresat cu o petiției Direcției Generale de Pașapoarte, pentru a solicita anularea măsurii restrictive, dar fără a prezenta un document emis de Ambasada Spaniei la București sau de autoritățile statului spaniol, din care să rezulte că i-a fost anulată interdicția de intrare în Spania. Motiv pentru care, Direcția Generală de Pașapoarte a fost nevoită să mențină această măsură până la data de 28.04.2006.

Acest fapt, de asemenea, i s-a adus la cunoștință doamnei Cete Magdalena Rozalia de către Direcția generală de pașapoarte.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți de comentat?

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, răspunsul este corect, numai că doamna respectivă are contract de muncă și o s-o îndrum pentru a se adresa Ambasadei Spaniei.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule secretar de stat. Pentru următoarea întrebare, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la memoriul domnului Bodea Teodor, din satul Măceși, comuna Reșca, și se referă la dreptul de proprietate.

Mulțumesc.

Domnul Mircea Alexandru:

De fapt, este vorba despre retrocedarea unei suprafețe forestiere.

În legătură cu întrebarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: comisia locală Râșca, pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunicat prefectului județului Cluj, în calitatea sa de președinte al Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin adresa nr. 2002 din 12 octombrie 2005, faptul că Bodea Petru, Bodea Gheorghe, Bodea Toader, petiționarul în speță, Bodea Ion, Codlea Rozalia și Goia Maria, moștenitorii lui Bodea Simion au fost puși în posesie și li s-a eliberat titlu de proprietate nr. 2 din 18 august 2005, pe care vi-l înaintăm în copie, pentru suprafața de 3 ha teren, cu vegetație forestieră.

Având în vedere situația prezentată, considerăm că reclamația domnului Bodea Teodor, prezentată biroului dumneavoastră parlamentar, a fost rezolvată, nu mai are obiect.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii?

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Mă bucur că s-a rezolvat această problemă.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, întrebarea următoare.

Domnul Mircia Giurgiu:

Întrebarea următoare se referă la locuitorii satului Dealu Negru, comuna Călățele, județul Cluj, care deși locuiesc la peste 1.100 de metri altitudine, nu sunt prevăzuți în zona montană.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc. Domnule secretar de stat?

Domnul Mircea Alexandru:

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, potrivit cărora delimitarea până la nivel de comună, respectiv sate componente, precum și lista localităților urbane și rurale din zona montană, se stabilesc prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al ministrului administrației și internelor, pe baza propunerilor comune ale direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală, oficiilor județene de cadastru și publicitate imobiliară și ale consiliilor județene din județele cu zonă montană, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a elaborat, iar Ministerul Administrației și Internelor a semnat, în calitate de coautor, Ordinul comun nr. 328/321 din 2004.

Facem precizarea că, la data respectivă, în lista cu municipiile, orașele și comunele din zona montană a fiecărui județ au fost incluse propunerile formulate de specialiștii de la nivel local, avizate de către prefecți, președinții consiliilor județene, directorii executivi ai direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală și directorii oficiilor județene de cadastru și publicitate imobiliară.

De asemenea, menționăm și faptul că lucrarea de delimitare a fost coordonată de către Institutul de cercetare pentru pedologie și agro-chimie, din cadrul Academiei de Științe Agricole Silvice Gheorghe Ionescu Sisești, împreună cu specialiști din cadrul Agenției Naționale a zonei montane.

Având în vedere solicitările transmise de către autoritățile competente, cu privire la necesitatea modificării dispozițiilor ordinului de referință, în vederea introducerii în listă a municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană și a altor unități administrativ teritoriale, cu privire la care, în urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că sunt îndeplinite condițiile legale pentru a fi materializate în acest demers, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul ordinului pentru modificarea anexei la Ordinul comun al ministrului agriculturii și respectiv al ministrului administrației și internelor nr. 321, pentru aprobarea delimitării municipiilor, orașelor și comunelor din zona montană.

În acest context, având în vedere dispozițiile proiectului de act normativ menționat, care a fost semnat în calitate de autor de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și înaintat spre însușire și semnare în data de 10 octombrie a.c. și conducerii Ministerului Administrației și Internelor, evidențiem faptul că în categoria unităților administrativ teritoriale, aflate integral în zona montană, urmează a fi introdusă și comuna Cățele, județul Cluj.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii?

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc că este aproape rezolvată această problemă. Dar, o singură rugăminte am, dacă ne-ați putea spune și un termen când va fi emis ordinul. Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Alexandru:

Eu am la mine proiectul de ordin care este semnat, v-am spus, de ministrul agriculturii. Ministrul administrației și internelor în acest moment nu se află în țară, ar fi fost prezent să vă răspundă aici, se află în Grecia, unde semnează un acord de readmisie cu omologul elen. Când va veni în țară, având în vedere și data când ne-a fost transmis documentul, pe 10 octombrie, foarte probabil că va fi semnat. Cred că până la sfârșitul lunii octombrie va fi și publicat în Monitorul Oficial.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule secretar de stat, aveați dreptul, conform Regulamentului, să răspundeți la comentariile domnului deputat, dar v-aș fi rugat să aveți paciența să vă dau cuvântul. Vă mulțumim, în orice caz, pentru colaborare, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Mircia Giurgiu, o întrebare adresată domnului ministru al agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Având în vedere că nu s-a prezentat nimeni de la Ministerul Agriculturii, amânăm.

Domnul Mircia Giurgiu:

O secundă, pot să spun?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule deputat,

Am amânat punerea acestei întrebări până se prezintă un reprezentant al Guvernului. Renunțați la întrebare? Da, vă rog, domnule deputat, dacă renunțați, sigur.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doream să vă informez că am primit întrebarea de la reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și totul este în regulă. Vă mulțumesc.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Doamna deputat Doina Drețcanu, interpelare adresată Ministerului Justiției, nu este prezentă; domnul deputat Mircia Giurgiu, interpelare adresată ministrului justiției.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea se referă la memoriul doamnei Alexandru Voiniceni Augusta din Cluj-Napoca și se referă la anumite drepturi prevăzute de lege.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamna secretar de stat, să răspundeți.

Doamna Cristina Manda (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Urmare întrebării înregistrată la Camerei Deputaților, adresată ministrului justiției, prin care ne-ați trimis spre analiză și verificare memoriul formulat de doamna Augusta Alexandru Voiniceni, născută Bihorean, din Cluj-Napoca, vă comunicăm următoarele.

Din examinarea memoriului, precum și a actelor atașate, reiese că, în temeiul prevederilor Legii nr. 18/1990, republicată, s-a retrocedat doamnei și soțului acesteia, Viorel Bihorean, părinții petiționarei, un teren arabil în suprafață de 10 hectare, situat în comuna Papiu Ilarian, sat Dobra, județul Mureș, conform titlului de proprietate numărul, precum și un teren arabil și pășune, în suprafață de 16 ha și 7500 mp situat în aceeași localitate, conform titlului de proprietate anexat.

Toate terenurile menționate se află, în prezent, în proprietatea petiționarei, ca urmare a succesiunii legale în calitate de fiică.

Din cuprinsul memoriului, precum și al actelor atașate, nu rezultă că familia Bihorean a solicitat, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 18/1991 și alte terenuri agricole în afara celor pentru care s-a dispus retrocedarea, așa cum reiese din titlurile de proprietate depuse de petiționară.

În orice caz, cea îndreptățită, doamna Bihorean, nu a atacat titlurile de proprietate la instanța judecătorească, așa încât hotărârile Comisiei județene, constituită potrivit dispozițiilor Legii nr. 18/1991, sunt definitive.

Cu privire la casa cu anexe, petiționara nu precizează condițiile în care a fost preluată de către stat.

Cadrul juridic privind restituirea imobilelor este dat de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1946 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial nr. 798/02.09.2005.

Astfel, prin dispozițiile legii menționate, se precizează ce se înțelege prin imobile preluate în mod abuziv de stat, precum și procedurile de restituire a imobilelor, terenuri și construcții.

Față de aceste considerente, este necesar ca petiționara Alexandru Voiniceni Augusta să întreprindă demersurile prevăzute de lege, în vederea restituirii imobilului menționat, având în vedere respectarea termenelor legale.

Facem precizarea, totodată, că Ministerul Justiției nu are nici o atribuție cu privire la activitatea de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv de către stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Cu stimă, vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Domnul deputat, dacă aveți precizări sau comentarii?

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Vă mulțumesc pentru răspuns și o să-l înaintez, în momentul în care o să-l primesc scris, doamnei Augusta pentru a îndeplini formele legale pentru a-și intra în posesia drepturilor pe care consideră că le are.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule deputat, mai aveți o întrebare.

Domnul Mircia Giurgiu:

Următoarea întrebare se referă la memoriul unui grup de cetățeni, foști angajați la S.C. Napopan SA din municipiul Cluj-Napoca și o să o rog pe doamna secretar de stat să răspundă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

O rog pe doamna secretar de stat să răspundă.

Doamna Cristina Manda:

Domnule deputat,

În primul rând, trebuie să-mi cer scuze față de dumneavoastră. Am mai avut o interpelare cu privire la acest Napopan SA și, din păcate, neavând actele de bază la interpelarea anterioară, nu v-am răspuns corect. De data aceasta, dumneavoastră revenind, am înțeles exact de fapt ceea ce vă interesează. Așa este, este o hotărâre definitivă și irevocabilă prin care s-a dispus reluarea urmăririi penale cu privire la anumite persoane. Ministerul Justiției a transmis interpelarea dumneavoastră către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care ne-a comunicat următoarele: dosarul se află în prezent la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Cluj, unde se efectuează acte de cercetare penală în continuare, supravegheate de procurorul de la Parchetul Cluj, de pe lângă Tribunalul Cluj și, totodată, vă precizez că, la nivelul conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus ca Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj să solicite dosarul în vederea examinării și dispunerii măsurilor legale care se impun pentru soluționarea cu celeritate a cauzei.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat,

Accept scuzele și mulțumesc pentru răspuns. Sper ca cercetările să continue și să se dea soluția corectă.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Cu aceasta am încheiat partea rezervată răspunsurilor.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 6:08
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro