Valentin Adrian Iliescu
Valentin Adrian Iliescu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/24-10-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 17-10-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2005

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
  9.3 Valentin Adrian Iliescu
 
see:

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnul deputat Valentin Iliescu - Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Vă rog, domnule deputat, pe scurt, într-un minut.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, mulțumesc.

Întrebarea mea, adresată președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se referea la modul în care Guvernul României a reușit în acest an, 2005, după 4 ani de eliminare din Legea pensiilor a acelui drept extrem de important de recalculare a pensiilor să realizeze acest important deziderat pentru peste 3,5 milioane de pensionari în plată.

Înțelegând că nu este prezent domnul ministru Șeitan, fiind prezent la lucrările Senatului, sunt de acord ca domnul secretar de stat prezent aici din partea ministerului să prezintă punctul de vedere.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Ionel Cătălin Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Cătălin Dănilă, secretar de stat la Ministerul Muncii.

Referitor la întrebarea adresată de către domnul deputat Valentin Adrian Iliescu, formulăm următoarele:

Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, Cabinetul Călin Popescu Tăriceanu și-a propus adoptarea și aplicarea unui set de măsuri care să asigure reforma sistemului public de pensii, în scopul eliminării inechităților existente între categoriile de pensionari în funcție de data pensionării. A fost avută în vedere necesitatea urgentării procesului de recalculare a tuturor pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat aflate în plată în sistemul public pentru a se asigura punerea cât mai grabnică în practică a principiului: "La condiții egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul pensionării".

Măsurile aplicate în perioada 2002-2004, constând în recorelarea și indexarea diferențiată a pensiilor nu au reușit să înlăture discrepanțele existente între cuantumurile pensiilor stabilite la date diferite, generate în principal de aplicarea prevederilor hotărârii de Guvern nr. 565/1996.

Recalcularea este un proces prin care, pentru toate pensiile din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de state, stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, se determină punctajul mediu anual, potrivit principiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, utilizându-se formula de calcul introdusă de această lege și cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1550/2004. Implicit, cuantumul fiecărei pensii din sistemul public va fi stabilit în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

În acest mod, toate pensiile vor fi stabilite după aceeași lege, după aceeași metodologie, potrivit acelorași principii, indiferent de data pensionării și indiferent de legislația care a fost aplicată la momentul stabilirii inițiale. Punctajul mediu anual acordat pensionarilor după data efectuării recalculării este cel rezultat ca urmare a acestei operațiuni.

Procesul de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislației în vigoare până la data de 1 aprilie 2001 nu este un proces de majorare a pensiilor. Scopul acestei măsuri îl reprezintă asigurarea unui raport de echitate între toți pensionarii sistemului public de pensii.

În urma acestei recalculări, nu în toate dosarele se va înregistra o creștere a punctajului mediu anual, ceea ce înseamnă că nu toate pensiile vor cunoaște o creștere a cuantumului. În situația în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel în plată, se menține cuantumul în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzută de Legea nr. 19/2000, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât aceasta.

Plata pensiilor majorate ca rezultat al recalculării se face eșalonat, în etape. Primele trei etape s-au aplicat în lunile martie, iulie și septembrie 2005, luna de aplicare a ultimei etape urmând a fi stabilită prin hotărârea Guvernului, probabil, în luna decembrie 2005. De menționat că, în acest moment, circa 78% din dosarele de pensii au fost recalculate.

În primele trei etape de recalculare, au fost prelucrate un număr de 2.383.000 de dosare de pensii, din care pentru un număr de 953.000 de cazuri, aproape 40%, pensiile au fost majorate, majorarea medie fiind de 54 de RON, respectiv, 536.000 de lei vechi. În prezent, sunt în curs de prelucrare circa 1.164.000 de dosare de pensii stabilite în perioada 1997-2001, aferente etapei a patra de evaluare în vederea recalculării. Până în prezent, în această etapă, au fost evaluate un număr de 857.877 de dosare, rămânând de prelucrat numai circa 300.000 de dosare, adică, 8,65%.

După ultimele evaluări, efortul financiar estimat pentru aplicarea în anul 2005 a recalculării a peste 3.548.000 de pensii se ridică la circa 500 de milioane RON, sumă care include și 50 de milioane, care sunt alocate pentru efectuarea cheltuielilor cu salariile personalului suplimentar, respectiv, pentru achiziționarea logisticii.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat Iliescu, dacă aveți precizări sau comentarii?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Apreciez răspunsul domnului secretar de stat. M-aș bucura foarte mult dacă efortul Guvernului de a transpune în practică o importantă obligație asumată înaintea alegerilor, aceea de recalculare a pensiilor, prin Legea bugetului de stat și prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv, prin majorarea valorii punctului de pensie, să contribuie la o îmbunătățire substanțială a nivelului de trai al pensionarilor.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc, domnule deputat.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Valentin Iliescu, către Ministerul Finanțelor Publice.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea adresată Ministerului Finanțelor Publice avea un obiectiv extrem de important, faptul că acum, la început de nou mandat ministerial al domnului ministru al finanțelor publice, domnul Sebastian Vlădescu, dânsul să ne prezinte foarte pe scurt măsurile fiscale și consecințele produse de aceste măsuri de la instalarea Guvernului Călin Popescu Tăriceanu până în prezent, inclusiv din perspectiva menționată și propusă de dânsul în mai multe rânduri în mass-media, privind modificarea Codului Fiscal.

Sincer, aș fi fost extrem de onorat dacă domnul ministru m-ar fi onorat cu prezența dumnealui, dar, având în vedere prestația doamnei secretar de stat Mara Râmniceanu, prestanța și încrederea de care se bucură în rândul Camerei Deputaților, sunt dispus să accept răspunsul pe care dânsa îl va prezenta.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, și pentru atitudinea dumneavoastră elegantă.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Doamna Mara Râmniceanu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună seara.

Referitor la întrebarea domnului deputat Valentin Adrian Iliescu cu privire la realizarea veniturilor bugetare conform măsurilor introduse de Guvern pe primele 8 luni ale anului 2005, vă face cunoscut următoarele:

Colectarea veniturilor bugetare în structură la 31 august 2005 se prezintă astfel:

 • la bugetul de stat, total venituri colectate inclusiv sumele defalcate la bugetele locale este de 32.758,94 milioane lei;
 • bugetul asigurărilor sociale - 10.756,88 milioane lei, din care: încasări efective din trezorerie - 10.248,32 milioane lei, sume reținute de agenții economici pentru concediile medicale - cca 508,56 milioane lei, reprezentând primele 5 luni date efective și următoarele 3 luni date estimate;
 • bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătae - 5.376,43 milioane lei;
 • bugetul asigurărilor pentru șomaj - 1.413,39 milioane lei, din care: încasări prin trezorerie - 1.373,69 milioane lei, sume deduse de angajator în momentul plății - circa 39,70 milioane lei, reprezentând primele 5 luni date efective și următoarele 3 luni date estimate;
 • bugetele locale - 12.130,71 milioane lei.

Potrivit execuției bugetare, totalul veniturilor colectate la bugetul de stat, inclusiv sume defalcate la bugetele locale, este de 32.758, 9 milioane lei. Veniturile bugetului de stat realizate, exclusiv cote și sume defalcate pentru bugetele locale din impozitul pe venit și t.v.a. sunt în sumă de 23.359,1 milioane lei, din care: venituri fiscale - 21.927,0 milioane lei, venituri nefiscale - 1.393,3 milioane lei, venituri din capital - 32,8 milioane lei, încasări din rambursarea împrumuturilor acordate - 4,3 milioane lei și venituri din donații și sponsorizări - 1,6 milioane lei.

Față de prevederile Ordonanța Guvernului nr. 33/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, veniturile bugetului de stat realizate în primele 8 luni ale anului 2005 prezintă o pondere de 76,08%. Încasările totale în primele 8 luni ale anului 2005, comparativ cu cele din aceeași perioadă a anului precedent, prezintă o creștere în valori absolute de 4.313,1 milioane lei, reprezentând o creștere de 15,16%, aceasta fiind în concordanță cu volumul și structura indicatorilor macroeconomici realizați, modificările legislative aprobate, precum și cu măsurile luate de organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice de intensificare a colectării veniturilor.

În primele 8 luni ale anului 2005, comparativ cu primele 8 luni ale anului 2004, veniturile bugetului de stat au fost influențate de modificări legislative, ca, de exemplu: Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care prevede diminuarea cotei de impozit pe profit de la 25% la 16%, pentru veniturile din salarii, aplicare cotei unice de 16%, pentru veniturile din dividende la persoane fizice, creșterea cotei de impozitare de la 5 la 10%, prevede creșterea cotei de impozit pentru veniturile micro-întreprinderilor de la 1,5 la 3% și stabilește nivelul accizelor; o altă modificare este Legea asigurărilor private de sănătate nr. 212/2004; Legea nr. 583/2004 pentru aprobarea Ordonanței nr. 93 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, care introduce o nouă contribuție pentru persoanele aflate în concediul de creștere a copilului, prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii minime brute pe țară.

În anexa la prezentul răspuns sunt prezentate principalele venituri bugetare pe primele 8 luni, pe structură și cu un comentariu aferent fiecărui impozit. Răspunsul scris este de 19 pagini, dacă cumva nu este suficient, revenim cu eventuale precizări.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat, v-ați încadrat în cele 3 minute regulamentare și vă mulțumesc pentru asta.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Apreciez răspunsul formulat de Ministerul Finanțelor Publice. Mi-aș dori în viitor, repet, fac această subliniere în ciuda prestației foarte bune a doamnei secretar de stat, ca și domnul ministru al finanțelor publice să onoreze cu prezența dumnealui ședința de întrebări și interpelări de la Camera Deputaților.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat Iliescu, mai aveți o întrebare, tot adresată Ministerului Finanțelor.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Da, ultima întrebare pe care am dorit să o adresez Ministerului Finanțelor Publice este aceea de a ne prezenta o listă a primelor 10 societăți comerciale, regii și companii naționale cu cele mai mari datorii la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale, pe primele 8 luni ale anului 2005. Inclusiv a ne prezenta Ministerul de Finanțe ce măsuri s-au luat pentru recuperarea acestor datorii.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Doamna Mara Râmniceanu:

Referitor la această întrebare, putem comunica următoarele, deci, primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale care înregistrau cele mai mari datorii la bugetul de stat, la 31 august 2005, precum și măsurile întreprinse pentru recuperaera acestora, sunt:

 1. Carom S.A. județul Bacău, cu obligații restante totale în sumă de 919.075.189 RON, se află sub incidența Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare, având întocmit dosar de insolvență; în data de 24 octombrie 2005 urmează să aibă loc adunarea creditorilor; suma cu care este înscrisă Finanțe Publice Bacău la masa credală este de 966.792.691 RON.
 2. Rafo S.A. din județul Bacău, cu obligații restante totale în sumă de 852.711.872 RON, se află sub incidența Legii nr. 64, având un număr de 4 dosare pe rol, cu termene de judecată în lunile octombrie și noiembrie a.c.; suma cu care este înscrisă Finanțe Publice Bacău la masa credală este de 807.898.400 RON.
 3. Compania Națională a Huilei S.A. din județul Hunedoara, cu obligații restante totale în sumă de 606.038.179 RON, pentru care s-au aplicat măsuri de executare silită, conform prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, constând în comunicarea de somații, înființarea de popriri la terți și darea în plată a unor imobile aparținând societății, încasându-se iînanul 2005 suma de 7.192.499 RON; menționăm că societatea beneficiază de înlesniri la plată în baza Ordonanța Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.
 4. Rafinăria Dărmănești S.A., județul Bacău, care înregistrează obligații restante totale în sumă de 370.107.874 RON, se află în procedură de faliment, conform Legii nr. 64/1995; suma cu care este înscrisă Finanțe Publice Bacău la masa credală este de 372.376.832 RON; în data de 14.10.2005, urmând să se efectueze distribuirea sumelor rezultate din valorificarea activelor societății de către lichidator, potrivit legii.
 5. Societatea comercială de producere a energiei electrice și termice S.A. București înregistrează obligații restante totale în sumă de 341.696.458 RON, pentru care s-au întreprins măsuri de executare silită, conform prevederilor Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, încasându-se în anul 2005 suma de 7.797.000 RON.
 6. Societatea comercială pentru închiderea-conservarea minelor S.A. județul Gorj înregistrează obligații restante totale în sumă de 33.980.420 RON, pentru care s-au întreprins măsuri de executare silită conform prevederilor Ordonanței nr. 92/2003, încasându-se în anul 2005 suma de 121.790.380 RON.
 7. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. București înregistrează obligații totale restante în sumă de 310.984.921 RON, pentru care s-au întreprins măsuri de executare silită, conform prevederilor Ordonanței nr. 92/2003, încasându-se în anul 2005 suma de 1.000.0004 RON.
 8. Fulger S.A. București, care înregistrează obligații restante în sumă de 147.473.925 RON, se află în procedura de faliment conform Legii nr. 64/1995, executarea silită fiind suspendată.
 9. Banca Turco-Română S.A. București înregistrează obligații totale restante în sumă de 122.852.072 RON și se află în procedura de faliment, conform Legii nr. 64.
 10. Administrația Națională Apele Române S.A. București înregistrează obligații totale restante în sumă de 116.488.891 RON, din care în 2005, prin aplicarea măsurilor de executare silită, a fost încasată suma de 450.000 RON.

Primele 10 societăți comerciale, regii și companii naționale care înregistrau cele mai mari datorii la bugetul asigurărilor sociale, la data de 31 august 2005, precum și măsurile întreprinse pentru recuperarea acestora sunt (le nominalizez și, eventual, în răspunsul scris aveți și sumele):

 1. Societatea comercială pentru închiderea-conservarea minelor S.A. județul Gorj - 830.561.519 RON;
 2. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. București;
 3. Tractorul UTB S.A. Brașov;
 4. Compania Națională a Huilei S.A. din județul Hunedoara;
 5. Mittal Steel Galați județul Galați;
 6. Societatea Națională a Cărbunelui S.A.;
 7. Rulmentul S.A. Brașov;
 8. UCM Reșița S.A. județul Caraș-Severin;
 9. ICMRS S.A. Galați;
 10. Moldomin S.A. județul Caraș-Severin.

Sumele și măsurile întreprinse sunt cuprinse în răspunsul scris. Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc pentru răspunsul primit de la doamna secretar de stat.

Rugămintea mea către Ministerul Finanțelor Publice și sunt convins că dânsa va transmite domnului ministru Vlădescu rugămintea mea, să nu înceteze să dispună toate măsurile necesare de executare silită a datornicilor la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale, inclusiv la bugetele locale, și în nici un caz să nu ia măsuri de creștere a fiscalității, ca urmare a creșterii acestor datorii la aceste bugete.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 4:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro