You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 07-11-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2005

7. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:  
  7.8 Stelian Duțu
 
see:

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Iriza Marius, două interpelări, depuse scris.

Domnul deputat Duțu Stelian, trei interpelări. Vă rog, domnule deputat.

Trei... Sunt nevoit, și dumneavoastră, să vă atrag atenția cu privire la regulament.

Domnul Stelian Duțu:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Sunt trei interpelări, depuse și în scris.

Prima interpelare îi e adresată domnului ministru Gheorghe-Eugen Nicolăescu și privește reorganizarea Centrului de Sănătate Băneasa în Spital Public Orășenesc Băneasa.

A doua interpelare, este adresată domnului ministru al culturii și cultelor, domnul Adrian Iorgulescu, iar obiectul interpelării privește obeliscul din stațiunea Costinești.

Și a treia interpelare, este adresată domnului ministru al administrației și internelor, Vasile Blaga, iar obiectul interpelării: respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Hotărârii de Guvern nr. 1172/2001, precum și a Legii nr. 161/2003.

Solicit răspuns în scris.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.