Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.174/21-11-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-11-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,12.

Lucrările au fost conduse de Domnul Miron Tudor Mitrea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Titu Nicolae Gheorghiof și Victor- Viorel Ponta, secretari.

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Sunt două grupuri parlamentare care n-au terminat încă ședințele de grup, nu sunt semnate încă listele. Fac apel la dumneavoastră, amânăm începerea ședinței, dar la 16,30 să fie listele semnate de către majoritatea colegilor. Vă mulțumesc.

 

(Pauză între orele 16,13-16,32.)

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 331 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 238, sunt absenți 93, din care 10 participă la alte acțiuni parlamentare.

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie înaintate Comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Propunerea legislativă "Legea Zonei Metropolitane București", inițiată de domnii deputați Dan Ioan Popescu, Adrian Năstase, Aurelia Vasile, Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu, Zamfir Dumitrescu și domnii senatori Ion Iliescu, Sorin Oprescu, membri ai Grupurilor parlamentare ale P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

3. Propunerea legislativă privind înființarea satelor Dobrinăuți (Hapăi), Maghera și Pustoaia, prin reorganizarea comunei Vîrfu Cîmpului, județul Botoșani, inițiată de domnul senator Mihai Țâbuleac, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr P.N.L. - P.D."

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

(Către domnul deputat Nicolae Popa și domnul director Gheorghe Popescu:) Vreți, o secundă, domnule deputat și domnule Popescu... Domnule Popescu! Hello! Hello! Ședința din dreapta! Domnule deputat, vă rog frumos, e o singură ședință în sală! Mi-e foarte greu să fiu atent, când mai sunt și alte ședințe! Vă rog! E una singură și aceea o prezidez eu, deocamdată! Vă rog, domnule Popescu, luați loc! Vă rog, domnule deputat, luați loc!

4. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, inițiată de domnii senatori Ioan Chelaru, Radu Cătălin Mardare, membri ai Grupului parlamentar al P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

5. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, inițiată de domnii senatori Ioan Chelaru, Ungureanu Vasile Ioan Dănuț, membri ai Grupului parlamentar al P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termen de depunere a raportului: 23 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, adoptat de Senat în ședința din data de 7 noiembrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2005 privind modificarea art.33 alin.1 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și a art.III al Titlului VI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, adoptat de Senat în ședința din data de 7 noiembrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind serviciile comunale de utilități publice, adoptat de Senat în ședința din data de 31 octombrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, adoptat de Senat în ședința din data de 31 octombrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege privind serviciul de iluminat public, adoptat de Senat în ședința din data de 31 octombrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul Legii serviciului de transport public local, adoptat de Senat în ședința din data de 31 octombrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul Legii serviciului de salubrizare a localităților, adoptat de Senat în ședința din data de 31 octombrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, adoptat de Senat în ședința din data de 7 noiembrie.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize. Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 5 decembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

14. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului (2) al articolului 93 din Legea învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare, inițiată de doamna deputat Lia Olguța Vasilescu, membră a Grupului parlamentar al P.R.M., domnul deputat Petru Andea, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., domnul deputat Pantelimon Manta, membru al Grupului parlamentar al P.C., domnul deputat Horia-Victor Toma, membru al Grupului parlamentar al P.N.L., domnul deputat Laurențiu Romanescu, membru al Grupului parlamentar al P.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport;pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 24 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

15. Propunerea legislativă privind modificarea alineatului 3 al articolului 72, alineatele 1 și 2 ale articolului 129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, inițiată de domnul deputat Pantelimon Manta, membru al Grupului parlamentar al P.C., domnul deputat Horia-Victor Toma, membru al Grupului parlamentar al P.N.L., domnii deputați Laurențiu Romanescu, Gabriel Bîrsan, membri ai Grupului parlamentar al P.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 24 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

16. Propunerea legislativă privind declararea ca oraș a comunei Măgurele, județul Ilfov, inițiată de domnul deputat Gabriel Sorin Zamfir, membru al Grupului parlamentar al P.N.L.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci,Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 24 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

17. Proiectul de Lege privind siguranța feroviară, adoptat de Senat în ședința din data de 10 noiembrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru aviz, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

18. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, adoptat de Senat în ședința din data de 10 noiembrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor în vederea respectării angajamentelor asumate de România pentru aderarea la Uniunea Europeană, adoptat de Senat în ședința din data de 10 noiembrie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii;pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 noiembrie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Camera Deputaților- Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Senatul: Comisia pentru buget, finanțe, activitate financiară și piață de capital; pentru avize: Camera Deputaților: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru integrare europeană, Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Senatul: Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului, Comisia economică, industrii și servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, Comisia pentru sănătate publică, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru egalitatea de șanse, Comisia economică, industrii și servicii.

Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului Român de Informații, Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informații Externe.

Termenul pentru depunerea amendamentelor și avizelor este 24 noiembrie 2005, iar pentru depunerea raportului comisiilor sesizate în fond este 29 noiembrie 2005.

21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Camera Deputaților: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Senatul: Comisia pentru buget, finanțe, activitate financiară și piață de capital.

pentru avize: Camera Deputaților- Comisia pentru muncă și protecție socială; Senatul: Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Termenul pentru depunerea amendamentelor și avizului este 24 noiembrie 2005, iar pentru depunerea raportului comisiilor sesizate în fond este 29 noiembrie 2005.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro