Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.183/28-11-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-11-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2005

14. Supunerea la votul final:

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumim.

Vă propunem trecerea la procedura de vot.

Liderii de grup îi rog să facă prezența.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr.65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (Adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii.

Caracter organic.

Voturi pentru? 181 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Adoptat.

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin.(2) al art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor (retrimis comisiei);

Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art.38 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor.

Caracter organic.

Voturi pentru? Este vorba de retrimiterea la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor această lege.

Poftiți!

 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Mulțumesc. Domnule președinte,

În temeiul prevederilor art.98 și 981 din noul regulament al Camerei Deputaților, proiectul de lege de la pct.2 și 3 întrunesc condițiile noului regulament și trebuie retrimise comisiilor de specialitate.

Regulamentul ne obligă în acest caz să retrimitem...e noul regulament al Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (retrimis comisiei);

Domnul Dan Radu Rușanu:

Aceeași problemă și pentru pct.3: Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2004 privind atribuirea în concesiune directă a Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Urmează să se retrimită la comisie.

Proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 (Adoptat);

Proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991. Caracter organic.

Voturi pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri?

Adoptat.

Propunerea legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare (Adoptat);

Propunerea legislativă privind modificarea art.15 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare. Caracter organic.

Voturi pentru? 192 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă (Adoptat);

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă.

Voturi pentru? 192.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrație și Internelor (Adoptat);

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor.

Voturi pentru? 192.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Proiectul de Lege privind Bursele de mărfuri (Adoptat);

Proiectul de Lege privind Bursele de mărfuri.

Voturi pentru? 192.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (Adoptat);

Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent.

Voturi pentru? mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activității de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucției a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate (Adoptat);

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucția vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrarea vehiculelor uzate.

Voturi pentru?

Aveți un minut. Poftiți!

 

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc că m-ați ascultat înainte de a se derula votul. Atunci când am venit la microfon și am adresat o întrebare reprezentantului Ministerului Transporturilor nu am făcut-o doar de dragul de a nota în stenogramă că am luat cuvântul. Am vrut mai întâi să aflu cine este reprezentantul ministerului, că nu s-a prezentat, nu știam calitatea dânsului, nici n-a știut să salute sala, a vorbit direct de parcă vorbea la grupa mică la grădiniță și în consecință...

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule coleg, suntem în procedură de vot.

 
 

Domnul Ioan Aurel Rus:

Am pus o întrebare la care n-am primit răspuns și v-ați grăbit de ați trecut-o la vot. Vă rog foarte mult. Aștept răspunsul la întrebare. Altfel, nu ne putem exprima votul.

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog, suntem în procedură de vot.

 
 

Domnul Ioan Aurel Rus:

Aștept răspuns la întrebare, vă rog foarte mult.

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă rog frumos, domnule coleg, suntem în procedură de vot.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucția vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate.

Voturi pentru? 123 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 64 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, legea s-a aprobat. Lege ordinară.

Da, vă rog, pentru explicarea votului.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, pentru că-mi dați posibilitatea să revin la microfon după aproape două săptămâni. Sper că mi-ați simțit lipsa. (Aplauze, râsete)

Domnule președinte,

După cum știți, nimeni nu face nimic în această Cameră, cu încrâncenare; nici măcar noi, cei pe care ne acuzați că suntem încrâncenați împotriva unei anumite părți din această sală. Nu suntem încrâncenați și, ca dovadă, iată comportamentul meu de acum.

Noi am solicitat ceva, iar dumneavoastră ați încălcat regulamentul, invocând faptul că suntem în procedură de vot, numai pentru că ați neglijat o intervenție de-a noastră și ați apucat să vorbiți "cine este pentru?". Nici măcar n-am apucat să votăm. Noi socotim că aceasta este o încălcare a regulamentului. Dar nu vă opun aceasta într-o acuză prea mare, deoarece știți bine că țin la dumneavoastră și vă respect încă nu de acum, ci de mulți ani în urmă.

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Domnul Marcu Tudor:

Însă, motivația votului nostru a fost următoarea: este mult mai simplu să stăm de vorbă unii cu alții, să cădem de acord asupra unui comportament comun, asupra unui vot echilibrat, în cunoștință de cauză și drept, conform conștiinței noastre, decât să ne impunem mușchii - și vă asigur că nici nu sunt prea mari -, ai unora dintre noi, ca să ne determinați să votăm așa cum vreți. Pentru că ați văzut foarte bine că iese exact pe dos.

De aceea, vă solicităm, domnule președinte, țineți cont și de modesta noastră părere, a celor din stânga acestei săli, ca să iasă bine, până la urmă, deoarece nu aveam nimic cu votul acesta. Îl și treceam.

Încă o dată vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să vă rețin din atenție.

 
 

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg și vă promit că pe viitor am să țin cont și de partea stângă a sălii.

 
Reexaminarea unor dispoziții din Legea privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical, în vederea punerii lor de acord cu Decizia Curții Constituționale nr.418/2005 (Adoptată).

Reexaminarea unor dispoziții din Legea privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical, în vederea punerii lor de acord cu decizia Curții Constituționale; caracter organic.

Voturi pentru? 192 de voturi.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.

Încheiem ședința de astă-seară și rog reprezentantul ministerului inițiatorului să meargă să dea explicații la Grupul parlamentar al P.R.M.

   

(Prima parte a ședinței s-a încheiat la ora 18,20).

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 august 2020, 7:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro