You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 28-11-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of November 28, 2005

14. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  14.5 Aurel Vlădoiu
 
see:

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Aurel Vlădoiu, vă rog.

Dați-mi voie, înainte de a începe, să atrag atenția că este a treia interpelare formulată de Grupul parlamentar al PSD. Conform regulamentului, un grup parlamentar într-o asemenea ședință poate să prezinte o interpelare sau cel mult două. Din respect pentru prezența doamnei ministru, vă dau cuvântul.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Doamna ministru,

Deci am solicitat o lămurire legată de modul în care, în județul Vâlcea, în acest an 2005, s-a acționat prin tăierea masivă de păduri din zona Lotrului și punând în pericol două lacuri de acumulare, Lacul Brădișor și Lacul Petrimanu și am solicitat răspuns de la doamna ministru Sulfina Barbu și de la domnul ministru Gheorghe Flutur. Este un lucru foarte important, avem un parc național Cozia, unde a început dispariția gorunului și, împreună cu cei din județul Vâlcea, cred că trebuie să găsim un program comun cu ministerul pentru a salva această zonă foarte frumoasă din Vâlcea, respectiv zona Lotrului și masivul Cozia.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna ministru, vă rog.

Doamna Sulfina Barbu:

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, aș vrea să încep cu asta, a întreprins măsuri de stopare a infracționalității prin controale ale Gărzii Naționale de Mediu asupra activităților de prelucrare a masei lemnoase. Astfel, comisarii din gardă, în urma verificărilor efectuate la 135 de gatere, au depistat în luna octombrie 47 de infracțiuni sancționate contravențional, care totalizează peste 135 de mii de roni. Împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Apelor, deoarece aici avem responsabilități împărțite și aș aminti că Inspectoratul teritorial de regim silvic și cinegetic este sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Apelor, pregătim atât Codul silvic cât și strategia pentru păduri, deoarece, repet, și parcurile naționale și ariile protejate multe se află în astfel de zone împădurite și datorită legilor proprietății prin care o parte din păduri vor trece în domeniul privat, această strategie o pregătim împreună. Strict referitor la Parcul național Cozia, s-a luat legătura cu șeful administrației Parcului național, așa cum ați observat, dumnealui a negat afirmația referitoare la problemele în ceea ce privește vegetația gorunului sau a pinului, facem în continuare verificări și vă garantăm că luăm toate măsurile conform legii pentru eliminarea unor astfel de situații.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, doamna ministru.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți?

Domnul Aurel Vlădoiu:

Sunt mulțumit de răspunsul dat de doamna ministru Sulfina Barbu, mai rămâne să acționăm împreună și noi și cu ministerul pe cele două lacuri de acumulare Brădișorul, care ridică ceva probleme și împreună să găsim soluții.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna ministru, vreun comentariu? Nu.

Domnul deputat independent Gabriel Brânză. Pentru doamna ministru Sulfina Barbu. Nu este prezent. Regulamentul nostru, din păcate, nu prevede situația absenței celui care a depus interpelarea, există o prevedere numai la art.156 alin.2, referitor la întrebări, deputatul care a pus o întrebare și care lipsește la primirea răspunsului, va primi acest răspuns nu oral, ci scris.

Mi se pare nu numai o lege de procedură, ci și de respect să nu punem un reprezentant al Guvernului să răspundă unei persoane care absentează, vă rog, doamna ministru, să trimiteți răspunsul în scris. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră.

  ................................................
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Domnul deputat Aurel Vlădoiu.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Am formulat o interpelare domnului ministru Vasile Blaga, prezentând că în județul Vâlcea trei primari sunt incompatibili. Este vorba de primarii de la Băbeni, Alunu și Lăpușata, care sunt și medici veterinari. Și am cerut un răspuns în acest sens.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat?

Domnul Mircea Alexandru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat, în legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați interpelări referitoare la existența stării de incompatibilitate în cazul primarilor comunelor Alunu, Băbeni și Lăpușata, medici veterinari în cadrul circumscripțiilor sanitar veterinare din comunele respective, vă comunicăm următoarele: în măsura în care activitățile sanitar veterinare desfășurate de către cei 3 primari erau remunerate, în speță, ar fi devenit aplicabile dispozițiile art.87 alin.1 lit.k) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice.

Potrivit dispozițiilor art.91 alin.4 din Legea nr.161 și ale art.16 din Legea nr.393 privind statutul aleșilor locali, "în situația în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunță la una din cele două funcții incompatibile, încetarea de drept a mandatului de ales local se constată prin ordin al prefectului".

Din informațiile transmise de către instituția prefectului județului Vâlcea, rezultă că în cazul la care faceți referire nu sunt incidente dispozițiile art.87 alin.1 lit.k) din Legea nr.161, calitatea de concesionari a celor trei primari, dobândită în condițiile Legii nr.219 privind regimul concesiunilor, nefiind incompatibilă cu aceea de aleși locali.

În ceea ce privește activitatea desfășurată de către persoanele în discuție, în calitatea acestora de aleși locali, precizăm că în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.1 din Constituția României, republicată, și cu cele ale art.2 din Legea administrației publice locale, între Ministerul Administrației și Internelor și autoritățile administrației publice locale din comunele respective nu există raporturi de subordonare.

Facem această precizare, întrucât în interpelare se pune în discuție modul în care aceștia își desfășoară activitatea în calitatea lor de primari, activitate pe care dumneavoastră o considerați necorepunzătoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă doriți o intervenție? Vă rog să-i permiteți domnului deputat.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Am reținut și finalul. Este vorba de primarul de la Băbeni care, de trei luni de zile, se ocupă de vaccinări în comună, și nu de activitatea din primărie - și este un oraș nou -, iar cel din Alunu stă mai mult prin Moldova-Chișinău, dându-și doctoratul, și în comună nu există de două luni de zile.

Acesta a fost răspunsul și am înțeles că ministerul nu poate să-i controleze.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, dacă vreți să mai adăugați ceva?

Domnul Mircea Alexandru:

Nu mai am de făcut alte precizări.

Realmente, ministerul poate să controleze primarul respectiv că nu-și îndeplinește în bune condițiuni activitatea sa ca primar.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.