Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.196/12-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 05-12-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2005

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 454/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi pentru ședința de astăzi.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian.

Rog colegii de la comisie să ia loc în banca rezervată pentru comisie.

Suntem în procedură de urgență.

Pentru început, are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Aveți cuvântul. Vă rog să vă prezentați mai întâi.

Domnul Ioan Andreica:

Mă numesc Ioan Andreica, sunt secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În perioada scursă de la aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, acquis-ul comunitar în domeniul aviației civile a cunoscut o evoluție deosebită, marcată în special de preluarea de către Uniunea Europeană a competențelor de reglementare în domeniul securității aeronautice, de promovare a pachetului de reglementări referitoare la protecția și drepturile pasagerilor, de lansare a noului concept, cel european, și, nu în ultimul rând, de înființare a Agenției Europene pentru Siguranța Aviației și începerea procesului de elaborare a reglementărilor în domeniul siguranței în aviație.

Ministerul nostru, având în vedere toate aceste modificări, a luat inițiativa promovării unui proiect de lege prin care să modifice actualul cod aerian care să faciliteze crearea legislației complementare a regulamentelor în acest domeniu până la aderarea României la Uniunea Europeană. Aș dori să prezint o precizare foarte clară, bunăoară, s-a precizat expres în noua lege dreptul autorității române de a reține la sol aeronavele civile, atât în cazul în care în urma inspecțiilor se constată nerespectarea unor standarde minime privind siguranța și în cazul în care operatorii de transport aeronautic nu-și plătesc diferite taxe privind obligațiile pe care le au în domeniul navigației aeriene sau aeroportuare.

De asemenea, proiectul de lege mai aduce și unele modificări de formă și de acuratețe privind textul.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei?

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Acest proiect de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, la fel avizat favorabil în ședința din 6 octombrie a Senatului, avizat favorabil cu amendamente de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, din 13 octombrie 2005, iar avizat favorabil în forma prezentată și adoptată de Senat de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, tot în 13 octombrie 2005, și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, tot din 13 octombrie 2005.

La fel și Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil acest proiect de lege, iar comisia, pe fond, Comisia pentru industrie și servicii, în ședința din 17 noiembrie 2005 a avizat favorabil proiectul de lege cu amendamente admise și cu un amendament respins. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaților. Ca atare, propunem pentru aprobare timpul pentru dezbateri 5 minute, generală, dacă sunt, și 1 minut de intervenție.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt obiecții față de această propunere? Dacă nu, supun votului.

Cine este pentru? E vorba de durata dezbaterii. Cine este pentru? Haideți să votăm electronic, da? Apăsați întâi pe tasa 1 pentru prezență, dar nu mai puteți să vă plimbați prin sală acum. Știu, e greu, e grea viața așa! Președinții, deci membrii comisiilor, de asemenea, vor trebui să aibă cardurile cu ei ca să poată vota. Deci, sunteți pregătiți, da? E în ordine.

Începem votul. vă rog întâi să apăsați pe tasa 1 pentru prezență. până acum ne-am așezat în bănci. Deci, acum, sistemul merge. în momentul în care eu am anunțat, începem votul și, din acest moment, deci după ce am tastat prezent, avem 10 secunde, în mare, pentru vot.

Cine este pentru durata de timp care a fost propusă de către comisie? Vă rog să votați. Deci, votul s-a încheiat. Vă rog să afișați rezultatul. Prezenți - 125, pentru 100; împotrivă 8 voturi; abțineri 9 voturi.

Cvorumul numai pentru votul final, pe de altă parte sunt colegi în sală care nu au la ei cardul. Deci, nu putem să-i înregistrăm decât pe cei care au avut cardul cu ei astăzi. Bun.

Deci a fost aprobată durata de dezbateri. Dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare. Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea pe articole. Începem cu titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Titlul legii a fost aprobat.

Articolul I. Vă rog să urmăriți, este un raport mai voluminos, raportul comisiei, la pct. 2 din raport este articolul I, nemodificat. Sunt obiecții față de propunerea comisiei de a menține nemodificat art.I? Nu.

Art.I, titlul articolului a fost aprobat.

La pct.3, o propunere privind titlul ordonanței de Guvern. Denumirea va fi: Ordonanța privind Codul Aerian Civil, nu ordonanță privind codul aerian. Deci este o adăugire propusă de comisie. Sunt observații? Nu sunt observații. Propunerea comisiei a fost aprobată.

Sunt modificări la pct.6 din raport, referitor la art.3. Dacă sunt observații față de propunerile comisiei? Nu sunt obiecții.

Ajungem la pag.21 și sunt câteva propuneri pentru modificarea art.4, propuneri din partea comisiei. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții, propunerile comisiei au fost aprobate.

Vă rog să observați la art.3, la pct.6 din raport, doar la pct.14 era o propunere de modificare, dar în momentul în care v-am întrebat dacă sunt obiecții față de propunerile comisiei, am avut în vedere acea chestiune legată de definirea forței majore și înțeleg că n-au fost obiecții. Am ajuns la pagina 35. Cele mai multe dintre texte rămân nemodificate.

La pct.73 din raport, pag.81, există o propunere din partea comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Propunerea comisiei, amendamentul propus de comisie a fost aprobat.

Pct.96 din raport, propunerea comisiei pentru o modificare la art.107 alin.1. Dacă sunt obiecții din partea colegilor? Nu sunt obiecții. Propunerea comisiei, amendamentul comisiei este acceptat.

Da. Acestea au fost amendamentele propuse de către comisie. Deci este vorba de o lege organică, votul final urmează să-l dăm mâine.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 0:19
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro