Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.196/12-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 05-12-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2005

3. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, republicată (retrimis comisiei).
 
see bill no. 384/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, republicată.

Domnul Valică Gorea:

Mă numesc Valică Gorea, sunt președintele Agenției Nucleare.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Valică Gorea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Inițierea acestui proiect de lege este determinată de necesitatea respectării recomandărilor făcute de Comisia europeană în raportul de țară pe 2004 și 2005 cu privire la atribuțiile Agenției Nucleare și ale Comisiei Naționale pentru controlul activităților nucleare, în vederea eliminării suprapunerilor de competență.

Proiectul, deși prioritar pentru integrarea europeană, nu reprezintă o transpunere sau o preluare a unui document comunitar, pentru că modificările și completările propuse vizează, în primul rând, aspecte de organizare internă a instituțiilor naționale în domeniu. Sistematizarea pe trei paliere a activității de utilizare pașnică a energiei nucleare, promovarea, dezvoltarea și monitorizarea acestora contribuie la simplificarea adoptării și implementării principiilor instituite prin documentele și programele elaborate de instituțiile și organismele comunitare în domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Suntem în procedură de urgență. Rog colegii de la comisie să ne prezinte raportul comisiei pe această temă.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă informeze că acest proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7 din 2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare a fost aprobat și adoptat de Senat în calitate de prima Cameră sesizată în ședința din 19 septembrie 2005, cu respectarea prevederilor art.76 alin.2 din Constituția României.

La fel, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege la ședința din 22 septembrie 2005, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabila cest proiect de lege în ședința lor din 29 septembrie, iar Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a avizat favorabil acest proiect de lege în ședința din 28 septembrie 2005.

Așa cum vi s-a prezentat, acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7 din 2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare, în sensul evitării suprapunerii de competențe existente în două dintre instituțiile cu atribuții în domeniul nuclear, respectiv Agenția Nucleară și Comisia națională pentru controlul activităților nucleare.

La dezbaterea acestui proiect de lege, în cadrul Comisiei pentru industrie și servicii au participat, în calitate de invitați toți cei care sunt implicați în implementarea noii legislaturi, respectiv reprezentanții de la Agenția Nucleară, reprezentanții de la CNCAN și reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului.

Vă informez că, la dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 23 de membri ai comisiei au fost prezenți 21 de deputați. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și, în urma dezbaterilor, Comisia pentru industrie și servicii a hotărât să propună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 cu o serie de amendamente. Pentru dezbateri, fiind procedură de urgență, propun la fel 5 minute pentru dezbateri generale și câte un minut pentru intervenții, dacă sunt, din partea colegilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Cinci minute deja au trecut în prezentarea raportului.

Supun votului dumneavoastră propunerea colegului, nostru din partea comisiei, pentru durata dezbaterilor.

Vă rog, să reluăm votul electronic. Vă rog, să treceți în bănci.

Stimați colegi,

Vă rog, să treceți în bănci.

Începem votul. Vă rog să apăsați pe tasta prezent, iar acum vă rog să vă exercitați votul.

Vă rog să afișați rezultatul votului: prezență - 125. pentru - 100, împotrivă - 8, abțineri - 9. Sunt câțiva colegi care s-au sfiit să apese pe butoane sau nu le merge instalația. Da. Bine. Trebuie schimbat uleiul, corect... Da. E în ordine. repet, sunt destul de mulți colegi care nu și-au adus cartelele electronice, deci sunt în sală și n-au putut să voteze. Dar, acum, vă rog, aș vrea să verificăm și ca să nu existe nici un fel de rezervă în legătură cu acest vot.

Cine este pentru durata de dezbatere, cu mâna ridicată, propusă de colegii noștri din comisie? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Propunerea a fost aprobată.

Sunt abțineri... Da, deci vă rog să verificați... Iată, se poate lua imediat pe imprimantă sau se poate vedea pe calculator cine sunt cei care au votat împotrivă. Iată, de la PSD au votat împotrivă: Cazan Romeo, Drețcanu, Gubandru și Nicula Vasile. Da, deci sunt în sală colegii. E în ordine.

Bun, voiam să mă asigur că sunteți în sală. Este în ordine că vreți să verificați dacă merge sistemul. Deci marele avantaj al acestui sistem este acela că el asigură transparența privind responsabilitatea votului. Și vom putea, în felul acesta, să vedem, de fiecare dată, felul în care fiecare parlamentar s-a pronunțat pe o chestiune, sigur pe chestiunile importante.

Bine. Revenim la proiectul de lege. Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? Nu. Ne întoarcem la dezbaterea pe articole. Sau trecem la dezbaterea pe articole. Vă rog să urmăriți raportul comisiei.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt. Titlul legii este aprobat.

În continuare sunt foarte multe texte la care nu se propun modificări. La pct.5 din raport, comisia propune o modificare. Dacă sunt observații? Nu sunt. Propunerea comisiei este aprobată.

La pct. 6, de asemenea, sunt câteva modificări, spre exemplu la lit.h). Dacă sunt observații? Nu sunt observații? Propunerea comisiei este aprobată.

La pct.7 din raport. Vă rog să observați că punctele... sau trebuie făcută o renumerotare, n-am să mai revin la această chestiune.

La pct.11 din raport, referitor la art. 7, se propune o modificare care este determinată de denumirea actuală a ministerului. Sunt observații? Nu sunt observații. Propunerea a fost aprobată.

La pct.12, referitor la art.8, se propune o modificare de către comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Amendamentul este aprobat.

Pct.14 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Propunerea comisiei este aprobată.

La pct.21 din raport, referitor la art.15, vă rog să observați propunerile comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Propunerile au fost aprobate.

La pct.22, dacă sunt observații față de propunerile comisiei? Nu sunt. Propunerile au fost aprobate.

La pct.24 din raport, referitor la art.23, sunt obiecții?

Da, vă rog, domnule deputat.

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Mihei Adrian, vicelider al Partidului Conservator.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Este o problemă care a fost ridicată și în cadrul comisiei de industrie și servicii și în discuțiile pe care le-am avut ulterior cu domnul ministru al economiei și comerțului, domnul Codruț Sereș, nu suntem de acord și, de asemenea, ministerul nu este de acord cu subpunctul 2, "Sucursala cercetări nucleare Pitești din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, denumită în continuare SCN, trece ca institut de interes național cu personalitate juridică sub autoritatea AN, schimbându-și denumirea în Institutul Național de Cercetări Nucleare Pitești".

Deci, ministerul și Grupul parlamentar al Partidului Conservator nu sunt de acord cu această trecere a Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare în cadrul Institutului Național de Cercetări Nucleare Pitești.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum s-a prezentat, într-adevăr, în cadrul Comisiei au avut loc unele discuții contradictorii vizavi de acest articol, întregul articol 23, și noi am dori ca inițiatorul, respectiv Agenția Nucleară și cu Ministerul Economiei și Comerțului, să vină cu un punct de vedere comun și, ca atare, comisia solicită să fie retrimis acest articol în comisie pentru o discuție în ziua de mâine, poimâine, când avem comisie, ca să venim cu o completare, cu un punct de vedere clar din partea celor două instituții care sunt actualmente în dispută în ceea ce privește trecerea acestei sucursale de la Pitești în subordinea Agenției Nucleare din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat.

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O problemă de procedură. Sigur că există un punct de vedere al unuia dintre colegii noștri, domnul deputat Mihei. Există punct de vedere la nivelul conducerii lucrărilor comisiei, aici, în cadrul plenului, dar ca procedură, pentru că se solicită retrimiterea la comisie, vrem să aflăm aici, în plen, punctul de vedere al reprezentantului inițiatorului, pentru că acest text a trecut prin comisie cu aprobarea reprezentantului inițiatorului.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului. (Inițiatorul răspunde că este de acord)

Cu care dintre punctele de vedere? Vă rog să mergeți la microfon.

Domnul Valică Gorea:

În cadrul comisiei, noi am fost de acord cu acest amendament, așa cum a fost formulat și, de altfel, din cei 21 de membri în comisie prezenți au votat toți.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă rog.

Deci, susțineți amendamentul așa cum este, înțeleg.

Domnul Valică Gorea:

Susținem amendamentul așa cum este.

Domnul Adrian Năstase:

Bun. Dar, în aceste condiții, eu am să supun...deci, înțeleg că sunt puncte de vedere diferite, ceea ce este normal în cadrul dezbaterilor. Așa că eu am să supun, cum am făcut și până acum, amendamentul respectiv din partea comisiei, așa cum figurează în raport la pct.24, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Nu, în formula actuală.

Iertați-mă. Vă rog stimați colegi, rog comisia să clarifice sensul votului.

Stimați colegi,

Suntem în următoarea situație: a existat un anumit text inițial, la Senat nu s-a propus modificarea, deci, practic, avem două soluții până la urmă; fie mergem pe soluția pe care o susține inițiatorul și care a fost sprijinită de către toți membrii comisiei la votul care s-a exprimat pe acest amendament, și atunci modificăm textul art.23, fie respingem amendamentul comisiei și, în aceste condiții, în condițiile sigur în care unul dintre colegi, care înțeleg că n-a avut un amendament la această chestiune, dar care acum și-a exprimat un anumit punct de vedere, deci, în aceste condiții, ar rămâne textul inițial din proiectul de lege.

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Valică Gorea:

Dacă-mi permiteți, inițiatorul este de acord cu retrimiterea la comisie.

Domnul Adrian Năstase:

Bun, asta este problema dumneavoastră personală, că sunteți de acord. Asta nu schimbă cu absolut nimic. Din punctul de vedere al procedurii, este vorba de un text care, la acest moment, trebuie să fie clarificat printr-un vot.

Vă rog. Domnul Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Sunt niște divergențe de păreri și v-aș ruga dacă sunteți de acord măcar în câteva zeci de secunde să mai explice o dată de ce este de acord cu o propunere și nu cu alta. Ori, domnul președinte de comisie, ori inițiatorul, pentru că sunt puțin așa... mie nu mi-e clar cum să votez, cum e mai bine.

Dacă ați fi de acord, ar fi bine.

Vă mulțumesc.

Adică părțile pozitive sau negative. De ce sunteți de acord sau de ce nu sunteți.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Este vorba de o modificare practic a textului propus de inițiator inițial, trecut și votat la Senat și amendat în comisia noastră. Și este un articol prin care un institut, o sucursală, sucursala respectiv de la Pitești, un institut de cercetări nucleare trece odată cu aprobarea acestui proiect de lege din subordinea Regiei Autonome pentru Activități Nucleare (R.A.A.N. Turnu Severin), respectiv din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului în subordinea Agenției Nucleare nou creată cu această lege.

Având în vedere faptul că noi deja am aprobat Legea bugetului de stat pentru 2006, implică niște implicații, apar niște implicații și este o dorință, o solicitare a domnului ministru Sereș ca să retrimitem în comisie să mai rediscutăm o dată ca să fie clar pentru toată lumea, și pentru minister, și pentru agenția nou creată, ce se va întâmpla cu această sucursală, respectiv a Institutului, a R.A.A.N.-ului.

Dacă am fost destul de clar, domnule Tudor?! Asta este practic problema, pentru că a fost la mijloc o interpretare greșită la momentul respectiv a acestui amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este pentru prima dată când găsim această divergență de păreri în legătură cu proiectele care ne sunt înaintate în această legislatură, divergență chiar în interiorul inițiatorului, mă refer la guvern, în care un ministru are un punct de vedere, alt ministru are alt punct de vedere și o să vedeți că ne mai întâlnim cu un astfel de aspect.

Acum, dacă inițiatorul a insistat că își retrage susținerea respectivă, domnule președinte, sigur că motivația pe care n-a făcut-o și, pur și simplu, este o lipsă oarecum, să-i spunem așa, de "simpatie" față de acest forum al Parlamentului, în care consideră că își retrage această susținere fără să motiveze absolut nimic și colegul Marcu are perfectă dreptate, suntem în totală bulversare, nu știm ce să votăm la ora aceasta, cât este de justificată respingerea, retragerea sau retrimiterea la comisie.

Trebuie să clarificăm. Deci, inițiatorul, domnule președinte, ca procedură, să vină să-și susțină acum, după cum a susținut în prima parte a acestei zile, susținerea, să susțină acum retragerea susținerii și să găsim o modalitate să votăm în cunoștință de cauză. Retrimitem la comisie sau rămâne textul inițial venit de la Senat?

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule Marton Arpad.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

A existat aici o propunere procedurală de retrimitere la comisie. Din discuțiile purtate de la acest microfon, cel puțin pentru grupul nostru parlamentar, un singur lucru este clar, că există o divergență și susținem în continuare retrimiterea la comisie a legii pentru că, dacă trecem direct la votarea unuia sau altuia dintre articole, și pe urmă ne dăm seama că am greșit, atunci, din punct de vedere procedural, va fi mult mai greu să retrimitem la comisie.

Ca atare, domnule președinte, solicit ca prima dată să supuneți votului retrimiterea la comisie, pe urmă să supuneți votului, așa cum cere Regulamentul, varianta comisiei, urmând să rămână de supus votului varianta venită de la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Credeam că lucrurile sunt mai simple și mai clare, dar eu cred că, într-adevăr, este nevoie de o discuție la comisie, pentru că, cum să spun, deja nu mai e o chestiune de procedură, este o chestiune de conținut și dacă președintele autorității respective în cinci minute își schimbă părerea în legătură cu o chestiune de esență, înseamnă că sunt niște probleme chiar foarte serioase ori de natură politică, ori de natură tehnică. Nu știu care prevalează în această chestiune, așa că am să supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie până când aceste elemente vor fi clarificate și să vedem ce anume va prevala, elementul politic sau elementul tehnic.

Cine este pentru retrimiterea la comisie? Cu mâna ridicată, vă rog. Vă rog să numărați. 96 voturi pentru.

Împotrivă? 68 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Rezultatul votului: 96 de voturi pentru, 68 împotrivă, 5 abțineri.

Stimați colegi,

S-a decis retrimiterea la comisie pentru reexaminarea art.23 alin.2 și cu consecințele sigur, naturale, care apar în funcție de eventuale modificări de statut.

Bun. Întrerupem aici dezbaterea pe acest proiect de lege. Eu nu știu ce consecințe pot să apară mai departe în funcție de aceste elemente, așa că întrerupem dezbaterile la acest punct. Termen, o săptămână.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 1:42
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro