Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.196/12-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 05-12-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 5, 2005

5. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:

 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Începem ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări.

Înțeleg că domnul secretar de stat Alexandru Mircea lipsește. Este vorba de o întrebare din partea domnului Zgonea.

De asemenea, domnul deputat Mircia Giurgiu a primit în scris, am înțeles, răspunsurile din partea domnului secretar de stat Alexandru Mircea.

Domnul Valeriu Zgonea nu este aici; nu este nici domnul Alexandru Mircea.

Domnul Jean Cătălin Sandu nu este aici, pentru a-i răspunde domnului Mircia Giurgiu.

Domnul Nicolae Flaviu Lazin, domnul secretar de stat nu este aici, pentru a-i răspunde domnului Valeriu Zgonea, care nici dânsul nu este aici, este la Bruxelles.

Domnul Lazin nu este nici pentru domnul Mircia Giurgiu, care este aici.

Domnul secretar de stat Virgil Crecan nu este aici, pentru a răspunde domnului Mircia Giurgiu.

 
Petru Călian

Doamna secretar de stat Cristina Manda este aici, pentru a răspunde domnului deputat Petru Călian, care așteaptă cu interes răspunsul. Da?

Vă rog. Doamna secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Doamna Maria Cristina Manda (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimate domnule deputat,

La întrebarea formulată de dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților și adresată ministrului justiției, referitoare la indemnizația încasată în calitate de membru al C.S.M., vă aducem la cunoștință următoarele:

Cuantumul lunar al indemnizației nete acordate fiecărui membru al Consiliului Superior al Magistraturii este de 2.580 lei RON.

Indemnizația membrilor Consiliului Superior al Magistraturii a fost stabilită conform art.55 alin.2 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii primesc lunar pentru activitatea desfășurată indemnizația prevăzută în Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată prin Legea nr.347/2003, respectiv 55% din indemnizația unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Precizăm faptul că indemnizația menționată nu se acordă per ședință, ci lunar, indiferent de numărul ședințelor care s-au desfășurat pe perioada unei luni.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat. Aveți două minute pentru comentarii.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Distinsă doamnă secretar de stat,

Răspunsul a fost foarte bun, în sensul că a fost exact pe lângă subiect. 1 Din momentul în care discutăm despre o indemnizație, se înțelege foarte clar că este vorba despre indemnizație de ședință, la fel cum se întâmplă, de exemplu, în consiliile locale. În cazul în care nu participi la acele ședințe, mi se pare firesc să nu încasezi indemnizația de ședință, chiar dacă se calculează lunar și este de circa 2.560 RON.

În consecință, nu sunt mulțumit de răspuns și, mai mult de atât, o să fac din nou o interpelare, de această dată, și sper să fie prezentă doamna Monica Macovei, pentru că este o problemă personală a dânsei. Eu am spus, prin această întrebare, că sunt sume încasate, sume necuvenite, care trebuie urgent virate înapoi statului, pentru că sunt bani publici. Repet, indemnizația este indemnizație de ședință. Salariul, într-adevăr, este cu totul altceva, dar, aici, clar, ați spus și dumneavoastră, vorbim despre indemnizație.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna secretar de stat, dacă veți să mai comentați, aveți dreptul la două minute.

Chestiunea aceasta este închisă, dumneavoastră puteți s-o mai comentați, dacă doriți. Dacă nu, rămâne dânsul cu nemulțumirea respectivă. Da? Vă rog.

 
 

Doamna Maria Cristina Manda:

Ședințele Consiliului Superior al Magistraturii nu au caracterul, din punct de vedere juridic, al unei ședințe de consiliu de administrație. Deci, activitatea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este remunerată pentru întreaga perioadă pe care dânșii o desfășoară în cursul unei luni. Deci, indemnizația nu se acordă per ședință, ci este vorba de ceea ce face fiecare dintre dânșii pe parcursul unei luni, pentru că, trebuie să știți că acele întâlniri care au loc, fie săptămânal, fie chiar de două ori pe săptămână, câteodată, au în spate o bază a unei munci absolut zilnice, pe care fiecare dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de grupul de lucru din care face parte, există un regulament aprobat de către C.S.M., deci, în funcție de grupul din care face parte membrul Consiliului Superior al Magistraturii depune această muncă absolut zilnic. Asta pentru a lămuri această, sper eu, chestiune a acestei indemnizații care poate este impropriu denumită indemnizație. Ea are, de fapt, caracterul unui salariu cuvenit membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

 
Mircia Giurgiu

Continuăm cu o altă întrebare, de data aceasta adresată de domnul deputat Mircia Giurgiu tot doamnei secretar de stat. Sunt de fapt două întrebări, una referitoare la memoriul domnului Romul Mircea Gavrilă și începem cu aceasta. După aceea o altă întrebare, referitoare la memoriul domnilor Vale Aurel și Vale Ileana din Cluj-Napoca.

Doamna secretar de stat, dacă doriți să răspundeți.

 

Doamna Maria Cristina Manda:

Domnule președinte, mulțumesc mult de tot.

Vreau, în primul rând, să-mi cer scuze pentru prima interpelare. Am explicat domnului deputat. Cred că este o disfuncționalitate. Nu-mi apărea pe ordinea de zi pentru astăzi și o să transmit, cât de repede, dacă nu s-o fi transmis deja, răspunsul în scris domnului deputat.

Cât privește cea de-a doua interpelare la care la fel, noi am transmis deja răspunsul în scris, să-mi îngăduiți următoarele:

Stimate domnule deputat, la întrebarea formulată de dumneavoastră, adresată ministrului justiției, referitoare la soluționarea memoriului formulat de petiționarii Vale Aurel și Vale Ileana din Cluj, vă comunicăm următoarele: analizând conținutul întrebării și al memoriului anexat se constată că petenții au avut calitatea de recurenți pârâți într-o cauză judiciară soluționată de Înalta Curte de Casație și Justiție și se solicită verificarea urgentă a modului de judecare a cauzei despre care se face vorbire în memoriu, cu precizarea unui punct de vedere referitor la acesta. Din conținutul întrebării rezultă că recursul declarat de petiționari împotriva deciziei pronunțată de Curtea de Apel Cluj a fost respins.

În conformitate cu prevederile art.124 din Constituția României, republicată, justiția se înfăptuiește în numele legii, fiind unică, imparțială și egală pentru toți, iar judecătorii sunt independenți și se supun numai legii, iar în raport de dispozițiile art. 129 din Legea fundamentală împotriva hotărârilor judecătorești părțile interesate au posibilitatea de a exercita căile de atac.

Ministrul justiției nu are abilitatea legală de a formula aprecieri, de a emite opinii sau puncte de vedere cu privire la cauzele judiciare în curs de judecată aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau soluționate de către acestea și nici nu poate dispune verificarea modului de soluționare a cauzelor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Într-adevăr această cauză a fost judecată, s-a terminat și există această familie care și-a pierdut casa cu toate că a cumpărat-o. O să înainteze, probabil, la organizațiile internaționale acest memoriu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Doamnă secretar de stat, vă mulțumesc foarte mult.

Mai era o solicitare, din partea domnului Zgonea, dar nu este aici, așa că îi transmiteți în scris. Da? Bine.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul secretar de stat Constantin Popescu, pentru domnul deputat independent Mircia Giurgiu.

Este vorba de o întrebare referitor la întâlnirile avute cu salariații de la Societatea Comercială "Aversa" S.A.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Constantin Popescu (secretar de stat, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voiam să vă informez că am avut o discuție cu domnul deputat. Ministerul Mediului nu a achiziționat și nu are nici un contract de furnizare pentru pompele produse la "Aversa".

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să ridicați puțin microfoanele, ca să se audă bine în sală.

 
 

Domnul Constantin Popescu:

Deci, Ministerul Mediului nu are nici un contract de furnizare de pompe de la "Aversa". În situația în care există datorii neachitate nu se referă la Ministerul Mediului.

mi-aduc aminte că am avut o singură discuție, la primele inundații din Banat, dacă putem utiliza pompele "Aversa". Din păcate dânșii fabricau electropompe și nouă ne trebuiau motopompe. Deci, ăsta este răspunsul.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat, dacă doriți să comentați?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Am solicitat această întrebare Ministerului Mediului fiindcă speram ca acesta să încerce sau să intervină cumva să fie salvată această societate producătoare de motopompe pentru că este singura producătoare din țară și probabil că dacă ar fi retehnologizată sau sprijinită într-un fel, am putea să ne descurcăm la noi în țară cu motopompe și să nu așteptăm ajutor de la alții.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, ar fi foarte bine.

Deci suntem cu toții de acord că ar fi foarte bine dacă s-ar întâmpla în felul ăsta.

Vă mulțumesc.

Mai departe vreau să vă informez că a venit domnul vicepreședinte Jean-Cătălin Sandu, de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, și va răspunde la o întrebare formulată de domnul deputat Mircia Giurgiu, referitoare la privatizarea Societății Comerciale Somvetra Gherla, din județul Cluj.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Jean-Cătălin Sandu (vicepreședinte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului):

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la situația Somvetra Gherla precizăm că pachetul de acțiuni aferent deținut de AVAS a fost vândut către SC Feromat SA București care, prin contractul de vânzare-cumpărare acțiuni, și-a constituit o serie de obligații contractuale care nu au ajuns însă la scadență. În ce privește intenția liderului sindical de a solicita rezilierea contractului de privatizare, vă comunicăm că până în prezent nu există condițiile legale de a se proceda la desființarea contractului, întrucât nici una din clauzele rezolutorii prevăzute în contract nu a fost îndeplinită.

AVAS a solicitat cumpărătorului, prin adresa VP 3655/25.10.2005, toate documentele justificative prin care să se ateste îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv angajamente investiționale cu scadență la data de 20.12.2005.

Prin aceeași adresă cumpărătorul a fost notificat să procedeze întocmai la acceptarea ofertelor contractuale de natură socială, îndeplinirea la termen a angajamentelor de investiții, garantarea realizării volumului investițional aferent etapei a doua prin constituirea de garanții suplimentare, conform prevederilor din contract.

În situația în care cumpărătorul nu se va conforma acestor prevederi contractuale AVAS va proceda la aplicarea sancțiunilor prevăzute în contract, inclusiv cea de reziliere a acestuia.

În legătură cu obligația de investiții pentru dezvoltare, pentru management și capital de lucru, asumată de cumpărător pentru primul an, menționăm că aceste angajamente nu au ajuns la scadență, iar AVAS nu are temei legal sau contractual pentru a determina cumpărătorul să realizeze angajamente înainte de îndeplinirea termenelor prevăzute în contractul de privatizare.

Vă mulțumesc mult.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat, dacă doriți să comentați?

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc domnule vicepreședinte al AVAS, dar aici este o problemă serioasă fiindcă încă din luna februarie a acestui an am atras atenția că la această societate nu este în regulă ce se întâmplă.

Acel cumpărător nu și-a achitat absolut nici o obligație, ba mai mult, a vândut căminul de nefamiliști. Din moment ce a cumpărat fabrica cu 1.250.000.000 a vândut căminul de nefamiliști cu 4 miliarde. Dintr-un foc și-a recuperat de 4 ori suma. Nu a plătit datoriile către DISTRIGAZ, a acumulat peste 20 de miliarde în acest an. Nu și-a achitat nici o datorie față de cele pe care le-a acceptat în contractul de vânzare-cumpărare, este vorba de investiții, de capital de lucru și de mediu.

Într-adevăr, data scadentă spuneți că nu a trecut, posibil, dar atâta vreme cât cumpărătorul respectiv a trimis o adresă către AVAS în data de 9 noiembrie prin care spunea că nu poate să-și țină promisiunile, AVAS nu a făcut absolut nimic, iar în data de 11 noiembrie DISTRIGAZ a oprit gazul, și în acest fel peste 650 de salariați din municipiul Gherla au rămas fără muncă, fără nici un venit și, datorită faptului că toate intervențiile noastre nu au fost luate în seamă, așa considerăm noi, în acest moment, în municipiul Gherla, cu o populație de peste 19 mii de locuitori, aproape fiecare familie a rămas fără un sprijin, fiindcă nu mai au nici un venit, așa că vă rog să luați toate măsurile legale pentru a afla ce se întâmplă, cine a avut interesul să închidă această societate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule vicepreședinte, doriți să mai comentați ?

Vă rog, aveți cuvântul.

Aveți două minute.

 
 

Domnul Jean-Cătălin Sandu:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

În măsura în care contractul nu va fi respectat, mai sunt două săptămâni, 3 săptămâni până la scadența obligațiilor contractuale, dacă lucrurile stau tot așa, bineînțeles că se vor aplica sancțiunile contractuale: desființarea contractului și revenirea pachetului de acțiuni înapoi la AVAS.

Mulțumesc mult.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

 
Horia Victor Toma

Încheiem aici secvența consacrată răspunsurilor ..., ba nu, iertați-mă.

Din păcate, domnul Horia Victor Toma, de la PNL, iertați-mă, eu nu mai bat așa de bine până acolo. Doriți să mai prezentați întrebarea sau poate domnul Șeitan să vă prezinte direct răspunsul?

   

Domnul Horia Victor Toma:

Aș dori răspunsul.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă rog, aveți cuvântul domnul Mihai Șeitan - secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, referitor la recalcularea pensiilor.

 
 

Domnul Mihai Constantin Șeitan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc, domnule deputat, pentru întrebare.

Vreau să spun foarte succint, am să transmit și materialul, răspunsul scris.

Trebuie spus că Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin Casa de Pensii a reușit să finalizeze a patra etapă de recalculare a pensiilor din sistemul public, și se referă la persoanele care au ieșit la pensie înainte de 1 aprilie 2001.

Trebuie să spun că toate aceste persoane vor primi pensiile majorate, recalculate, acolo unde sunt majorate, dar și celelalte, începând cu data de 14 decembrie, deci se pun și în plată în luna aceasta.

Mai vreau să spun că în această etapă au fost recalculate 1.173.744 de dosare, dintre acestea, 660.870 obțin o valoare mai mare, un punctaj mai mare, deci sume mai mari, sigur, diferențiate, creșterea medie pentru aceste persoane reprezentând 24,78%, față de pensiile pe care le-au avut anterior. Mai vreau să spun faptul că ceilalți, adică 512.868, care obțin un punctaj mai mic din calcul, vor rămâne cu pensiile pe care le au acum în plată. Deci, nu se diminuează acum pensiile.

Toate aceste persoane, pentru că numai pentru această etapă se cheltuiesc cam 55 de milioane de lei noi, toate aceste persoane pot, și celelalte care au fost recalculate în primele etape și cele care sunt recalculate acum, în ultima etapă, să-și aducă documente de completare, dacă consideră că sunt lipsuri în documentele sau în cartea de muncă pe care am supus-o recalculării, în următorii 3 ani. Dacă aduc aceste acte se recalculează pensiile și obțin diferențele retroactiv de la momentul la care au avut dreptul la recalculare.

În final, aș vrea să spun că din total, pe toată durata acestei etape, proceduri lungi și anevoioase de recalculare, am recalculat 3.554.474 de dosare de pensii. Dintre acestea, 1.614.405 persoane, adică 45,38% au avut creșteri, deci punctaje mai mari, media acestor persoane fiind de 21,3% și, în final aș mai spune un lucru, pe data de 12 decembrie, înainte cu 2 zile de a începe plata efectivă, pe care sperăm să o terminăm înainte de crăciun pentru toată lumea, toate județele, casele de pensii din județe, vor face conferințe de presă prin care vor anunța în detaliu rezultatele acestei recalculări, cu date concrete, cu pensii maxime, pensii minime, tranșe și așa mai departe, pentru fiecare județ. Așa se întâmplă și în București și la nivel central.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă doriți să comentați? Nu. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Am epuizat secțiunea referitoare la răspunsurile orale la întrebări.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 17:32
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro