Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.208/27-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005

10. Prezentarea Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2004.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Invit la tribună pe domnul Tudor Balta, membru al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pentru a prezenta o sinteză scurtă, Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Vă rog.

Rog Comisiile pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

(Din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, este prezent domnul președinte Nicolae Eugen Crișan.)

Vă rog eu foarte mult. E o onoare pentru noi. Vă rog, vă ascultăm cu cea mai mare plăcere.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Nicolae Eugen Crișan - președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați domni parlamentari,

În ce privește sinteza Raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pe 2004, vreau să menționez că el a fost prezentat în termenul legal, aprobat de Consiliul C.S.A..

În 2004, activitatea desfășurată s-a orientat, îndeosebi, în trei direcții majore:

  • îndeplinirea angajamentelor de armonizare a legislației cu directivele europene și practicile internaționale în domeniu;
  • controlul și supravegherea operatorilor din piață;
  • întărirea capacității de supraveghere.

Din punct de vedere legislativ, în 2004, au fost modificate și completate, potrivit legislației europene, cele două legi de bază, respectiv, Legea nr.32/2000 și Legea nr.136/....

Urmare a modificărilor produse în ceea ce privește legislația, s-au emis și o serie de norme în aplicarea legii, reglementând aspecte, precum controlul intern, actualizarea limitelor de capital, liberalizarea graduală a tarifelor la răspunderea civilă auto obligatorie și obligativitatea de furnizare către clienți a unor informații de către societățile de asigurări și intermediarii din domeniu.

De asemenea, s-a pus la punct legislația necesară funcționării Fondului de protejare a victimelor străzii, acesta fiind în prezent operațional.

În ceea ce privește activitatea de control și supraveghere, în 2004 au fost efectuate controale la 15 societăți de asigurări și 35 de brokeri de asigurare. Au fost aplicate toate tipurile de sancțiuni prevăzute de către legea în vigoare.

Întărirea capacității administrative și de supraveghere s-a realizat, în principal, prin angajarea de personal suplimentar, participarea la cursuri de perfecționare profesională, participarea la comitete de lucru ale asociațiilor internaționale ale supraveghetorilor în asigurări, semnându-se, de asemenea, o serie de memorandumuri cu autoritățile similare de supraveghere din Germania, Polonia, Slovenia, Bulgaria și Austria.

În ceea ce privește alte activități desfășurate de Comisie, ele sunt detaliate în raportul prezentat, așa cum am arătat, și publicat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

În final, vreau să relev colaborarea pe care am avut-o cu membrii Comisiilor pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ale Senatului și Camerei Deputaților.

De asemenea, mulțumim președinților celor două comisii pentru sprijinul acordat.

În final, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez sărbători fericite.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumim, domnului președinte Crișan.

Îl invit pe domnul președinte Vosganian să prezinte raportul celor două Comisii pentru buget, finanțe din Camera Deputaților și Senat.

Aveți cuvântul.

Domnul Varujan Vosganian:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul comun al Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților și Senat, care au fost sesizate cu raportul în fond.

Comisiile de specialitate ale celor două Camere apreciază că în cursul anului 2004, C.S.A. a rezolvat problemele apărute la societățile de asigurare și activitatea C.S.A. s-a desfășurat conform prevederilor actelor normative în vigoare.

În baza Regulamentului de funcționare al celor două Camere, comisiile reunite propun plenului Parlamentului supunerea spre dezbatere a raportului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind activitatea desfășurată și evoluția pieței de asigurări în anul 2004, în virtutea acestei concluzii favorabile.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt luări de cuvânt, stimați colegi? Dacă nu, raportul este favorabil, este pozitiv, să luăm act de dezbaterea lui, să le dorim succes în continuare și mare atenție ca totul să meargă bine, fără accidente.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 5:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro