Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.208/27-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005

11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice, aferente anului 2003 și proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003.
 

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Stimați colegi, vă propun să dăm cuvântul doamnei secretar de stat Doina Dascălu, din Ministerul Finanțelor Publice, pentru a prezenta atât proiectul de Lege de aprobare a contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice, aferente anului 2003, dar și proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003.

Deci, vă rog să le prezentați pe amândouă, să câștigăm timp, să facem o singură dezbatere, dacă este cazul.

Vă ascultăm, vă rog.

Doamna Doina Dascălu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Permiteți-mi să prezint cele două proiecte de acte normative. Ele se referă la aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2003.

Aceste conturi sunt prezentate pe anul 2003 conform prevederilor Legii finanțelor publice. Ele arată, atât la venituri, cât și la cheltuieli, cifre care conduc, pe anul 2003, la un deficit bugetar de 1,5% pentru bugetul de stat, la fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, atât veniturile, cât și cheltuielile conduc la un deficit de aproximativ 8213,8 miliarde lei, iar ultima componentă a acestui proiect - contul general al datoriei publice a statului - arată, pentru sfârșitul anului 2003, un sold al datoriei publice interne de 115.100,7 miliarde lei, iar soldul datoriei publice externe, la aceeași dată, de 12.157,3 milioane dolari.

Aceste cifre, prezentate în raport cu reglementările contabile, arată cifrele în execuție, motiv pentru care vă rugăm să fiți de acord și să aprobați legea care reglementează și generează aprobarea acestor cifre.

În ce privește contul general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetului asigurărilor pentru șomaj, la fel, prezintă cifrele în execuție, conform reglementărilor Legii finanțelor publice. Prima componentă a contului arată veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, care conduc, pentru anul 2003, la un excedent de 1500,6 miliarde lei. În ce privește contul de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj, acesta s-a încheiat la sfârșitul anului 2003, cu un excedent de 2967,4 miliarde lei. Sunt cifre contabile, care demonstrează realizările anului 2003.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Îl invit pe domnul președinte Varujan Vosganian.

Domnule senator, vă rog să prezentați raportul comun al celor două Comisii pentru buget, finanțe și bănci, atât la bugetul asigurărilor de stat și cât și la asigurări sociale, pentru 2003, ambele rapoarte.

Vă ascultăm.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte,

Raportul comun la proiectele de lege menționate este înaintat de cele două comisii, având anexă o seamă de amendamente respinse.

Comisiile reunite pentru buget, finanțe, bănci propun plenului votul pozitiv la aceste rapoarte.

Așadar, raportul comisiilor reunite este favorabil, iar în anexă veți găsi o seamă de amendamente respinse.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi, vom merge pe următoarea procedură: întâi, legat de contul general de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție a bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice, aferente anului 2003.

Titlul legii.

Sunt obiecțiuni? Vă rog să ridicați mâna. Nu sunt.

Art.1. Avem obiecțiuni? Nu.

Art.2. Avem obiecțiuni? Inclusiv anexele. Nu sunt obiecțiuni.

Art.3. Sunt obiecțiuni? Nu.

Art.4. Sunt obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

La proiectul de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pentru anul 2003.

Legat de titlu, sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Art.1. Avem observații? Nu avem.

La art.2 sunt observații? Nu sunt.

La art. 3, cu referire la anexe, sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc foarte mult.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 5:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro