Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.208/27-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005

23. Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005.

Dau cuvântul doamnei președinte Anghelache.

Vă rog, foarte pe scurt!

Doamna Gabriela Anghelache - președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare:

Mulțumesc, domnule președinte.

Foarte pe scurt, necesitatea rectificării Bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005 decurge din faptul că, după aprobarea bugetului de către Parlament au fost aprobate proiecte de asistență tehnică DUTCH-Grant cu Banca Mondială pentru care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare are obligația de co-finanțare.

Sumele respective nu au fost prevăzute în buget, motiv pentru care s-a procedat la o realocare a veniturilor pe acest capitol de cheltuieli și, de asemenea, având în vedere evoluția favorabilă a tranzacțiilor pe piața de capital și veniturile suplimentare obținute în cursul anului 2005, s-a procedat la majorarea anumitor surse de venit sumelor respective prevăzute în buget și realocarea acestor sume suplimentare către capitolul de cheltuieli menționat.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Îl invit pe domnul președinte Mihai Tănăsescu să prezinte raportul comun al celor două Comisii pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Aveți cuvântul, vă rog!

Domnul Mihai Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile permanente ale celor două Camere au fost sesizate în fond și au aprobat cu unanimitate de voturi aceste modificări la bugetul de venituri și cheltuieli.

Vă propunem, domnule președinte, să fiți de acord să supuneți dezbaterii și aprobării această rectificare, în forma în care a fost prezentată.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Dacă sunt intervenții?

Înțeleg că nu.

Avem raport favorabil, fără amendamente.

Vă consult, legat de titlul hotărârii, dacă sunt intervenții?

Nu sunt.

La art.1, sunt observații?

Nu avem.

La art.2?

Nu sunt.

La art.3?

Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Hotărâre în ansamblu.

Vă rog să votați.

Cine este pentru?

Mulțumesc forte mult.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 14:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro