Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.208/27-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005

24. Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006.

Doamna președinte Anghelache, vă rog, o scurtă prezentare.

Doamna Gabriela Anghelache - președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare:

Domnule președinte,

Vă rog să-mi permiteți să supun atenției dumneavoastră proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale al Valorilor mobiliare pe anul 2006.

Bugetul a fost întocmit cu excedent.

Am respectat sursele de venit așa cum sunt ele prevăzute în statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Legea nr.514/2002, precum și în Regulamentul privind încasarea și gestionarea veniturilor proprii.

Comisia se autofinanțează în integralitate din venituri proprii, sursele de venit provin în cea mai mare parte, respectiv în proporție de 33% din tranzacții derulate pe piețele reglementate, 21% din venituri provenind de la organismele de plasament colectiv și aproximativ 20% din venituri, din tarife și comisioane pentru servicii prestate entităților care sunt supravegheate și controlate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

În ceea ce privește partea de cheltuieli, cea mai mare parte a cheltuielilor, aproximativ 70% reprezintă cheltuielile de personal, ponderea acestor cheltuieli este foarte mare, având în vedere faptul că angajații Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare trebuie să fie persoane cu specializare deosebită pentru a asigura supravegherea și pentru a asigura reglementări care sunt favorabile dezvoltării pieței de capital.

Totodată în evaluările care au fost făcute de către Uniunea Europeană s-a cerut creșterea capacității administrative a comisiei și reducerea fluctuației de personal.

Cheltuielile de capital sunt în proporție de 7% și se are în vedere problema sediului acestei autorități a pieței, iar cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în proporție de 15%, în cadrul acestora se regăsesc

și cheltuielile privind asistența tehnică, expertiza și partea ce revine Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru cofinanțare în cadrul proiectelor ce urmează să se deruleze cu Banca Mondială și în anul următor.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult, doamna președinte.

Domnul președinte Varujan Vosganian va prezenta raportul celor două comisii.

Domnul Varujan Vosganian:

Domnule președinte,

În conformitate cu Regulamentul de funcționare al celor două Camere, Comisiile noastre pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital au analizat proiectul de buget și au hotărât cu majoritate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare plenului celor două Camere, proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006, în forma prezentată în Anexă.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc. Intervenții dacă sunt?

Doamna vicepreședinte, doamna deputat, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Grațiela Iordache:

Știam că mă pot baza pe sprijinul dumneavoastră, stimați colegi și vă mulțumesc. (Discuții în sală.)

30 de secunde, un minut, depinde cât de mult țipați.

Dacă mai țipați, stau și o oră. (Discuții în sală.)

Încep prin a vă spune că noi, cei din Grupul conservator vom susține acest proiect de buget prezentat dumneavoastră. (aplauze)

Sunt onorată!

În același timp, însă, solicităm Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare ca nivelul ridicat al cheltuielilor de personal să se traducă într-o creștere a calității serviciilor pe care le prestează către piața de capital, către investitori, cei care, în ultimă instanță finanțează activitatea acestei instituții.

Considerăm că este necesar ca această instituție să-și stabilească obiectivele pentru anul 2006, iar printre aceste obiective să fie și ridicarea calificării și profesionalismului personalului CNVM.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Să-i mulțumim doamnei deputat Grațiela Iordache, am înțeles mesajul.

Vă rog, dacă mai sunt intervenții?

Din sală: Nu sunt.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu sunt.

Stimați colegi, dacă aveți la titlul hotărârii observații?

La art.1?

Din sală: Nu.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Nu.

La art.2?

Din sală: Nu sunt.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Obiecțiuni la art.3?

Nu sunt.

La anexă?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în totalitate.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 14:44
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro