Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.208/27-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005

3. Prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată de Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații în perioada 2002-2004.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Vă rog să-mi permiteți să invit la microfon pe domnul Radu Stroe, președintele Comisiei comune permanente pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI care ne va prezenta o sinteză a celor 3 rapoarte, inclusiv a rapoartelor de activitate ale comisiei.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Radu Stroe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Domnilor invitați,

Voi prezenta o sinteză a co-rapoartelor Comisiei comune permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații privind activitatea Serviciului Român de Informații, pe perioada 2002-2004.

Permiteți-mi să dau citire sintezei.

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr.30/1993, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații prezintă acest co-raport privind activitatea desfășurată de SRI în perioada 2002-2004, având în vedere următoarele:

 1. rezultatele activităților de control realizate în această perioadă asupra constituționalității activității Serviciului Român de Informații, a capacității acestuia de a-și îndeplini atribuțiile;
 2. a evaluării materialelor de informare puse la dispoziție de Serviciul Român de Informații;
 3. a dezbaterii în cadrul comisiei a rapoartelor privind activitatea Serviciului Român de Informații în perioada de referință;
 4. analizării răspunsurilor oferite de Serviciul Român de Informații la întrebările formulate de comisia parlamentară;
 5. concluziile desprinse din scrisorile, memoriile și audierile care au făcut obiectul activității comisiei.

În urma analizei efectuate, comisia constată că rapoartele Serviciului Român de Informații răspund exigențelor controlului parlamentar, oferind elementele de apreciere și concluzionare asupra modului în care serviciul a acționat pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite prin lege.

În același timp, rapoartele oferă o diagnoză pertinentă asupra stării securității naționale, fiind prezentați principalii factori de risc, precum și vulnerabilitățile care întrețin ori pot favoriza amenințări sau stări de pericol. Rezultă, de asemenea, acțiunile pe care serviciul le-a întreprins pentru cunoașterea și evaluarea mediului de securitate, eforturile angajate în limitele resurselor materiale financiare de care a dispus, pentru ca, în perioada de referință, România să nu fie confruntată în planul securității naționale cu surprize strategice sau de altă natură.

În conformitate cu art.5 lit.c) din Hotărârea nr.30/1993 a Parlamentului României, vă prezentăm următoarele concluzii:

 1. Datele rezultate din acțiunile de control parlamentar desfășurate de membrii comisiei au confirmat că, în exercitarea atribuțiilor ce revin Serviciului Român de Informații în domeniul securității naționale, sunt respectate prevederile Constituției și a celorlalte acte normative. În acest sens, este util să precizăm faptul că măsurile de restrângere temporară a unor drepturi și libertăți fundamentale au fost dispuse exclusiv în baza mandatelor emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Din această perspectivă, urmare a amplificării riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale generate de terorism, crimă organizată, trafic de droguri și corupție, am constatat și o creștere a numărului mandatelor pentru interceptarea comunicațiilor.
 2. Activitatea de control parlamentar desfășurată de comisie în perioada de referință confirmă datele din raport cu privire la producerea unor schimbări consistente în ansamblul activității Serviciului Român de Informații. Acest fapt ne permite să susținem că serviciul se află, practic, în fața unei noi etape de activitate, etapa post-aderare la NATO și cea a preparativelor în vederea integrării europene, o etapă de continuare și finalizare a reformelor.
 3. În activitățile specifice de control parlamentar derulate atât la nivelul unității centrale, cât și în teritoriu, membrii comisiei au putut constata că obiectivele strategice de modernizare și perfecționare a structurilor, metodelor și activității de ansamblu a Serviciului Român de Informații, inițiate și operaționalizate pe etape, se află în curs de realizare. Aceasta permite comisiei să aprecieze că demersul reformator nu a fost conjunctural, ci reflectă o preocupare care va trebui susținută în plan legislativ, precum și în ceea ce privește resursele umane, materiale și, nu în ultimul rând, financiare.
 4. Conținutul rapoartelor evidențiază o reală creștere a volumului și calității informărilor destinate prevenirii și înlăturării amenințărilor la adresa securității naționale. Comisia constată că această apreciere generală este reală, întemeiată, confirmată prin datele și informațiile obținute în urma desfășurării activității specifice controlului parlamentar. Se remarcă atât o creștere a numărului materialelor de informare adresate beneficiarilor legali de informații, cât și a cazurilor documentate și înaintate organelor de aplicare a legii.
 5. Unul dintre obiectivele principale ale planului anual de control parlamentar a fost și verificarea modului de utilizare de către SRI a fondurilor bănești destinate din bugetul de stat. Comisia a constatat că fondurile respective au fost gestionate corect, în conformitate cu prevederile legale, fapt confirmat și de alte instituții ale statului abilitate pentru asemenea verificări.
 6. În perioada la care se referă prezentul raport, comisia a constatat existența și chiar accentuarea în rândul personalului SRI a unor insatisfacții justificate, generate de lipsa fondurilor și a dotărilor corespunzătoare. De asemenea, ca și în anii precedenți, nivelul de salarizare continuă să fie factorul determinant al multor pierderi de personal. În același timp, nu putem să nu semnalăm plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului necesitatea îmbunătățirii managementului resurselor umane. Avem în vedere în special necesitatea diminuării de blocaje, a reevaluării normelor specifice activității și, nu în ultimul rând, a realizării unei mai bune concordanțe între tendința de consolidare a democrației în țara noastră și participarea SRI la acest obiectiv fundamental pentru România.
 7. Controlul a pus în evidență și o reală îmbunătățire a relațiilor serviciului cu toate componentele societății civile, expresie a atitudinii deschise, promovate cu consecvență de conducerea Serviciului Român de Informații.

Pornind de la acest fapt, comisia apreciază că acest mod de abordare va determina o mai corectă receptare a activității Serviciului Român de Informații de către societatea românească.

Comisia parlamentară consideră că sunt întrunite condițiile pentru a supune dezbaterii plenului celor două Camere ale Parlamentului României a rapoartelor activității desfășurate de SRI în perioada de referință.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult. Trecem la dezbateri generale.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 2:05
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro