Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.208/27-12-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 20-12-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 20, 2005

7. Prezentarea și dezbaterea Raportului Consiliului Legislativ asupra activității desfășurate în anul 2004.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Stimați colegi, trecem la Raportul Consiliului Legislativ asupra activității desfășurate în anul 2004.

Îl invităm pe domnul președinte Dragoș Iliescu pentru a ne prezenta acest raport. Domnule președinte, sunteți aici, da? Vă rog, aveți cuvântul.

Vă rog să luați loc, stimați colegi.

Domnul Dragoș Iliescu - președintele Consiliului Legislativ:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Aș vrea să încep mărturisindu-vă că sunt deosebit de onorat că am posibilitatea să prezint în fața dumneavoastră Raportul de activitate pe anul 2004 al Consiliului Legislativ. Raportul prezintă o sinteză a problemelor și priorităților asupra cărora Consiliul, în intervalul acela, și-a concentrat atenția. Dintre ele semnalăm următoarele cinci: avizarea tuturor proiectelor de acte normative, precum și a republicărilor și rectificărilor; urmărirea armonizării legislației interne cu reglementările comunitare; încheierea procesului de reexaminare a legislației anterioare Constituției; asigurarea evidenței oficiale a legislației; informatizarea activității și a evidenței legislative.

În cursul anului 2004, Consiliul a fost sesizat cu un număr de 2176 de proiecte de acte normative și cereri de republicare, rectificare. În legătură cu avizele emise, pe categorii de proiecte de acte normative, situația se prezintă astfel: 310 avize pentru proiecte de lege, 100 pentru proiecte de ordonanță, 158 pentru proiecte de ordonanță de urgență, 1098 pentru proiecte de hotărâri ale Guvernului, 306 pentru propuneri legislative, 58 pentru proiecte de regulamente și instrucțiuni și, în fine, 101 cereri de rectificare și republicare. Examinând proiectele actelor normative cu care a fost sesizat, Consiliul a avut în vedere, în primul rând, concordanța acestora cu prevederile și principiile Constituției. Marea majoritate a avizelor au fost favorabile sub acest aspect, astfel încât observațiile de neconstituționalitate rămân nesemnificative, în raport de ansamblul celorlalte observații pe fond și formă. Ca și în anii precedenți, cu ocazia analizării proiectelor, au fost reținute numeroase aspecte legate de nerespectarea normelor de tehnică legislativă, dintre care amintim: redactarea unor texte cu exprimări insuficient de clare, de natură să creeze dificultăți în aplicarea actelor respective, deoarece textele în cauză se pretau la interpretări diferite; o lipsă de armonie internă între soluțiile legislative exprimate; o slabă corelare cu legislația de interferență; nemenționarea în text a intervențiilor legislative ulterioare, la care au fost supuse actele de referință invocate; alegerea inadecvată a nivelului actului normativ, realizarea de modificări și completări asupra actului modificator în loc să se opereze asupra actului normativ de bază. Aceasta a fost una dintre cele mai numeroase probleme asupra cărora a trebuit să semnalăm.

Avizele favorabile fără nici un fel de observație au fost în număr de 247 și au reprezentat circa 11% din numărul total al avizelor elaborate. Ele au fost emise pentru proiectele care au întrunit toate condițiile de fond și de formă sau cele care au fost elaborate de inițiatori împreună cu Consiliul Legislativ. Pe tipuri de acte normative, acestea sunt specificate în tabelul de la pct.3 din raport.

În marea majoritate a cazurilor avizele favorabile au conținut însă o serie de observații și propuneri, atât pe fond, cât și de tehnică legislativă. În cele mai multe situații, recomandările au fost însușite de inițiator la redactarea finală a textului, alteori însă, deși pertinente, acestea nu au fost reținute, proiectele fiind promovate în forma inițială prezentată la avizare.

De menționat e însă faptul, că la proiectele care ajungeau ulterior în Parlament, însoțite de avizul Consiliului Legislativ, s-au operat toate aceste observații la nivelul comisiilor Parlamentului, aspect asupra căruia vă mulțumim.

Ca și în anii precedenți, avizarea negativă a unor proiecte de acte normative a fost motivată atât de încălcarea principiilor ordinii de drept, cât și de constatarea că, pe fond, acestea conțineau soluții contradictorii care făceau imposibilă integrarea lor în ansamblul legislației active.

Menționăm însă că recurgerea la emiterea avizelor negative s-a făcut numai după constatarea unor grave deficiențe de natură să facă imposibilă promovarea proiectelor respective, fără o regândire și o reelaborare în fond. Lista proiectelor avizate negativ este în anexa 2.

În afară de avizarea proiectelor de acte normative, Consiliul Legislativ examinează și avizează forma republicabilă a legilor, ordonanțelor și hotărârilor cu caracter normativ ale guvernului. În 2004 au fost examinate de Consiliul Legislativ 41 de cereri de republicare a unor acte normative, dintre care unele de mare întindere și complexitate.

Dintre deficiențele cu cea mai mare pondere întâlnite cu ocazia analizării republicărilor semnalăm:

  • Neindicarea temeiului legal al republicării, precum și a tuturor intervențiilor pe care actul normativ în cauză le-a suferit ulterior;
  • texte preluate greșit în forma republicabilă;
  • neactualizarea denumirilor schimbate între timp;
  • realizarea unor rectificări de texte...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule Iliescu, poate reușiți să sintetizați, că avem raportul dumneavoastră în detaliu. Vă rugăm foarte mult.

Domnul Dragoș Dan Șerban Iliescu:

În privința republicărilor, aș vrea să subliniez un singur aspect pe care l-am socotit deosebit de greșit, și anume faptul că în multe situații republicarea actelor normative, deși avizate favorabil de Consiliul Legislativ, s-a întârziat, s-a întârziat foarte mult. 14 acte normative numai din perioada respectivă, ca să dau un simplu exemplu, nu au fost republicate nici până în prezent.

La avizele negative au fost aspecte legate faptul că se încerca, cu ocazia aceasta, rectificări de texte.

În același timp, în anul care face obiectul prezentului raport au existat rectificări publicate în Monitorul Oficial fără ca pentru acestea să fi fost cerut avizul Consiliului Legislativ.

În faza aceasta, Consiliul Legislativ a procedat și la finalizarea acțiunii de asanare a legislației. Au fost abrogate un număr de 177 acte normative numai în acel an, număr care, raportat la ansamblul legislației active, este destul de important.

Sunt multe de spus și în ceea ce privește evidența oficială a legislației și repertoarul pe care îl cunoașteți și pe care îl distribuim tuturor comisiilor. Dați-mi voie un singur lucru să mai spun. Așa cum a constatat și controlul anual al execuției bugetare efectuat de Curtea de Conturi, activitatea Consiliul Legislativ s-a desfășurat "în mod chibzuit și cu respectarea strictă a disciplinei financiare".

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Raportul Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunități și validări este prezentat de domnul vicepreședinte, deputat Florin Iordache. Raportul Comisiilor juridice.

Vă ascultăm, domnule deputat.

Domnul Florin Iordache:

Scurt și la obiect, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu Legea nr.73/1993 pentru înființarea și organizarea Consiliului Legislativ și al art.1 și 9 din Regulamentul ședințelor comune, în ședință comună, cele două Comisii juridice din Camera Deputaților și Senat au analizat raportul de activitate al Consiliului Legislativ în anul 2004.

În raportul domnului președinte Dragoș Iliescu au fost prezentate cele mai importante probleme cu care s-a confruntat Consiliul Legislativ. Membrii celor două comisii au apreciat în mod deosebit activitatea desfășurată de Consiliul Legislativ cu precădere eficiența și profesionalismul acesteia în condițiile unui volum apreciabil de muncă.

Față de cele prezentate, comisiile avizează favorabil, în unanimitate, raportul activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2004 și îl supun spre adoptare și dezbatere Camerelor reunite ale Parlamentului. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Luări de cuvânt? Dezbateri generale?

Domnul deputat Valer Dorneanu, fostul președinte al Consiliului Legislativ. Vă rog. Așteptăm din partea dumneavoastră un discurs.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte,

Domnule președinte al Consiliului Legislativ,

Nu în calitate de fost iau cuvântul, ci în calitate de beneficiar actual al avizelor Consiliului Legislativ și v-aș ruga, stimați colegi, să-mi dați sentimentul că adresez acestei instituții mulțumiri nu numai în numele meu personal, ci și al dumneavoastră, pentru că prin activitatea pe care o desfășoară, cu foarte multă tenacitate, cu un volum extrem de mare și cu foarte multă discreție, acest organism vine în sprijinul nostru, dar vine mai ales și în sprijinul Guvernului pentru a da un curs firesc activității de legiferare și o formă adecvată actelor normative.

Nu voi insista foarte mult asupra activității pe care au desfășurat-o. Ați văzut peste 2.100 de avize. La aceasta se adaugă activitatea de asanare legislativă, elaborarea repertoriilor legislative, însă ceea ce vreau să vă propun la sfârșitul intervenției mele, profitând de faptul că suntem într-o ședință comună, cred că aparatul Consiliului Legislativ ar merita un statut egal cu cel pe care noi l-am votat adineauri pentru aparatul Parlamentului și aș dori să am asentimentul dumneavoastră că atunci când vor veni unii colegi cu o propunere legislativă în acest sens, veți primi cu multă înțelegere acest lucru.

Aș vrea să le mulțumim pentru activitate, iar pe dumneavoastră v-aș îndemna să citiți cu atenție acest raport pentru că puteți trage niște învățăminte extraordinare, și cu privire la stabilitatea legislativă, și cu privire la forma actelor normative, și cu privire la felul în care Guvernul sau Parlamentul țin sau nu țin cont de recomandările lor.

V-aș sugera doar o reflecție. Uitați-vă într-o anexă sau o pagină a raportului, apropo de stabilitatea legislativă, la numărul intervențiilor care s-au făcut la Legea învățământului sau Legea pensiilor, peste 27 de intervenții de modificare.

Ar trebui să ne dea de gândit și Guvernului, și nouă acest lucru, pentru că stabilitatea legislativă a unui stat reprezintă o condiție a bunei sale funcționări.

Vă mulțumesc pentru atenție, și încă o dată v-aș ruga să fiți de acord să mulțumim Consiliului Legislativ pentru eforturile făcute și să-i felicităm pentru activitatea depusă. (aplauze)

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi senatori și deputați, și Grupul parlamentar al PRM apreciază activitatea bogată desfășurată de Consiliul Legislativ, dar avem o recomandare de făcut. Să se aplece mai mult asupra unor proiecte de lege care, de foarte multe ori, încalcă, în mod flagrant, Constituția României. (rumoare, discuții)

Nu aș dori să dau un exemplu aici, fiindcă dumneavoastră știți foarte bine la ce mă refer, dar recomandăm și solicităm totodată mai multă atenție asupra constituționalității inițiativelor legislative. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu apreciez în mod favorabil munca intensă pe care a desfășurat-o acest Consiliul Legislativ, mai ales că - observăm cu toții - că ceea ce vine de la Guvern de foarte multe ori este încărcat de greșeli de logică, topică, și chiar gramaticale. Nu este prima dată când spun asta de la pupitrul Parlamentului. Îi felicit pe domnii din comisia pusă în discuție acum, legislativă... din Consiliul Legislativ pentru că au putut - nu că au putut -... că s-au făcut exponenții unui gen de corectitudine, chiar dacă a fost nevoie să corecteze Guvernul.

În același timp însă, vreau să fac o statistică domniile-lor și să vadă dacă cumva au dat aviz favorabil, dacă Guvernul nu a fost de acord cu un proiect de lege sau invers. Pentru că dacă vine 100% ce a spus Guvernul cu ce spun domniile-lor, înseamnă că este o aplecare excesivă asupra propunerilor de Guvern în dauna conștiinței lor profesionale.

Dacă se urmărește acest procentaj îmi vor da dreptate, probabil. Dacă nu, le cer scuze anticipat. Sper că m-ați înțeles. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mai sunt intervenții? Vă rog. Domnul deputat Manta.

Domnul Pantelimon Manta:

Foarte pe scurt. Este în afară de orice îndoială că organismul pe care îl analizăm astăzi duce o muncă de Sisif în spatele legislativului și pentru aceasta, așa cum spunea și domnul Dorneanu, trebuie să-i mulțumim.

O singură remarcă, poate și o propunere, poate, un motiv de reflecție. Este în afară de orice îndoială, că avem o hemoragie legislativă. Poate ar trebui să gândească și Consiliul Legislativ, și alte organisme că să facem o sistematizare a legislației. Sunt unele acte normative, legi, care au 7-8-10 modificări, așa încât trebuie să te duci înapoi la fiecare modificare și cred că am putea face o sistematizare prin republicarea acestor legi, evident actualizate. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc. Mai sunt intervenții?

Stimați colegi, ne bucură faptul că o instituție importantă, așa cum este Consiliul Legislativ, este apreciată pentru activitatea desfășurată. Ne-a fost de mare folos, ne este de mare folos. O instituție eficientă, operativă, și sunt convins că au în vedere un întreg program de perfecționare în continuare a activității în această instituție.

Le sugerăm să țină seama de recomandările Comisiilor juridice făcute în raportul prezentat. Am luat act de dezbaterea acestui raport în plenul celor două Camere.

Mulțumim foarte mult.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 15:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro