Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/23-02-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 13-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2006

8. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  

   

(Partea a doua a ședinței a fost condusă de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Detutaților)

 
 

Doamna Daniela Popa:

Deschidem ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

 
Ioan Munteanu

Din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei răspunde domnul secretar de stat Mihai Șeitan la interpelarea domnului deputat Ioan Munteanu, Grupul parlamentar P.S.D. Este prezent în sală?

Domnule secretar de stat, răspunsul la interpelare, vă rog. Aveți cuvântul.

 

Domnul Mihai Șeitan (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Vă mulțumesc, doamna președintă.

Mulțumesc pentru întrebare, domnule deputat.

Exemplul dumneavoastră se referă la un pensionar care a solicitat recalcularea pensiei prin adăugarea perioadei lucrate după pensionare.

Înainte de pensionare, de recalculare, are un punctaj mediu anual de 1,23360 de puncte. Potrivit art. 78 și 95 din Legea nr. 19, punctajul mediu anual pentru perioada lucrată de pensionar se determină după cum urmează (am dat și scris de altfel dar pot să-l și prezint): se calculează punctajul mediu anual aferent perioadei adăugate, numărul de puncte corespunzătoare perioadei și se împarte la stadiul complet de cotizare. Având 0,71961 la 30 rezultă 002392 puncte. Punctajul mediu anual aferent perioadei adăugate se adaugă la punctajul mediu anual existent. Avea 002392 plus 12326 fac 125752 puncte. Noul punctaj anual obținut se înmulțește cu valoarea punctului care este în vigoare la momentul de atunci, era 2.950.000 acum este 3.225.000. diferența din recalculare este de 80 de mii de lei, 8 lei noi.

Valoarea punctului este cea stabilită pentru anul 2006 despre care v-am amintit.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, mulțumit cu răspunsul, da ?

 
   

Domnul Ioan Munteanu:

Da, mulțumit.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc mult.

 
Mircia Giurgiu

Tot domnul secretar de stat Mihai Șeitan, răspunsul la interpelarea domnului deputat Mircia Giurgiu.

Domnul deputat este prezent în sală.

Vă rog, domnule secretar de stat, răspunsul la interpelare. Aveți cuvântul. Mulțumesc.

 

Domnul Mihai Șeitan:

Mulțumesc, domnă președintă.

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru interpelare. Eu vă mulțumesc pentru că așa avem ocazia să și lămurim niște lucruri.

Se referă la o problemă ridicată la S.C.Mital Steel Galați. Această întreprindere a înregistrat la Direcția de muncă și solidaritate socială de la Galați contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unității. Potrivit art. 6 din contract acesta este valabil pe o durată de 4 ani de la data înregistrării. În consecință, își produce efecte până la data de 31.07.2006. de asemenea, părțile au convenit prin același articol să negocieze anual anexele la contract. Aici e vorba de salarii.

Prin act adițional, la negocierea contractului au participat și au semnat cele trei organizații reprezentative sindicale existente: Federația siderurgiștilor, U.T.S.L.R.-ul - Căi ferate uzinale și U.S.Forum Galați.

Administrația a inițiat procedurile anuale obligatorii pentru actul adițional pe 2005, îndeplinindu-și obligațiile impuse de lege.

În 29.07.2005 sindicatul Solidaritatea al siderurgiștilor a obținut calitatea de sindicat reprezentativ la nivelul unității conform încheierii de ședință pronunțată de Judecătoria Galați cu nr. 105/2005.

În virtutea acestei hotărâri obținute, prin care este recunoscută calitatea de sindicat reprezentativ, sindicatul Solidaritatea se consideră singurul sindicat îndreptățit să participe la negocierea contractului colectiv de muncă și solicită administrației ca negocierea actului adițional din acest an să se facă cu acest sindicat.

Există o serie de informări transmise de Direcția Muncii din care rezultă că conducerea Mittal Steel a dat un comunicat în presă, în care anunță deschiderea efectivă a negocierilor. La ședința de negociere din 7.12.2005 conducerea Mittal Steel a acceptat la masa tratativelor și sindicatul Solidaritatea, impunând pentru participarea la negocieri condiția de deținere a unei legitimații de serviciu care să ateste apartenența la combinat. Deoarece liderul sindicatului, domnul Tiber Gheorghe, nu era salariat al combinatului nu putea participa, ceilalți reprezentanți refuzând și ei să participe. La aceeași dată, sindicatul Solidaritatea a cerut Direcției Muncii înregistrarea conflictului de interese la Mital Steel, motivând această solicitare de refuzul conducerii acesteia de a invita sindicatul Solidaritatea la negocieri. Direcția Muncii a refuzat înregistrarea conflictului de interese întrucât conducerea Steel Mital a inițiat negocierea colectivă, deci nu era cazul.

Sindicatul solidaritatea a revenit cu o nouă adresă și a solicitat Direcției Muncii revocarea neînregistrării conflictului de muncă și direcția a comunicat sindicatului că-și menține punctul de vedere.

Am scris în material toate aceste demersuri tocmai pentru a arăta că față de prevederile legale menționate și de situația de fapt apreciem că la nivelul S.C. Mital Steel nu sunt întrunite condiții legale pentru declanșarea unui conflict de interese, implicit a grevei.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumim, domnul secretar de stat.

Domnul deputat, intervenție, da ?

Poftiți, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, din momentul depunerii acestei întrebări până în acest moment, situația a mai evoluat și sperăm să se rezolve, iar răspunsul pe care l-am primit în scris o să-l transimit celor de acolo pentru a lua măsurile legale.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și noi vă mulțumim.

 
Andrian-Sirojea Mihei

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Andrian Mihei, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, referitor la munca la negru.

Domnul secretar de stat Mihai Șeitan, aveți cuvântul.

 

Domnul Mihai Șeitan:

Vă mulțumesc, doamna președintă.

Mulțumesc, domnule deputat.

Vreau să spun că în efortul de a diminua acest flagel, munca la negru, în anul 2005, Inspecția muncii Constanța a făcut o serie de controale la toate tipurile de angajatori care-și desfășurau activitatea pe platformele portuare atât la Constanța, la Mangalia, cât și la Midia și a făcut o serie de măsuri. N-aș vrea să le citez pe toate, le-am trecut în răspuns, dar aș vrea să spun că, în final, conducerea I.T.M. Constanța a stabilit în programul de control pe 2006 acțiuni pentru desființarea și combaterea cazurilor de muncă fără forme legale pe platformele portuare din județul Constanța, atât de natură inopinantă cât și de control comun cu instituțiile de tip Poliție, Gardă Financiară și așa mai departe. În plus, începând cu 2006, de fapt de la mijlocul anului 2005, se aplică noile prevederi ale Codului Muncii legate de munca la negru, care înseamnă penalizări foarte mari pentru persoanele și firmele care au persoane care lucrează la negru. De altfel, începând de anul acesta, Inspecția Muncii a dat primele amenzi de un miliard de firmă, găsind oameni care lucrează la negru. Unele sunt chiar în județul Constanța.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Adrian Mihei, intervenție, da ?

Vă rog, aveți cuvântul.

Mulțumit cu răspunsul la interpelare?

 
 

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Mulțumit de răspuns și s-a și văzut în teritoriu, a fost o comisie de la minister și au fost niște controale, discuții cu sindicatele de pe platforma portului Constanța.

Mulțumesc pentru răspuns.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Ioan Țundrea. Nu este în sală, de aceea vă rog, domnule secretar de stat, să-i lăsați răspunsul în scris. Sigur că da.

Vă mulțumesc pentru răspunsurile acordate și pentru participare.

Urmează răspunsurile la interpelări din partea Ministerului Justiției, secretar de stat Katalin Kibedi, răspuns la întrebarea domnului deputat Dan Liga. Nu este prezent în sală. Îi predați în scris răspunsul la interpelare, vă rog.

Doamna deputat Liana Dumitrescu, din partea minorităților. Nu este în sală. La fel, răspunsul în scris.

Domnul deputat Nati Meir, deputat independent. Nu este în sală. I se va transmite în scris răspunsul la interpelare.

 
Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian, Grupul parlamentar al Partidului Conservator. Este prezent în sală. Vă rog, răspunsul la interpelare. Aveți cuvântul.

 

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule deputat, v-am comunicat și în scris răspunsul la întrebarea dumneavoastră referitoare la modul în care a fost privatizat Complexul zootehnic Răscruci aparținând S.C. Ovinex S.A. din județul Cluj.

Din păcate, Ministerul Justiției nu are atribuții efective în ceea ce privește privatizarea nici uneia din societățile comerciale, deci punctual nici cu privire la acest complex, însă în răspunsul în scris v-am comunicat ce anume a făcut Ministerul Justiției pentru a eficientiza activitatea societăților comerciale și mai ales pentru prevenirea și sancționarea unor fapte de natură penală, și anume instituirea răspunderii persoanei juridice, sens în care s-a modificat numai Codul penal și există în dezbatere la Senat modificarea Codului de procedură penală.

De asemenea, în ce măsură a stabilit efectuarea unor controale eficiente în sectoarele vulnerabile și aici facem trimitere nu numai la activitatea nou începută de Departamentul Național Anticorupție, dar mai ales în colaborare cu Oficiul național pentru prevenirea și spălarea banilor în colaborare și cu Direcția Generală pentru Protecție și Anticorupție, Departamentul de luptă antifraudă din cadrul autorității naționale, Banca Națională a României, S.R.I. și S.I.E. și, de asemenea, de la Agenția Națională de Administrație Fiscală unde au fost delegați specialiști care au participat la acțiunile de control inițiate de Departamentul Național Anticorupție.

De asemenea, am dori să vă învederăm faptul că în măsura în care dețineți informații sau probe în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni, atunci, potrivit prevederilor art. 221 și 223 din Codul de procedură penală, chiar vă rugăm să sesizați organele de urmărire penală competente.

De asemenea, alte neregularități care nu vizează aspect infracțional pot fi semnalate Ministerului Finanțelor Publice sau Agenției pentru Valorificarea Activelor Statului, întrucât aceștia au atribuții concrete în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, comentarii la răspuns? Aveți cuvântul.

Domnul deputat Petru Călian.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Mulțumesc și doamnei ministru secretar de stat.

Sigur că aceste fapte la care am făcut referire s-au petrecut cu ceva timp în urmă și, normal, responsabili sunt cei care au guvernat țara atunci. Ceea ce ne propuneți dumneavoastră pentru prezent și viitor ni se pare pertinent, mi se par lucruri normale, inclusiv din punct de vedere juridic, fapt pentru care, studiind cu atenție răspunsul dat în scris, pot să mă consider mulțumit.

Sper ca ceea ce v-ați propus să puneți și în aplicare.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Ștefan Baban

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Ștefan Baban, Grupul parlamentar P.R.M.

Din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat Katalin Kibedi. Aveți cuvântul.

 

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

Mulțumesc.

La interpelarea dumneavoastră, stimate domnule deputat, care s-a adresat Ministerului Justiției, referitoare la falimentul unor instituții bancare sau societăți comerciale, de asemenea, în răspunsul pe care-l veți primi și în scris, am arătat ce anume a întreprins Ministerul Justiției pentru a eficientiza activitatea societăților comerciale. N-aș vrea să repet pentru că o parte din ele le-am expus mai înainte în ceea ce privește proiectele de modificare de legi, dar în măsura în care faptele descrise de dumneavoastră întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor care sunt prevăzute și pedepsite de Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, respectiv cea de bancrută simplă sau bancrută frauduloasă, este aceeași rugăminte de a vă adresa potrivit prevederilor art. 221 și 223 din Codul de procedură penală organelor de urmărire penală competente.

În ceea ce privește susținerea că ar fi necesar ca administratorii societăților comerciale sau conducătorii instituțiilor implicate în falimente frauduloase sau privatizări nelegale să răspundă penal sau material, sunt împărtășite și de ministrul justiției, însă problema este că atribuția tragerii la răspundere excede competenței legale stabilite în sarcina ministrului justiției, mai ales după modificările majore ale legilor care guvernează sistemul de justiție.

În ceea ce privește procesele aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești, din nou, ministrul justiției a pierdut orice competență și nu are atribuția verificării acestora, însă Consiliul Superior al Magistraturii, ca for suprem de disciplină a acestora, poate fi solicitat să-și trimită Corpul de inspecție pentru a verifica în măsura în care sunt aspecte care vor fi de natură să tragă la răspundere disciplinară sau în măsura în care este chiar și penală să sesizeze în continuare organele competente.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule deputat, aveți cuvântul pentru comentarii la răspunsul la interpelarea dumneavoastră.

 
 

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Sigur că nu mă așteptam la niște răspunsuri ferme din partea Ministerului Justiției. Desigur că mă voi adresa Consiliului Superior al Magistraturii, cu aceeași chestiune, o să-i invităm aici să ne spună ce și cum.

Ce aș putea, să rog Ministerul Justiției este să facă mai puțin circ și să aplice legea așa cum este acum în România, inclusiv Constituția țării. Dacă se poate ca răspunsurile, și asta este o observație mai veche, doamna președintă, este să chemați domnii colegi care conduc ministerele să ne răspundă în timp mai scurt la întrebările pe care le punem. Vreau să precizez că această interpelare este din 19 decembrie.

Oricum, rămân surprins de răspunsul dat de doamna secretar de stat, mă așteptam la un răspuns mai pragmatic și eventual punctual. Poate că în scris voi primi așa ceva.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna secretar de stat, comentarii? Nu.

Referitor la dată este adevărat, din 19 decembrie, dar în luna ianuarie a fost vacanță parlamentară și astăzi este ședința consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

Urmează răspunsurile din partea Ministerului Administrației și Internelor.

 
 

Domnul deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar P.S.D. este în sală? Nu este în sală. Vă rog să-i transmiteți răspunsul în scris.

 
Alecsandru Știucă

Domnul deputat Alexandru Știucă, Grupul parlamentar P.S.D. este în sală. La interpelarea dumneavoastră răspunde domnul secretar de stat Alexandru Mircea.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care solicitați informații cu privire la criteriile de selectare a localităților din județul Ialomița care au beneficiat de alocări de fonduri la ultima rectificare bugetară din anul 2005 vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor cap. V - Dispoziții referitoare la bugetele locale din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2005 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 au fost rectificate fondurile alocate bugetelor locale, iar în conformitate cu dispozițiile art. 15 din același act normativ, repartizarea acestor fonduri pe comune, orașe și municipii se realizează în funcție de destinația sumelor respective de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor cu asistența tehnică de specialitate a Direcției generale a finanțelor publice și a Direcției generale de muncă, solidaritate socială și familie sau, după caz, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel se poate constata că în virtutea principiului autonomiei locale, autoritățile administrației publice locale și nu prefectul au rolul principal în ceea ce privește distribuirea resurselor financiare alocate de la bugetul de stat.

În aceste condiții, având în vedere legislația în vigoare, precum și procedura privind repartizarea fondurilor către bugetele locale, afirmația cu privire la faptul că "la propunerea prefectului județului Ialomița, Guvernul Alianței a găsit de cuviință să acorde sume de bani de la ultima rectificare bugetară exclusiv acelor localități din județul Ialomița care au primarii Alianței D.A., nu este întemeiată.

Semnalăm și faptul că în limitele atribuțiilor sale prefectul a fundamentat și a susținut solicitările pentru alocarea sumelor necesare bugetelor comunelor Ion Roată, Mărculești, Platonești, Sărățeni, Moldoveni și Borănești care au fost afectate de inundații sau fiind nou înființate nu au avut resursele financiare necesare pentru amenajarea sediilor instituțiilor din unitățile administrativ-teritoriale respective.

Pentru alte nouă cazuri au fost solicitate resursele necesare repartizării sediilor primăriei și ale căminelor culturale în condițiile în care în ultimii ani unitățile administrativ-teritoriale respective nu au primit astfel de fonduri.

În egală măsură au fost susținute documentațiile tehnice elaborate pentru orașul Slobozia și comuna Sinești ai căror primari fac parte din PSD.

De asemenea, precizăm și faptul că în anul 2005, Guvernul a aprobat, la propunerea comitetelor județene pentru situații de urgență, care sunt conduse de prefect, alocarea unor sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut din bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii ale unor județe, inclusiv pentru județul Ialomița, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în acest an.

Referitor la unii primari care au fost convinși să se înscrie într-un partid politic considerăm că decizia le aparține exclusiv acestora, ministrul administrației și internelor neavând atribuții în ceea ce privește deciziile respectiv situațiile respective.

Cu deosebită stimă, vă mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți întrebări suplimentare sau comentarii la răspunsul la interpelarea dumneavoastră. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Alecsandru Știucă:

Vă mulțumesc, doamna președintă.

Domnule secretar de stat Alexandru Mircea și dumneavoastră vă mulțumesc pentru efort, însă suntem într-o situație extrem de delicată. Îmi pare rău pentru că am fost obișnuit de către Ministerul Administrației și Internelor să primim răspunsuri riguroase și în spiritul legii.

De data aceasta însă, răspunsul pe care l-am primit ridică câteva probleme.

În primul rând, dumneavoastră ne trimiteți la prevederile unei Ordonanțe de urgență a Guvernului nr. 154/2005 care nu s-a aplicat în cazul de față. Este o altă hotărâre, datată 14 decembrie 2005, cu nr. 1618 și s-a făcut numai la propunerea prefectului, am textul în față, președintele Consiliului județean și primarii n-au fost consultați în spiritul legii și al ordonanței pe care o invocați dumneavoastră aici. Îmi pare foarte rău, au fost chiar primari în sală care în ședință publică au semnalat faptul că nu au solicitat și nu au avut cunoștință de aceste fonduri repartizate. Așa că eu am lista aici, cei 16 primari sau primării sunt exclusiv reprezentanți ai PD-ului în teritoriu, iar referitor la mustrarea pe care între ghilimele mi-o aplicați privitor la trimiterea politică, mi se pare nedreaptă, incorectă, având în vedere că cei 16 sunt primari PD. N-am avut nici un primar PNL, nici un primar de la Partidul Conservator, dar să mai vorbim de ceea ce spuneți dumneavoastră, de reprezentanți ai PSD-ului.

Rămân foarte surprins, iar dumneavoastră rămâneți descoperiți, după opinia mea, în motivația pe care ne-o aduceți pentru că președintele Consiliului județean și primarii n-au solicitat, n-au fost consultați și, ca atare, este o listă care vine printr-o hotărâre, printr-o preferință a prefectului și atât.

Așa că eu consider că obiectul interpelării mele rămâne în continuare deschis.

Eu vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Aveți comentarii acum? Nu.

 
 

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Dan Zamfirescu, Grupul parlamentar P.R.M. Din păcate nu este în sală. I se va transmite răspunsul în scris.

Răspuns la interpelarea domnului deputat Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar P.R.M. De asemenea, nu este în sală.

Vă rog, domnul secretar de stat Alexandru Mircea să-i transmiteți răspunsul în scris. Vă mulțumesc.

Din partea Ministerului Culturii și Cultelor s-a transmis răspuns scris la interpelarea domnului deputat Mircea Giurgiu. Este exact, domnule deputat? E în regulă, mulțumesc.

Din partea Ministerului Educației și Cercetării, răspuns la interpelarea domnului deputat Anghel Stanciu, Grupul parlamentar P.S.D., referitor la concesionarea de terenuri de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Răspunde doamna secretar de stat Paloma Petrescu. Un moment, domnul deputat nu este în sală. Vă rog să-i transmiteți răspunsul în scris și tot în scris ați transmis și răspunsul domnului deputat Viorel Pupeză, Grupul parlamentar P.S.D. este exact, da?

Mulțumesc.

Urmează răspunsurile la interpelările adresate domnului Laszlo Borbely, ministru delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului.

Domnul deputat Cătălin Lucian Matei, Grupul parlamentar P.S.D. Nu este în sală. I se transmite răspuns în scris.

 
Andrian-Sirojea Mihei

Domnul deputat Adrian Mihei, Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

Interpelare referitor la pilotajul maritim și fluvial în România. Răspunde domnul secretar de stat, Septimiu Buzașu.

Domnul secretar de stat, aveți cuvântul.

 

Domnul Septimiu Buzașu:

În urma analizei referitor la modul de derulare a activității de pilotaj în perioada 2004-2005 se pot trage următoarele concluzii:

În porturile românești, situația manevrelor și evenimentelor de navigație se prezintă astfel : în 2004 număr de manevre 11.877, număr de evenimente 20, procent 0,15%; în 2005 - 12.439 de manevre, 15 evenimente, procent 0,12%.

În porturile fluviale, situația este relativ asemănătoare cu procente de evenimente o,43-0,32%.

Toate evenimentele de navigație au avut ca rezultat coliziuni ușoare între nave sau între nave și infrastructura portuară sau punerea accidentală pe uscat.

În urma acestor accidente nu s-au produs pagube materiale mari și nu au fost persoane accidentate grav sau victime omenești. Având în vedere cele menționate mai sus, se poate concluziona că activitatea de pilotaj în apele naționale se desfășoară normal, în condiții de siguranță, iar în anul 2005, conform statisticilor, numărul evenimentelor a scăzut în raport cu anul 2004.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Andrian Mihei. Vă rog. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Sunt nemulțumit de acest răspuns, care denotă lipsă de responsabilitate din partea ministerului. Nu știu dacă există un standard de la câte evenimente trebuie să ne facem probleme și să luăm anumite măsuri, mai ales că în Programul de guvernare al Alianței, pe care ni-l asumăm cu toții, este un capitol clar acolo, în care se spune că activitatea de pilotaj și organizarea activității de pilotaj trebuie schimbată, mai ales că în Ordonanța nr.42, care reglementează navigația, se spune: "Pilotajul navelor maritime în porturi și pe căi navigabile este serviciul de siguranță de interes național și se efectuează sub controlul statului pentru toate navele". Și cred că indiferent câte accidente, chiar dacă ar fi fost unul, ar fi fost necesar să existe o analiză pertinentă a evenimentului respectiv și să fie trase anumite concluzii, astfel încât evenimente asemănătoare să nu se mai repete, pentru că marea majoritate a evenimentelor - că au fost 20, sau 15 - au cam aceleași motivații și, de aceea, cred că s-ar impune ca și în domeniul pilotajului să existe un certificat de calitate a managementului, așa cum este în transportul naval acel ICM.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Răspundeți acum, domnule secretar de stat, sau rămâne pentru o viitoare ședință? Cum doriți dumneavoastră. Puteți utiliza două minute. E în regulă. Deci, data viitoare.

 
 

Răspunsul la interpelarea doamnei deputat Manuela Mitrea, Grupul parlamentar al P.S.D.

Nu este în sală. Vă rog să-i transmiteți răspunsul la interpelare în scris.

 
Mircia Giurgiu

Și răspunsul la interpelarea domnului deputat Mircia Giurgiu, referitor la inundațiile din Banat.

Domnule secretar de stat Septimiu Buzașu, aveți cuvântul.

 

Domnul Septimiu Buzașu:

Programul de reconstrucție a locuințelor din zona Banatului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze construirea sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate.

Pentru finalizarea în termen scurt a locuințelor distruse, și având în vedere că mai mult de 600 de locuințe au necesitat și expertiză tehnică pentru stabilirea soluției de reconstruire sau consolidare, au fost aprobate trei tipuri de structură, respectiv structură de zidărie, de lemn și metalică, ultimele două prezentând avantajul termenului scurt de realizare.

Menționăm că proiectele respective au fost selectate pe baza unui concurs de soluții organizat de minister. Distribuirea pe localități a acestor proiecte s-a făcut ținând cont de încadrarea în termenul de finalizare a Programului de reconstrucție a locuințelor din Banat.

În prezent, cele 810 locuințe din Banat au fost finalizate, excepție făcând unele lucrări de finisaje interioare și exterioare din comuna Poieni, care vor fi terminate în perioada imediat următoare.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat. Doriți comentarii, da?

Vă rog. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Într-adevăr, am fost în zona din Banat și am văzut cum în două sate vecine - Ionel și Otelec -, într-un sat erau construite case din cărămidă, iar în celălalt sat - din materiale prefabricate, și am rămas surprins. M-am interesat, nimeni n-a putut să-mi dea un răspuns de ce s-a întâmplat așa ceva. Asta era întrebarea și nu știm de ce se fac diferențe așa de mari. Sper că nu se pune problema etnic acolo, fiindcă într-un sat era o populație românească și în celălalt - de origine maghiară.

În orice caz, sper că nu s-a ținut cont de treaba asta și că în viitor nu se vor face asemenea diferențe.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Răspundeți acum, domnule secretar de stat? Este în regulă.

Vă mulțumesc mult.

 
 

Din partea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, trebuia să vină la Parlament domnul vicepreședinte Marcu Dan. Observ că nu a sosit.

Îmi pare rău, domnule deputat Petru Călian. Nu aveți cum să primiți răspunsul, pentru că domnul vicepreședinte nu a sosit la Camera Deputaților.

Din partea Ministerului Sănătății - răspuns la interpelarea formulată de domnul deputat Emil Radu Moldovan, Grupul parlamentar al P.S.D. Nu este în sală. I se va transmite răspunsul în scris.

Pentru domnul deputat Petru Gabriel Vlase - Grupul parlamentar al P.S.D. Nu este în sală. La fel, i se va transmite răspunsul în scris. De fapt, are două interpelări.

 
Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, referitor la gripa aviară în România.

Răspunde domnul secretar de stat Ervin Szekely.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Szekely Ervin-Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Vă mulțumesc.

Referitor la interpelarea domnului deputat, privind măsurile întreprinse de Ministerul Sănătății pentru prevenirea apariției îmbolnăvirilor populației prin gripa aviară, vă comunicăm următoarele.

Ministerul Sănătății a elaborat și a întreprins măsuri cu caracter general și măsuri cu caracter special.

Măsurile cu caracter general sunt punctuale și sunt 19 astfel de măsuri; măsuri cu caracter special sunt 15.

Răspunsul detaliat vi-l voi da dumneavoastră în scris, pentru că ar depăși cadrul răspunsului la întrebare.

Totuși, cu caracter exemplificativ, aș menționa, dintre măsurile generale, reactualizarea Planului național de intervenție în caz de pandemie, solicitarea Ministerului Sănătății către Organizația Mondială a Sănătății în vederea expertizării acțiunilor întreprinse, expertizare care s-a efectuat prin deplasarea în România a unei echipe în perioada 17-20 octombrie 2005; în raportul final întocmit se precizează că toate măsurile au fost conforme cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății; constituirea celulei de criză pentru supravegherea și monitorizarea măsurilor de sănătate publică ce se impun în contextul existenței focarelor de gripă aviară la păsări.

În ceea ce privește măsurile specifice, aș aminti, tot cu caracter exemplificativ: vaccinarea antigripală a unui număr de 1.800.000 de persoane la nivel național în perioada octombrie-decembrie 2005, vaccinarea de peste 52 de mii de persoane în localitățile unde au evoluat focare de gripă aviară la păsări, supravegherea epidemiologică a populației în localitățile afectate, transmiterea fișei de caz de suspect către Direcția Generală a Vămilor, pentru difuzarea la punctele de frontieră.

Aș mai menționa, domnule deputat, că, din fericire, și sperăm că și datorită acestor măsuri, în România influența de gripă aviară este o problemă de medicină veterinară, și nu o problemă a medicinei umane, întrucât nu există nici o îmbolnăvire umană cu această maladie.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule deputat, aveți cuvântul pentru intervenție.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, sigur, am primit răspuns și în scris la această interpelare. Am rămas impresionat de teancul gros de materiale "publicitare", să le spun așa, pe care mi le-ați trimis și care trebuiau să fie expediate și prezentate într-un număr cât mai mare și pe zone cât mai extinse, ca populația să cunoască într-adevăr pericolele care ar fi determinate în urma gripei aviare.

Din păcate, - sper că nu a fost o constatare greșită și nu aduc acuzații gratuite -, cred eu că s-a insistat, inclusiv din partea ministerului din care faceți parte, dar și din alte zone, pe o publicitate, făcându-se oarecum un joc de imagine și din acest caz deosebit de grav, astfel încât imaginile cutremurătoare, spun eu, care au fost difuzate foarte des pe posturile naționale de televiziune, precum și pe posturile private, mă refer aici la situațiile când au fost ucise sute de păsări în comuna "cutare", se dădeau imagini cu modul în care li se sucește gâtul acestor vietăți, credem noi că acest gen de mediatizare a fost oarecum nociv, pentru că, în special copiii, dar și oamenii mai în vârstă, au rămas poate chiar cu mici sechele, și cred eu că, în situația în care se va mai continua cu această mediatizare excesivă nepotrivită, riscăm ca prin această măsură să ne fie aduse și deservicii pe care noi nu ni le dorim.

În general, sunt mulțumit de răspunsul primit de la minister.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Doriți să interveniți? Poftiți, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Szekely Ervin-Zoltan:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Aș face doar o singură precizare: că acele imagini pe care le-ați văzut și le-am văzut și eu la diferite posturi de televiziune, sunt într-adevăr șocante, dar nu Ministerul Sănătății, sau reprezentanții Ministerului Sănătății au acționat în acest mod, ci persoanele care au fost delegate de către Autoritatea Sanitar-Veterinară.

Oricum, este regretabil și vom transmite acestă observație și colegilor de la Ministerul Agriculturii.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc pentru precizări.

 
 

Din partea Ministerului Administrației și Internelor s-au transmis răspunsuri scrise la interpelările următorilor deputați: Daniela Popa - Grupul parlamentar al Partidului Conservator, referitoare la situația creată de Hotărârea de Guvern nr.400/2003; Mircia Giurgiu, referitoare la situația gravă de la S.C. Mittal Steel S.A. Galați; Ștefan Baban, Grupul parlamentar al P.R.M., referitoare la "Administrația Publică Locală - marca Botoșani".

Din partea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, s-a transmis răspuns scris la interpelarea domnului deputat Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar al P.S.D., referitoare la instalarea de centrale telefonice digitale în cele 25 de localități (comune) din județul Vâlcea, deficitare din acest punct de vedere.

Din partea Ministerului Economiei și Comerțului s-au transmis răspunsuri scrise interpelărilor următorilor deputați: Aurel Vlădoiu, Grupul parlamentar al P.S.D., referitor la menținerea activității la Exploatarea minieră Berbești-Alunu după modernizarea Societății Comerciale CET Govora S.A.; Petru Călian, Grupul parlamentar al Partidului Conservator, referitor la politica de guvernare în domeniul gazelor naturale, și Vladimir Alexandru Mănăstireanu - Grupul parlamentar al P.S.D., referitor la Societatea Comercială FERAL Tulcea.

Din partea Ministerului Afacerilor Externe, s-a transmis răspuns scris domnului deputat Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar al P.R.M., referitor la Ziua Națională a României, serbată de comunitatea de români din Padova, Italia.

Din păcate, din partea Ministerului Finanțelor Publice, nu este nimeni prezent acum la Camera Deputaților. Așa că rog să se reprogrameze răspunsurile la interpelările domnilor deputați: Emil Radu Moldovan, Grupul parlamentar al P.S.D., și Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar al P.R.M.

Cu aceasta, ședința s-a încheiat.

Vă doresc tuturor o seară bună.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,45.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 29 september 2020, 6:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro