Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 05-09-2006

Ședința Camerei Deputaților din 5 septembrie 2006

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 525/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Punctul 14, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice.

Legea are caracter ordinar. Proiectul a fost adoptat de Senat. Raport de adoptare de la Comisia juridică. Suntem Cameră decizională. Ne aflăm în procedură de urgență.

Rog inițiatorul, scurt. Nu există.

Comisia, vă rog.

(Adresându-se doamnei Katalin Kibedy.)

Doamna secretar de stat, doriți să faceți o scurtă prezentare? OK.

Domnii secretari de ședință să fie vigilenți în sală.

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu fac decât să susțin această propunere legislativă, dar vreau să amintesc faptul că, din păcate, aprobarea ei vine destul de târziu.

Am cerut dezbatere în regim de urgență, s-a tot tergiversat. O serie de societăți comerciale au fost, deja, radiate și efectul legii va fi doar de aici înainte. Am acest regret.

Sperăm ca, măcar de aici înainte, să putem ca atunci când este o propunere legislativă cu efect imediat să putem să dezbatem, într-adevăr, în regim de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, doamna deputat.

Din partea comisiei, domnul deputat vicepreședinte Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit art. 75 din Constituție, acest proiect de lege, competența decizională este a Camerei Deputaților.

Senatul a adoptat acest proiect de lege. Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat un aviz favorabil.

În urma dezbaterilor în Comisia juridică de disciplină și imunități, membrii săi propun plenului Camerei Deputaților ca acest proiect de lege să fie dezbătut cu amendamentele prezentate în prezentul raport.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Guvernul?

Doamna Katalin Barbara Kibedy:

Mulțumesc, domnule președinte.

Punctul de vedere al Guvernului a fost unul de admitere cu observații, având în vedere că aceste observații sunt regăsite în amendamentele care însoțesc raportul Comisiei juridice. În această formă Guvernul susține adoptarea, în speranța că, totuși, își mai produce efectele juridice asupra situațiilor de tranziție, până la urmă.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole. Avem un număr de amendamente admise. Nu avem amendamente respinse. Lucrăm pe raport.

Punctul 1, titlu. Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2, adoptat.

Puntul 3. Obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne la vot final.