Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 17-10-2006

Ședința Camerei Deputaților din 17 octombrie 2006

 Fragmente relevante pentru următoarea interogare: 
Vorbitor: Filip Georgescu

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:

  Filip Georgescu - declarație politică legată de pregătirile în vederea aderării din județul Argeș;

Domnul Filip Georgescu:

Au mai rămas două luni și jumătate până la 1 ianuarie 2007, dată la care România și Bulgaria vor fi primite în Uniunea Europeană. Senatul Republicii Franceze a adoptat la începutul acestei luni, cu unanimitate de voturi, legea de ratificare a Tratatului de Aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Astfel, până în prezent, Tratatul a fost ratificat de 22 de state membre. Potrivit declarațiilor miniștrilor de externe și ai integrării europene, implicați direct în acest proces, procedurile de ratificare a Tratatului de Aderare se află într-un stadiu avansat și în celelalte trei state membre UE.

Până la momentul propriu-zis al intrării țării noastre în Uniunea Europeană, în localitățile patriei au apărut panouri de diferite dimensiuni care conțin informații despre avantajele și costurile integrării României în Uniunea Europeană. De asemenea, în diferite orașe au loc simpozioane având ca principală temă integrarea europeană.

Ca deputat de Argeș țin să vă aduc la cunoștință că sâmbătă, 14 octombrie, a avut loc la Pitești simpozionul cu tema "Fondurile Europene: o imensă oportunitate pentru România". Organizat de Consiliul Județean Argeș, în colaborare cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și Comunitatea Europeană, în cadrul simpozionului au fost dezbătute aspecte referitoare la integrarea României în Uniunea Europeană, strategiile de dezvoltare sectoriale în contextul integrării în UE. De asemenea, au fost evidențiate experiențele unor regiuni europene în accesarea fondurilor structurale și de coeziune.

Cu satisfacție vreau să remarc aici faptul că, prin strădania sa, Consiliul Județean Argeș a reușit să finalizeze și să adopte Programul Operațional Multianual al județului Argeș pentru perioada 2007-2013, fiind primul program de acest gen din țară. Programul prevede necesitatea folosirii fondurilor europene în dezvoltarea rețelelor de canalizare, a celor de cale ferată, în sporirea numărului de stații de epurare a apei, pentru dezvoltarea comunității locale, în general. Toate studiile sunt efectuate de specialiști în domeniu și au la bază constatările făcute de ei la fața locului, precum și recomandările Uniunii Europene pentru fiecare obiectiv în parte.

Dezbaterea s-a bucurat de un real succes și datorită faptului că au participat reprezentanți de seamă ai Uniunii Europene, Ministerului Integrării Europene și Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor. De asemenea, la dezbateri au participat cadre universitare, precum și reprezentanți ai administrației publice locale care, prin intervențiile lor, au evidențiat necesitatea finanțărilor externe pentru realizarea tuturor proiectelor din domeniile urbanistice, de mediu, infrastructurii etc.