Plen
Sittings of the Senate of October 19, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/19-10-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 19-10-2006 Printable version

Sittings of the Senate of October 19, 2006

9. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (votul pe raport și votul pe lege se vor da într-o ședință viitoare; ședința se încheie din lipsa cvorumului).  
 
see bill no. L624/2006

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 8 din ordinea de zi. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art.80 alin.1 și 2 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Inițiator, domnul Cătălin-Ionel Dănilă. Raport comun, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Rog colegii care ies din sală să știe că este tot o lege organică, deci vă rog să reveniți în sală cât mai rapid, dacă se poate chiar să rămâneți în sală.

Microfonul 9 pentru inițiator.

Domnul Cătălin Ionel Dănilă - secretar de stat în Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.1 și 2 ale art.80 din Legea nr.19/2000, astfel încât valoarea punctului de pensie stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru începutul anului, să poată fi majorată și în cursul anului prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Scopul proiectului de lege este de a crea, în anul 2007, cadrul legal pentru majorarea punctului de pensie. În speță, s-a urmărit majorarea cu 5% de la 1 septembrie 2006 a valorii punctului de pensie și asigurarea sumelor necesare prin legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Față de cele prezentate, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei, domnul senator Aron Popa, microfonul 7.

Domnul Ioan-Aron Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a examinat acest proiect de lege și a hotărât în unanimitate să adopte un raport favorabil. În anexă, am prezentat un amendament pe care comisia l-a respins. Fac precizarea că avem în față o lege organică. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Trecem la dezbateri generale. Sunt întrebări pentru inițiator? Domnul Funar, dacă terminați cu telefonul. Întrebări sau dezbateri generale. Sunt întrebări?

La dezbateri generale. Din partea Grupului PRM, domnul senator Gheorghe Funar.

Domnul Gheorghe Funar (din sală):

La amendamente. Domnul Corodan.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

La amendamente! Dacă la dezbateri generale... dorește... Vă rog, domnule senator. Microfonul 1. Domnule senator Corodan, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Corodan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat, Grupul parlamentar PRM va susține acest act normativ, considerând îndreptățit faptul că s-a lucrat pe această temă, adică pe filonul 2 privind pensiile private. Este un lucru pe care îl salutăm și ca atare vom vota acest proiect de lege.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator. Mai sunt intervenții cu caracter general la dezbaterile generale? Nu sunt.

Trecem la raport. Raportul este de admitere, un amendament respins, inițiator domnul senator Gheorghe Funar. Vă consult dacă se susține amendamentul.

Domnul Gheorghe Funar, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori, am venit cu un singur amendament în fața dumneavoastră la art.80 alin.1. Așa cum cunoașteți, Guvernul s-a angajat prin programul de guvernare să-i ajute și pe pensionari, inclusiv prin recalcularea pensiilor. S-au recalculat, dar sute de mii de oameni au pensiile mai mici după recalculare.

În plus, mulți dintre pensionari ni s-au adresat senatorilor PRM și ne-au întrebat de ce există discriminare între pensionari și nu se aplică tuturor aceeași lege, același procedeu de calcul al pensiilor.

Sunt unii pensionari, cum sunt, de pildă, cei din domeniul justiției, la care pensia se calculează foarte simplu. 80% din câștigul brut din ultima lună înainte de pensionare.

Sunt alți pensionari cu punctul de pensie și așa mai departe.

Amendamentul meu vizează îndreptarea acestor discriminări, respectiv înlăturarea lor practic, și am propus la art.80 alin.1 "valoarea unui punct de pensie se stabilește pentru toți pensionarii, fără nici o excepție, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

Mai sunt alte detalii, dar acesta este fondul problemei. Ideea este de a se recurge la un sistem unitar în privința stabilirii pensiilor și, în final, toți pensionarii să trăiască mai bine, așa cum le-a promis Guvernul.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Amendamentul se susține. Dacă cineva dorește să vorbească împotriva sau în favoarea amendamentului. Domnul Viorel Ștefan, microfonul 3.

Domnul Viorel Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să fac un comentariu legat de cea de a doua teză pe care o introduce autorul amendamentului, referitor la modul în care se face actualizarea valorii punctului de pensie.

Aș vrea să spun că aici colegul nostru, domnul Funar, are dreptate. Textul inițiatorului nu este clar sau cel puțin nu-mi este clar nici mie.

Inițiatorul spune că se determină valoarea punctului de pensie prin Legea bugetului de stat, în funcție de valoarea punctului de pensie din luna decembrie a anului respectiv. Făcând abstracție că Legea bugetului de stat, teoretic, se aprobă înainte de luna decembrie.

Aceasta este o problemă care trebuie lămurită. Cred că domnul coleg senator Funar încearcă prin amendament să clarifice și acest aspect, venind cu o precizare în sensul că se ia ca bază valoarea din decembrie anul precedent, valoare care se actualizează la rata inflației pe parcursul anului, ceea ce ar fi o formulă funcțională, spre deosebire de ceea ce propune inițiatorul, care mie, personal, mi se pare nefuncțional. Că nu pot lua de bază o valoare care se stabilește în viitor.

Poate ne face niște precizări reprezentantul Guvernului în legătură cu acest aspect. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Mai sunt alte intervenții cu privire la amendamentul respins, propus de domnul Funar? Nu. Se pare că nu mai e nimeni.

Îl invit pe domnul secretar de stat Cătălin Ionel Dănilă, apoi pe președintele comisiei să se exprime în legătură cu această temă.

Microfonul nr.9.

Domnul Cătălin Ionel Dănilă:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să recitesc art.80 alin.1, care spune așa:

"Valoarea unui punct de pensie se stabilește prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an - deci vorbim de fiecare an - cu cel puțin rata inflației prognozată pentru anul bugetar următor".

Dacă consecutivitatea, să spun așa, nu este clară, îmi pare sincer rău.

Pe de altă parte, vizavi de cea ce a spus domnul senator, valoarea punctului de pensie se stabilește fără nici o excepție. La fel pentru toate categoriile. Însă există categorii speciale care nu sunt sistem public de pensii, în care diferențele de pensie sunt asigurate de la bugetul de stat. Aici nu trebuie să confundăm lucrurile.

Sigur, valoarea punctului de pensie este cel puțin o dată actualizată la sfârșitul anului în curs pentru anul următor și, așa cum spunea și domnul senator, Legea bugetului de stat și bugetul asigurărilor nu se votează în anul despre care vorbim, ci în anul precedent, să spunem așa. E făcută pentru viitor.

Și cred că e suficient de clar din perspectiva noastră.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Domnul senator Athanasiu, în mod excepțional. Vă rog să luați cuvântul. Microfonul 4.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Domnule președinte de ședință, tot în mod excepțional vreau să lămuresc puțin această chestiune pe care reprezentantul Guvernului a spus-o, dar pentru ca și colegul nostru, domnul senator Funar, să explice și electoratului, cum avem toți datoria să o facem, aici nu este vorba de o încălcare constituțională a principiului non-discriminării din art.16, a egalității în fața legii.

Într-adevăr, criteriile și metoda de stabilire a valorii punctului sunt prevăzute de Legea nr.19/2000 în mod explicit și cât se poate de echitabil.

Nu există mai multe criterii diferite așadar între ele în raport cu care se stabilește valoarea punctului de pensie.

Ceea ce face însă ca pentru unele categorii de pensionari valoarea pensiei să fie calculată în raport cu un alt referențial, cazul celor din armată, cazul magistraților în ansamblul lor, exemplu adus în dezbaterea noastră de senatorul Funar, are în vedere cu totul altceva.

Și anume: pensiile magistraților au două surse de finanțare, ceea ce reprezentantul Guvernului a spus. Eu încerc să întăresc explicația tocmai pentru a fi limpede pentru toată lumea. Magistrații plătesc o contribuție, potrivit Legii nr.19/2000, pentru care primesc o parte din pensia lor calculată în raport cu valoarea punctului, astfel cum aceasta este stabilită prin Legea nr.19/2000, trimițând la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru diferența de până la 80% din ultimul lor salariu, venit brut, aceea se finanțează de la bugetul de stat și nu are nici o legătură cu contribuția.

În concluzie, ei nu contribuie la fel ca ceilalți și primesc mai mult, ci contribuie la fel ca ceilalți asigurați din sistemul Legii nr.19/2000 și primesc, potrivit valorii punctului cât merită. Surplusul de pensie care îl primesc, îl primesc din bugetul de stat, fără legătură cu mecanismele Legii nr.19/2000.

Deci nu există criterii discriminatorii de stabilire a valorii punctului, ci există pensii diferențiate pentru anumite categorii sociale care fie sunt subvenționate sau finanțate parțial de la bugetul de stat, fie sunt în întregime finanțate de la bugetul de stat, cazul pensiilor militare.

Discuția de ansamblu, dacă finanțarea pensiilor trebuie să se facă din surse diferite, dacă este normal sau echitabil, este o discuție de amploare, de viziune asupra sistemului de pensii, care nu-și are astăzi legătură cu obiectul dezbaterii noastre. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. A fost, într-adevăr, o intervenție excepțională, deoarece cred că ne-a lămurit chiar și pe noi care suntem mai puțin familiarizați cu problemele pe care le avem azi în discuție.

Domnul Ioan-Aron Popa din partea comisiei. Microfonul 7.

Domnul Aron Ioan Popa:

Comisia își menține punctul de vedere exprimat în raport, de a nu susține amendamentul.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, după toate aceste intervenții, cred că lucrurile sunt foarte clare pentru noi. Avem în față un proiect care urmărește să crească valoarea punctului de pensie pentru pensionari. Restul de discuții, pe care le-am avut și care sunt foarte interesante, foarte utile, așa cum sublinia și domnul senator Athanasiu, nu au legătură cu proiectul în cauză, pe care noi îl discutăm.

Noi discutăm acum, pur și simplu, la propunerea Guvernului, care sunt posibilitățile de a mări, din bugetul asigurărilor sociale de stat, punctul de pensie. Repet, toate celelalte probleme, legate de discriminare sau lipsa de discriminare în sistemele diferite de pensionare, sunt, desigur, foarte importante, dar subliniez încă o dată, nu au nimic comun cu proiectul în cauză, pe care noi îl discutăm.

Vă atrag, însă atenția că ne aflăm în fața unui proiect de lege organică și că, până la urmă, de capacitatea noastră de a ne mobiliza la vot depinde dacă anul viitor pensionarii vor avea o pensie cu ceva mai mare.

Deci, vă supun la vot raportul comun al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială și al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, dar înainte de a decide trebuie să adoptăm o decizie în legătură cu amendamentul respins, care figurează în singura anexă.

Deci, în primul rând, o să vă supun la vot amendamentul domnului Funar.

Vă rog pe cei care sunteți în favoarea amendamentului domnului Funar să votați "da" sau, dacă nu sunteți de acord, să votați "nu".

Supun votului amendamentul domnului Funar, cuprins în anexa la raportul comisiei.

Amendamentul nu a fost adoptat, întrunind doar 9 voturi pentru, 6 abțineri și 41 de voturi împotrivă.

Din păcate, stimați colegi, văd că avem o problemă legată de cvorum. La acest vot s-au exprimat doar 56 de colegi, indiferent de modul în care s-au exprimat, ceea ce înseamnă... O să mai facem încă o încercare cu raportul comisiilor.

Deci, vă supun la vot raportul comun al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială și al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Vă rog să votați dacă sunteți de acord cu raportul, împotrivă sau vă abțineți.

Raportul a întrunit 57 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă.

Din păcate, este clar că nu există cvorum. Avem 59 de colegi care s-au exprimat la vot.

O să-i rog pe domnii secretari să mă ajute să numărăm. Dacă o să fie dificultăți, facem și apelul nominal. (pauză pentru verificare cvorum)

Stimați colegi, întrucât, potrivit calculelor efectuate de cei doi secretari, suntem 65, mă văd pus în situația să procedez la apel nominal. O să-l rog pe domnul secretar Gavrilă Vasilescu să procedeze la apelul nominal.

Vă rog, microfonul central pentru domnul secretar. (discuții în sală)

Câți suntem în sală? Ați mai numărat și dumneavoastră? Câți suntem? 60.

Stimați colegi, constat că nu avem cvorum și declar închise lucrările ședinței în plen. De la pct.8 până la sfârșit se amână pentru săptămâna viitoare.

Vă mulțumesc.

Ședința se încheie la ora 11.50.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 8 mars 2021, 1:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro