Sunteți în secțiunea: Home page > Parliamentary Business > Dezbateri > Calendar 2006 > 30-10-2006

Ședința Senatului din 30 octombrie 2006

7. Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe din România.
 
consultă fișa PL nr. L568/2006

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

La punctul 10 de pe ordinea de zi, avem înscrisă propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe din România.

Are termen de adoptare tacită 9 noiembrie 2006. Pentru raport, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Caracterul legii este ordinar. Participă doamna secretar de stat Gabriella Pasztor, din partea Guvernului.

Inițiatorul, vă rog domnule senator Basgan.

Domnul Ion Basgan:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea Academiei de Științe din România, ca for național de consacrare științifică. Acest proiect de lege este avizat favorabil de Consiliul Legislativ, Academia Română, prin semnătura președintelui Academiei, și de către Guvern, cu ocazia reexaminării. A fost trecut prin comisie. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat raport favorabil.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator. Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog, domnul președinte Irinel Popescu, microfonul 7.

Domnul Irinel Popescu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa cum s-a spus, de altfel, de către domnul senator Basgan, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere, cu amendamentele cuprinse în Anexa 1. Există un amendament respins, cuprins în Anexa 2. S-au primit avize negative de la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, de la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă și aviz favorabil de la Consiliul Legislativ. În raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera decizională este Camera Deputaților.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Scuzați-mă, din partea Guvernului, microfonul 9, doamna secretar de stat!

Doamna Gabriella Pasztor - secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării:

Mulțumesc. Deoarece amendamentele au fost cuprinse în anexă, Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. La dezbateri generale dacă sunt doritori? Nu sunt. (proteste din sală) A, scuzați-mă, domnul academician, vă rog frumos, microfonul 3.

Domnul Răzvan Theodorescu:

Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, poate pentru mulți este o mirare că o asemenea academie apare. Vreau să vă spun că această academie este veche, din perioada interbelică. Ea continuă și noi, Academia Română, cum a spus colegul Basgan, suntem de acord cu această formulă. Nu eram de acord cu formula inițială, dar ea a fost schimbată. Trebuie să se înțeleagă că o asemenea Academie, un asemenea tip de Academie, se numește a "Oamenilor de Știință", este un lucru care apare în toate țările europene. În academia de consacrare, nu pot, prin forța lucrurilor, să vină decât foarte puțini oameni, însă cei care binemerită sunt cu mult mai mulți. Și atunci, această formulă este o formulă bine găsită. Vreau să spun că este de salutat faptul că s-a pus acum un număr de membri - până acum nu era, erau câți membri încăpeau, vorba aceea! Acum este un număr fix, de 250, este un lucru pozitiv, este pozitiv că se numește "Academia Oamenilor de Știință", și așa trebuie să apară ea pentru presă, nu Academia de Științe. Această formulă este de salutat și este de sprijinit și de votat, cred eu, așa cum se cade. Este o instituție veche, o instituție de continuitate și o instituție onorabilă. Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Și eu vă mulțumesc, domnule academician. Da, domnule senator Aurel Ardelean.

Domnul Aurel Ardelean:

Înființarea Academiei Oamenilor de Știință vine în sprijinul cercetării științifice care se derulează astăzi în România, pentru crearea spațiului european, a ariei cercetării științifice. Considerăm că prin ceea ce s-a arătat până în prezent de către inițiatori și de către domnul președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, aria cercetării științifice va cuprinde noi domenii de activitate, iar Grupul parlamentar al Partidului România Mare susține înființarea acestei academii.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator Aurel Ardelean. Dacă mai sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor senatori, vă rog să constatați că avem în față un raport de admitere, cu amendamente, 29 de amendamente admise, cuprinse în Anexa 1, și un amendament respins, la Anexa 2.

Dacă la Anexa 2, la amendamentul respins, inițiatorul dorește să-l susțină? Domnul senator Funar, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Voi renunța la acest amendament. Am o rugăminte la cei care vor acorda, postmortem, titlurile respective, să nu înceapă de la Burebista! Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator. Dacă la Anexa 1, la amendamentele admise, sunt observații? Nu sunt.

Vă propun, atunci, să votăm raportul de admitere, cu amendamentele cuprinse în Anexa 1. Am rugămintea, doamnelor și domnilor senatori, să votați.

Cu 66 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și nici o abținere, raportul de admitere, cu amendamentele din Anexa 1, a fost aprobat.

Am rugămintea să votăm și proiectul legislativ cu raportul de admitere. Vă rog să votați.

Cu 63 de voturi pentru, un vot împotrivă și nici o abținere, proiectul legislativ a fost adoptat.

Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor senatori.