Plen
Sittings of the Senate of February 22, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.15/02-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 22-02-2007 Printable version

Sittings of the Senate of February 22, 2007

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp.
 
see bill no. L991/2006

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi - Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp.

Invit Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, domnul senator Pascu.

Dau cuvântul domnului secretar de stat Istvan Toke. Microfonul nr.10, vă rog.

Aveți cuvântul!

Domnul Toke István - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă a agriculturii, legumicultura trebuie să asigure legume în cantitatea și la calitatea solicitată de piață, din speciile și soiurile cele mai valoroase, cu coacerea eșalonată în timp pentru prelungirea perioadei de consum. (Discuții în sală.)

Pentru îmbunătățirea în continuare a...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule secretar de stat, numai o secundă.

Stimați colegi, ascultați motivația.

Domnule Dumitrescu, vă rog foarte mult ! Domnule secretar, vă rog să ne lăsați...

Domnul senator Marinescu, vă invit afară dacă aveți ceva de discutat.

Domnule Claudiu Tănăsescu, cu tot respectul, vă rog să luați loc.

Haideți să ne mișcăm, să nu pierdem timp. Vă rog eu mult.

Domnule secretar de stat, îmi cer scuze. Aveți cuvântul, acum!

Domnul Toke István:

Mulțumesc.

Pentru îmbunătățirea în continuare a activității din legumicultură și a cadrului legal al acestei activități se impune modificarea legislației existente.

De asemenea, prevederile privind valorificarea legumelor, care au fost preluate din Regulamentul CE nr.2200/1996 privind organizarea de piață în sectorul de legume-fructe nu pot fi repetate în legislația națională. De aceea, este necesară abrogarea actualelor prevederi din Legea nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp.

Prin prezentul proiect de lege se reglementează măsurile care trebuie luate pentru respectarea nivelului maxim admis de substanțe remanente - nitrați, nitriți și alte substanțe dăunătoare organismului uman, în legătură cu protecția mediului, a apei și a solurilor, începând de la tehnologiile de producere, precum și sancțiuni aplicate celor care încalcă legislația în vigoare.

Prin proiectul de lege privind modificarea Legii nr.312/2003 se propune și abrogarea Legii nr.469/2003 privind producerea și valorificarea legumelor și a plantelor ornamentale de seră, ca urmare a faptului că noul proiect prevede reglementarea producerii și valorificării legumelor în general, iar prevederile privind plantele ornamentale de seră fac obiectul Legii nr.305/2003 privind organizarea piețelor florilor și a plantelor ornamentale.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege anexat pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp, pe care-l supunem Parlamentului spre aprobare.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului președinte Pascu Corneliu, pentru a prezenta raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Domnul Corneliu Pascu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a dezbătut acest proiect de lege în ședința din 7 februarie și, în urma dezbaterilor generale și pe articole, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea raportului favorabil cu amendamente.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale. Vă rog, dacă sunt luări de cuvânt ? Nu sunt intervenții.

Scuzați-mă! Domnul senator Stan, aveți cuvântul! Microfonul nr.1, vă rog.

Domnul Petru Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Partidul România Mare susține acest proiect de lege. Este un proiect de lege foarte bun, care completează foarte bine Legea nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor.

Sigur, toate capitolele sunt bine tratate în acest proiect de lege, dar sunt, totuși, niște probleme deosebite, în sensul analizelor de laborator ale acestor legume.

Legumicultura folosește foarte multe substanțe - pesticide. Unele din acele substanțe, mai ales pe bază de cupru, sunt cumulative în organismul uman. În România există un singur laborator autorizat central, în Băneasa. Nici un județ nu are laboratoare. Laboratoarele zonale care existau înainte s-au desființat. Și am înțeles că mai există un laborator particular, undeva, tot în București.

În aceste condiții, analizele se vor face foarte greu. Și de aceea insist ca Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să intervină și măcar să autorizeze laboratoarele zonale pe care le avem.

Altă problemă care ne face să importăm la ora actuală mai mult de 50% din necesarul de legume este procesarea. Nu avem în țară procesare pentru legume, decât niște făbricuțe mici și destul de rare.

În aceste condiții, mulți producători nu cultivă sau cultivă puțin, nu riscă să rămână cu legumele în stoc, legumele sunt perisabile. Dar, probabil, cu banii Uniunii Europene se va rezolva și acest lucru.

În rest, proiectul de lege este bun și Partidul România Mare îl susține. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Mai sunt intervenții ? Înțeleg că nu mai sunt.

Stimați colegi, avem 6 amendamente respinse. Se susțin ?

Amendamentul de la punctul 1 se susține ? Nu se susține.

Amendamentul de la punctul 2 se susține ? Nu se susține.

Amendamentul de la punctul 3 se susține ?

Domnul senator Funar, aveți cuvântul!

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat,

Am propus, la art.14 alin.1, să se renunțe la o parte din textul inițiatorului, respectiv la "sau alte produse". Cred că nu este bine să lăsăm în text o asemenea ambiguitate, "sau alte produse", din moment ce înainte s-a scris că "Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor și a ciupercilor cultivate, în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, care conțin reziduuri de pesticide, de metale grele, azotați, azotiți..." Deci, dacă unele s-au enumerat, nu cred că este cazul să lăsăm "sau alte produse", pentru că este greu de aplicat corect legea ulterior. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Pascu.

Domnul Corneliu Pascu:

Comisia a respins acest amendament al domnului Funar pe motiv că pot apărea și pot fi și alte substanțe care nu sunt identificate la această dată și care nu sunt cele uzuale care pot să infecteze legumele, fructele sau celelalte produse și de aceea acest termen "sau alte produse", care depășesc nivelele maxime stabilite de legislația în vigoare, a fost preferat unei limitări a substanțelor, în acest proiect de lege.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Dumitru. Microfonul nr.2.

Domnul Constantin Dumitru:

Domnule președinte, cam același lucru vreau să spun, ceea ce a spus și domnul președinte Pascu. De fapt, și astăzi cu privire la insecticide și fungicide se fac intervenții și se fac tratamente în cazul legumelor. Ele nu sunt neapărat nominalizate ca substanțe... într-o listă, că dacă erau nominalizate toate nu mai era cazul să spunem "sau alte produse". Consider că trebuie să rămână "sau alte produse" pentru că poate apărea o infestare în terenul respectiv, datorită vecinilor sau altor factori, și atunci această sintagmă trebuie să rămână, "sau alte produse dăunătoare". Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Da. Atenție mare la ce a spus domnul senator Stan. Pentru asta trebuie să avem laboratoare în toată țara autorizate, care să verifice aceste lucruri. Dacă vine cineva cu 10 legături de morcovi, de unde știți dumneavoastră ... Cine îi spune... Vine de lângă Ilfov.

Luați loc.

Mai sunt intervenții ?

Da, domnule senator Dumitru. Microfonul nr.2.

Domnul Constantin Dumitru:

Domnule președinte, nu se pune neapărat problema micilor cultivatori de care vorbește domnul senator Stan. Acolo se vor face analize numai la cererea comerciantului sau a clientului. Noi vorbim de producătorii de legume, marii producători care obligatoriu trebuie să facă aceste analize. N-au încotro.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

E adevărat, dar noi mâncăm de la cei mici, că mergem în piața țărănească.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Funar, referitor la art.14, respins de comisie, pe motivul arătat.

Vă rog să votați. Votând "DA" - sunteți de acord cu domnul senator Funar, votând "NU" - sunteți de acord cu comisia. (Pe monitor apar 23 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă și 3 abțineri.)

Reluăm votul.

Stimați colegi, vă rog foarte mult să vă exprimați votul. Suntem în cvorum.

Domnule Chelaru, vă rog foarte mult să-l lăsați pe colegul nostru, care are treabă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Funar de la poz.3. Votând "DA" - sunteți de acord cu domnul senator Funar, votând "NU" - sunteți de acord cu comisia.

Vă rog foarte mult să votați.

Cu 26 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă și 3 abțineri, amendamentul a fost respins.

Amendamentul de la poz.4, referitor la art.11 alin.2.

Domnul senator Funar. Microfonul nr.2.

Microfonul 2! Nici voi nu auziți, apropo de sonorizare. (Domnul președinte Văcăroiu se adresează staff-ului care se ocupă de sonorizare.)

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Renunț la amendamentul de la nr.crt.4.

Îl mențin pe cel de la nr.crt.5, în sensul de a se modifica maximul amenzii, ținând seama de contravenția la care face referire inițiatorul. Propun să se diminueze de la 5000 lei la 3000 lei maximum amenzii care poate fi aplicată.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Reprezentantul Guvernului ? Microfonul nr.10.

Domnul Toke István:

Guvernul nu susține amendamentul, considerând că este potrivită amenda de 5000 lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Amenda de o mie de lei.

Domnul senator Pascu.

Domnul Corneliu Pascu:

Ne menținem punctul de vedere din comisie.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Dacă sunt intervenții?

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 5, referitor la art.25 lit."a".

Vă rog să votați.

Cu 15 voturi pentru, 35 de voturi împotrivă și 4 abțineri, amendamentul a fost respins.

La poziția 6, domnul senator Funar, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

La ultimul amendament am propus reducerea și a minimului și maximului amenzii. Inițiatorul propune, inclusiv, pentru micii producători amendă de la o mie la cinci mii de lei.

În situația în care Guvernul nu s-a preocupat, nu a realizat o rețea a piețelor engros, micii producători sunt nevoiți să vină în piață - uneori, nici în piață -, ci pe stradă ca să-și vândă produsele.

Dacă Guvernul îi amendează între o mie și cinci mii, nu-i ajută să trăiască bine, ci, dimpotrivă. De aceea, am propus reducerea cuantumului amenzii: de la o mie lei la cinci mii lei; de la o sută la o mie de lei.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Reprezentantul Guvernului, microfonul 10.

Domnul Toke Istvan:

Noi susținem forma care s-a adoptat în comisie.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul Pascu?

Domnul Corneliu Pascu:

Ne menținem punctul de vedere, pentru că, totuși, nu putem încuraja lipsa de disciplină și de exigență în realizarea produselor alimentare, să mâncăm detergent, spumă de detergent, în loc de smântână, de exemplu.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Dacă nu sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră amendamentul la poziția 6 art.25 lit."a" și "b".

Vă rog să votați.

Cu 25 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă și 4 abțineri, amendamentul a fost respins.

Vă consult dacă sunt intervenții la cele 7 amendamente admise.

Domnul senator Ștefan Viorel.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș ruga să ne uităm puțin la poziția 4, unde, la prima citire, am crezut că este vorba de o eroare materială, am crezut că lipsește o virgulă, dar, consultând textul de bază, textul Guvernului, am regăsit aceeași greșeală.

Deci, se face vorbire despre "legumele, pepenii și ciupercile cultivate în stare proaspătă sau procesată". Nu cred că așa ceva există.

Dar, dacă s-ar fi pus o virgulă după "cultivate", am fi putut înțelege că este vorba despre "legumele, pepenii, ciupercile cultivate", care se comercializează în "stare proaspătă sau procesată".

Dacă rămâne textul așa, iese o ciudățenie și aceeași formulare o regăsim și în textul de bază, în proiectul inițiatorului, la art.14 indice 1.

Ori punem virgulă, ori facem precizarea "comercializate în stare proaspătă sau procesată".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Reprezentantul Guvernului, vă rog, microfonul 10.

Domnul Toke Istvan:

Este adevărat. Și noi susținem versiunea cu virgulă. Deci, "ciupercile cultivate, în stare proaspătă sau procesată".

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule senator Pascu, de acord?

Domnul Corneliu Pascu:

Comisia și-a menținut punctul de vedere, având în vedere că sunt alte articole care reglementează această situație.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule senator Pascu, este vorba de limba română!

Nu poți să spui "ciupercile cultivate în stare procesată". Nu știu dacă este foarte clar. Trebuie să punem o virgulă, pentru a face distincție.

Să facem această corecție. Nu o supun votului, este vorba de limba română.

Nu sunt alte intervenții.

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu cele 7 amendamente admise.

Legea are caracter ordinar.

Rog toată lumea să voteze.

Cu 70 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și nici o abținere, raportul a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, un vot împotrivă și nici o abținere, legea a fost adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 3 october 2022, 8:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro