Plen
Sittings of the Senate of April 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.50/20-04-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-04-2007 Printable version

Sittings of the Senate of April 11, 2007

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.
 
see bill no. L32/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La pct.11 avem înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă - raportoare. Este domnul președinte Adrian Păunescu. Vă rog să ocupați fotoliul rezervat comisiei. Microfonul 7.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Adrian Lemeni, aveți cuvântul, microfonul 8.

Domnul Adrian Lemeni - secretar de stat în Ministerul Culturii și Cultelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Principalele reglementări propuse prin acest act normativ privesc definirea instituțiilor și companiilor de spectacole sau de concerte, a statutului lor juridic, a modului lor de înființare, organizare și funcționare, de asemenea, reglementarea conducerii instituțiilor de spectacole sau concerte, în corelare cu propunerile de modificare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.114 din 2006, de asemenea, includerea în acest act normativ a reglementărilor privind organizarea și desfășurarea activității de impresariat artistic.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl invit pe domnul președinte Adrian Păunescu să prezinte raportul comisiei.

Domnul Adrian Păunescu:

Raportul comisiei nu este foarte complicat. Lucrurile pe care le-a spus domnul secretar de stat sunt corecte și aș putea să le repet. Suntem de acord cu această reglementare și comisia a acceptat amendamente ale senatorului - ați înțeles - Gheorghe Funar. Așa că, în unanimitate, sunt învestit de comisie să vă prezint acest raport de admitere, cu amendamente.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale?

Doamna senator Verginia Vedinaș, Grupul parlamentar al Partidului România Mare. Aveți cuvântul, microfonul 2.

Doamna Verginia Vedinaș:

Domnule președinte, distinși colegi.

Deși nu fac parte din Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, este evident că fiecare dintre noi suntem interesați de această componentă a existenței noastre, cu atât mai mult cu cât, la revizuirea din 2003 a Constituției, a fost înscris un drept fundamental inexistent până atunci, și anume, accesul la cultură.

Accesul la cultură este un drept fundamental care își regăsește oarecum dezvoltarea prin această ordonanță. Nedumerirea pe care vreau s-o exprim vizează faptul că ordonanța, pe care o supunem discuției și, probabil, aprobării, abrogă o lege care a fost adoptată în anul 2004, deci nici măcar după 3 ani de funcționare, și nu am înțeles foarte bine rațiunile pentru care s-a considerat necesar să fie înlocuită vechea reglementare cu altă reglementare, având în vedere că, din punctul meu de vedere, puteau fi operate anumite modificări și să se mențină stabilitatea legislativă, pentru că, a-și asuma fiecare guvernare proiecte de acte normative noi, prin care să se abroge actele normative adoptate de guvernarea anterioară, nu mi se pare cea mai bună soluție și am spus și cu alte prilejuri că această fluctuație legislativă este un argument de instabilitate și de lipsă de putere, nu de putere a unei guvernări.

Dincolo de aceste aspecte, pentru că ne interesează cultura, pentru că partidul nostru promovează, inclusiv în Parlament, distinse personalități ale vieții culturale, în mod evident, vom susține și noi acest proiect de act normativ. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc. Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Vă consult dacă amendamentele respinse sunt susținute? Domnul senator Gheorghe Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte, onorat Senat.

Mă bucur și țin să mulțumesc Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă pentru că mi-a acceptat două amendamente și am economisit timpul în plen, dar sunt nevoit să le susțin pe celelalte două respinse și sper ca plenul Senatului să le accepte. Respectiv, se propune de către inițiator ca, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare în cazul instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, condiționarea ocupării unei funcții de specialitate artistică pe criterii de vârstă, sex sau calități fizice în instituțiile de spectacole sau concerte se face conform specificului și intereselor instituției și nu constituie contravenții.

Nu cred că este cazul, domnule președinte de ședință, onorat Senat, să acceptăm aceste excepții de la lege, aceste derogări, pentru că nu se justifică, în opinia mea.

Ca atare, pentru a nu mai intra în detalii și dimensiuni ale candidatelor sau candidaților, propun eliminarea textului.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Totuși, să-i ascultăm pe colegii din Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă. Îl invit pe domnul președinte, pentru că sunt chestiuni extrem de importante aici.

Domnul Adrian Păunescu:

Da, este delicată această amendare și ea nu ține seama de specificul domeniului, adică, atunci când este vorba, să zicem, de angajat o balerină, nu cred că e cazul să beneficieze de drepturile legale generale, și nu de cele specifice, la vârsta de 48 de ani. Nu este potrivit și e de bănuit că instituțiile de cultură și de artă vor căpăta toată fiabilitatea necesară pentru a se încărca de valori.

De aceea, eu cred că este, pe bună dreptate, prevăzut în această ordonanță a Guvernului faptul că nu e o contravenție, dacă ai nevoie de Hamlet, să-l alegi dintre bărbați. Asta ar fi o discriminare de sex. Hai, maximum dintre androgini. Dar să obligi să existe o femeie în concurs și să te poată reclama că ai angajat un bărbat, să joace rolul lui Ștefan cel Mare, și nu o altistă, mi se pare un fapt la care trebuie să ne gândim.

De aceea am fost de acord cu ordonanța Guvernului. Cred că nu are a mă bănui și nu are a ne bănui domnul senator Funar de vreun parti-pris guvernamental, dar nu e potrivit. E bine ceea ce s-a spus în ordonanță. Așa credem noi.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumim, domnule președinte.

Bănuiesc că și reprezentantul Guvernului susține aceleași argumente. Vă rog!

Domnul Adrian Lemeni:

Suntem împotriva amendamentului. Practic, acest articol este preluat, textual, din Legea nr.504/2004, păstrarea fiind motivată de diversitatea tipologiilor care trebuie reprezentate pe scenă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul susținut de domnul senator Gheorghe Funar la art.14, în sensul eliminării textului prevăzut în lege.

Amendamentul a fost respins, întrunind doar 14 voturi pentru, 33 împotrivă și 4 abțineri.

Domnul senator Gheorghe Funar, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat,

Este ultimul amendament la acest proiect de lege și ultimul pe ziua de astăzi, dar sper să treacă. Este vorba de amendamentul la art.16.

Spre deosebire de textul inițiatorului, care prevede că "personalul angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitatea în care instituția își desfășoară activitatea și nu beneficiază de locuință de serviciu" - spune Guvernul - "poate primi din bugetul instituției o indemnizație forfetară", amendamentul meu vizează obligarea Guvernului, deci, "primește...o indemnizație forfetară neimpozabilă".

Am venit cu încă o modificare în textul acestui art.16, în ceea ce privește cuantumul, față de suma derizorie pe care o propune Guvernul, care nu ține seama de un alt artist, Radu Duda, cu 600 milioane de lei pe lună, de cheltuit, fără să dea socoteală. Aici, Guvernul propune numai un cuantum de 50% din salariul mediu net pe economie, pentru a-și asigura cazarea. Găsește, probabil, undeva, în Ferentari, o locuință fără lumină, la procentul propus de Guvern.

Amendamentul meu vizează ca persoanele respective să beneficieze de o indemnizație forfetară neimpozabilă, în cuantumul aferent unui hotel de trei stele, pentru a-și asigura cazarea. Trebuie să ținem seama de personalitățile care sunt angajate pe durată determinată. Venim și propunem ca un Hamlet să primească un milion pe lună, să-și asigure cazarea în București!

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, din partea Guvernului, punctul de vedere.

Domnul Adrian Lemeni:

Amendamentul, practic, presupune transformarea unei valori determinate, respectiv, 50% din salariul mediu net pe economie, sumă care poate fi calculată și prevăzută, ca atare, în bugetul unei instituții, într-o valoare incertă, în continuă schimbare.

Inițiatorul a urmărit, practic, prin această prevedere, care există și în textul Legii nr.504/2004, soluționarea problemelor cauzate de lipsa acută de spații de cazare, cu care se confruntă instituțiile respective.

De asemenea, propunerea din amendament, legată de cuantumul aferent unui hotel de trei stele, contravine altor prevederi legale, care limitează aceste categorii de personal contractual din sectorul bugetar, să beneficieze de acest cuantum.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Referitor la prima parte a amendamentului? Sunt două chestiuni. Are o problemă importantă la începutul articolului 16.

Bun! Dacă doriți să interveniți, domnule președinte, vă rog, microfonul 7.

Domnul Adrian Păunescu:

Dacă problema aceea de subtilitate, "poate primi" și "primește", m-ar determina să fiu de acord cu domnul Funar, chestiunea cealaltă, cu cuantumul, este, hotărât, un lucru rațional, așa cum a fost formulat de Guvern.

E greu de acceptat un amendament pe jumătate, dar acest "poate primi" lasă loc oricărui voluntarism. În ce privește cuantumul, însă, eu cred că putem accepta soluția Guvernului, și anume "...primește 50% din salariul mediu net pe economie".

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci, deosebirea este fundamentală, pentru că, în prima variantă, în varianta Guvernului, este lăsat la latitudinea instituției bugetare să ofere suma respectivă, dacă au bani în buget.

Domnul Adrian Păunescu:

Dacă nu au, nu fac.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dacă trecem "primește", atunci, este obligat să plătească.

Domnul Adrian Păunescu:

Da. Domnule președinte...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cum credeți că e bine. Noi îl punem la vot. Că este necesar, suntem convinși cu toții.

Domnul Adrian Păunescu:

Eu cred că și această chestiune, ca și altele, n-ar trebui lăsate la îndemâna meteorologiei. Totuși, un raport de muncă între o instituție și un artist ar trebui să dea siguranță și instituției, și artistului. Dacă nu se poate rezolva legal această relație, atunci, ea nu poate nici începe.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Domnul senator Dan Gabriel Popa.

Domnul Dan Gabriel Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, nu doresc să-l concurez, astăzi, pe domnul senator Funar la luările de cuvânt, dar ca membru și în Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, aș vrea să fac o precizare, care sunt convins că va fi folositoare.

Tot pe acest articol 16, în lista de amendamente admise, veți observa că, de altfel, la propunerea mea, ca membru în Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, prima parte a amendamentului este admisă. Noi am înlocuit "poate primi" cu "primește". Găsiți la poziția 3 din lista de amendamente admise.

De asemenea, am făcut o mică modificare, în final. Sigur, nu pentru a-și asigura cazarea, este imposibil să se asigure cazarea doar cu suma aceasta, ci, pur și simplu, pentru cazare, deci ca o completare pentru cazare. Dar cuvântul care apare în text este "primește", și nu "poate primi".

Mulțumim.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimați colegi... Domnule senator Funar, doriți să mai interveniți? Vă rog!

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte, onorat Senat,

Ținând seama de argumentele care au fost expuse și de președintele comisiei, și de către domnul senator Popa, renunț la amendament.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră, în această situație, raportul cu amendamentele admise, cu precizarea caracterului legii, de lege ordinară.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori prezenți să voteze.

Raportul cu amendamente este adoptat de plenul Senatului cu 50 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 6 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic este adoptat de plenul Senatului cu 53 de voturi pentru și 4 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 april 2021, 2:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro