Plen
Sittings of the Senate of April 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.50/20-04-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-04-2007 Printable version

Sittings of the Senate of April 11, 2007

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.
 
see bill no. L209/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 3 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital este raportoare.

Ofer cuvântul domnului președinte Ioan Aron Popa, pentru a prezenta raportul.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege pe care l-am avut în dezbatere la comisie are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, în sensul stabilirii unui mecanism de acoperire de la bugetul de stat a plății taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii finanțate din fondurile de aderare.

Comisia a dezbătut în amănunt acest proiect și a hotărât să supună plenului Senatului un raport de admitere, cu amendamentul admis la proiectul de lege, și un amendament respins.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale, în numele grupurilor parlamentare sau în nume propriu. Nu sunt intervenții.

Îl consult pe domnul senator Gheorghe Funar dacă își susține amendamentul respins.

Microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori,

Susțin acest amendament la art.5 alin.1 indice 1. Respectiv, în opinia mea, nu este necesar să apară aceste precizări pe care le-a făcut inițiatorul în Ordonanța de urgență nr.11/2007. Respectiv, după o mulțime de agenți economici care sunt menționați generic, se precizează Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România și Compania Națională Căile Ferate din România, mai ales în legătură cu ultima dintre ele, așa cum cunoașteți, mass-media, de circa o lună de zile, prezintă o mulțime de jafuri care s-au făcut de unul dintre foștii directori, aflat acum la odihnă în străinătate, după ce a devalizat compania de peste un miliard de euro.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl invit pe domnul secretar de stat Cătălin Doică, să prezinte punctul de vedere al Guvernului și să-i exprime punctul de vedere referitor la acest amendament.

Vă rog, microfonul 8.

Domnul Cătălin Doică - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Guvernul, așa cum a declarat și în cadrul comisiei, nu este de acord cu admiterea acestui amendament, întrucât cele două societăți menționate anterior de domnul senator Funar sunt unități de implementare a programelor ISPA în nume propriu și nu se regăsesc în niciuna din enumerările generice anterioare.

Deci, este necesară menținerea lor în interiorul actului normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei, în legătură cu amendamentul domnului senator Gheorghe Funar.

Domnul Aron Ioan Popa:

Comisia își menține punctul de vedere exprimat în raportul de respingere.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Gheorghe Funar, amendament respins, existent în Anexa nr.2.

Vă rog să votați.

Invit colegii senatori să participe la vot.

Vom relua votul.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul susținut în plenul Senatului de domnul senator Gheorghe Funar la art.5 alin.1 indice 1 lit.f, amendament respins de comisie.

Vă rog să votați.

Numai puțin, am blocat eu aparatul, vă rog să repetăm votul.

Rog colegii senatori să voteze acum.

Amendamentul a fost respins întrunind doar 21 voturi pentru, 28 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Vă consult dacă în legătură cu amendamentele înscrise în Anexa nr.1, aveți observații? Amendamente admise.

Nu sunt observații?

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente la proiectul de lege, cu precizarea caracterului legii, de lege ordinară și de faptul că Senatul dezbate acest proiect de lege în calitate de primă Cameră sesizată.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra raportului cu amendamente.

Vă rog să votați.

Raportul cu amendamente, adoptat de plenul Senatului cu 49 voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2007 adoptat de plenul Senatului cu 49 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 12:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro