Plen
Sittings of the Senate of April 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.50/20-04-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-04-2007 Printable version

Sittings of the Senate of April 11, 2007

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale.
 
see bill no. L12/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi, avem înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale.

Comisia sesizată în fond este Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Din partea Executivului, participă la ședința Senatului, domnul Cătălin Doică. Îi ofer cuvântul pentru a prezenta expunerea de motive.

Domnul Cătălin Doică - secretar de stat în Ministerul Finanțelor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin prezentul act normativ se reglementează modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli astfel: bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților autofinanțate se aprobă prin ordine ale ministrului de resort. Bugetele de venituri și cheltuieli ale Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și bugetele de venituri și cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice implicate se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al președintelui AVAS. Extinderea acestor prevederi și la nivelul unităților de monitorizare, constituie o măsură de urmărire a încadrării acestora în programele de reducere a plăților restante către bugetul general consolidat, precum și către alți creditori.

Practic, noutatea actului normativ este aceea că bugetul de venituri și cheltuieli al unităților subordonate unor ministere se face prin ordin al ministrului de resort și nu prin hotărâri de Guvern.

Față de toate acestea, vă rugăm să fiți de acord cu proiectul de act normativ adus în fața dumneavoastră.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog, raportul comisei, domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a luat în dezbatere proiectul de lege, am avut în vedere avizul favorabil transmis de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și de Comisia pentru administrația publică, organizarea teritoriului și protecția mediului care a însoțit avizul la un amendament.

Noi am hotărât cu majoritate de voturi să întocmim un raport de admitere, cu amendamentele admise, prinse în Anexa nr.1 și amendamentele respinse cuprinse în Anexa nr.2.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult, dacă doriți să interveniți la dezbateri generale?

Nu sunt intervenții.

Vă consult, dacă susțineți amendamentele existente în Anexa nr.2?

Domnul senator Gheorghe Funar, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori, primul amendament se referă la art.1 alin.1.

În opinia mea, este necesar să eliminăm precizarea înscrisă, în opinia mea, inutil de către inițiator, respectiv "bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților din subordine se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite sau prin decizia primului -ministru, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare." Eu am propus eliminarea acestei precizări, respectiv "bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților din subordine se aprobă cu respectarea prevederilor legale în vigoare".

Precizarea inițiatorului mi se pare inutilă și, de fapt, nu este o precizare, este o neclaritate că se aprobă sau prin ordin al ordonatorului principal ori prin decizia primului-ministru. Nu are rost să înscriem lucrurile acestea, în opinia mea, în textul legii.

Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.

Domnule secretar de stat, microfonul 8, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Cătălin Doică:

Nu suntem de acord cu admiterea amendamentului, domnule președinte. Tocmai aceasta este, de fapt, noutatea adusă de actul normativ, "aprobarea prin ordin al ministrului sau decizia primului-ministru, după caz, a bugetelor respective."

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră amendamentul susținut de domnul senator Gheorghe Funar la art.1 alin.1.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori prezenți în sală, să participe la vot.

Resupunem votului acest amendament respins la comisie.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra amendamentului susținut în plen de domnul senator Gheorghe Funar la art.1 alin.1.

Vă rog să votați.

Amendamentul a fost respins întrunind doar 13 voturi pentru, 31 voturi împotrivă și 9 abțineri.

Ce alt amendament susțineți, domnule senator?

Microfonul 2, vă rog.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La nr.crt.3, amendamentul de la art.5 lit.c am propus eliminarea textului respectiv. Ca principiu la acest amendament și următoarele am ținut seama și am venit cu propunerea de eliminare a textelor înscrise de inițiator. Eu am ținut seama de prevederile din Legea nr.24/2000 art.60 alin.1 care prevede că în cazul în care apar noi reglementări contrare unor reglementări de același nivel sau de nivel inferior, acestea trebuie abrogate, iar în conformitate cu prevederile alin.4 art.60 din același act normativ din Legea nr.24/2000, obligația abrogării revine autorității care a emis primul act. Ce a făcut inițiatorul? Propune Parlamentului ca printr-o lege să abroge regulamente aprobate prin hotărâri ale Guvernului sau anumite texte din hotărâri ale Guvernului.

Deci, respectând prevederile din Legea nr.24/2000 am propus eliminarea acestor texte, lăsând la latitudinea Guvernului și la obligația Guvernului, în baza Legii nr.24/2000, ca Guvernul, prin proprii hotărâri să abroge hotărârile contrare acestei ordonanțe.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului, microfonul 8, vă rog.

Domnul Cătălin Doică:

Nu suntem de acord, domnule președinte, cu admiterea amendamentului, pe de-o parte având în vedere faptul că prezentul proiect de act normativ are avizul Consiliului Legislativ, fără observații, iar, pe de altă parte, datorită faptului că aceste amendamente ale domnului senator Funar veneau cumva și în urmarea primului amendament care a fost respins, în regulamentele respective, prevăzându-se în mod expres, că aprobarea bugetelor se face prin hotărâre de Guvern. Or, această ordonanță de urgență, modificând rațiunea și logica de funcționare a aprobării bugetelor, era necesar a fi abrogată.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl consult pe domnul senator Gheorghe Funar, dacă insistă în amendament, având în vedere faptul că amendamentul de la art.1 alin.1 a fost respins.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Insist și îmi susțin aceste amendamente și, regret că domnul secretar de stat încearcă să lege art.1 cu art.5 care nu au nici o legătură între ele. Probabil credea că doamnele și domnii senatori nu sunt atenți la textul actului normativ.

Revin la problema de principiu, domnule președinte de ședință și onorat Senat, noi nu putem vota astăzi ceva împotriva legii. Legea nr.24/2000 precizează că abrogarea unor prevederi contrare se face de către organul emitent al actului normativ. Dacă Regulamentul a fost aprobat prin hotărâre de Guvern și dacă Guvernul a adoptat hotărâri, tot același Guvern trebuie să-și abroge hotărârile contrare acestei ordonanțe.

Eu v-aș ruga, domnule președinte de ședință și stimați colegi, să nu devenim ridicoli, dacă inițiatorul a încercat să ne pună într-o asemenea situație. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog, doriți să mai comentați? Nu.

Mulțumesc.

Sunteți de acord că în textul legii, dacă am fi trecut în partea finală doar un articol prin care spuneam că orice prevedere contrară se abrogă, nici nu se mai punea problema să abrogăm o hotărâre de Guvern și așa mai departe.

Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de comisie la art.5, susținut în plen de domnul senator Gheorghe Funar.

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze.

O să reluăm votul.

Resupun votului dumneavoastră amendamentul susținut de domnul senator Funar de eliminare a art.5 lit.c, amendament respins la comisie.

Vă rog să votați.

Amendament respins de plenul Senatului, întrucât a întrunit doar 19 voturi pentru, 34 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Îl consult pe domnul senator Gheorghe Funar, dacă mai susține amendamentele de la punctele 4,5,6,7 până la 10, care au legătură cu amendamentul respins?

Domnul Gheorghe Funar:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Nu le mai susțin, aștept să vedem alte comedii în Senatul României când să abrogăm și hotărâri ale consiliilor județene și ale consiliilor locale. Îmi pare rău că nu au fost atenți colegii mei și am încălcat Legea nr.24/2000.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

Vă consult dacă aveți intervenții în legătură cu amendamentele admise existente în Anexa nr.1 la raport?

Reprezentantul Guvernului, de acord cu ele?

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamente la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2007.

Rog colegii senatori să voteze.

Raportul cu amendamente adoptat de plenul Senatului, cu 43 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 9 abțineri.

Cu precizarea caracterului legii, de lege ordinară și de faptul că Senatul a luat în dezbatere acest proiect de lege în calitate de primă Cameră sesizată, supun votului final proiectul de lege împreună cu amendamentele admise.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Proiectul de lege, în ansamblu, este adoptat de plenul Senatului cu 43 voturi pentru, un vot împotrivă și 7 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 april 2021, 3:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro