Plen
Sittings of the Senate of April 26, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.62/07-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 26-04-2007 Printable version

Sittings of the Senate of April 26, 2007

56. Dezbaterea Propunerii legislative privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale (votul pe lege se va da în ședința de miercuri, 2 mai a.c.)
 
see bill no. L121/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La pct.54 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale.

Comisia economică, industrie și servicii. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări mai are vreun proiect? Nu mai are. Vă mulțumesc, domnule secretar.

Domnul președinte Claudiu Tănăsescu. Inițiatorii sunt prezenți? Sigur.

Ofer cuvântul domnului senator Țâbuleac pentru a prezenta propunerea legislativă. Aveți cuvântul, domnule senator. Microfonul 6.

Domnul Mihai Țâbuleac:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar pentru utilizarea în mai mare măsură a surselor de energie regenerabilă sau neconvențională pentru scăderea consumului total de energie, creșterea independenței energetice, asigurarea securității aprovizionării cu resurse energetice și reducerea poluării mediului.

Referitor la problematica folosirii resurselor regenerabile de energie ca alternativă în producerea de energie electrică sau termică, precizăm că Uniunea Europeană recomandă statelor membre să dubleze până în anul 2010 aportul surselor regenerabile de energie al țărilor membre, care ar trebui să ajungă, treptat, de la 6% în 1995, la 12% în 2010.

Pe aceste coordonate se înscrie și prezentul proiect de lege care, fără să urmărească transpunerea unui anumit act juridic comunitar în procesul armonizării legislative, își propune ca finalitate încurajarea cercetării în domeniu și creșterea ponderii energiei obținute din surse regenerabile și neconvenționale, ceea ce va însemna reducerea dependenței României de importurile de surse fosile de energie.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul Mihai Țâbuleac:

... iar pe de altă parte reducerea poluării. Vă rog să-mi permiteți să fac și o observație în ceea ce privește lista amendamentelor admise.

Am rugămintea să supuneți la vot eliminarea amendamentului de la poz.l, deoarece...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Îl vom discuta atunci când ajungem la amendamente. Deci nu sunteți de acord, în calitate de inițiator, cu acel amendament.

Domnul Mihai Țâbuleac:

Nu sunt. Este și o eroare materială...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Discutăm atunci. Domnul președinte Claudiu Tănăsescu.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să spun că majoritatea membrilor Comisiei economice, industrie și servicii, ținând cont de faptul că este o chestiune foarte importantă, legată de economii, atât a populației, cât și a economiei de stat, a întocmit raport favorabil cu amendamentele din anexă.

Legea face parte din categoria legilor organice, iar Senatul este prima Cameră sesizată. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule președinte. din partea Guvernului cine răspunde? Microfonul 10. Vă rog să vă prezentați.

Domnul Corneliu Rădulescu - vicepreședintele Agenției Române pentru Conservarea Energiei:

Sunt Corneliu Rădulescu, vicepreședintele Agenției Române pentru Conservarea Energiei.

Avizul negativ a fost dat din câteva puncte de vedere. Primul este acela că proiectul de lege reiterează o serie de sarcini ale unor ministere și organisme care deja au fost prezentate prin acte normative.

Al doilea, din punct de vedere al conținutului, deși legea se referă la promovarea și, respectiv, susținerea financiară a resurselor regenerabile, în ea se vorbește foarte mult despre "certificatele albe", care reprezintă o formă de susținere financiară a eficienței energetice.

În al treilea rând, există la ora actuală două proiecte PHARE, unul dintre ele va stabili ce scheme financiare pentru susținerea eficienței energetice sunt cele mai în măsură să acopere nevoile României și, de asemenea, o altă propunere PHARE, care va stabili potențialul de regenerabile și, respectiv, schemele de finanțare care vor fi necesare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

În concluzie? Așa cum arată cu amendamentele. Poziția dumneavoastră sau a Guvernului față de propunerea legislativă.

Domnul Corneliu Rădulescu:

Ne menținem avizul negativ.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Negativ. Vă mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale. Doriți să exprimați puncte de vedere? Domnul senator Dumitru, Grupul parlamentar al PNL. Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Constantin Dumitru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL din Senat nu susține această inițiativă. În primul rând, încalcă foarte multe prevederi privind activitatea fiscală din economia noastră. Această activitate este reglementată prin Codul fiscal și nu cred că se poate interveni cu o lege.

În al doilea rând, acordarea unor facilități stabilite clar prin Legea energiei. Aș vrea să citesc Secțiunea III din Legea nr.325/2006, care stipulează clar:

"Dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de energie termică în scopul producerii energiei termice se fundamentează pe baza unor studii tehnico-economice și prin hotărâre a Guvernului." Deci abilitează Guvernul să emită o hotărâre în acest sens, nu prin lege. Această lege a fost adoptată chiar în 14 iulie anul trecut. În consecință, grupul nostru nu susține propunerea legislativă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc. Mai doresc să se pronunțe și alte grupuri parlamentare? Sunt intervenții? Domnule senator Daea, aveți cuvântul.

Domnul Petre Daea:

Vă mulțumesc, domnule președinte al Senatului.

Vreau să felicit inițiatorul pentru gândul bun și, sigur, în situația în care, astăzi, mai toată lumea se gândește la soluții alternative, și noi ne gândim la soluția de a lăsa o alternativă, într-un context anume, și aș vrea să-l precizez că aici este o problemă complexă care impune o abordare multiinstituțională și multidisciplinară. Motiv pentru care așteptăm inițiativa Guvernului. Votăm împotriva actului, deși ca inițiativă este foarte valoroasă. Și numărul de amendamente admise spune acest lucru, că este mult de lucru în acest domeniu.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc. Domnul senator Claudiu Tănăsescu, microfonul 7.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Permiteți-mi să vorbesc de aici. (discuții) Eu cred că ar trebui să privim mai serios această chestiune. Spun asta, deoarece, vedeți, în toate țările din Europa se întâmplă acest fenomen. Vă deranjează ceva? Să trec la microfonul central. Bine, domn'e, dacă doriți neapărat. (rumoare, discuții)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu vă faceți probleme. Aveți mai multă autoritate de la microfonul central.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Vă mulțumesc. A vrut să mă vadă în picioare domnul senator. Vă mulțumesc.

Spun asta, deoarece vedeți ce se întâmplă și în Europa. Mai mult decât atât, iată, chiar de curând, și cineva se uită pe site-uri, va observa că există un program sau mai multe programe PHARE cu o participare de 50% din partea aceasta pentru a se realiza asemenea instalații care beneficiază de alte surse decât cele convenționale.

Iată că s-a pornit acest drum. Mai mult decât atât, în urmă cu...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Numai puțin. Din spate face cineva poze. Nu știu! Este un coleg sau un fotoreporter? A da. Vă mulțumesc. Continuați, vă rog.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Nu vreau să vă mai plictisesc. Eu cred că trebuie să votăm acest lucru și să ne îndreptăm spre această idee, deoarece acesta este viitorul nostru și al întregii planete.

Aș vrea să fac o singură completare. La aceste surse pot intra chiar și produsele din soia. Și dacă dumneavoastră țineți cont de treaba asta, veți vota pentru că noi vă vom sprijini pentru a cultiva cât mai multă soia. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator. Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar închise dezbaterile generale pe propunerea legislativă.

Observații în legătură cu amendamentele admise de comisie?

Domnul senator Țâbuleac, ați avut observație la amendamentul de la poz.1.. Da?

Domnul Mihai Țâbuleac:

Da, domnule președinte de ședință. Dar după modul în care au decurs dezbaterile generale, este descurajant să mai susțin. Totuși îmi fac datoria.

Consider că amendamentul de la poz.1...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Cred că de la numărul curent 2. La 1 este titlul legii.

Domnul Mihai Țâbuleac:

Chiar titlul legii.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

De la titlul legii?

Domnul Mihai Țâbuleac:

Chiar titlul legii.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da? Vă rog!

Domnul Mihai Țâbuleac:

Consider că nu este corect, este mult mai bine ce s-a scris în varianta inițială.

De asemenea, s-a strecurat o eroare, pe care eu o consider de natură materială. Mai sunt câteva amendamente admise, unde, în loc de "surse neconvenționale de energie" s-a trecut - nu înțeleg de ce - "surse neregenerabile de energie". Nu înseamnă deloc același lucru și am rugămintea să se corecteze această eroare materială.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și deci să revenim la termenul "neconvenționale"? Sau cum să spunem? N-am înțeles.

Domnul Mihai Țâbuleac:

Da, să rămână cum era prevăzut în textul inițial - "neconvenționale".

Aș mai vrea să fac o precizare, dacă tot ați avut amabilitatea să-mi oferiți microfonul.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog!

Domnul Mihai Țâbuleac:

Așteptăm de mult Guvernul să intervină în acest domeniu, de o deosebită importanță pentru economia națională a României, și au trecut ani, dar nu a făcut-o. Acum am intervenit cu această propunere legislativă și onorabili colegi de-ai mei zic că trebuie să lăsăm, totuși, Guvernul să opereze aici. Consider că nu este un punct de vedere corect.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

Rog reprezentantul Guvernului să se pronunțe în legătură cu acest amendament.

Microfonul 10, vă rog!

Domnul Corneliu Rădulescu:

În legătură cu amendamentul domnului senator, referitor la surse de energie regenerabile sau neconvenționale...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Numai puțin. Amendamentul nu este al domnului senator Țâbuleac, este introdus la comisie. Dânsul dorește să se revină la forma inițială a proiectului.

Domnul Corneliu Rădulescu:

Deci, "neconvenționale", ca termen, nu știu dacă este corect și este sinonim cu regenerabile, pentru că neconvenționale pot fi și cele care se recuperează - căldura, de exemplu, din gazele arse. Tot neconvențional este.

Deci, sugestia mea ar fi să fie "surse regenerabile", pentru că ar fi mult mai clar.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Deci, este a treia variantă, deja, deși nu susțineți propunerea legislativă.

Deci, în mod normal, dumneavoastră, Guvernul, nu sunteți de acord nici cu textul inițial, nici cu textul reformulat.

Eu sunt obligat, stimați colegi, potrivit Regulamentului Senatului, să supun votului dumneavoastră acel amendament contestat de inițiator, în sensul de a se înscrie în titlul legii, în loc de "surse regenerabile și neconvenționale", "surse regenerabile și a economiei de energie".

Acesta este amendamentul propus și agreat la nivelul comisiei.

Deci, dacă veți vota "da", veți vota în favoarea amendamentului. Dacă veți vota "nu", veți vota împotriva amendamentului și va rămâne textul inițial.

Rog colegii senatori să se pronunțe prin vot și vă rog să votăm cu toții.

Vă rog să votați. (Pe tabela de vot este înscris: 12 voturi pentru, 33 împotrivă, 7 abțineri.)

Amendamentul a fost respins. Titlul legii, pe care o să-l supun la vot, rămâne în forma inițială.

Deci, amendamentul de la numărul curent 1 nu a fost acceptat.

Vă rog să-mi permiteți să dau citire unui text din Regulamentul Senatului. Art.101 alin.1: "Dacă din raportul comisiei..." Pardon, am greșit.

Art.101 alin.2: "Dacă prin raportul comisiei se propune dezbaterea și adoptarea proiectului de lege, iar în dezbaterile generale se cere respingerea proiectului de lege, după încheierea acestora, se supune votului Senatului mai întâi cererea de respingere."

Deci, întrucât două sau chiar trei grupuri parlamentare au solicitat respingerea propunerii legislative, supun votului dumneavoastră, în primul rând, raportul Comisiei economice, industrii și servicii.

Raportul este favorabil. Legea are caracter de lege organică.

Vă rog să votați.

În favoarea raportului s-au pronunțat doar 15 colegi senatori, 32 au votat împotrivă, 8 s-au abținut.

Deci, raportul întocmit de Comisia economică, industrii și servicii, deși extrem de stufos, sunt convins că s-a muncit extrem de mult, a fost respins.

Stimați colegi, trebuie să dăm vot final pe lege. În această situație, îl dăm astăzi sau îl lăsăm pentru luni? Raportul a fost respins. Practic, raportul avea consistență prin anexă. (Domnul senator Gavrilă Vasilescu solicită cuvântul.)

Domnul senator Gavrilă Vasilescu.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Domnule președinte, mulțumesc.

Dacă dăm vot miercuri, atunci, să reluăm și votul pe raport, pentru că eu ridic și o problemă de procedură...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu, nu ridicați, că puteați să ridicați și la celelalte.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

... pentru că... N-o ridic...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Haideți să nu reluăm discuția!

Domnul Gavrilă Vasilescu:

... dar oamenii din comisie au muncit extraordinar și e consistent... și raportul, pentru că el este, de fapt, până la urmă, miezul acestei propuneri legislative, prin tot ceea ce s-a făcut acolo și nu împărțiți pe jumătate, pentru că, deocamdată, și raportul, și legea trebuie să obțină același număr de voturi.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă rog să acceptați aceeași unitate de măsură, așa cum au acceptat-o toți colegii care au pierdut la vot, astăzi. Așa este corect. (Discuții în sală.)

Deci, avem o singură chestiune: dacă să dăm votul final pe lege astăzi sau... Eu cred că cel care trebuie să ne spună, în primul rând, este colegul nostru, domnul senator Țâbuleac.

În condițiile în care au fost respinse amendamentele, cred că legea este lipsită de substanță, să nu zic altfel.

Vă rog!

Domnul Mihai Țâbuleac:

Asta e părerea dumneavoastră, domnule președinte de ședință. Eu susțin în continuare că legea este foarte bună și absolut...

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Dar nu m-ați înțeles. În momentul în care amendamentele sunt respinse...

Domnul Mihai Țâbuleac:

Pentru că eu sper că mai există o șansă săptămâna viitoare, rog ca votul pe proiectul de lege să se dea săptămâna viitoare.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Eu sunt de acord, n-am nici o chestiune, am ridicat doar o problemă de procedură, dar asta înseamnă că toată lucrarea făcută la comisie și toate acele amendamente, pe cale de consecință, sunt inutile.

Vă mulțumesc. Vot final pe lege, în data de 2 mai a.c.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 3 october 2022, 6:30
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro