Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 08-05-2007

Ședința Camerei Deputaților din 8 mai 2007

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.39 Miron Ignat - intervenție cu titlu "9 mai - Ziua victoriei asupra fascismului";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

 

Domnul Miron Ignat:

"9 mai - Ziua victoriei asupra fascismului"

Stimate colege, stimați colegi,

Mâine, 9 mai, sărbătorim o zi specială, cu multe semnificații. Pentru noi, această zi înseamnă atât Ziua Europei, Ziua Independenței României, cât și Ziua victoriei împotriva fascismului.

România a devenit, începând cu anul 2007, membră a Uniunii Europene. De aceea, Ziua Europei a căpătat semnificații aparte pentru fiecare dintre noi. Data de 9 mai a fost aleasă ca zi a Europei de Consiliul European de la Milano din 1985, apreciindu-se că punctul de pornire al construcției Europei unite a fost declarația prin care, la 9 mai 1950, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, a propus Germaniei, vechi inamic al țării sale, dar și altor state, să contribuie la realizarea "unei solidarități de factor" și să pună "bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii". În urma acestei declarații urma sa ia sfârșit o lungă istorie de confruntări sângeroase și se inaugura o nouă etapă în evoluția continentului nostru, bazată nu pe forță și violență, ci pe cooperare economică și armonizare legislativă.

Privind asupra istoriei naționale a României, la data de 9 mai 1877 a avut loc proclamația independenței României, când a fost dus războiul de independență împotriva Turciei, în care armata României, alături de armata rusă, a învins Turcia, participând totodată și la eliberarea popoarelor din Balcani. Ea s-a acoperit de glorie în bătăliile purtate la sud de Dunăre, pe teritoriul Bulgariei - la Vidin, Grivița, Rahova, Plevna și Smârdan. Proclamarea independenței a reprezentat o componentă autohtonă, de o dimensiune europeană si mondială, motiv pentru care ar trebui sa stăruim mai mult asupra însemnătății acesteia.

În acest an, la 9 mai, popoarele lumii, și în primul rând cele de pe bătrânul continent, comemorează 61 de ani de la încheierea ostilităților celei mai sângeroase conflagrații din istoria omenirii, când declanșatorul celui de-al II-lea război mondial, nazismul fascist german, cel mai odios dușman al civilizației umane, a fost învins, zdrobit, prin efortul titanic al popoarelor antihitleriste. Astfel, la 9 mai, întregul mapamond sărbătorește Ziua Victoriei asupra fascismului în cel de al doilea război mondial.

La zdrobirea mașinii de război naziste, aportul cel mai însemnat l-au avut țările din fosta URSS. Tributul plătit în vieți omenești s-a ridicat la peste 20 milioane, adică aproximativ cât are în prezent populația României.

Dar și țara noastră, mai ales după 23 August 1944, a adus o contribuție însemnată în obținerea victoriei din 9 mai 1945.

Astăzi, când aniversăm 61 de ani de la terminarea celui mai odios război, noi, parlamentarii, trebuie să dăm un semnal tuturor parlamentelor lumii, să milităm împreună pentru preîntâmpinarea și prevenirea oricăror conflicte.

Datorită semnificației multiple a zilei de 9 mai în istoria națională a României, este de datoria noastră, a tuturor, de a-i acorda atenția cuvenită însemnătății și importanței acestor mari acte de istorie. Sub însemnele ei aniversăm independența și victoria, ce subliniază mersul nostru spre viitor. Spre acel viitor asupra căruia trebuie să veghem pentru ca omenirea, intrată deja în mileniul trei și ajunsă azi la maturitate civică și politică, să nu permită vreodată declanșarea unui nou măcel mondial.

Vă mulțumesc.