Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 08-05-2007

Ședința Camerei Deputaților din 8 mai 2007

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.68 Rareș Șerban Mănescu - anunțarea aprobării primei faze a programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și spațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

 

Domnul Rareș Șerban Mănescu:

Stimați colegi,

Guvernul a aprobat, în ședința de săptămâna trecută, Acordul - Cadru de împrumut dintre România și BDCE, în valoare totală de 160,1 milioane euro, pentru finanțarea primei faze a programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori".

Considerăm că acest proiect este foarte important deoarece aceste orașe nu au acces nici la fonduri ISPA, nici la fonduri SAPARD și au infrastructura de alimentare cu apă cea mai slăbită, din toate punctele de vedere.

Prima fază a proiectului va fi implementată în perioada 2007-2011, iar costul total estimat, în valoare de 208,1 milioane euro, va fi acoperit din împrumutul de la BDCE (160,1 milioane euro) și din contribuții ale părții române.

Vor beneficia de modernizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și epurare a apelor uzate un număr de 819.500 de persoane din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Mureș, Tulcea și Vaslui.

Proiectul vizează combaterea poluării transfrontaliere, prin dezvoltarea infrastructurii de mediu - spații de epurare a apelor uzate și sisteme de canalizare - în bazinele hidrografice ale Someșului, Crișurilor, Mureșului și Dunării.

Prin acest proiect se urmărește asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate a localităților, îmbunătățirea calității apei furnizate populației, reducerea poluării solului și a apelor subterane, reducerea poluării apelor de suprafață receptoare, scăderea consumului de energie și reactivi chimici utilizați la tratarea apei, ceea ce va conduce la reducerea costului apei potabile furnizate și facturate consumatorilor.

De asemenea, prin dezvoltarea infrastructurii, proiectul va contribui la dezvoltarea turismului în cele zece județe.

După cum se poate observa, proiectul are foarte multe beneficii și, mai mult decât atât, actul normativ aprobat contribuie la îndeplinirea obligațiilor asumate de România față de Uniunea Europeană la Capitolul 22 - "Protecția mediului".