Neculai Apostol
Neculai Apostol
Sittings of the Senate of May 14, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/24-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 14-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 14, 2007

  1. Declarații politice prezentate de senatori:
    1.1 Neculai Apostol (independent) - "Descentralizarea instituțională, un proces inevitabil";

Doamna Norica Nicolai:

................................................

Permiteți-mi să dau cuvântul, din partea Grupului parlamentar al senatorilor independenți, colegului nostru, domnului senator Neculai Apostol, pentru a susține o declarație politică.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Neculai Apostol:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Declarația mea politică de astăzi se referă la "Descentralizarea instituțională, un proces inevitabil".

O temă complexă, pe care o propun dezbaterii publice, o temă pe care am mai abordat-o în alte declarații politice este punerea în practică, efectiv, a descentralizării instituționale, atât între autoritatea centrală cât și cea județeană, cât și între cea județeană și administrația fiecărei localități, pentru că realitatea fiecărei entități administrative este cel mai bine știută și resimțită la nivel local, cu toate specificitățile aferente.

Dacă vom continua să tot așteptăm indicații prețioase de la centru, de sus, de la București sau de la județ, de unde realitățile se văd de prea multe ori distorsionate, și nu responsabilizăm autoritățile județene și locale pierdem timp, importante resurse și oportunități.

Descentralizarea reală este o necesitate, fie și pentru că doar astfel, administrația, politicul, dar și mass-media se apropie de cetățean și de problemele sale reale, vin în întâmpinarea acestuia, încercând să-i ofere soluții și răspunsuri la durerile și nevoile sale concrete.

Or, acum, asistăm la un proces straniu și periculos, prin care în locul aplicării unei descentralizări reale, măcar până la nivelul de regiuni de dezvoltare și județe, parcurgem, din contră, o perioadă de supercentralizare, prin crearea la nivel de ministere a așa numitor autorități de management pentru implementarea în teritoriu a politicilor guvernamentale, a pretinselor strategii, în realitate inexistente, și a programelor, de prea multe ori, încropite la repezeală. Aceste autorități de management ar trebui, de fapt, să activeze în teritoriu, în țară, măcar la nivelul regiunilor de dezvoltare.

De altfel, și conceptul de "regiune de dezvoltare economică" trebuie regândit și reformulat prin conturarea unor entități administrative mai mici decât în prezent, dar mai echilibrate și mai flexibile, capabile, compatibile cu cele din spațiul comunitar.

Tot ca efect al descentralizării, cel puțin o parte din instituțiile deconcentrate județene pot și trebuie să devină regionale prin folosirea mult mai ergonomică a resurselor umane și cu importante economii financiare. Aici, aș exemplifica faptul că, dacă regiunea de dezvoltare unde mă aflu eu, Regiunea Nord-Est ar fi împărțită în două județe, cel puțin 50-60% din funcționarii publici ale celor două Agenții de Plăți din Agricultură vor trebui să meargă în anumite firme sau să se transforme în persoane autorizate, consultanți sau la anumite firme de consultanță.

Regiunile de dezvoltare nu au fost suficient decredibilizate ca structuri lucrative, nu au fost riguros delimitate competențele în raport cu județele, fiind necesară o mai profundă articulare și coerență între factorii de decizie, drept pentru care sunt percepute public a fi "forme fără fond".

Or, viabilitatea programului britanic "Leader" aplicat cu succes în Irlanda, unde a generat un veritabil boom economic, program aplicat și în alte state ale Uniunii Europene, inclusiv în România, este o dovadă concretă a beneficiului indus de aplicarea efectivă a descentralizării decizionale.

Ministerele trebuie să înțeleagă și să accepte că este necesar să renunțe la orgoliile centraliste, să priceapă că descentralizarea este, oarecum, un proces inevitabil, că în afara aplicării programului de guvernare general și a strategiilor sectoriale, implementarea are loc în țară, în teritoriu, de jos în sus și nu invers, pentru a determina concret o creștere a nivelului de trai și indirect a genera acumulare de capital politic și credibilitate.

În tot acest proces de descentralizare, consider că un rol important poate să-l aibă și mass-media în general și mass-media publică în special: radioul național și televiziunea națională, prin mediatizarea temelor de dezbatere a modului de accesare a programelor și a modalităților de punere în practică a proiectelor, pentru că am convingerea că și presa este pe deplin interesată de programul comunităților cel puțin dacă ne gândim că într-o comunitate puternică media își poate dovedi forța ca instituție publică.

Ar trebui, poate, să abordăm mult mai atent importantul rol al mass-media publică regională ca efect al descentralizării, în susținerea intereselor comunităților locale, în ansamblul lor, cu convingerea că implicarea responsabilă și conștientă a jurnaliștilor și formatorilor de opinie în rezolvarea problemelor concrete și reale ale comunităților locale, ca un important vector al societății civile, în promovarea necesității descentralizării este necesară și chiar imperativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 14 april 2021, 2:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro