Plen
Sittings of the Senate of May 14, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/24-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 14-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 14, 2007

7. Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 24 octombrie 2006, și la București, la 28 noiembrie 2006.
 
see bill no. L283/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

Pct.4 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 24 octombrie 2006, și la București, la 28 noiembrie 2006.

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților.

Din partea inițiatorului, este prezent domnul secretar de stat Cătălin Doică.

Raportul este întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului. Legea are caracter ordinar.

Dau cuvântul inițiatorului, Ministerul Economiei și Finanțelor.

Domnul Cătălin Doică - secretar de stat în Ministerul Economiei și Finanțelor:

Mulțumesc, doamna președinte.

Din acest împrumut, se asigură cofinanțarea măsurilor ISPA, care vizează reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și tratarea apelor uzate în municipiile Baia Mare, Bistrița și Drobeta Turnu-Severin, precum și în municipiile Pitești și Râmnicu Vâlcea, toate acestea, în vederea îmbunătățirii calității mediului și a deservirii populației respectivelor municipii cu apă potabilă la nivelul standardelor interne și ale Uniunii Europene.

Menționăm că, față de cele prezentate mai sus, Ministerul Economiei și Finanțelor vă propune să fiți de acord cu proiectul actului normativ adus în fața dumneavoastră, având în vedere și raportul favorabil, fără amendamente, al comisiei de specialitate.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale. Rog grupurile politice să participe la aceste dezbateri.

Scuzați-mă, domnule Oprea, nu v-am văzut.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, domnul senator Mario-Ovidiu Oprea.

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:

Mulțumesc, doamna președinte. Nici o problemă.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a fost sesizată în fond pentru dezbaterea și adoptarea raportului referitor la acest proiect de lege.

Comisia a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate, să adopte raport favorabil, fără amendamente.

S-au primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă mulțumesc, domnule senator.

Declar deschise dezbaterile generale, dacă grupurile politice doresc să intervină.

Constat că nici un grup politic nu dorește să participe la aceste dezbateri.

Supun la vot proiectul de lege. Legea are caracter ordinar.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 47 de voturi pentru, un vot împotrivă și 2 abțineri.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 17 april 2021, 15:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro