Plen
Sittings of the Senate of May 14, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/24-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 14-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 14, 2007

9. Dezbaterea Propunerii legislative privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 21 mai a.c.).
 
see bill no. L179/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 6 din ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă privind regimul juridic aferent obiectivelor de investiții "Palatul Parlamentului".

Inițiatorul este prezent. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări este prezentă.

Dau cuvântul inițiatorului, microfonul 10, vă rog.

Doamna Mira Anca Victoria Mărculeț Petrescu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prezentul proiect de lege are ca obiect schimbarea administratorului acestui obiectiv și crearea unui regim de siguranță a documentațiilor tehnice pentru Palatul Parlamentului.

Prin Hotărârea Guvernului nr.718/1991 și prin Hotărârea Guvernului nr.372/1993, Palatul Parlamentului este în administrarea Camerei Deputaților.

După cum se știe, acum cinci ani, au început lucrările de investiții pentru mutarea Senatului în această clădire.

În momentul de față, această clădire este împărțită, ca folosință, între Camera Deputaților și Senat.

Din această cauză, de data asta, vă vorbesc în calitate de arhitect, există foarte multe disfuncții în momentul în care vrei să faci o investiție care privește Senatul și m-am gândit la această inițiativă legislativă prin care partea de clădire care este ocupată de Senat să fie și administrată de Senat. Investițiile care sunt aferente Senatului să fie făcute de acesta și să aibă și Senatul posibilitatea de a face investiții directe și nu prin Camera Deputaților.

Al doilea capitol al propunerii legislative se referă la documentațiile tehnice de proiectare. În momentul de față, aceste documentații tehnice sunt răspândite în foarte multe locuri, în condiții precare, la constructor sau la furnizori, dinainte de anii `90. Multe au fost arse, altele inundate, drept pentru care, la art.2, dacă puteți să urmăriți, este vorba de stabilirea unui regim special de deținere și arhivare a acestor documentații care sunt foarte importante pentru cartea tehnică, pentru cadastru și așa mai departe.

De aceea, am propus ca aceste documentații tehnice să fie predate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza unui proces verbal de predare-primire, persoanei desemnate de Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților, iar nerespectarea acestei obligativități să fie considerată infracțiune, neglijență în serviciu și să fie sancționată conform legii penale.

Consider că este o chestiune deosebit de importantă aducerea într-un singur loc a acestor documentații care sunt, de fapt, fundamentul construcției în care ne aflăm în momentul de față.

Ar trebui ca Birourile permanente și cele două Camere ale Parlamentului să fie deținătoarele acestor documentații și să nu fie lăsate de izbeliște și să se deterioreze în diferitele zone în care se află, în momentul de față, chiar, incredibil, nu am poze să vă arăt în ce stadiu sunt aceste documentații, în momentul de față.

Ca urmare, eu vă rog să fiți de acord și să ne dăm tuturor o șansă ca această clădire să intre în legalitate și, fiind la Senat, este, de fapt, o lege care sprijină investițiile și dezvoltarea Camerei Superioare a Parlamentului și stabilirea condițiilor în care locuiește în acest palat.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă mulțumesc, doamna deputat.

Îl rog pe domnul senator Șerban Nicolae să prezinte raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Aveți cuvântul, domnule senator, microfonul 7.

Domnul Șerban Nicolae:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere această propunere legislativă și a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport de respingere.

Pe lângă cele arătate în raport - și pe care am să le enumăr pe scurt: faptul că președinții celor două Camere nu pot avea calitatea de ordonator principal de credite, potrivit Legii finanțelor publice, având în vedere și Regulamentele celor două Camere care stabilesc că această competență aparține secretarilor generali ai fiecărei Camere, de asemenea, faptul că propunerea sau valorificarea eventualelor drepturi ale persoanelor expropriate are un regim juridic prevăzut de legea specifică, respectiv Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publică - aș vrea să adaug doar câteva din chestiunile care au făcut obiectul dezbaterilor la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Astfel, s-a arătat că, cele două Camere ale Parlamentului, potrivit Constituției României, îndeplinesc, în ședință comună, strict atribuțiile prevăzute de Constituție și de Regulamentul ședințelor comune. Nu se poate, printr-o lege, să se adauge competențe sporite Camerei Deputaților și Senatului, în ședință de plen comun, pentru că asta ar contraveni Constituției.

Pe fond, însă, propunerea vizează o problemă serioasă care nu are, deocamdată, rezolvare.

Faptul că propunerea legislativă nu a întrunit sprijinul majorității senatorilor din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări nu înseamnă că nu trebuie rezolvate problemele legate de administrarea spațiului din Palatul Parlamentului care revine Senatului, și nu înseamnă că nu ar trebui reglementate procedurile legate de investiții, de continuarea de investiții sau de aprobare de investiții noi.

Din păcate, propunerea legislativă, așa cum a reieșit din dezbaterile de la comisie, nu găsește o soluție acceptabilă atât din punctul de vedere al dispozițiilor constituționale, cât și din punctul de vedere al celorlalte norme juridice care vizează administrarea acestei clădiri și finanțele publice.

De aceea, am ținut să fac aceste precizări, pentru că problema rămâne, chiar dacă propunerea legislativă nu a găsit cea mai bună soluție și, în forma prezentată, am spus că adoptăm un raport de respingere, fără amendamente.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc.

Deschid dezbaterile generale. Dacă sunt intervenții pe acest proiect de lege?

Da, domnul senator Claudiu Tănăsescu din partea Grupului parlamentar al partidului România Mare, vă rog la microfonul 2.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Eu cred că ar fi necesar, în pofida hotărârii raportului de respingere, să existe, totuși, un regim juridic definitiv în legătură cu această stare de lucruri.

Cred că a încerca să lăsăm în mâna mai multora această situație, nu ne-ar crea niște lucruri pozitive. Spun asta pentru că, vedeți și dumneavoastră, numai noi, Senatul, de când ne-am mutat aici, întâmpinăm tot felul de greutăți, tot felul de neplăceri, nu avem unele lucruri pe care ar trebui să le avem, tocmai din motivul că nu există o ordonare a acestui regim juridic.

Eu nu vreau să lungesc foarte mult discuția, există aici și expunerea de motive, sunt lucruri, chiar în raportul comisiei, care vin să susțină, de fapt, în subsidiar că el ar trebui trecut prin Parlament în mod pozitiv, așa că eu declar că atât eu personal, cât și Grupul parlamentar al Partidului România Mare vom susține această inițiativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Și eu vă mulțumesc.

Închid dezbaterile generale. Acest proiect de lege va fi votat lunea următoare.

Stimați colegi,

Este deja ora 18,00, sistez programul legislativ al ședinței de astăzi, vă propun o pauză de 10 minute, după care, vom trece la programul de întrebări, interpelări.

Vă mulțumesc.

Pauză: 18,00-18,10

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 march 2021, 20:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro