Plen
Sittings of the Senate of May 21, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/31-05-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 21-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 21, 2007

7. Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București, la 27 noiembrie 2006.
 
see bill no. L333/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

Punctul 5 de pe ordinea de zi este înscris - Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București, la 27 noiembrie 2006.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, rog Comisia Economică, Industrii și Servicii să i-a loc în sală, inițiatorii. Domnul secretar de stat Barna Tanczas vă rog aveți cuvântul pentru a prezenta proiectul de lege.

Domnul Barna Tanczas - Secretar de stat la Ministerul Transporturilor:

Mulțumesc.

Obiectul de reglementare al acestui proiect de lege este ratificarea Acordului de împrumut între România și BIRD, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București, la 27 noiembrie 2006. Împrumutul acordat României este în valoare de 180 de milioane USD, urmând a finanța activități de întreținere și reparații ale infrastructurii rutiere și feroviare. Pachetul de proiecte inclus în cadrul proiectului are o valoare total estimată de 225 de milioane de USD și acordă un sprijin pentru sectorul rutier și feroviar, pentru implementarea unor programe pentru întreținerea periodică și reparațiile curente ale drumurilor naționale și a infrastructurii feroviare.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc. Domnul președinte Tănăsescu aveți cuvântul pentru a prezenta raportul.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Da. Sărut mâna.

În urma vizelor primite de la Comisia pentru politică externă și Consiliul Legislativ membrii Comisiei Economice au hotărât, cu majoritate de voturi să întocmească un raport favorabil. Prin natura reglementărilor sale proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar cameră decizională este Senatul.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc.

Declar deschise dezbaterile generale.

Dacă sunt intervenții pe acest proiect de lege?

Constat că nu sunt, legea are caracter ordinar. Supun la vot acest proiect de lege stimați colegi.

Vă rog să votați.

Legea a fost adoptată cu 43 voturi pentru, nici un vot împotrivă, 6 abțineri.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 march 2021, 20:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro