Plen
Sittings of the Senate of May 24, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/04-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 24-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 24, 2007

4. Respingerea cererii de reexaminare la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.
 
see bill no. L680/2006

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 3 pe ordinea de zi, avem înscrisă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cerere de reexaminare.

Raportoare: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Valentin Dinescu:

Mulțumesc.

În ședința din 8 mai 2007, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere cererea de reexaminare și, constatând că motivele acesteia sunt neîntemeiate, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de respingere.

Prin cererea de reexaminare, se solicită modificarea art.2 din Legea trimisă spre promulgare, care prevede ca republicarea întregii legislații nerepublicată să fie asigurată de Consiliul Legislativ până la data de 1 ianuarie 2009, înțelegându-se că aceasta se realizează efectiv de către Consiliul Legislativ.

Din textul legii adoptată de Parlament nu rezultă că sarcina republicării întregii legislații nerepublicată revine numai Consiliului Legislativ, ci aceasta se va face cu respectarea și a prevederilor Legii nr.73/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, potrivit căruia republicarea actelor normative în Monitorul Oficial se face prin grija autorității publice emitente a actului modificator sau de completare.

În consecință, supunem spre dezbaterea și adoptarea plenului Senatului raportul de respingere a cererii de reexaminare a legii.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnul senator.

O invit pe doamna secretar de stat Zsuzsanne Peter să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

Doamna Zsuzsanne Peter:

Guvernul susține raportul de respingere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale ? Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog să vă pronunțați prin vot.

Precizez că legea are caracter de lege ordinară.

Plenul Senatului, cu 39 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri, adoptă raportul de respingere întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și, pe cale de consecință, respinge cererea de reexaminare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 april 2021, 4:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro