Plen
Sittings of the Senate of May 24, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/04-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 24-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 24, 2007

6. Adoptarea Proiectului de lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene.
 
see bill no. L252/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 5 pe ordinea de zi, avem înscris Proiectul de lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene.

Comisia economică, industrii și servicii este raportor.

Participă în numele Guvernului, același domn secretar de stat.

Aveți cuvântul!

Domnul Barna Tanczos:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere transeuropene. Proiectul de lege urmărește asigurarea unui grad satisfăcător de siguranță în tuneluri și impune măsuri elementare de siguranță fără de care utilizarea tunelurilor ar pune în continuare probleme serioase.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte Dan Claudiu Tănăsescu să prezinte raportul întocmit de Comisia economică, industrii și servicii.

Domnul Claudiu Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport favorabil, cu amendamentul cuprins în anexa nr.1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr.2.

Prin natura reglementărilor sale, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale ? Nu sunt intervenții.

Îl invit pe domnul secretar de stat Barna să prezinte plenului dacă este de acord cu amendamentele admise. Microfonul nr.10.

Domnul Barna Tanczos:

Da, domnule președinte. Este o chestiune de tehnică legislativă și susținem amendamentul.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Îi consult pe senatorii care au amendamente respinse dacă doresc să intervină ? Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră raportul, cu amendamentele admise.

Rog colegii senatori să voteze.

Vă rog să votați.

Raportul, cu amendamente, întocmit de Comisia economică, industrii și servicii și prezentat de domnul președinte Dan Claudiu Tănăsescu, a fost adoptat de plenul Senatului cu 46 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și 5 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu, cu precizarea caracterului legii de lege ordinară și a faptului că Senatul este prima Cameră sesizată.

Rog colegii prezenți în sală să voteze.

Resupunem votului proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege a fost adoptat de plenul Senatului cu 47 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și 8 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 march 2021, 19:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro