Plen
Sittings of the Senate of May 24, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.78/04-06-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 24-05-2007 Printable version

Sittings of the Senate of May 24, 2007

7. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 - Codul fiscal - modificată și completată.
 
see bill no. L260/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La pct.6 în ordinea de zi avem înscrisă Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 - Codul fiscal - modificată și completată.

Comisia sesizată în fond - Comisia pentru buget, finanțe, bănci, activitate bancară și piață de capital. Domnul președinte Aron Ioan Popa este prezent.

Din partea Executivului, la această propunere legislativă, participă doamna secretar de stat Doina Dascălu, da?

Inițiatorii dacă sunt prezenți? Colegul nostru senator este absent. Domnul deputat Chiper Gheorghe, dacă este prezent, îl invit, în calitate de inițiator, la pupitru. Nu este prezent.

Îl invit pe domnul președinte Aron Ioan Popa să prezinte raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare impozitul pe terenurile situate în extravilan și, în acest sens, inițiatorii au propus ca aplicarea sau neaplicarea coeficienților de corecție, precum și a altor valori de corecție, din formula de calcul a impozitului pe terenurile situate în extravilan, să fie stabilite, prin hotărâre, de către consiliile locale, anterior adoptării bugetului local.

În urma dezbaterilor din comisie, comisia a hotărât să adopte un raport de admitere.

Fac precizarea că atât din punctul de vedere transmis de Guvern, cât și reprezentanții ministerului, care au fost prezenți la dezbateri, nu au susținut adoptarea acestei propuneri legislative.

De asemenea, Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a dat un aviz negativ. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

O invit pe doamna secretar de stat să prezinte punctul de vedere al Guvernului.

Doamna Elena Doina Dascălu - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține promovarea acestei propuneri legislative, din două considerente: în primul rând, propunerea legislativă are efecte asupra veniturilor bugetare, desigur, asupra veniturilor bugetelor locale, în cursul exercițiului bugetar, dar și efecte pe anii următori, deși există o prevedere în această propunere legislativă că intră în efectivitate începând de la 1 ianuarie 2008, totuși, efectul negativ asupra veniturilor bugetului se localizează în anul bugetar 2008 și în continuare; al doilea motiv pentru care Guvernul nu susține promovarea actului normativ este faptul că, la întocmirea Codului fiscal, această prevedere cu coeficienți de corecție a fost o prevedere discutată și acceptată de asociațiile autorităților publice locale și ea vine în sprijinul sarcinii fiscale echitabile pentru contribuabili, în sensul că diferențiază sarcina fiscală în raport de categoria de folosință a terenurilor. Motiv pentru care noi considerăm că, așa cum există prevederea, actualmente, în Codul fiscal, ea este aplicabilă și desigur că un efect nefavorabil asupra bugetului și un efect nefavorabil asupra diferențierii în aplicarea efectivă a impozitului nu sunt binevenite în acest moment.

În plus, din experiența noastră - știm că autoritățile publice locale, așa cum actul normativ le dă posibilitatea să opteze pentru aplicarea sau nu a coeficienților în funcție de anumite criterii -, autoritățile publice locale optează pentru varianta cea mai ușoară pentru contribuabili. Deci, efectiv, acest act normativ va duce la o pierdere de venituri pentru autoritățile publice locale.

Acestea au fost câteva din considerentele pentru care Guvernul nu susține promovarea acestei propuneri legislative. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Stimate colege și stimați colegi,

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale?

Vă rog, domnul senator Ștefan Viorel.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, punctul de vedere al Guvernului este, ca de obicei, negativ, în raport cu inițiativele parlamentare. Nu ne surprinde! Numai că, tema principală a discuției noastre este următoarea: dorim sau nu autonomie locală, girăm cu încredere sau nu autoritățile administrației publice locale! Și ne surprinde pentru că exponenții politici ai actualului Guvern se declară partizanii autonomiei locale, se declară militanți pentru descentralizare, iar când se face o propunere concretă se exprimă împotrivă.

Afirmația conform căreia cei din administrația publică locală sunt atât de iresponsabili încât vor decide, prin votul consiliilor locale, amputarea veniturilor pentru bugetele lor, nu cred că stă în picioare.

Dacă se aplică sau nu niște coeficienți care corectează nivelul unui impozit, pe baza căruia se colectează venituri la bugetul local, inițiatorii ne propun ca această chestiune să nu o tranșeze nici legea, nici Guvernul de la București, ci să o tranșeze forul reprezentativ al comunității respective, pentru că această decizie este legată strict de interesul local, de situația concretă dintr-o comunitate sau alta.

Pe de altă parte, s-a făcut afirmația că se amputează veniturile în acest exercițiu bugetar. Total incorect, legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2008 și nici măcar veniturile din exercițiul 2008 nu vor fi afectate de această lege, pentru că mai este o prevedere în Legea finanțelor publice locale, care spune că: "autoritățile administrației publice locale se pronunță, în cursul trimestrului II al anului în curs asupra nivelurilor de impozite și taxe, care vor fi aplicabile exercițiului următor". Deci, efectul în bugetele locale îl vom regăsi abia în 2009. Dacă nici la nivelul anului 2009 nu suntem în stare să girăm cu încredere autoritățile administrației publice locale, atunci, firesc, se naște întrebarea dacă, realmente, ne dorim sau nu descentralizare, dacă ne dorim sau nu autonomie locală.

Inițiatorii ne propun o variantă prin care noi trebuie să ne dorim aceste lucruri.

De asemenea, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat vă propune să fiți de acord cu inițiatorii și să votăm pentru.

De altfel, și comisia de specialitate, după ce a analizat pe toate părțile, după ce a amendat inițiativa, vă propune un raport de admitere. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Invit la microfon pe domnul senator Șter Sever.

Domnul Sever Șter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prezenta propunere legislativă are drept scop de a corecta modul de calculare a impozitului pe terenurile din extravilan și aici aș vrea să dau câteva explicații: ea se calculează prin înmulțirea suprafeței cu un indice care depinde de gradul de fertilitate a terenului și gradul localității. Dacă fertilitatea este un indice care poate contribui la calcularea impozitului, gradul localității nu are nici o relevanță, iar unitățile agricole care se găsesc în aceste localități plătesc un impozit fără nici o justificare.

Aș vrea să o contrazic pe reprezentanta Guvernului și să-i spun că aceste venituri au fost, prima dată, colectate la impozitele generale și abia, ulterior, au fost trecute la impozitele locale. Ca atare, nu se produce nici o dezechilibrare, iar din 2008 rămâne la latitudinea consiliilor locale ce impozite vor încasa pe aceste terenuri.

Eu, împreună cu colegii din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, o să votăm pentru această lege. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul senator Gheorghe Funar, aveți cuvântul, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este o propunere legislativă binevenită, care va avea efecte favorabile asupra autonomiei locale. Au fost aduse argumente suplimentare față de textele pe care le avem în față și de către domnul senator Ștefan Viorel, urmând ca legea să fie aplicată din 2009, când cei care au inițiat această propunere legislativă, împreună cu cei care o susțin, au șansa să facă parte din viitorul Guvern al României. Vă mulțumesc. (discuții, rumoare)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Era să pun două întrebări, dar mai bine îmi văd de dezbaterile legislative. (discuții și vociferări în sală)

Doamna secretar de stat, vă rog să răspundeți întrebărilor formulate în intervențiile colegilor senatori.

Doamna Elena Doina Dascălu:

Au fost niște considerente și nu întrebări. Primul cadru s-a referit la aplicarea legii din anul 2008, știm că se aplică din 2008, iar intervenția mea a fost pe efectul asupra veniturilor începând din anul 2008.

În ce privește celelalte considerente, am motivat din ce cauză Guvernul nu susține promovarea acestei propuneri legislative.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Bănuiesc că, dacă nu sunteți de acord cu propunerea legislativă, cu atât mai mult, nu sunteți de acord cu amendamentele?

Doamna Elena Doina Dascălu:

Nu. Amendamentele nu fac decât să corecteze varianta inițială a propunerii legislative și să o facă să intre efectiv în vigoare, pentru că, așa cum era formulată, se anula reciproc prima parte a frazei cu a doua. Deci, Guvernul își susține, în continuare, punctul de vedere, dar decizia vă aparține. Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnul senator Ion Vasile, vă rog, microfonul 3.

Domnul Ion Vasile:

Domnule președinte,doamnelor și domnilor colegi.

Așa cum s-a spus aici, grupul nostru susține această propunere legislativă, dar poate că ceea ce am să spun acum face legătură, pe undeva, în profunzime, cu aceste reglementări, ținând cont de faptul că, iată, vorbim de anumite impozitări, măriri de impozite, în funcție de hotărâri ale consiliului local și care sunt firești, pentru că descentralizarea trebuie să funcționeze. Problema este, dacă vreți, acolo unde, cândva, prin alte reglementări impuse de Guvernul de dreapta din România, s-a făcut ca aceste impozite să se ridice de la 40 la 60 de ori pe hectarul de teren situat în extravilan.

Eu v-aș pune întrebarea: în contextul actual, în condițiile în care și așa actualul Guvern nu a susținut aproape deloc producătorul agricol sau l-a susținut foarte puțin, în condițiile în care, iată, jumătate din această țară se găsește în secetă, în condițiile în care raportul dintre procesatori și producători este clar în favoarea procesatorilor, v-aș întreba dacă n-ar trebui, oare, să ne gândim, încă o dată, atunci când venim cu asemenea propuneri, la acel mărunt și multiplu proprietar din România, proprietar al unui hectar sau două hectare și să ne punem întrebarea dacă ceea ce s-a făcut cu impozitarea... Vreau să vă spun că s-a ajuns de la 11.000 pe hectar, la 300 - 360.000 pe hectar. Este adevărat, orice proprietate trebuie impozitată. Diferența dintre guvernarea social-democrată, care, în mod simbolic, a susținut un impozit mic, ținând cont tocmai de nevoile mari ale proprietarilor de teren, cu ceea ce se întâmplă astăzi, este un lucru la care ar trebui să ne gândim. Sub nici o formă nu s-a produs o schimbare esențială în statutul majorității proprietarilor de teren, spuneam, între 1 - 2 hectare din extravilan, sub nici o formă nu s-a produs o schimbare în bine în ceea ce îl privește pe acest proprietar pentru a-i mări impozitul sau poate a-i pune peste impozit și alte impozite. Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Stimate colege și stimați colegi, vă rog să ne pronunțăm, prin vot, asupra raportului favorabil, cu amendamente, propus de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital. Vă rog să votați.

Votul este insuficient, trebuie să-l reluăm.

Adresez rugămintea colegilor senatori prezenți în sală, să participe la vot.

Stimate colege și stimați colegi, prezenți în sală, vă rog să vă ocupați locurile și să participați la vot.

Vă adresez rugămintea să votați.

Resupun votului dumneavoastră raportul favorabil, cu amendamente. Vă rog să votați.

Îl invit și pe domnul senator Puskas.

Avem nevoie de două voturi, într-un sens sau altul.

Invit colegii senatori în sală.

Rog colegii prezenți în sală să voteze.

Supun votului dumneavoastră, pentru a treia oară, raportul favorabil, cu amendamente.

Vă rog să votați.

Cu 39 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă și 5 abțineri, a fost adoptat raportul cu amendamente.

Precizez că Senatul este prima Cameră sesizată, iar legea are caracter de lege ordinară.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra legii în ansamblu. Vă rog să votați.

Cu 39 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă și o abținere, a fost adoptată propunerea legislativă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 april 2021, 6:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro