Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 13-11-2007

Ședința Camerei Deputaților din 13 noiembrie 2007

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.37 Gheorghe Chiper - declarație politică cu tema "Descentralizarea administrativă-proiecte nematerializate, acțiuni stagnate";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

 

Domnul Gheorghe Chiper:

Declarație politică: "Descentralizarea administrativă - proiecte nematerializate, acțiuni stagnate".

Am arătat într-o declarație politică anterioară că descentralizarea administrativă a constituit, după 2004, prilejul unor angajamente nerealiste, al unor declarații răsunătoare, din partea noilor guvernanți ai Alianței D.A., dar și al unor evidente impasuri pe planul realizărilor efective în direcția menționată. Însuși faptul că s-a elaborat, în această perioadă, o lege pe tema descentralizării doar "în principiu", fără termene și modalități concrete de materializare, fără obiective și acțiuni practice de reorganizare a structurilor administrației centrale și locale, constituie dovezi certe ale neglijării acestei mari probleme naționale, a abandonării tuturor temelor care se circumscriu acestui demers de mare anvergură la toate nivelurile instituțiilor publice din țară.

S-au stabilit, ce-i drept, termene pentru finalizarea unor strategii generale și sectoriale de descentralizare, menite să asigure redistribuirea de competențe pe diferitele nivele ale administrației în profil departamental sau local. Ele, desigur, au expirat încă de anul trecut, la ora actuală nefiind cunoscută nici cea mai mică intenție de a transmite din atribuții (și din fondurile alocate, de la centru spre teritoriu).

Consider că, de fapt, tocmai aceste subiecte sunt cele mai greu de rezolvat: "predarea" competențelor care întregesc încă atributele puterii centrale și renunțarea la fondurile care asigură funcționalitatea instituțiilor. Ele sunt de fapt cauzele care determină menținerea situației la nivelul existent anterior.

Ba, s-ar putea spune, în unele privințe (cum este cea care se referă la resursele financiare) există destule dovezi că, în ultimii trei ani, s-a parcurs un drum invers: s-au inițiat programe și s-au destinat fonduri pentru susținerea lor, repartizate la nivel guvernamental; s-au stabilit, de asemenea, acțiuni, a căror desfășurare s-a finanțat tot din fonduri centrale, alocarea lor în teritoriu fiind făcută după criterii necunoscute sau fără niciun fel de criteriu obiectiv și riguros fundamentat.

Mă rezum să ilustrez această afirmație cu exemple din acțiunile guvernamentale inițiate pentru repararea și reabilitarea școlilor (rămânând misterios modul cum s-a stabilit repartizarea fondurilor pe unități administrativ-teritoriale); asigurarea sumelor necesare pentru termoficarea urbană (și la acest capitol nu există temeiuri obiective care "motivează" defalcarea în teritoriu a fondurilor alocate); însuși programul de alimentări cu apă și canalizări stabilit prin Ordonanța nr.7/2006, asemenea celui demarat în 1977 pentru lucrări similare de asigurare a apei și pietruiri de drumuri la sate, se finanțează tot de la nivel central (și tot acolo unde interesele politice și nu cele social-edilitare o cer).

Dar despre (ne)descentralizarea în plan financiar, despre permanenta discrepanță dintre transferul resurselor și necesitățile comunităților locale, într-o altă intervenție, care să se constituie ca declarație politică, dar și ca o... demascare a inerției și pasivității pe această linie.