Plen
Sittings of the Senate of September 24, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.126/04-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 24-09-2007 Printable version

Sittings of the Senate of September 24, 2007

30. Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:  

 

Conducerea lucrărilor ședinței este preluată de domnul Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Doamnelor și domnilor senatori,

Vă invit în sală.

Vă rog să luați loc.

Vă rog să-mi permiteți să vă invit să intrăm în ultima parte a programului nostru, respectiv, întrebări, interpelări adresate reprezentanților Guvernului, precum și răspunsuri din partea domnilor miniștri.

 
Otilian Neagoe

La întrebări, din partea Grupului parlamentar al P.S.D., îl invit la tribună pe domnul senator Otilian Neagoe.

Microfonul 3, vă rog.

 

Domnul Otilian Neagoe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am o întrebare adresată domnului Cristian David,

ministrul internelor și reformei administrative.

Care sunt intențiile Ministerului Internelor și Reformei Administrative în legătură cu modernizarea "Centralei Electrice de Termoficare" Brașov?

A doua întrebare este adresată domnului Paul Păcuraru,

ministrul muncii, familiei și egalității de șanse.

Ce soluții preconizează ministerul condus de dumneavoastră în vederea eliminării discriminărilor care s-au produs la recalcularea pensiilor pentru pensionarii proveniți din grupele I și II de muncă?

Solicit răspuns în scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Dacă aveți și interpelare, vă rog s-o prezentați.

 
 

Domnul Otilian Neagoe:

Da.

Am și o interpelare.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Otilian Neagoe:

Interpelarea este adresată domnului Ludovic Orban, ministrul transporturilor.

Ce proiecte de infrastructură s-au finanțat în județul Brașov în primele nouă luni ale anului 2007 și care sunt obiectivele ce vor fi finanțate în acest județ în trimestrul IV al anului 2007, precum și intențiile pentru anul 2008?

Solicit răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

 
Liliana Lucia Tomoiagă

O invit la tribuna Senatului pe doamna senator Liliana Lucia Tomoiagă, Grupul parlamentar al P.S.D.

Microfonul 3, vă rog.

Aveți cuvântul, doamna senator.

 

Doamna Liliana Lucia Tomoiagă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului Adrian Iorgulescu, ministrul culturii și cultelor.

În lista monumentelor istorice din județul Alba, avizată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice și aprobată de Ministerul Culturii, la poziția 99 cod AB figurează și clădirea unde funcționează Biblioteca documentară "Timotei Cipariu" din Blaj, care adăpostește peste 25.000 de cărți vechi și unice.

Fondul de carte aparține Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj, iar clădirea, Mitropoliei Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

De 15 ani acest fond de carte de valoare inestimabilă este în pericol din cauza condițiilor vitrege pe care le oferă această clădire lăsată sub vremuri, atacată de mucegaiuri și zdrobită de crăpături, sub privirile neputincioase ale primăriei,

Mitropoliei Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Academiei Române.

Domnule ministru Adrian Iorgulescu, Având în vedere cele prezentate mai sus, vă interpelez pentru a afla ce măsuri veți lua pentru a salva de la distrugere cea mai faimoasă bibliotecă științifică românească din secolul al XIX-lea, cu colecția de cărți rare care au aparținut părintelui filologiei românești moderne, strălucitul erudit blăjean Timotei Cipariu, autorul primei gramatici a Academiei Române.

Mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și oral.

Domnule președinte,

Eu am depus și o întrebare, puțin mai târziu, dar o am înregistrată.

Se poate s-o prezint?

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Da.

Vă rog s-o prezentați.

 
 

Doamna Liliana Lucia Tomoiagă:

Întrebarea este adresată domnului Cristian David, ministrul internelor și reformei administrative.

Domnule ministru,

Primăria comunei Vadu Moților din județul Alba a depus la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, la cabinetul dumneavoastră, în data de 26.04.2007, adresa înregistrată cu numărul 5.123, prin care se solicită alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe 2007 pentru construirea unui cămin cultural și pentru reabilitarea primăriei.

Vadu Moților, comună reprezentativă a Țării Moților, cu o populație de 1.640 de locuitori și cinci sate aparținătoare, este la ora actuală printre puținele localități din țară care nu au un cămin cultural.

Activitățile culturale s-au desfășurat, până acum, într-o clădire veche din 1860, aflată în paragină.

Începând cu anul 2004 primăria a făcut numeroase demersuri în acest sens, însă, fără niciun rezultat.

Domnule ministru Cristian David,

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să precizați ce măsuri veți lua pentru a sprijini locuitorii comunei pentru alocarea unei sume din fondurile de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe 2007 pentru județul Alba, fonduri care să contribuie la păstrarea autenticității și identității culturale ale comunității din localitatea Vadu Moților.

Mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și oral.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, doamna senator.

Adresez rugămintea colegilor, indiferent de grupul parlamentar din care fac parte, să încerce să concentreze interpelarea prezentată, pentru că, altfel, nu vom avea timp pentru toți colegii.

 
Irina Loghin

O invit la tribuna Senatului pe doamna senator Irina Loghin, Grupul parlamentar al P.R.M., pentru a adresa două întrebări Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și o interpelare adresată prim-ministrului.

Microfonul 1, vă rog.

Aveți cuvântul, doamna senator.

 

Doamna Irina Loghin:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima întrebare este adresată Ministerului Educației,

Cercetării și Tineretului, domnului ministru Cristian Adomniței.

Ne aflăm în preajma deschiderii noului an universitar.

Presa semnalează că din nou se manifestă criza de locuri în căminele studențești, continuându-se să se dea șpagă pentru obținerea unui loc în cămin.

Vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați câte locuri s-au realizat în căminele studențești, pe centre universitare, în anul 2007 și care este numărul studenților, pe total țară și pe fiecare centru universitar, pentru care nu sunt asigurate locuri în cămine.

A doua întrebare este adresată domnului Cristian Adomniței, ministrul educației, cercetării și tineretului.

Recent s-a deschis noul an școlar.

Cu toate că Guvernul a asigurat fondurile necesare pentru repararea și modernizarea școlilor, în foarte multe școli nu s-au executat aceste lucrări sau lucrările urmează să fie contractate.

Vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați, pe fiecare județ în parte, numărul școlilor care nu au fost reparate și modernizate până la 15 septembrie anul curent.

Cine sunt vinovații și când vor fi terminate lucrările de construcții care au fost prevăzute pentru acest an?

Interpelarea mea este adresată domnului Călin Anton Popescu-Tăriceanu, prim-ministrul României.

Presa a semnalat că în foarte multe școli și grădinițe a început noul an școlar fără să existe autorizații de funcționare a acestora.

Vă solicit, domnule prim-ministru, să-mi comunicați cine vă permite și de ce acceptați încălcarea legii, respectiv, desfășurarea procesului de învățământ în școli și grădinițe care nu au autorizații de funcționare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, doamna senator.

 
Gheorghe Viorel Dumitrescu

Îl invit pentru o întrebare la tribună pe domnul senator Viorel Dumitrescu.

Aveți cuvântul.

Microfonul 2, vă rog.

Se pregătește domnul senator Jan Vraciu.

 

Domnul Gheorghe Viorel Dumitrescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este adresată domnului ministru Adrian Iorgulescu, ministrul culturii și cultelor.

Pe traseul turistic deosebit de important dintre Cetatea Sucevei și vestitele mănăstiri din nordul Moldovei se află, într-o stare avansată de degradare, un alt monument istoric, respectiv, Biserica ortodoxă din comuna Ilișești, a cărei stare jalnică ne pune pe noi, românii, într-o situație mai mult decât jenantă, deoarece orice turist care se deplasează pe șoseaua națională o poate vedea cu ochiul liber.

Vă solicit, domnule ministru, să-mi comunicați ce considerați că ar trebui făcut și ce veți face, în mod concret, pentru ca fondurile necesare reparării și punerii în valoare a multisecularului locaș de cult să fie repartizate efectiv, în vederea finalizării dinamice a lucrărilor începute.

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și verbal.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

 
Jan Vraciu

Îl invit, la microfonul 2, pe domnul senator Jan Vraciu, din partea Grupului parlamentar al P.D., se pregătește domnul senator Dan Gabriel Popa cu o întrebare adresată domnului prim-ministru.

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Jan Vraciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dar, înainte de a începe, trebuie să fac, totuși, o constatare.

Suntem în situația ridicolă, penibilă chiar, de a ne adresa unor scaune goale.

Probabil că aceasta este în ton cu respectul pe care actuala guvernare îl arată Președinției, celor două Camere și celorlalte instituții fundamentale ale statului.

Interpelarea este adresată domnului Attila Korodi, ministrul mediului și dezvoltării durabile.

Domnule ministru,

După inundațiile catastrofale din 2005 am constatat că județul Vrancea se află într-un mare deficit în ceea ce privește apărarea împotriva inundațiilor.

Am sesizat, în mod repetat, Ministerul Mediului, atât în 2005, cât și în 2006, asupra situației existente în județ, în scopul ca ministerul să găsească soluții pentru a efectua investiții de strictă necesitate în domeniu.

Am fost informat că s-au întocmit studii de fezabilitate pentru 18 dintre obiectivele cu grad ridicat de risc, totuși, din păcate, după aprilie 2007 acțiunile de promovare a acestor investiții au fost sistate.

Evenimentele recente din luna august, soldate cu victime omenești și avarieri de case, confirmă urgența efectuării acestor lucrări.

Ca urmare, solicităm, pe această cale, întreprinderea de măsuri urgente pentru ameliorarea situației dramatice în care se află județul, în ceea ce privește apărarea împotriva inundațiilor, și insistăm asupra promovării de investiții, cu precădere în vederea combaterii unei eroziuni puternice pe malul stâng al râului Milcov, care pune în pericol cartierul Supuși din orașul Odobești.

Atașez lista cu cele 18 investiții din zona Vrancea.

Nu o mai citesc, având în vedere timpul foarte scurt.

Doresc răspuns în scris și verbal.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Totuși, aș dori să fac două comentarii.

Este bine că înțelegem cu toții că de foarte multe ori pâinea în opoziție este amară și că prezența miniștrilor este necesară la dezbateri, nu numai la întrebări și interpelări, dar și la dezbaterile legislative.

A doua chestiune.

Stimați colegi, vă rog să formulați întrebările și interpelările adresate Executivului chiar în absența acestora, întrucât vor fi obligați să prezinte răspunsuri atât dumneavoastră, cât și cetățenilor, reamintindu-vă că astăzi această parte a programului nostru este radiodifuzată.

 
Dan Gabriel Popa

Aveți cuvântul, domnule senator Dan Gabriel Popa, din partea Grupului parlamentar al P.D.

 

Domnul Dan Gabriel Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prima întrebare este adresată domnului Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministrul României.

În cursul anului 2006 am inițiat, împreună cu alți colegi senatori, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/1998.

Această propunere legislativă a devenit, după parcurgerea procedurilor parlamentare, Legea nr. 403/9.11.2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956/28.11.2006.

Ne aflăm, domnule prim-ministru, la 10 luni de la intrarea în vigoare a legii și constatăm că prevederile acesteia nu se aplică, se pare că din lipsa unei metodologii uitate, de fapt, prin sertarele unuia dintre ministerele responsabile de punerea ei în practică.

Vă adresez, domnule prim-ministru, în numele potențialilor beneficiari ai legii, cetățeni români care așteaptă acest răspuns, întrebarea: Când se va aplica Legea nr. 403/2006 și care sunt motivele pentru care a fost ignorată până acum?

Cea de-a doua întrebare este adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății publice.

În cuprinsul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății există prevederi referitoare la acreditarea spitalelor, procedură care certifică o anumită calitate a serviciilor de sănătate prin care se garantează faptul că spitalele funcționează la standardele legale.

Se face precizarea, în cuprinsul legii, că acreditarea se va acorda de către Comisia națională de acreditare a spitalelor, componența, atribuțiile, modul de funcționare urmând să fie aprobate prin hotărâri de guvern la propunerea Ministerului Sănătății Publice.

Având în vedere aceste prevederi legale, vă întreb, domnule ministru:

Ce s-a întreprins, în intervalul scurs de la aprobarea Legii nr. 95/2006, pentru aplicarea procedurii de acreditare a spitalelor și dacă ați înaintat Guvernului proiectul de hotărâre de guvern, conform art. 175 alin. 4 din această lege?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Ioan Codruț Șereș

Îl invit la microfonul 3 pe domnul senator Ioan Codruț Șereș, din partea Grupului parlamentar al P.C., cu două întrebări adresate ministrului sănătății publice și ministrului comunicațiilor și o interpelare adresată Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Se pregătește domnul senator Németh Csaba.

Aveți cuvântul, domnule senator.

 

Domnul Ioan Codruț Șereș:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Întrebarea este adresată domnului Iuliu Winkler, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informaței.

Întrebarea este următoarea: Care este stadiul derulării programului Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației împreună cu companiile de telefonie mobilă pentru acoperire în satele izolate, defalcat pe județe, și în ce măsură acest proces poate fi accelerat?

A doua întrebare este adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății publice.

Obiectul întrebării vizează reînființarea în școli și grădinițe a rețelei de cabinete medicale, psihologice și stomatologice, cu servicii gratuite pentru copii, iar textul întrebării este: Care este situația actuală a rețelei de cabinete medicale, stomatologice și de consiliere psihologică și ce măsuri concrete veți lua pentru ca școlarii și preșcolarii să beneficieze de aceste servicii gratuite în grădinițe și școli?

Nu în ultimul rând, dacă-mi permiteți, domnule președinte de ședință, să dau citire, pe scurt, interpelării adresate domnului Cristian Adomniției, ministrul educației, cercetării și tineretului.

Obiectul interpelării vizează stadiul implementării Proiectului național pentru reforma educației timpurii 2006-2011 și, în mod particular, rezolvarea prioritară a situației grădinițelor care funcționează în case retrocedate sau spații improprii.

Având în vedere cele expuse în textul interpelării, vă solicit, domnule ministru, să ne comunicați care este stadiul implementării Proiectului național pentru reforma educației timpurii 2006-2011, defalcat pe județe, și, în mod particular,

cum a fost rezolvată situația grădinițelor care funcționează în case retrocedate sau spații improprii în județul Maramureș - Borșa, Vișeul de Sus, Copalnic-Mănăștur și Șomcuta Mare.

Pentru ambele întrebări și interpelare se solicită răspuns în scris și verbal.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Németh Csaba

Îl invit la tribuna Senatului - microfonul 2 - pe domnul senator Németh Csaba, din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R.

Interpelarea este adresată ministrului economiei și finanțelor.

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Németh Csaba:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Varujan Vosganian, ministrul economiei și finanțelor, și are ca obiect scutirile de taxă pentru persoane cu handicap.

Domnule ministru,

Potrivit reglementărilor cuprinse în Titlul VII, Capitolul II1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu intră sub incidența taxei speciale privind prima înmatriculare autovehiculele special echipate pentru persoanele cu handicap.

Prin normele metodologice aferente acestui titlu din Codul fiscal este definită noțiunea "autovehicul special echipat pentru persoanele cu handicap", ca fiind "autoturism echipat special în vederea autorizării exclusive pentru persoanele astfel protejate".

În interpretarea acestei definiții, Direcția generală legislație impozite indirecte din cadrul ministerului dumneavoastră impune ca autoturismul asupra căruia se aplică scutirea de taxă privind prima înmatriculare să aparțină persoanei cu handicap, iar persoana respectivă să dețină permis de conducere.

Este cunoscut, pe de o parte, că numai 5% din persoanele cu handicap dețin permis de conducere, iar, pe de altă parte, un număr însemnat dintre persoanele cu handicap sunt în imposibilitate de a întruni această condiție, fiind, de regulă, persoane care au nevoie permanent de un însoțitor.

Întrebare: Cum înțelege Ministerul Economiei și Finanțelor să aplice protecția specială pe care legea o acordă persoanelor cu handicap grav și să înlăture din legislația secundară condițiile cumulative arătate mai sus, astfel încât persoanele cu handicap care își achiziționează pentru înlesnirea situației lor un autoturism să beneficieze de scutirile de taxă enunțate de lege?

Solicit răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

 
Ion Vărgău

Îl invit la tribuna Senatului pe domnul senator Ion Vărgău, din partea Grupului parlamentar al P.S.D.

Întrebările și o interpelare sunt adresate ministrului transporturilor.

Vă rog. Aveți cuvântul.

 

Domnul Ion Vărgău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am două întrebări și o interpelare adresate domnului ministru Ludovic Orban, un ministru foarte dator în județul Tulcea.

Obiectul întrebării: traficul fluvial care se desfășoară pe Dunăre pe tronsonul Galați-Brăila-Tulcea este gestionat și coordonat de Administrația Fluvială "Dunărea de Jos", în acest moment cea mai centralizată întreprindere de stat din țară.

La nivel internațional, atât regimul juridic, cât și taxele percepute pentru canale nu au caracter universal, ele fiind diferite și recunoscute, prin convenție, inclusiv pe Brațul Sulina.

Aceste taxe ar trebui folosite pentru întreținerea, amenajarea și semnalizarea canalului, astfel încât să fie create condiții optime de deplasare în această zonă.

Cel puțin pe Canalul Sulina nu s-a realizat nimic.

Fiind un canal internațional, vă întreb, domnule ministru, la ce nivel se ridică investițiile pe Canalul Sulina pentru întreținerea, amenajarea, semnalizarea și iluminarea lui și dacă sunt atinse în acest moment standardele internaționale privind calitatea transportului pe Dunăre?

Solicit răspuns oral și în scris.

A doua întrebare este adresată tot domnului ministru Ludovic Orban.

În urma deplasărilor în județul Tulcea am constatat că cetățenii sunt nemulțumiți de starea degradată a drumurilor județene și comunale.

Accesul în sate și comune este dificil, iar traficul se desfășoară în condiții grele.

Casele situate în apropierea drumurilor sunt deteriorate din cauza traficului intens al utilajelor de mare tonaj.

Localnicii din județul Tulcea au adresat numeroase sesizări către administrațiile locale, dar răspunsul a fost de fiecare dată același: nu există fonduri suficiente pentru reabilitarea drumurilor.

În aceste condiții, domnule ministru, vă rog să precizați dacă aveți în vedere alocarea fondurilor necesare pentru soluționarea acestor situații din județul Tulcea.

Solicit răspuns oral și în scris.

Interpelarea este adresată, de asemenea, tot datornicului ministru Ludovic Orban.

Județul Tulcea este clasat printre cele mai sărace județe din țară.

În ultimii ani, economia sa a avut de suferit din cauza unor factori naturali greu de controlat, și mă refer aici la inundații, gripa aviară, secetă.

În urma acestor dezastre au pierdut foarte mult, în special, locuitorii din Delta Dunării, care trăiesc din agricultură, pescuit și creșterea animalelor.

Practicarea turismului în Deltă reprezintă o alternativă pentru localnici, deoarece le asigură noi locuri de muncă și venituri suplimentare față de activitățile tradiționale.

În toamna anului 2006 a fost emis un ordin al ministrului, conform căruia Administrația Fluvială "Dunărea de Jos" trebuia să asigure condițiile necesare desfășurării traficului naval pe timp de noapte pe canalul Sulina.

Această investiție ar fi făcut din canalul Sulina cel mai modern canal de navigație și ar fi contribuit la încurajarea dezvoltării turismului și, implicit, la creșterea și dezvoltarea economică a județului Tulcea.

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să comentați atitudinea Administrației Fluviale "Dunărea de Jos" față de nerespectarea acestui ordin, având în vedere că este unicul administrator și deține monopolul în acest sector.

Cred, domnule ministru, că demiterea directorului Administrației Fluviale "Dunărea de Jos" ar fi o soluție bună.

Solicit răspuns oral și în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Vasile Ioan Dănuț Ungureanu

Îl invit - microfonul 3 - pe domnul senator Vasile Dan Ungureanu, Grupul parlamentar al P.S.D., pentru a pune întrebările adresate Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

Aveți cuvântul.

 

Domnul Vasile Ioan Dănuț Ungureanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prima întrebare este adresată domnului Paul Păcuraru.

Experții au tras un puternic semnal de alarmă asupra procesului îmbătrânirii populației din România și asupra ritmului său îngrijorător. Și în județul Arad se regăsesc aceleași situații.

Vă întreb, domnule ministru, dacă ministerul pe care-l conduceți are în vedere adoptarea unor măsuri reale,

coerente, cu efecte pe termen mediu și lung, de stimulare a tinerelor familii, în special, a potențialelor mame, și care ar fi acestea.

Solicit răspuns oral și în scris.

A doua întrebare este adresată domnului ministru Cristian Adomniței.

Am constatat că, din cauza numărului mic de copii sau chiar a lipsei lor, unele unități școlare, cu precădere din mediul rural, au fost închise sau urmează a fi închise.

Acest aspect sesizat și la Arad creează o nouă problemă, respectiv, aceea a pierderii locurilor de muncă de către cadrele didactice, învățători, profesori, educatori, și de către personalul auxiliar.

Totodată, neutilizarea spațiilor în care au funcționat aceste unități școlare va duce, în timp, la deteriorarea și transformarea lor în incinte improprii derulării procesului de învățământ, dacă realitatea va cere reluarea sa.

Vă întreb, domnule ministru, dacă cunoașteți situația exactă a acestor școli și care este aceasta în județul Arad, dacă există la nivelul ministerului o strategie care vizează evitarea șomajului pentru personalul afectat, inclusiv prin sprijinirea autorităților locale prin conservarea spațiilor în cauză.

Solicit răspuns oral și în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Gheorghe Funar

Îi invit la tribună pe reprezentanții Grupului parlamentar al P.R.M.

Ofer cuvântul domnului senator Gheorghe Funar, care are întrebări adresate prim-ministrului și interpelarea, de asemenea, tot prim-ministrului.

 

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat,

Stimați ascultători,

Prima întrebare este adresată premierului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Puțini români știu că la propunerea fostului ministru al justiției, doamna Monica Macovei, cu susținerea Partidului Democrat, Guvernul a aprobat creșteri uriașe ale câștigurilor pentru cei care sunt angajați la penitenciare.

Președintele României, domnul Traian Băsescu, a promulgat legea prin care se asigură câștiguri pe lună de peste 200 milioane lei vechi și pensii de peste 160 milioane lei vechi pentru directorii de penitenciare.

Vă solicit, domnule prim-ministru, să-mi comunicați, pentru toate penitenciarele din România, care au fost câștigurile brute încasate în luna august anul curent de către directorii și directorii adjuncți ai penitenciarelor, precum și care au fost premiile încasate de aceștia pentru anul 2006.

A doua întrebare este adresată aceluiași prim-ministru.

Ea se referă la situația din municipiul Dej, unde la spitalul municipal, în anul 2003, a fost destituită din funcția de director doamna Moioș Fănica, pentru nereguli în domeniul economico-financiar.

În anul 2006, pe criterii politice, aceeași doamnă Moioș Fănica a fost repusă în funcția de director la același spital.

De atunci, directoarea spitalului are o atitudine agresivă față de medici și personalul medical, continuând abuzurile și neregulile în domeniul economico-financiar.

Recent, corpul de control de la Prefectura județului Cluj a constatat un adevărat dezastru în activitatea managerială a doamnei director Moioș Fănica, dar este menținută pe post pe criterii politice.

Vă solicit, domnule prim-ministru, să-mi comunicați când dispuneți corpului dumneavoastră de control să verifice situația de la Spitalul Municipal din Dej și când va fi destituită din funcție actuala directoare, pentru a evita anunțata grevă generală în acest spital al municipiului Dej.

Interpelarea, domnule președinte, onorat Senat, este adresată prim-ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Probabil că încă nu ați aflat că președintele Autorității Naționale de Tineret, Károly Borbély, l-a înlăturat din funcția de director al Casei de cultură a studenților din municipiul Cluj-Napoca pe renumitul Dumitru Fărcaș, cel mai cunoscut și apreciat taragotist din lume.

S-a acționat mișelește, în timp ce maestrul Dumitru Fărcaș se afla într-un turneu în Spania.

În locul domnului Dumitru Fărcaș a fost numit un inginer specializat în mecanică agricolă, numitul Silviu Corcodean.

Acesta a mai fost, din partea P.D.S.R., director al Casei de cultură a studenților pentru o scurtă perioadă, când a reușit să pună cruce corului "Intermezzo" și să aducă o crâșmă la parterul clădirii.

Pe bună dreptate, a fost dat afară pentru incompetență managerială și pentru lipsă de legătură cu actul de cultură.

Acum, același Silviu Corcodean, trecut la alt partid politic aflat la guvernare, redevenit director al Casei de cultură a studenților din Cluj-Napoca, și-a propus două obiective importante: lichidarea Ansamblului "Mărțișorul", după 50 de ani de existență, a orchestrei de muzică populară condusă de dirijorul Dorel Rovian și extinderea spațiilor pentru crâșme și restaurante în Casa de cultură a studenților din Cluj-Napoca.

Vă solicit, domnule prim-ministru, să dispuneți corpului dumneavoastră de control să verifice ilegalitățile semnalate și să acționați pentru ca maestrul Dumitru Fărcaș să revină pe postul de director al Casei de cultură a studenților din municipiul Cluj-Napoca.

Vă mulțumesc.

Solicit răspunsuri în scris și verbal.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Ioan Corodan

Îl invit la tribună pe domnul senator Ioan Corodan, Grupul parlamentar al P.N.L., pentru o întrebare adresată Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Microfonul numărul 3.

 

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am o întrebare adresată Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, domnului ministru Paul Păcuraru.

După cum bine se știe, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a intrat în vigoare la începutul acestui an, și art. 25 alin. 1 prevede că "persoanele adulte cu handicap grav și accentuat pot beneficia de credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat prin bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap".

Cu toate acestea, au venit oameni care mi-au spus că, deși au primit adeverință de la Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap, băncile nu vor să le acorde creditul.

Când credeți, domnule ministru, că se vor reglementa toate demersurile pentru a se putea aplica prevederile legii?

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și oral.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Alexandru Pereș

Îl invit la microfonul numărul 2 pe domnul senator Alexandru Pereș, Grupul parlamentar al P.D., pentru o întrebare sau o interpelare adresată prim-ministrului.

Aveți cuvântul.

 

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu.

Ca efect al aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea bunurilor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și a Legii nr. 501/2002, în municipiul Blaj au fost retrocedate Bisericii greco-catolice o seamă de clădiri care au avut, de la construcție, statutul de unități școlare, statut pe care îl au și în acest moment.

Este vorba de trei licee de tradiție și cu renume, două grădinițe și o școală generală.

Problema nerezolvată este faptul că, odată aplicată restituirea către proprietarii de drept, municipalitatea nu are posibilitatea de a plăti chiriile pe care aceste unități școlare le percep conform Hotărârii de Guvern nr. 343/11 aprilie 2007.

Vă rog, domnule prim-ministru, să analizați situația astfel apărută și să dispuneți găsirea unor soluții optime pentru a nu periclita buna desfășurare a activității educaționale din municipiul Blaj, județul Alba.

Solicit răspuns în scris și verbal.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Radu Cătălin Mardare

Îl invit la tribuna Senatului pe domnul senator Radu Cătălin Mardare, Grupul parlamentar al P.S.D., pentru întrebări adresate Ministerului Transporturilor.

 

Domnul Radu Cătălin Mardare:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea adresată domnului ministru Ludovic Orban este următoarea: Domnule ministru, Drumul Național nr. 2 este cea mai importantă arteră care străbate România de la nord la sud.

Lipsa unei centuri ocolitoare a municipiului Bacău reprezintă un inconvenient major, atât pentru locuitorii orașului și pentru cei ai comunei Letea Veche, pe unde este dirijat traficul greu, cât și pentru cei aflați în tranzit.

Orașul este sufocat de mașini, poluarea atinge cote alarmante, locuințele celor din Letea Veche se deteriorează din cauza vibrațiilor produse de camioane, iar cei în trecere pierd mai mult de o jumătate de oră de la intrare până la ieșire.

Având în vedere cele de mai sus, vă adresez, domnule ministru, următoarea întrebare: În ce stadiu se află realizarea acestui proiect de infrastructură rutieră, care sunt termenele prevăzute pentru fazele intermediare și pentru darea sa în folosință?

Solicit răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Ovidiu Teodor Crețu

Îl invit la microfonul numărul 4 pe domnul senator Ovidiu Teodor Crețu, pentru o întrebare adresată Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Microfonul numărul 3, vă rog.

 

Domnul Ovidiu Teodor Crețu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este adresată ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

Domnule ministru,

Vă adresez această solicitare în numele unor pensionari din municipiul Bistrița, pentru care mi-a fost solicitată intervenția de către domnul Alexandru Nemeș.

Acțiunea solicitată are, însă, aplicabilitate la un mare număr de pensionari care au muncit înainte de 1 ianuarie 1968.

În desfășurarea procesului de recalculare a pensiilor au apărut numeroase situații de nemulțumire ale unor pensionari în ale căror carnete de muncă nu au fost înregistrate salariile de încadrare și alte drepturi bănești ce li se cuveneau și în raport de care s-a stabilit valoarea punctajului de pensie.

Situația se datorează, în principal, faptului că în numeroase cazuri arhivele au fost distruse sau pierdute, ca urmare a unor cauze mai mult sau mai puțin obiective.

O asemenea situație a apărut și în anii anteriori împărțirii administrativteritoriale din 1967.

Cu ocazia transferării arhivelor de la raion la noul județ multe din acte s-au pierdut.

Pe de altă parte, cei care aveau obligația să aducă la zi carnetele de muncă în vederea predării lor noilor structuri administrative nu și-au mai îndeplinit această obligație legală din cauza lipsei de autoritate a perioadei.

Acestea sunt unele din motivele pentru care mulți pensionari nu au înscrise în carnetul de muncă veniturile salariale.

Pentru înlăturarea nedreptăților ce se creează ca urmare a luării în calcul la drepturile de pensii doar a salariului minim pe economie, vă propun următoarea soluție:

În conformitate cu Decretul nr. 92/16 aprilie 1976, încă în vigoare la această dată, în cadrul caselor județene de pensii funcționează o comisie de reconstituire a vechimii în muncă.

Comisia are dreptul, pe baza audierii a două persoane care au lucrat împreună cu petentul, să reconstituie activitatea care s-a depus, funcția, meseria sau specialitatea, după caz.

În cazul în care există persoane care au îndeplinit aceeași funcție cu petentul, înscrisă în cartea de muncă a amândurora, se deduce că au beneficiat și de același salariu de încadrare.

În aceste condiții, credem că trebuie extinse atribuțiile comisiei,

care, pe lângă reconstituirea vechimii în muncă, să aibă competența de a asimila și salariul corespunzător funcției petentului.

Solicit răspuns în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Ilie Petrescu

Îl invit la tribună pe reprezentantul Grupului parlamentar al P.R.M., domnul senator Ilie Petrescu, pentru o întrebare adresată prim-ministrului și, de asemenea, întrebare și interpelare adresate Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, și o interpelare adresată Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Aveți cuvântul.

Microfonul numărul 1.

 

Domnul Ilie Petrescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima întrebare este adresată prim-ministrului Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu.

Domnule prim-ministru,

Din relatările mass-media a reieșit că la rectificarea bugetară ați alocat bani pentru construcția de cămine culturale.

Vă rog să mă informați câți bani ați alocat județului Gorj în acest scop, câte cămine culturale se vor construi și ce localități vor beneficia de acestea.

Vă mulțumesc.

Solicit răspuns în scris și oral.

Senator P.R.M. de Gorj, Ilie Petrescu.

Adresez o întrebare Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, domnului ministru Cristian Adomniței.

La începutul anului școlar am avut discuții cu cadre didactice din județul pe care-l reprezint în Senatul României, referitoare la nemulțumirile dumnealor față de modul în care s-a făcut repartizarea pe localități a cadrelor didactice.

Vă rog să mă informați: câte cadre didactice sunt titularizate, pe fiecare școală din localitățile județului; câte cadre didactice sunt în calitate de suplinitor, pe fiecare școală din localitățile județului; câte cadre didactice titulare de catedră sunt în restrângere de activitate în anul școlar 2007-2008, în fiecare școală din localitățile județului; în câte școli din județ directorii au scos orele după 1 septembrie 2007; ce măsuri va lua Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului pentru abuzurile care s-au făcut în Inspectoratul Școlar Județean Gorj?

Vă mulțumesc.

Interpelare adresată domnului ministru Paul Păcuraru, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Domnule ministru,

Vă aduc la cunoștință că am primit un memoriu din partea C.N. ROMARM - S.A., filiala S.C. Uzina Mecanică SADU, prin care mi s-a adus la cunoștință că U.M. SADU a trimis documentele prevăzute de Legea nr. 226/2006 la Casa de Pensii Gorj, documente în urma cărora a fost înregistrat un stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă.

În urma acestei documentații, Casa de Pensii Gorj a intervenit în vederea modificării acestui stagiu de cotizare, neluând în calcul activitățile desfășurate conform programului de lucru pe activități, stabilite prin Legea nr. 78/1995.

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați ce măsuri veți dispune pentru verificarea intervenției Casei de Pensii Gorj, în sensul de a nu fi afectați sute de salariați cu drepturi de pensionare pe rol.

Solicit răspuns în scris și verbal.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Ștefan Mihail Antonie

Îl invit la microfonul 2 pe domnul senator Ștefan Mihail Antonie, Grupul parlamentar al P.D., cu o interpelare adresată Ministerului Sănătății Publice.

 

Domnul Ștefan Mihail Antonie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru Eugen Nicolăescu, Ministerul Sănătății Publice.

Probabil puțini dintre dumneavoastră cunosc faptul că România se află pe primul loc la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin și pe primele locuri la decesul cauzat de cancerul mamar.

Deși populația României este compusă în proporție de 52,44% din femei, nimeni nu se gândește serios la sănătatea mamelor, soțiilor și fiicelor noastre.

În urmă cu un an, ministrul Eugen Nicolăescu participa la lansarea Programului național "Sănătatea femeii, sănătatea familiei", program inițiat de Organizația de femei a P.D., și promitea includerea în pachetul obligatoriu de analize a testului "Babeș-Papanicolau".

Depistarea la timp a cancerului poate salva vieți, poate ocroti familii și poate evita producerea unor tragedii familiale ce afectează mai multe generații.

Doresc să răspundeți, domnule ministru Nicolăescu, dacă în Programul pe 2008 al Ministerului Sănătății Publice ați prevăzut includerea acestor analize.

O promisiune este bine să o duci la bun sfârșit.

Mai bine mai târziu decât niciodată!

Solicit răspuns în scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc, domnule senator.

 
Ion Toma

Îl invit la tribuna Senatului pe domnul senator Ion Toma, Grupul parlamentar al P.S.D., cu o interpelare adresată Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și două întrebări adresate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Transporturilor.

Microfonul 4.

 

Domnul Ion Toma:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru Paul Păcuraru, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Domnule ministru, Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, în perioada 2005-2008 se acordă un ajutor bănesc pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu achiziționarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a unui arzător automatizat.

Astfel, art. 2 alin. 2 lit. d) din ordonanță prevede că, pentru a beneficia de acest ajutor, locuințele cetățenilor trebuie să fie dotate cu sobă de teracotă.

Or, în municipiul Slatina, sistemul de încălzire centralizată al orașului este dezafectat și există un singur bloc de locuințe dotat cu sobe de teracotă, o parte din locatari folosind, pentru a se încălzi, diverse improvizații deosebit de periculoase.

Din acest punct de vedere, situația cetățenilor slătineni, dintre care peste 12.000 sunt pensionari, este deosebit de dificilă.

În aceste condiții, domnule ministru, vă adresez următoarele întrebări: Ce măsuri veți lua pentru ca acești oameni să poată beneficia de ajutorul pentru achiziționarea unei centrale termice? Ce măsuri veți lua pentru ca slătinenii ce nu-și pot permite nici măcar în mod subvenționat montarea unei centrale termice să se poată încălzi în această iarnă?

Întrebare adresată domnului ministru Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor:

Domnule ministru,

Primăria orașului Piatra-Olt deține două microbuze pentru a asigura transportul copiilor la școală.

Aceste microbuze nu pot fi folosite legal conform scopului pentru care au fost achiziționate, din cauza dificultăților întâmpinate în obținerea licenței de transport.

Deși Primăria orașului Piatra-Olt a făcut toate demersurile legale pentru obținerea acesteia, filiala Slatina a Autorității Rutiere Române tergiversează nejustificat acordarea licenței.

La insistența reprezentanților Primăriei Piatra-Olt pe lângă reprezentanții Autorității Rutiere Române, a ieșit la iveală faptul că dosarul se află de două luni pe masa directorului Autorității, fără a avea o rezoluție dată.

Astfel, neacordarea licenței face ca elevii să nu poată beneficia de dreptul la transportul asigurat prin lege, fapt care conduce la creșterea absenteismului de la cursuri și a abandonului școlar.

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați ce măsuri veți adopta pentru ca acești copii să poată beneficia de transportul oferit de Primăria orașului Piatra-Olt.

A doua întrebare este adresată domnului ministru Decebal Traian Remeș, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Domnule ministru,

Normele metodologice privind aplicarea Ordinului nr. 687/2007 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prevăd ca producătorii agricoli să depună la centrele teritoriale ale A.P.I.A. cererile privind acordarea subvențiilor, în vederea înființării culturilor de toamnă, până la 15 octombrie 2007.

Astfel, la nivelul județului Olt, dintr-un număr de circa 45.000 potențiali beneficiari, numai 8.500 dintre aceștia au reușit să depună cereri pentru subvenții, din cauza aglomerației foarte mari de la centrele A.P.I.A.

Spre exemplu, la centrul teritorial din Balș, care deservește 18 localități, se prezintă zilnic mii de oameni.

Dintre aceștia, foarte puțini reușesc să depună dosarele, ceilalți fiind nevoiți să revină în zilele următoare.

Acest calvar trebuie să-l suporte mii de oameni vârstnici și bolnavi care, neavând bani să reia la nesfârșit aceste drumuri, ajung să renunțe la subvenții.

În încercarea de soluționare a acestor neajunsuri, în anumite localități s-au deplasat reprezentanți ai A.P.I.A, pentru a corecta dosarele.

Această măsură care a dus la eficientizarea activității de depunere a fost, însă, interzisă de directorul filialei A.P.I.A.

În aceste condiții, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați ce măsuri veți adopta pentru a permite tuturor oamenilor, inclusiv celor care nu se pot deplasa, să depună dosarele pentru subvenții în condiții umane, fără a mai fi nevoiți să facă deplasări repetate și costisitoare.

Aștept răspuns în scris și verbal.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Viorel Arcaș

Îl invit la microfonul 4 pe domnul senator Viorel Arcaș, Grupul parlamentar al P.S.D.

Se pregătește domnul senator Gheorghe David, Grupul parlamentar al P.D.

 

Domnul Viorel Arcaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru Cristian Adomniței, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Având în vedere faptul că și în acest an un număr foarte mare de elevi a început anul școlar în condiții improprii, precum și situația dezastruoasă a salarizării dascălilor, cauză ce determină dezinteresul acestora față de procesul educațional și tentația de a pleca la cules de căpșuni în Spania, vă solicit să răspundeți la următoarele întrebări: Care este suma alocată din bugetul de stat pentru reabilitarea școlilor înainte de începerea anului școlar?

Care este numărul școlilor care, în perspectiva începerii noului an școlar, trebuiau reabilitate, la câte dintre acestea lucrările de reabilitare nu au fost încheiate și la câte dintre acestea lucrările de reabilitare nici măcar n-au început?

Care este deficitul de dascăli în sistemul de învățământ românesc, detaliat pe specialități?

Dacă, la nivelul ministerului, există un studiu comparativ între salariile profesorilor din România și salariile profesorilor din alte țări europene? Dacă da, vă rog să ne prezentați situația comparativă între salariile profesorilor români și salariile profesorilor din alte țări europene.

Aștept răspuns în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Gheorghe David

Domnule senator Gheorghe David, Grupul parlamentar al P.D., aveți cuvântul.

Microfonul 2.

Se pregătește domnul senator Aurel Gabriel Simionescu, Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea mea este adresată domnului ministru Cristian Adomniței, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

În județul Timiș, la începutul acestui an școlar, doar 60-70% din banii alocați de la buget pentru reabilitarea unităților de învățământ au fost cheltuiți în acest scop.

Tot aproximativ 60% din școli sunt și cele care au primit autorizație sanitară de funcționare.

Am întâlnit, însă, situații în care reabilitarea unor școli nu s-a putut face din cauza faptului că licitațiile de adjudecare a lucrărilor au fost organizate centralizat, la București, și nu la nivel județean sau local.

Un exemplu concret îl reprezintă școala din comuna Criciova, județul Timiș, unde ar fi trebuit efectuate lucrări de amploare mai mică.

Deși aici au fost alocate fonduri încă din luna iunie, la cele două licitații organizate la București nu s-a prezentat nicio firmă.

Am putea remarca, în plus, faptul că pentru înscrierea la licitații sunt necesare cheltuieli suplimentare destinate achiziției caietului de sarcini, pe lângă cele privitoare la deplasare și timp.

Ținând cont de aceste situații existente, probabil, și în țară, în alte locuri, nu numai în județul Timiș, vă întreb dacă aveți în vedere descentralizarea, astfel încât licitațiile de adjudecare a lucrărilor să fie organizate la nivel local, chiar și în cazul unor proiecte în colaborare cu Banca Mondială, de amploare mai mică.

Solicit răspuns în scris.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Aurel Gabriel Simionescu

Îl invit la tribună pe domnul senator Aurel Gabriel Simionescu, Grupul parlamentar al P.S.D.

Se pregătește domnul senator Ion Florescu, Grupul parlamentar al P.S.D.

Aveți cuvântul, domnule senator Simionescu.

Microfonul 3.

 

Domnul Aurel Gabriel Simionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Întrebarea este adresată domnului ministru Cristian David, Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Vă întreb, domnule ministru, care este, până în prezent, în județul Brăila situația alocării fondurilor pentru realizarea proiectelor aprobate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii rurale, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, și care este perspectiva acestor alocări pentru întreaga perioadă a anului 2007?

Interpelarea este adresată domnului ministru Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor.

DN 21 face legătura între Autostrada 2, Brăila și Galați.

În ultima perioadă au început ample lucrări pe sectorul Slobozia-Drajna, precum și unele reabilitări pe DN 2B în zona Brăila-Galați.

Având în vedere necesitatea realizării unei legături rapide între cea mai mare aglomerare urbană, după București, respectiv, zona Brăila-Galați, și București, respectiv, Constanța, vă întreb, domnule ministru, când vor începe lucrările de modernizare a sectorului de drum Brăila-Slobozia, care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 71/1996 privind amenajarea teritoriului, ar trebui să capete caracteristicile și statutul de drum expres.

Pentru ambele, întrebare și interpelare, solicit răspuns în scris și oral.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Ion Florescu

Domnul senator Ion Florescu, Grupul parlamentar al P.S.D.

Microfonul 4.

Se pregătește domnul senator Mihai Țâbuleac.

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Ion Florescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am două întrebări și o interpelare.

Prima întrebare este adresată domnului ministru Varujan Vosganian, Ministerul Economiei și Finanțelor.

Predarea haldelor de steril în circuitul agricol sau silvic, după caz, se derulează foarte lent.

În legătură cu această stare de lucruri, rog să fiu informat dacă ministerul are o evidență clară, pe județe, din care să rezulte suprafețele de teren afectate de halde.

Dacă răspunsul este afirmativ, rog să-mi fie comunicată o asemenea situație.

Mă interesează, în mod deosebit, județul Gorj.

A doua întrebare este adresată domnului ministru Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor.

Rog să fiu informat dacă se are în vedere o intervenție, respectiv, o reparație la drumul național care traversează Parângul.

Mă interesează, mai ales, tronsonul Novaci-Rânca.

De menționat că mai ales ultimii 5 kilometri, înainte de stațiunea Rânca, sunt totalmente impracticabili.

Fac mențiunea că la Rânca urcă, la fiecare sfârșit de săptămână, mii de oameni, starea actuală a drumului necesitând o intervenție rapidă.

Interpelarea este adresată tot domnului ministru Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor.

Obiectivul și motivarea interpelării: DN 67 Turnu Severin-Goranu a fost cuprins în programul de reabilitare primară, etapa întâi.

Lucrările au fost sistate în luna noiembrie 2004, din cauza scăderii temperaturii, și nu s-au mai reluat. Am sperat că se vor relua în 2005, am avut promisiuni pentru anul 2006, la fel, pentru anul 2007.

Vă întreb, domnule ministru, oare, pentru anul 2008 gorjenii vor avea parte de onorarea promisiunilor privind reabilitarea tronsonului cuprins între kilometrul 62 și kilometrul 84, tronson care a rămas nereabilitat?

Mulțumesc.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

 
Mihai Țâbuleac

Îl invit - microfonul 2 - pe domnul senator Mihai Țâbuleac, cu întrebarea adresată domnului ministru Cristian David, Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Vă rog.

 

Domnul Mihai Țâbuleac:

Mulțumesc.

Domnule ministru,

Ne confruntăm în județ cu o problemă care, la prima vedere, poate părea banală, dar, de fapt, este deosebit de gravă, pentru că afectează viața câtorva mii de cetățeni, în special, persoane în vârstă care beneficiază sau care ar trebui să beneficieze de pensie.

Este o nouă dovadă a excesului de birocrație care ne face viața amară în fiecare zi.

Există Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2006, care, de urgentă ce a fost, nici măcar nu s-a aplicat după aproape un an și jumătate.

Ar fi trebuit ca, în cazul desființării, în condițiile legii, a unor unități economice, documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate și extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetățeanului, să fie preluate de Arhivele Naționale sau de direcțiile județene ale Arhivelor Naționale.

Ar fi trebuit, dar de la lege până la faptă este cale lungă în România, pentru că ministerul pe care îl conduceți nu a asigurat și resursele necesare, preluarea efectivă nu a mai avut loc, iar pensionarii botoșăneni au rămas prizonieri între Casa teritorială de pensii și direcția județeană a Arhivelor Naționale, fiind pasați și refuzați de ambele instituții.

Consider că este nedrept ca mii de oameni, pentru că nu are cine să le elibereze adeverințe, să nu beneficieze de pensia care li se cuvine, potrivit legii, și să fie plimbați inutil pe drumuri.

Deoarece ordonanța de urgență la care am făcut referire prevede că "documentele se preiau după înființarea, în cadrul Arhivelor Naționale și al direcțiilor județene ale Arhivelor Naționale, a unor structuri specializate, cu asigurarea, în condițiile legii, a resurselor umane și logisticofinanciare necesare", vă rog să-mi comunicați de ce la Botoșani nu s-a realizat acest lucru și care sunt măsurile pe care le-ați întreprins pentru intrarea în legalitate.

Solicit răspuns verbal și în scris.

Senator de Botoșani, Mihai Țâbuleac.

 
 

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Stimați colegi,

Să luăm act de faptul că mai mulți reprezentanți ai Guvernului, secretari de stat, sunt prezenți în ședința de plen de la această oră - numai puțin, domnule senator, vă rog, lăsați-mă să spun ceva și în favoarea Guvernului, nu numai în defavoare - și că aceștia au înaintat răspunsuri scrise domnilor senatori care au formulat întrebări și interpelări.

În acest sens, să luăm act că au fost prezenți următorii secretari de stat: Lucia Morariu, Denisa Oana Pătrașcu, Lucia Ana Varga, Dumitru Miron, Cătălin Doică, István Tőke, Marin Pătuleanu.

Da.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 february 2021, 20:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro